Stan emocjonalny wody

O Masaru Emoto i jego niezwykł‚ym odkryciu wspominał‚am na blogu już niejeden raz, ale uznał‚am, że poniższy artykuł‚ jest na tyle ciekawy że postanowił‚am go dodać‡.. Wspomnę przy okazji, że miał‚am dzisiaj cudowny sen o wodzie, kąpał‚am się w nim w mojej kochanej zatoce, a z rana znów obudziła mnie kryształowa muzyka rozbrzmiewająca dookoł‚a mnie.. Woda, Kryształ‚y… to tematy do których zawsze chę™tnie powracam. Livia<

Odkrycie: stan emocjonalny wody

Czy substancja, jaką… jest woda, może odbierać‡ i magazynować‡ informacje na temat uczuć‡? Czy jej struktura uzależniona jest od ł‚adunku emocjonalnego emitowanych wokół‚ myś›li i słów? Badaniem tego aspektu wody zajął‚ się™ doktor Masaru Emoto.

Naprzeciwko mł‚odego wiolonczelisty stoi krzesło i szklanka wody. Chł‚opiec gra. Oto jedna ze scen filmu dokumentalnego “Masaru Emoto – Wieś›ci z Wody”. – Muzyka jest wibracją…. Jeś›li wystawimy wodę™ na dział‚anie muzyki, jej krystaliczna struktura ulegnie zmianie. – wyjaś›nia doktor Emoto w dalszej cz궛ci dokumentu – Dla tych, którzy znają… elementarne reguł‚y, nie powinno to być‡ zaskoczeniem.

I-heart-water

Czy woda €žczuje€?

Doktor Masaru Emoto, japoń„ski naukowiec i autor w ciągu swej wieloletniej pracy zdoł‚ał‚ niejednokrotnie udowodnić‡, że woda magazynuje nie tylko informacje, lecz również uczucia i stany emocjonalne. Doktor Instytutu IHM (International Hado Membership Company) jako pierwszy zbadał‚ zjawisko wpł‚ywu werbalnych przekazów lub myś›li na fizyczną… strukturę™ wody poprzez ich €žemocjonalne€ oddział‚ywanie. Nacechowany uczuciowo przekaz, skierowany na próbki wody bezpoś›rednio przed ich zamrożeniem może później zostać‡ odczytany na bazie kształ‚tu, jaki przybierają… kryształ‚ki wody. Ich forma bę™dzie się™ różnić‡ w zależnoś›ci od tego, czy przekaz był‚ pozytywny czy negatywny. Według doktora Emoto na €žuczucia€ wody można wpływać‡ zarówno przez myś›l jak i muzykę™, modlitwę™ bądź nawet sł‚owa napisane na zbiorniczkach z wodą….

W poszukiwaniu dowodów

Na poparcie swej teorii Emoto opublikował‚ szereg prac, który otwiera zbiółr pod tytułem „€žWieś›ci z Wody”€ (Messages from Water vol.1 1999), w których umieścił‚ zdję™cia kryształków wody poddanych eksperymentom oraz komplet esejów.

O począ…tkach swych badań„ opowiada w jednym z wywiadów: – Jakieś› 15 lat temu wrócił‚em z USA z urządzeniem do pomiarów wibracji zwanym MRA. Używają…c go, przeniosł‚em informację™ wibracyjną… na wodę™ €žmikroklusterową€ (microcluster water) czyli specjalny rodzaj wody, uzyskują…c wodę™ HADO (wykorzystywaną… w lecznictwie – przyp. autora). Zdolnoś›ci wody do magazynowania informacji był‚y już wcześ›niej rozważane przez niektórych naukowców, brakował‚o jednak dowodów. Ten problem nie dawał‚ mi spokoju. (ww. “Masaru Emoto – Wieś›ci z Wody”, przekł‚ad z ang.)

Pierwsze odkrycia

Wstę™pne obserwacje skrystalizowanej wody przyniosły ciekawe wyniki. Zauważono, że piękne kryształ‚y formują… się™ z wody pochodzą…cej z naturalnych źródeł, lecz nigdy z wody z kranu. Nie miał‚o znaczenia, w którym miejscu ujmowana jest woda. Z jakiegoś› powodu niektóre próbki wody tworzył‚y fantastyczne kryształ‚y, inne zaś› nie.

Czy substancja, jaką… jest woda, może odbierać‡ i magazynować‡ informacje na temat uczuć‡? Czy jej struktura uzależniona jest od ładunku emocjonalnego emitowanych wokół‚ myś›li i słów? Badaniem tego aspektu wody zajął‚ się™ doktor Masaru Emoto.

W peł‚ni wykształcone, heksagonalne kryształ‚y uzyskiwano z próbek uję™tych wyłą…cznie w naturalnym ś›rodowisku. Zaburzenia kształ‚tu kryształów są… oznaką…, że w danym miejscu panują… warunki nienaturalne. W zaburzonym ś›rodowisku woda nie jest w stanie wykształcać‡ naturalnych, regularnie złożonych wzorów. Naukowcy współpracują…cy z doktorem Emoto poddali szeregowi eksperymentów niezliczone próbki wody z różnych źródeł. Niezmiennie jednak zachodził‚a stał‚a prawidłowość‡. Próbki, w stronę których skierowano pozytywne komunikaty w formie myś›li, słów, etykietek z hasł‚ami (o treś›ci takiej jak – Kocham ciꀝ, €žDziękujꀝ, €žPokój€, Nadzieja€), reagowały tworzą…c harmonijne, regularnie złożone struktury o fascynują…cych wzorach. Z drugiej strony, próbki z tych samych źródeł, które wystawiono na negatywne przekazy (Nienawidzę™ ciꀝ, €žTy głupcze€, Wojna€, Adolf Hitler€) nie krystalizował‚y w ogóle. Po zamrożeniu obserwowano niespójne, nierozwinię™te kształ‚ty o chaotycznych, przykrych w odbiorze formach przypominają…cych stan rozkł‚adu. Niektóre z nich był‚y uformowane w tak dramatyczny sposób, że obserwowanie ich wywoł‚ywał‚o silne, przygnę™biają…ce odczucia.

Wieś›ci z wody. €Jakie to ma znaczenie dla naszej wiedzy o rzeczywistoś›ci? Jak powinniś›my odczytywać‡ ten €žprzekaz zwrotny€ zapisany w wodzie? Wkrótce po opublikowaniu wyników swych badań„ doktor Emoto spotkał‚ się™ z dużym odzewem i szerokim zainteresowaniem dla swojej teorii. Ludzie, zafascynowani jego odkryciem, zaczę™li testować‡ nową wiedzę™ w swoim codziennym życiu. Po niedł‚ugim czasie badacz zaczął‚ otrzymywać‡ listy zawierają…ce relacje i zapisy z ich doś›wiadczeń„. W jednym z listów doktor otrzymał‚ zapis eksperymentu matki i syna, zainspirowanych doświadczeniami z wodą…. Umieś›cili oni ugotowany ryż w dwóch sł‚oikach. Nastę™pnie, każdego dnia mówili do jednego dziękuję a do drugiego €žty gł‚upku€. Po miesią…cu ryż, do którego chł‚opiec zwracał‚ się™ pozytywnie, wciąż pozostawał‚ jasny i pachniał‚ przyjemnie jak ś›wieży. W tym samym czasie ryż, który został‚ wystawiony na negatywny przekaz, cał‚kowicie sczerniał i stał‚ się™ ś›mierdzą…cy. Podobne eksperymenty powtórzył‚o z powodzeniem wiele osób.
Uczucia wyrażane przez słowa, myś›li, pismo lub muzykę™ są… w stanie regulować wewnę™trzną… strukturę™ wody lub też ją… zakłócać‡. Jeś›li wię™c woda, substancja bę™dą…ca warunkiem istnienia życia na Ziemi, jest tak dalece wrażliwa na bodźce, jakimi są… nasze intencje i emocje, sami powinniśmy odpowiedzieć ‡ sobie na pytanie o wpł‚yw ludzkich myś›li na bezpoś›rednią… rzeczywistość‡, w której żyjemy.

Opracowane na podstawie:
Film dokumentalny “Marasu Emoto – Wieści z Wody”
http://www.hado.net/hado/index.php
http://www.dobrametoda.com/EMOTO/Emoto.htm
wikipedia.org/wiki/Masaru_Emoto
http://www.bioter.pl/woda
darmowa-energia.eko.org.pl

autor: Agata Cholewa

źródło artykuł‚u: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/odkrycie_stan_emocjonalny_wody_92254-1–1-d.html

na zdję™ciu jeden z kryształów wody (Water Crystal LOVE) uzyskanych przez M.Emoto

http://www.youtube.com/watch?v=XcEKKOE8w2s&feature=player_embedded 0:15

uzupeł‚nienie do notki: wczoraj wieczorem uś›wiadomił‚am sobie niesamowity wprost zwią…zek pomię™dzy tą… notką…, moim wczorajszym snem, kropelkami wody w banerkach, oraz pewną… notką… z końcówki maja 2011 http://salontajemnic.wordpress.com/2011/05/23/teardrop/ a obecną… sytuacją…… zresztą… sen z dzisiejszej nocy także się™ z tym wiąże.. może później zamieszczę™ to wszystko w nowym wpisie..

  1. cdn..

Autor: Livia Ether Flow

‚I am the child of Earth and starry Heaven’ Freedom for all living beings and the all worlds.. Deeper than memory.. beyond the time…. i send you blessings where you are ♥ ƸӜƷ ♥ Livia Ether LiRa https://liviaflow.wordpress.com/

2 myśli na temat “Stan emocjonalny wody”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s