Wszystkie Kobiety Mahometa…

Przypomniałam sobie wczoraj, że mój ‚Kamień Faraonów‚ nazwał mnie kiedyś Mayshą.. hmm.. Maysha/Maisha? Postanowiłam sprawdzić co właściwie oznacza to imię… 

Maisha

Maisha meaning, girl

ma(i)-sha\ as a girl’s name is a variant of Aisha (Arabic), and the meaning of Maisha is „alive and well”.

maisha_logo_big

Read more at

http://www.thinkbabynames.com/meaning/0/Maisha

i info z innej strony:

Pronunciation:

mah EE sha

images6Additional information about the name Maisha:

Maisha is a variant of the feminine name Aisha which is of Arabic origin. It was the name of the third wife of the prophet Muhammad, and is a very popular Muslim name, found often in Arab communities. Its meaning is said to be ‘Prosperous’. The American actress Aisha Hinds bears this name…

http://www.babynames.co.uk/meaning_origin_name_Maisha.htm

images77

zrodlo obrazka:

http://davelowe.blogspot.com/2010/05/arabian-nights-part-ii.html

Zaciekawiła mnie bardzo ta trzecia żona Mahometa, a więc postanowiłam znaleźć więcej informacji na jej temat i tak trafiłam na ciekawy art, który postanowiłam tu zamieścić:

Prorok Mahomet

dr Zbigniew Landowski, , fragment pochodzi z piątego tomu („Haszymidzi i Abbasydzi”) kolekcji Dynastie Świata

 Na Półwyspie Arabskim w mieście-sanktuarium beduinów, Mekce, ok. 570 roku urodził się Muhammad Ibn Abd Allah. Przyszły Prorok islamu według tradycji był dzieckiem zrodzonym dwa miesiące po śmierci ojca.

Niewiele wiemy o rodzicach Mahometa, jedynie tyle, że ojciec pochodził z rodu Haszymidów, należącego do plemienia Kurajszytów. Według tradycji matka Proroka nazywała się Amina Bint Wahb Ibn Abd Manaf Ibn Zuhra Ibn Kilab Ibn Murra. Również zgodnie z tradycją jej syn urodził się w Roku Słonia, czyli w tym, w którym Abisyńczycy podjęli próbę zdobycia Mekki (część ich wojsk poruszała się na słoniach). O dzieciństwie Mahometa nic nie wiemy, zdaje się, że przez jakiś czas przebywał wśród beduinów, a później, pozbawiony rodziców (matka zmarła, kiedy miał sześć lat), wychowywał się w domu dziadka Abd al-Muttaliba, a po jego śmierci trafi ł do domu ubogiego stryja, Abu Taliba (549-619). Potem, kiedy był już dorosły, aby się odwdzięczyć, wziął do siebie na wychowanie Alego, siedmioletniego syna Abu Taliba.

Pierwsze w miarę wiarygodne informacje o życiu Mahometa dotyczą lat 590-595. Wtedy (najprawdopodobniej w 590 r.) został najęty przez mekkańską wdowę Chadidżę, właścicielkę firmy kupieckiej (także kantoru – pożyczała pieniądze na zakup towarów dla karawan w zamian za udział w zyskach). Służył u niej jako wielbłądnik, a następnie jako przewodnik karawan do Syrii. Starsza od niego o 15 lat zamożna i wpływowa wdowa, Kurajszytka , zaproponowała mu małżeństwo, które zostało zawarte w 595 roku. Była jego pierwszą i jedyną żoną (z pozostałymi związał się dopiero po jej śmierci). Wysoka, rozsądna i zdecydowana kobieta sprawnie kierowała swoją firmą. Bogactwo dostało się jej po drugim mężu. Obu uprzednim mężom urodziła po dwoje dzieci. Chadidża była matką wszystkich dzieci Mahometa (z wyjątkiem Ibrahima, którego matką była nałożnica Maria, Koptyjka z Egiptu). Dzieci Mahometa i Chadidży to: Al-Kasim, At-Tahir, At-Tajjib, Zajnab, Rukajja, Umm Kulsum, Fatima, Abd Allah (niektóre źródła podają inne dane). Wszyscy chłopcy zmarli we wczesnym dzieciństwie, córki przyjęły islam i podczas hidżry (czyli „wywędrowania”) przeniosły się do Medyny. Wszystkie zmarły przed ojcem, z wyjątkiem Fatimy, która przeżyła go o kilka miesięcy. Jak twierdzi historyk Al-Masudi, Mahomet miał 15 żon, inni podają, że 9, 10, 11 lub 21, ewentualnie 23.

Cały tekst: http://www.edulandia.pl/edukacja/1,124947,9251467,Prorok_Mahomet.html#ixzz2iwBSuXcH

w sumie szukalam przede wszystkim informacji na temat Maishy, ale zaciekawily mnie szczegolnie dwie z zon Mohameta, a mianowicie jego pierwsza zona Chadzidza, oraz naloznica Maria Koptyjka z Egiptu.. Z tego przynajmniej co wiadomo tylko z tymi dwiema kobietami mial dzieci, z Maria jedno… Ostatnia zona Mahometa byla Aisha, z ktora prorok ozenil sie gdy byla jeszcze mala dziewczynka..

z innego artykulu wynika, ze Mahomet mial na pewno 13 zon:

Żony Muhammada

Tytuł: Ar-Raheeq Al-Makhtum (THE SEALED NECTAR)
Autor: Saif-ur-Rahman al-Mubarakpuri
przekaład na polski: Abu Anas

W muzułmańskich źródłach historycznych potwierdzone jest, że Prorok Muhammad zawarł związki małżeńskie z 13 kobietami, z czego dwa nie zostały skonsumowane.

Pierwszą z nich była:

Khadijah Bint Khuwailid
Prorok miał 25 lat, a Khadijah 40 lat gdy się popbrali w Mecce. Tak długo jak zyła była jego jedyną żoną. Mieli 4 córki: Zainab, Ruqaiya, Umm Kulthum and Fatimah. Mieli też synów którzy szybko zmarli. Zainab poślubiła swego kuzyna od strony Matki, Abu Al-‚As bin Al-Rabi’ przed Hidźrą. ‚Uthman bin ‚Affan poślubił Ruqaiya, a gdy zmarła poślubił jej siostrę Umm Kulthum. Fatimah poślubiła ‚Ali bin Abi Talib, w okresie między bitwami Badr i Uhud. Ich potomkowie to Al-Hasan, Al-Husein, Zainab i Umm Kulthum.

Saudah bint Zam’a:
Poślubił ją w miesiącu Shawwal, 10 roku proroctwa, kilka dni po śmierci Khadijah.

‚Aishah bint Abu Bakr:
Poślubił ją w 11 roku proroctwa, 2 lata i 5 miesięcy przed Hidźrą. Posiadała największą wiedzę prawoznawstwa wśród kobiet. Była ona jedyną dziewicą którą poślubił.

Hafsah bint ‚Umar bin Al-Khattab:
Prorok poślubił ją w 3 roku po Hidźra. Została wdową po Khunais bin Hudhafa As-Sahmi, którego była żoną w okresie między bitwami Badr i Uhud.

Zainab bint Khuzaimah:
Pochodziła z plemienia Bani Hilal bin ‚Amir bin Sa’sa’a. Zwano ją „Umm al-Masakiin” (matką biednych), gdyż słynęła z dobroci i miłości do dzieci. Była wdową po ‚Abdullah bin Jahsh, który poległ w bitwie Uhud. Prorok poślubił ją w 4 roku Hidźra, lecz zmarła zaledwie 2 lub 3 miesiące po ślubie.

Umm Salamah Hind bint Abi Omaiyah:
Była żoną Abu Salamah, który zmarł w 4 roku Hidźra. Prorok poślubił ją w miesiącu Shawwal tego samego roku.

Zainab bint Jahsh bin Riyab:
Pochodziła z plemienia Bani Asad bin Khuzaimah, i była kuzynką Proroka ze strony Ojca. Była żoną Zaid bin Haritha, który się z nią rozwiódł. Prorok poślubił ją w miesiącu Dhul-Qadah, piątym roku Hidźra.

Juwairiyah bint Al-Harith:
Była corką Al-Harith, wodza plemienia Bani Al-Mustaliq Khuza’ah. Prorok poślubił ją w miesiącu Sha’ban, 6 roku Hidźra.

Umm Habibah Ramlah:
Córka Abu Sufyan. Była Żoną ‚Ubaidullah bin Jahsh, z którym razem wyemigrowała do Abyssynii (Etiopii). Gdy ‚Ubaidullah bin Jahsh zmarł, Prorok wysłał list do Negus, króla Abyssynii prosząc go o rękę Umm Habibah, na co Negus się zgodził. Wzięli ślub w miesiącu Muharram, siódmym roku Hidźra.

Safiyah bint Huyai bin Akhtab:
Była żydówką wziętą do niewoli w bitwie Khaibar. Prorok ją uwolnił a następnie poślubił w siódmym roku Hidźra.

Maimunah bint Al-Harith:
Była córką Al-Harith, i siostrą Umm Al-Fadl Lubabah bint Al-Harith. Prorok poślubił ją po ‚Umrah, w miesiącu Dhul-Qa’dah siódmym roku Hidźra.

Dwie żony z którymi Prorok nie skonsumował małżeństwa to Al-Jauniyah z plemienia Kindah, oraz kobieta z plemienia Bani Kilab. Khadijah i Zainab zmarły przed Prorokiem, natomiast pozostałe jego żony zmarły po nim.

zrodlo: http://www.planetaislam.com/historia/zonywyslannika.html

co szczegolnie ciekawe to to, ze ‚Aishah bint Abu Bakr była jedyną dziewicą którą poślubił.

i jeszcze na moment powroce do ksiazki “Haszymidzi i Abbasydzi”

(Mohamet) W 610 roku doznał pierwszego objawienia, które rozpoczęło cały ich cykl. Tekst świętego pisma – Koranu (Al-Kuran) przekazywał Prorokowi partiami anioł Gabriel (Dżibra’il lub Dżibril). Tak rozpoczęła się misja Mahometa powierzona mu przez Boga: głoszenie nowej monoteistycznej religii, islamu.

Cały tekst: http://www.edulandia.pl/edukacja/1,124947,9251467,Prorok_Mahomet.html#ixzz2iwCZWPyt

Mohammed_receiving_revelation_from_the_angel_GabrielMahomet recevant le Coran de Gabriel. Tiré du Jami’ al-Tawarikh (Histoire du Monde) de Rashid al-Din, Tabriz, Perse, 1307.

oh Gabriel, Gabriel… ty anielski mącicielu! 😉

CRUS0132-GabrielConduitMahometźródło obrazka:

http://www.mmdtkw.org/CRUS-Unit1Images.html

o arch Gabrielu miałam notkę jeszcze na Salonie Tajemnic, napisaną tuż przed 11 11 11 i ceremonią Projektu Cheops w Wielkiej Piramidzie w Gizie, ponieważ postać ta miała związek z tymi wydarzeniami..

przypomniały mi się też moje doświadczenia z La Linei pod Gibraltarem  z  marca 2013 kiedy to skontaktował się ze mną właśnie arch Gabriel https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2013/03/20/gibraltar-20-marca/

co ciekawe nazwa Gibraltar skojarzyla mi sie z Dżibra’ilem, czyli Gabrielem wlasnie..

na ST mialam tez notke o Al Kaabie i Czarnym Kamieniu z MEKKI

article-0-11745831000005DC-87_634x415Al-Kaba, al-Kaʿba, al-Kaaba (z arab. sześcian, kostka) – świątynia i sanktuarium w Mekce, najważniejsze miejsce święte islamu.

17158blackstonemeteor_innerhttp://redicecreations.com/article.php?id=17158

17157blackstonefrontHADZAR

zamiescilam wowczas (w tamtej notce na ST) ponizszy obrazek, ktory skojarzyl mi sie z dziurka od klucza

kaaba22222

Według tradycji muzułmańskiej pierwszą Kabę zbudował Adam. Miała ona ulec jednak zniszczeniu w czasie potopu. Odbudować miał ją Ibrahim i jego pierworodny syn Ismail[1].
Według relacji Klaudiusza Ptolemeusza, już w II wieku p.n.e. wokół Al-Kaby funkcjonowało niewielkie sanktuarium, gdzie sprawowano kult religijny. Bezpośrednio przed reformą religijną Mahometa była to świątynia poświęcona 360 bogom plemiennym w politeistycznej religii staroarabskiej.
Po wprowadzeniu islamu Kaba stała się miejscem kultu Allaha. Na rozkaz Mahometa zniszczono wszystkie oznaki wiary w wielu bogów, pozostawiając jednak Czarny Kamień (Hadżar), który według tradycji miał być umieszczony w Kabie przez archanioła Gabriela.

Obok sanktuarium wypływa ze skały święte źródło, zwane Zamzam.

….

i dodam jeszcze, że ciekawe skojarzenia z Mayshą miał w nocy Rakesh, ale o tym w dalszej części…

ach.. i jeszcze cos… tuz przed podroza do Egiptu i spotkaniem z KF przybralam nick Ayshien wlasnie od imienia AYSHA… choc ze strony KF wyraznie uslyszalam imie Maysha..

945303_562563623788270_1727953673_n1

cdn….

Autor: Livia Ether Flow

‚I am the child of Earth and starry Heaven’ Freedom for all living beings and the all worlds.. Deeper than memory.. beyond the time…. i send you blessings where you are ♥ ƸӜƷ ♥ Livia Ether LiRa https://liviaflow.wordpress.com/

8 myśli na temat “Wszystkie Kobiety Mahometa…”

 1. Witaj. Lepiej żebyś nie utozsamiała się z Aishą przed przeczytaniem innych publikacji na temat MAhometa, który jak się okazuje był pedofilem i mordercą. TAkie są fakty. Uważają go za świętego i usprawiedliwiają jego zboczenia tym, że to w imię Boga……. Mahomet poślubił Aishę gdy była dzieckiem, i oczywiście zaczął z nią współżyć seksualnie podobno od 9 r.z. Więc, sorry……to jest pedofilia.

  Polubienie

  1. Alez! Ha 🙂 ja sie nie utozsamiam z Aysha… zaciekawilo mnie po prostu to, ze ktos mnie tak kiedys nazwal, a podobno tak wlasnie nosila na imie jedna z zon Mahometa… Postanowilam wiec nieco glebiej wniknac w te historie…. Swoja droga ciekawe, ze dopoki w zyciu Mahometa nie zjawil sie Archaniol Gabriel ten zyl w zwiazku z jedna ukochana kobieta, a po tym spotkaniu niezle mu sie przewrocilo w glowie 😉 Wiem tez o tym, ze Mahometa uwaza sie za pedofila… I ze rozsyla sie za nim nawet listy goncze:

   p.s no i dzieki za troske Ha 😉

   Polubienie

 2. A ja z kolei słyszałam, że związki które zawarł z tymi kobietami czy dziećmi to związki czysto polityczne kontrakty. Żył w trudnych czasach i nie tylko dla niego były one trudne. Więc dlatego zawierał kontrakty z ważnymi osobistościami owych czasów gdezie każdy dzień oznaczał walkę, bowiem nie łatwo przetransformować całą arabię, dodatkowo walczyć z Żydami, których wcześniej uważał, za przyjaciół. Armia Mahometa rozła dość spontanicznie, lecz nadal miał armię wrogów wśród arabów, którzy nie akceprowali wiary w jednego Boga i jego prawa. Bez tych wszystkich politycznych układów Mahomet nie zdołałby utrzymać swojej pozycji. Mówi się dużo, interpretuje błędnie, a prawda leży zawsze gdzieś po środku. Przeczytać Koran jest równorzędne ze zdobyciem jakiejkolwiek wiedzy na ten temat. Nie sądzę by kto kolwiek, nawet najlepszy bajkopisarz był w stanie utworzyć tyle sur z nikąd. Na co Mahometowi zmieniać wiarę i na co jemu tyle żon kiedy sam w koranie zaznacza P.S. kwestia interpretacji koranu. Faktycznie najpierw pisze z potwierdzeniem , tak, wy możecie mieś jedną, dwie, trzy i cztery żony. po czym w innej surze pisze: WY nigdy nie będziecie mogli być sprawiedliwi dla każdej z żon, dlatego weźcie tylko jedną. A więc? Warto dobrze się zapoznać zanim cokolwiek się zaprzeczy.
  Kolejną sprawą jest przeczenie Koranowi, który został uznany za świętą księgę przez samego Jana Pawła II KTÓRY NASTĘPNIE TĘ KSIĘGĘ POCAŁOWAŁ. I jak przeciętny katolik, chrześcijanin ma się odnieść do koranu kiedy sam nawet pisma świętego nie przestudiował. Emmmm Jesteśmy ułomni, takimi stworzył nas Bóg, zatem… szukajcie prawdy. Muzułmanie mówią : „Jestem muzułmaninem i kocham Jezusa” Gdyby ktoś nie wiedział, uznawany jest za najważniejszego proroka i to on przyjdzie w dniu sądu ostatecznego, natomiast Maryja jest jedyną kobietą, którą koran sławi nazywając największą kobietą jaka chodziła po ziemi. to z koranu. Myślę, że wszyscy jesteśmy ignorantami 🙂

  „Miej­cie od­wagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością.” Jan Paweł II

  Myślę, że to powinno nas łączyć, nie zaś religie, o tym również mówi koran, nie patrzmy przez pryzmat układów politycznych w całej arabii, lecz na prawdę, Arab nie oznacza dobry muzułmanin, co nie znaczy, że wolno nam krzywdzić dobrych muzułmanów poprzez niewiedzę.

  I prprocy starego testamentu nie byli tacy święci 😉

  Wrzućmy na LUZ.

  Szkajmy prawdy w sobie.

  Polubienie

  1. Puknij sie kobieto!
   Mahomet (Mohammed) od 6 roku zycia byl sierota i wychowywal sie u stryja, ktory byl wujkiem jego pierwszej zony Chadidzy ( Khadija/Chadidscha), ktora pochodzila z bardzo bogatej zydowskiej rodziny.
   Gdy jego owdowiala zona Chadydza pierwszy raz wyszal za maz za chrzescijanina automatycznie przestala sie uwazac za zydowke. W wieku 40 lat owdowiala i tak samo przestala byc chrzescijanka i sama zaproponowala 25 letniemu 15 lat mlodszemu od niej biednemu i choremu na padaczke Mahometowi malzenstwo na ktore chetnie sie zgodzil.
   Sam uwazal, ze jego wizje sa dzielem szatana, ktorych strasznie sie bal,ale ona mu wmowila, ze sa swiete a on jest wielkim prorokiem poslanym przez Boga Allacha na co chetnie przystal.
   Dzieki temu stal sie wielkim prorokiem, a ona pierwsza muzulmanka i matka wszystkich w tej nowej religii niczym islamska Maryja a jej stryjek Ojcem calego Kalifariatu i zalozyli nowa najwieksza dynastkie wszech czasow, w ktorej sami ustanawiali prawo.

   Polubienie

  2. @Anna Bez urazy pani oslico, ale od kiedy jestes taka pewna, ze nasz sw.Jan Pawel II calowal koran…???… czy widziala to na wlasne oczy, byla tam i zna arabski?!?!?!?! TO SKAD O TYM TAK SWIECIE PRZEKONANA => SERCE JEJ PODPOWIADA???
   A moze to co calowal to nie byl zaden Koran, tylko Biblia Arabskich Katolikow, ktorzy go Biblia powitali.Mogli mu tez powiedziec, ze to co mu podano to jest Biblia, a nia nie byla.Moglo wydarzyc sie bardzo wiele innych wariantow, lub w ogole nic takiego sie nie wydarzylo, nie takie rzeczy mozna dzisiaj zmontowac.
   Wlasnie dlatego ze rozpowszechniana wersja przez zydow i muzulmanow tak ci sie spodobala i przypadla do gustu, ze przyjelas ja jak dogmat w katolickim kosciele,jestes sprzedawczykiem wlasnej religii i zdrajca naszego Boga i Wszechrzeczy Stworce!!
   Powinno sie pozbawic ciebie Polskiego Obywatelstwa, jezeli je wciaz masz i wygnac na dozywotnia banicje bez mozliwosci powrotu do konca zycia do tych, ktorzy sa ci blizsi i duchem i serce,Amen
   Zasluzylas sobie na to ! https://m.cda.pl/video/864977d

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s