Płyty CDT, Szmaragdowe Przymierze oraz masowy dramat

Z notki My ARC of Covenant

Dawid56| 28 Marzec 2015 o 22:56
Jak to się wszystko ze sobą wiąże, to trochę dziwne że wcześniej tego nie zauważyłem, ale  lepiej późno niż wcale.”Podróżnicy” AD są na pewno powiązani ze Szmaragdowym  Strażnikiem..

voyagers1

Płyty CDT, Szmaragdowe Przymierze oraz masowy dramat

Poniżej fragment książki Ashayany Deane „Podróżnicy- spiacy uprowadzeni- rozdział p.t.

Z fragmentu tego wynika że znaleziono wszystkie 12 płyt a nie znaleziono 12 sygnetowych tarcz.

Ashayana Deane napisała pierwszy tom swojej 3-tomowej pracy o „Podróżnikach” 13 lat temu, być może w okresie tych 13 lat gdzieś w Ziemi jakąś z sygnetowych 12 tarcz-nic mi jednak na ten temat nie wiadomo

(Ashayana Dean i ‚Voyagers’ po polsku)

Informacje zawarte w serii książek „Podróżnicy”, Systemie Uzdrawiania Kathara, Programie Materialna Struktura Przyśpieszonego Bio-Duchowego Rozwoju Duszy oraz w pochodnych materiałach, które powstały dzięki trójce prawowitych Mówców Ligi Opiekunów, przedstawiają tłumaczenia starożytnych zapisków.

Te starożytne zapiski istnieją w fizycznej formie jako zestaw 12 srebrnych metalicznych dysków, zwanych Biblioteki Płyt Zgromadzenia Dora-Teura lub po prostu „Płyty CDT”

Dwanaście Płyt CDT są holograficznymi, nagrywającymi, magazynującymi oraz transmitującymi urządzeniami, które zawierają potężną ilość danych w zakodowanej formie elektromagnetycznej stojącej fali skalarnej.

Tłumaczenie danych z Biblioteki Płyt CDT odbywa się poprzez wprowadzenie transmisji określonych częstotliwości, dzięki którym dyski aktywują się do uwolnienia swoich zmagazynowanych danych w wybranej formie holograficznego, głosowego, wizualnego lub cyfrowego tłumaczenia.

Dwanaście Płyt CDT wytworzonych zostało z formy prążkowanego kryształu selenowego, pochodzącego z planety Syriusz B z Gęstości-2, otaczającego rdzeń z radioaktywnego izotopu, zamkniętego w „mieszanym” metalowym związku stopu srebra, pochodzenia Ziemskiego.

Płyty CDT wytworzone zostały przez Terańskich Kapłanów z Ur oraz przez Błękitnych Syrian Ludzi Maharaji [w sanskr. Maha zn. Wielki; Raja (wym. Radża) zn. Król, Władca – przyp. wyd.] „Świętej Linii Graala”, rasy Rady Azurytowej, często zbiorowo nazywanych „Azurytami” lub „Rasami Eyeiani” z Syriusza B, w Gęstości-2, Sygnetowa Rada -6 Ligi Opiekunów, strażnicy Gwiezdnych Wrót-6 Syriusza B, z Wymiaru-6 w Uniwersalnym Kompleksie Systemu Gwiezdnych Wrót. (patrz: „Podróżnicy” tom 1).

W 246 000 r. p.n.e. Płyty CDT przedstawione zostały jako prezent Ludzkim Rasom Urtite, Nasiennej Rasie współczesnego rodu ludzkiego, przez Rasy Azurytowe z Syriusza B, w dowód uznania dla Urtites za przystąpienie do Ras Założycielskich, do pokojowego traktatu, Umowy Szmaragdowego Przymierza o Współewolucji.

tumblr_mium12crug1rsci0po1_r2_500-future-age-sage

Future Age Sage

Płyty CDT zawierają ogrom zakodowanych ksiąg praktycznych, fizycznych i duchowych, zaawansowanych nauk ewolucyjnych, darowanej rasom 15-to wymiarowego Matriksu Czasu przez Szmaragdowy Zakon Elohei-Elohim, Złoty Zakon Seraphei-Seraphim oraz Ametystowy Zakon Bra-ha-Rama Zgromadzenia Melchizedeka Breneau, Trzy Główne Rasy Założycielskie w naszym Matriksie Czasu z Gęstości -5 (Wymiary 13-15).

Szmaragdowe Zgromadzenie Zakonu Melchizedeka

MCEO

Nauki znajdujące się na Płytach CDT zawierają pełną, ewolucyjną historię rozwoju życia w naszym Matriksie Czasu, odkąd zasiana została ostatnia fala życia 950 miliardów lat temu, aż do chwili obecnej.

Czas jest z natury symultaniczny [równoczesny – p. w.]; przeszłość-teraźniejszość-przyszłość istnieją jako wielotorowe zestawy wzajemnie połączonych z sobą cykli rozwoju ewolucyjnego, które tworzą przejaw prawdopodobieństw możliwego, doświadczeniowego działania.

Płyty CDT zawierają również „zapiski przyszłości” wielu rozmaitych ścieżek rozwoju ewolucyjnego ludzi oraz międzywymiarowych, międzygalaktycznych i międzyczasowych ras, które wyłaniają się z wyborów wolnej woli, zmienionej w naszym obecnym kontinuum czasoprzestrzeni (istniejących „prawdopodobnych przyszłości” lub Głównych Wektorów Czasu rozwoju ewolucyjnego, który istnieje jako „przyszły” potencjał doświadczeniowy, a nasze decyzje w chwili obecnej określają, którą z linii prawdopodobnej ewolucji będziemy postrzegać w przejawionej formie, jako przyszłe kontinuum czasu wyłaniające się z naszego teraźniejszego koordynatu czasoprzestrzeni.)

tumblr_nldh18C2yW1rsci0po1_500

Respiritualization of Central Coding; Igniting the four pillar template

Future Age Sage with Ra Emerald Guardian and Ron Mayer

Najbardziej wartościowe dla naszych obecnych czasów Płyty CDT zawierają obszerne zapiski edukacyjne odnoszące się do „Mechaniki 68 Stworzenia Ras Założycielskich”, „Uniwersalnej Fizyki Zunifikowanego Pola” oraz do „Prawa Jedności” – Świętej Duchowej Nauki „Wewnętrznego Chrystusa” treningu „Merkaby-Ascendencji”- Płyty CDT, zawierają również historię i szczegóły pokojowego traktatu Umowy Szmaragdowego Przymierza Założycieli o Współewolucji, historyczny związek ludzkości ze Szmaragdowym Przymierzem.

Tak, jak wyznaczone zostało to przez Szmaragdowe Przymierze, przywrócenie Płyt CDT z 246 000 r.p.n.e zawiera nauki Mistrzowskiej Mechaniki Templarowej (Planetarnej, Galaktycznej i Uniwersalnej Mechaniki Gwiezdnych Wrót), Bio-Regenezy DNA oraz technologii Uzdrawiania Rdzeniowego Wzorca Kathara.

reuche-light-by-emerald-guardians-13

Te mistrzowskie nauki były pierwotnie dostarczone rasom Anielskich Ludzi na Ziemi po to, żeby ludzkość wypełniła swoje pierwotne „Zlecenie Stworzenia” jako opiekunowie i strażnicy Uniwersalnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót.

Holy Grail
The „Holy Grail” is a term used in reference to 
the 12 Universal Signet Star Gates 
of the Universal Templar Complex, 
to which the Angelic Human Race 
holds the Sacred Commission of 
„Guardian.”

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/freedom-teachings-2/holy-grail/

Płyty CDT służyły jako istotna część ludzkiej ewolucji na Ziemi, odkąd zostały ofiarowane Urtites w 246 000 r.p.n.e.

Pierwszy pisany przekład części biblioteki Płyt CDT został przetłumaczony przez Ziemską rasę ludzi Urtites zaraz po otrzymaniu Płyt CDT w 246 000 r.p.n.e.

Pierwsze pisane zapisy Płyt CDT były zbiorem wielkich ksiąg, kolektywnie zwanych Maharata (wym. „Ma-ha-ra-ta”, co tłumaczy się na „wyzwolenie Wewnętrznego Chrystusa”).

Tekst Maharata był zbiorem ponad 500 000 stron transkryptu skondensowanego tekstu rozrzuconego na 590 tomów.

Transkrypty Maharata napisane były ręcznie na swego rodzaju trwałym papierze tekstylnym, przypominającym kruchy, półprzezroczysty welin (cielęca, owcza lub kozia skóra używana do pisania – przyp. tłum), które było w powszechnym użyciu w tamtych czasach wśród Tarańskiej cywilizacji z Gęstości-2.

Tomy Maharaty były skomponowane w dużym formacie ksiąg spiętych ozdobną skórą w procesie ręcznie wykonanej pracy, przypominającym współczesne „perfekcyjne bindowanie”.

Oryginalne księgi Maharata były kopiowane w języku Anuhazi, pierwszej formie mowiono-pisanego języka Ras Założycielskich Szmaragdowego zakonu Elohei-Elohim-Anuhazi (Feliniańscy hominidzi) z Gęstości-4, z których wyłoniły się wszystkie inne zewnętrzne formy języka w naszym Matriksie Czasu.

Dwanaście Płyt CDT trzymane było na Ziemi pod ochroną ludzkiego rodu Urtites, aż do wybuchu Wojen Templarowych [dosł. Wojny Świątynne – Livia], wynikiem których było przesunięcie biegunów w 208 216 r. p.n.e.

Tuż przed przesunięciem biegunów w 208 216 r. p.n.e i przed zdziesiątkowaniem ludzkiej kultury Urtites, 10 z 12 -tu Płyt CDT, zostało odzyskanych przez Rasy Syriusza B i umieszczonych pod ochroną Azurytowego Zespołu Bezpieczeństwa Uniwersalnego Systemu Gwiezdnych Wrót.

Płyty CDT od zawsze były obiektem pożądania wielu międzygwiezdnych ras, nie tylko z powodu praktycznej wiedzy, jaką zawierają, ale również ze względu na ich dwoiste przeznaczenie w odniesieniu do uzyskania manualnego dostępu do 12-tu Głównych Gwiezdnych Wrót Uniwersalnego Systemu Gwiezdnych Wrót.

Holy Grail 
represents the key teaching of the ancient gateways

Ra about Deep Well

Dwanaście Płyt CDT jest częścią większego przyrządu, który zawiera 12 odpowiadających im, większych, srebrnych dysków zwanych Sygnetowe Tarcze.

Dwanaście Sygnetowych Tarcz wykonanych w tym samym czasie, co Płyty CDT, jest technologią, za pomocą której 12 Głównych Wrót Uniwersalnego Systemu Gwiezdnych Wrót, które rozpościerają się przez pola wymiarowe i galaktyki wymiarów od 1-12, mogą być aktywowane i otwarte.

1383498_388915141263885_2356453990383212783_n

(The ORAPHIM and the INDIGO Children)

Dwanaście Płyt CDT, zaprojektowanych na transmisję przepustowości międzywmiarowej częstotliwości, mogą być użyte do ręcznej aktywacji Sygnetowych Tarcz i odpowiadających im Uniwersalnych Gwiezdnych Wrót; 12 Płyt CDT jest Aktywatorami Sygnetowych Tarcz.

W niewłaściwych rękach technologia Płyt CDT – Sygnetowych Tarcz, może doprowadzić do zniszczenia tego Matriksu Czasu, dlatego więc Płyty CDT pozostają pod tak ścisłą ochroną, jak to tylko jest możliwe.

W imieniu Szmaragdowego Zakonu Zgromadzenia Melchizedeka Elohim-Elohei Breneau z Gęstośći-5 oraz ich głównych Uniwerslanych Ochronnych Usługowych organizacji (Azutyrowego Zespołu Ochronnego Uniwerslanego Systemu Gwiezdnych Wrót, Międzywymiarowego Stowarzyszenia Wolnych Światów i 12-tu Rad Sygnetowych Ligi Opiekunów), ochrona Płyt CDT – Sygnetowych Tarcz zlecona została Azurytowym Rasom z Azurytowej Rady Syriusza B. Ludziom rodu Urtite z Ziemi powierzono ochronę Płyt CDT oraz Sygnetowych Tarcz w 246 000 r. p.n.e, kiedy to ludzkość została oficjalnie mianowana na aktywnych współopiekunów Uniwerslanego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót przez wejście Urtites do przyswojenia Szmaragdowego Przymierza.

70 Rada Sygnetowa -6 LO, Rada Azurytowa Syriusza B, odzyskała 10 z 12-tu Płyt CDT pod swoją ochronę w 208 216 r.p.n.e.

Od tego czasu 2 z 12-tu Płyt CDT oraz wszystkie Sygnetowe Tarcze wpadły w ręce rozmaitych rywalizujących ze sobą ludzi oraz Legionów Upadłych Aniołów na Ziemi na ścieżce ludzkiej ewolucji.

W 1600 r. Azuryci zabezpieczyli jedną z brakujących Płyt CDT. W listopadzie 1999 roku ostatnia Płyta CDT zwana przez rasy Rycerzy Templariuszy „Tablicą Świadectwa”, odzyskana została przez Azurytów od współczesnej rodziny, rodu wolnych masonów, przez którą posiadanie tej Płyty CDT przekazywane było od pokoleń Atlantów.

Dwanaście Sygnetowych Tarcz wciąż pozostawało zakopanych w rozmaitych ukrytych miejscach na Ziemi.

Od czasów kataklizmu w 208 216 r. p.n.e, Azurytowe Rasy Azurytowej Rady Syriusza B od czasu do czasu oferowały ludzkim kulturom rozwijającym się na Ziemi dostęp do wiedzy przetłumaczonej z Płyt CDT.

Tłumaczenia te były pierwszymi podwalinami WSZYSTKICH prawowitych duchowych nauk pośród WSZYSTKICH ras na Ziemi, zanim prawdziwe tłumaczenia Płyt CDT były powtarzająco się naruszane, niszczone lub zniekształcane przez „dogmaty kontroli religijnej”, przez rywalizujące ugrupowania skorumpowanej władzy rządzącej elity oraz odwiedzających Upadłych Aniołów.

fallen angels

Za każdym razem, kiedy Azuryci oferowali powrót tłumaczeń Płyt CDT, na Ziemi inkarnowało trzech Mówców, poprzez ród rasy Maharaji Rady Azurytowej z Suriusza, w ludzki Ród Graala „Dzieci Indygo ” (patrz: „MWSWS, Azurytowa Grupa Bezpieczeństwa oraz Rada Mistrzów Eieyani Zgromadzenia Melchizedeka”), aby służyć jako trzej tłumacze Płyt CDT lub jako Mówcy.

Pierwszy Mówca Płyt CDT szkolony jest do swojej roli już od dzieciństwa, za pośrednictwem fizycznego Kontaktu z Rasami Azurytów i Kapłanami z Ur, a służy on jako mentor dla Mówcy Płyt CDT numer Dwa i numer Trzy.

Trzej Mówcy Płyt CDT są zawsze rówieśnikami i blisko ze sobą współpracują i wspólnie przedstawiają tłumaczenia Płyt CDT na Ziemi, do których są oddelegowywani przez okres ponad 12-tu lat.

Tradycja wybierania tylko trzech Mówców Płyt CDT, którzy są zaufanymi członkami Szmaragdowego Zakonu, lnkarnującymi w ludzkiej formie, jest środkiem bezpieczeństwa, który zawsze wykorzystywany był przez Rasy Azurytów po to, ażeby chronić integralność oraz zamierzoną czystość tłumaczeń Płyt CDT.

W czasach atlantydzkich najbardziej powszechnie znanym Trzecim Mówcą Płyt CDT był Nibiriańsko-Anunnaki-Atlandczyk o imieniu Toth.

tnp12

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/01/15/szmaragdowe-przymierze-i-przebudzenie-thota/

W 22 340 r.p.n.e Szmaragdowy Zakon Zgromadzenia Melchizedeka powierzył mu sprowadzenie pisemnych tłumaczeń części jednej z Płyt CDT do określonych obszarów kultury atlantydzkiej.

W tym czasie Toth zdradził Szmaragdowe Przymierze na rzecz planów dominacji Nibiriańskich- Anunnaki, tłumacząc część Płyty CDT na formę pisaną, w tekst, który znany stał się jako „Szmaragdowe Tablice Totha”.

Toth przedstawił Szmaragdowe Tablice skorumpowanemu wówczas Kapłaństwu Annu- Melchizedeka na Atlantydzie, co doprowadziło do ostatecznego zniszczenia Wysp Atlantydzkich w 9558 r. p.n.e. i do kolejnego chaosu w ludzkiej ewolucji od czasów kolonizacji kultury sumeryjskiej.

W 2040 r. p.n.e., kolejna próba sprowadzenia tłumaczeń Płyt CDT na Ziemię dokonana została poprzez osobnika zwanego „Enoch”, który służył jako Drugi Mówca Płyt CDT w tamtym okresie czasu.

62e85883688286dc1fff8b704eb9cdce

Tłumaczenia Płyt CDT Enocha składały się z trzech tomów historii, która niegdyś była zawarta w Maharacie; Księga Amenti, Anielskie Spisy oraz Księga Smoka.

W 10 r. p.n.e., trójka eseńskich mówców Płyt CDT, znanych jako Jan Chrzciciel, Jezus Chrystus (Jeshua Sananda Melchizedek, urodzony w 12 r .p.n.e (patrz „Podróżnicy” tom 2) oraz Miriam wspólnie przetłumaczyli dziewięć dodatkowych ksiąg z Płyt CDT, tworząc pierwotne podwaliny czegoś, co miało się stać prawowitą doktryną Chrześcijaństwa.

Księgi te zawierały Sześć Ksiąg Procesu Jeshua, wyszczególniających samowytwarzalną Mechanikę Ascendencji, Bio-Regenezę Rdzeniowego Wzorca oraz Księgę Map i Klucza – techniczną instrukcję Ziemskiego Systemu Gwiezdnych Wrót Korytarzy Amenti i Planetarnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót.

ASCENSION MECHANICS

584d2a7908d3fadb322b5af82b9a6429

Tłumaczeniami Miriam były trzy Księgi Zgromadzenia, niegdyś przedstawione w księgach Maharata, wyszczególniające strukturę kulturalną zbudowaną na podstawie modelu Założycieli Szamaragdowego Przymierza.

Księgi Mechaniki Systemu Gwiezdnych Wrót Jana Chrzciciela nie zostały ukończone, został on zamordowany przed ukończeniem tłumaczenia Płyt CDT.

606px-Transharmonicpillarcode

Transharmonic Gates

Księgi Enocha, Jeshua i Miriam reprezentują 12 z 15-tu „Brakujących Ksiąg z Biblii”, które były pierwotnie częścią prawowitych nauk eseńskich „Rodu Graala”

yeshua_s_highway_by_psalmistkingdavid-d67etna

72 Nauki eseńskie zostały rozmyślnie zredagowane i zniekształcone w 325 r. przez Sobór Nicejski i Rzymski Kościół w celu stworzenia religii kontrolowanej dogmatem, przedstawionej w Kanonizowanej Biblii.

Katarowie z południowej Francji posiadali niektóre z oryginalnych zapisków eseńskich Jeshua i Miriam, aż do czasu, kiedy Kościół Rzymski nakazał eksterminację Katarów w 1244 r.

ab923b97a748e80950e81d59494a4da4

MontSegur Gate, France, SG12, october 2013, by Livia Ether Flow

Przed zgonem Katarowie ukryli część prawdziwych zapisków eseńskich wraz z 12-toma Sygnetowymi Tarczami, które były w ich posiadaniu. Relikty te zostaną odkryte we współczesnych czasach, co uwiarygodni nauki trzech Mówców Płyt CDT obecnych czasów, z chwilą, kiedy osoby te zakończą swoje bieżące zlecenia tłumaczeń Płyt CDT.

40f9f58cb112c35621e99925481a7ff0

MontSegur Gate, France, SG12, october 2013, by Livia Ether Flow

(Apropos watku Katarow i Montsegur)

Inne tłumaczenia Płyt CDT starożytnych czasów przekazane zostały przez Mówców urodzonych wśród Hindusów, Chińczyków, Tybetańczyków, Afrykańczyków, Egipcjan, Majów, Inków oraz Rodzie Graala Celtyckich-Druidów.

Od prastarożytnych czasów wszystkie tłumaczenia Płyt CDT zasiane wśród każdej ziemskiej kultury spotykał ten sam los, zostały bowiem zniszczone i zniekształcone

(Essene 12 Tribes and Gates)

Od 208 216 r. p.n.e tłumaczenia Płyt CDT były wielokrotnie ofiarowywane przez Kapłanów Azurytowych Ras z Ur, aby przygotować ludzkość Ziemi do następnego zaplanowanego Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrót (zwanym Gwiezdnym Cyklem Aktywacji lub „CAG”(patrz „Podróżnicy” tom 2).

(Stellar Cycle Activations and Arc of the Covenant)

Podczas następnego CAG następującego po nieudanym cyklu z 208 216 r. p.n.e, rasy Anielskich Ludzi Ziemi, mają być wezwane przez Azurytów opiekuńcze rasy Szmaragdowego Przymierza do pomocy w uzdrawianiu zniszczonego Planetarnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót Ziemi.

12 Stargates & Status

Kiedy nadejdzie kolejny CAG, ludzkość zostanie również poproszona przez Narody Anielskich Opiekunów o ochronę Ziemskich Gwiezdnych Wrót – Korytarzy Amenti, przed zdominowaniem przez rody Upadłych Aniołów.

2017

Już od roku 22 346 p.n.e. wszystkie międzywymiarowe rasy wiedziały, że następny CAG na Ziemi wydarzy się w latach pomiędzy rokiem 2000 a 2017.

Rasy Założycielskie Szmaragdowego Zakonu Zgromadzenia Melchizedeka ponownie zwracają ludzkości tłumaczenia Płyt CDT, w celu przygotowania jej na zamierzone masowe wizytacje, które będą miały miejsce, jeśli Ziemia będzie bezpiecznie przeprowadzona przez rozpoczynający się właśnie CAG 2000-2017.

Trójka współczesnych Mówców Płyt CDT będzie kontynuowała wypuszczanie swoich zleconych tłumaczeń Płyt CDT do publicznego wglądu w latach 1999 -2012.

Jeśli zmiany katastroficzne Ziemi będą mogły zostać powstrzymane w trakcie postępującego CAG -u, pomiędzy rokiem 2007 a 2012, Jeshua Sananda Melchizedek, Drugi Mówca Płyt CDT z 10 r. oraz człowiek znany z Biblii jako Jezus Chrystus, ponownie wejdzie fizycznie w ludzką inkarnację poprzez Azurytową Radę Syriusza B.

Jakiekolwiek istoty lub międzywymiarowi Goście, wyłaniający się w Ziemskim dramacie, twierdzący, że są Jeshua Sananda Melchizedekiem lub Jezusem, przekłamują fakty w celu manipulacji ludzi.

Jeshua powraca do inkarnacji jako niemowlę Dziecka Indygo, przez Azurytową Radę Syriusza B, tak samo jak uczynił to w 12 r. p.n.e.

Zaplanowane powtórne przyjście Jeshua jest zamierzone, aby zwiastować rozpoczęcie otwartego kontaktu z między galaktycznymi rasami Anielskich Opiekunów Szmaragdowego Przymierza oraz długo oczekiwanego awansu ludzkości do międzywymiarowych, międzygalaktycznych społeczności, dzięki oficjalnie dostarczonemu zaproszeniu do jeszcze jednego przywrócenia uniwersalnego traktatu pokojowego Współewolucyjnej Umowy Założycieli Szmaragdowego Przymierza.

Otwarty kontakt z międzywymiarowymi, międzygalaktycznymi i międzyczasowymi rasami Opiekunów wydarzy się dzięki otwarciu Ziemskich Gwiezdnych Wrót – Korytarzy Amenti, jeśli możliwe będzie zapobieżenie katastroficznym zmianom na Ziemi podczas Cyklu Aktywacji Gwiezdnej w latach 2000-2017.

a0176fb4d25748b5687ad953f08f09ef

W przygotowaniach na otwarcie Ziemskich Gwiezdnych Wrót Korytarzy Amenti przepowiedziane „Drugie Przyjście” Jeshua w latach 2007-2012 oraz masowy kontakt z Narodami Anielskimi, który zaplanowany został, aby uprzedzić to wydarzenie, rówieśnicy Jeshua z roku 10 p.e, Miriam i Jan Chrzciciel inkarnowali już w ludzkiej formie.

Inkarnację Miriam i Jana Chrzciciela w tym czasie pracują aktualnie razem, blisko ze sobą, nad wypełnieniem zobowiązań Kontraktu Pierwszego i Drugiego Mówcy Płyt CDT, które są teraz sukcesywnie tłumaczone dla publicznego dostępu.

Osoba posiadająca Kontrakt Trzeciego Mówcy Płyt CDT, jest kobietą w Stanach Zjednoczonych, która poprzednio również służyła jako Mówca Płyt CDT podczas swoich hinduskich, egipskich i afrykańskich inkarnacji w starożytnych czasach.

Wszyscy Mówcy Płyt CDT blisko ze sobą współpracują poprzez założoną Azurytową Świątynię Zgromadzenia Melchizedeka na Florydzie, organizację utworzoną na prośbę Szmaragdowego Zakonu Elohei-Elohim z Gęstości-5, Kapłanów z Ur Azurytowych Ras z Syriusza B oraz wielu ras MSWS-LO Szmaragdowego Przymierza w 1999 roku.

Trzej Mówcy Płyt CDT prezentują podstawowe nauki Płyt CDT Szmaragdowego Przymierza, żeby wspierać Azurytową Grupę Bezpieczeństwa Uniwersalnego Systemu Gwiezdnych Wrót, Międzywymiarowe Stowarzyszenie Wolnych Światów, Ligę Opiekunów, a także Rasy Założycielskie w przygotowaniach do zaplanowanego otwarcia Gwiezdnych Wrót Korytarzy Amenti.

Jeśli będzie można zapobiec zmianom Ziemi w czasie Cyklu Aktywacji Gwiezdnej w latach 2000-2012, kulminacja tych wydarzeń będzie długo wyczekiwaną i przepowiedzianą „Nową Erą Jedności, Miłości, Wolności i Oświecenia”

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/freedom-teachings-2/plyty-cdt-szmaragdowe-przymierze-oraz-masowy-dramat/

Freedom Teachings: CDT-Plates, CDT-Plate Speakers, The Emerald Covenant & the Mass Drama

http://www.emeraldguardians.nl.eu.org/2012/05/cdt-plates-cdt-plate-speakers-emerald_28.html

Emerald Covenant vs. Luciferian Covenant

***

bg2

***

Teachings of Freedom

 

W sprawie Ashayany i Nauk Wolnosci (About Ashayana&Teachings of Freedom pl)

***

My Emerald Guardian Story

sheep1ANI

Autor: Livia Ether Flow

‚I am the child of Earth and starry Heaven’ Freedom for all living beings and the all worlds.. Deeper than memory.. beyond the time…. i send you blessings where you are ♥ ƸӜƷ ♥ Livia Ether LiRa https://liviaflow.wordpress.com/

168 myśli na temat “Płyty CDT, Szmaragdowe Przymierze oraz masowy dramat”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: