Płyty CDT, Szmaragdowe Przymierze oraz masowy dramat

Z notki My ARC of Covenant

Dawid56| 28 Marzec 2015 o 22:56
Jak to się wszystko ze sobą wiąże, to trochę dziwne że wcześniej tego nie zauważyłem, ale  lepiej późno niż wcale.”Podróżnicy” AD są na pewno powiązani ze Szmaragdowym  Strażnikiem..

voyagers1

Płyty CDT, Szmaragdowe Przymierze oraz masowy dramat

Poniżej fragment książki Ashayany Deane „Podróżnicy- spiacy uprowadzeni- rozdział p.t.

Z fragmentu tego wynika że znaleziono wszystkie 12 płyt a nie znaleziono 12 sygnetowych tarcz.

Ashayana Deane napisała pierwszy tom swojej 3-tomowej pracy o „Podróżnikach” 13 lat temu, być może w okresie tych 13 lat gdzieś w Ziemi jakąś z sygnetowych 12 tarcz-nic mi jednak na ten temat nie wiadomo

(Ashayana Dean i ‚Voyagers’ po polsku)

Informacje zawarte w serii książek „Podróżnicy”, Systemie Uzdrawiania Kathara, Programie Materialna Struktura Przyśpieszonego Bio-Duchowego Rozwoju Duszy oraz w pochodnych materiałach, które powstały dzięki trójce prawowitych Mówców Ligi Opiekunów, przedstawiają tłumaczenia starożytnych zapisków.

Te starożytne zapiski istnieją w fizycznej formie jako zestaw 12 srebrnych metalicznych dysków, zwanych Biblioteki Płyt Zgromadzenia Dora-Teura lub po prostu „Płyty CDT”

Dwanaście Płyt CDT są holograficznymi, nagrywającymi, magazynującymi oraz transmitującymi urządzeniami, które zawierają potężną ilość danych w zakodowanej formie elektromagnetycznej stojącej fali skalarnej.

Tłumaczenie danych z Biblioteki Płyt CDT odbywa się poprzez wprowadzenie transmisji określonych częstotliwości, dzięki którym dyski aktywują się do uwolnienia swoich zmagazynowanych danych w wybranej formie holograficznego, głosowego, wizualnego lub cyfrowego tłumaczenia.

Dwanaście Płyt CDT wytworzonych zostało z formy prążkowanego kryształu selenowego, pochodzącego z planety Syriusz B z Gęstości-2, otaczającego rdzeń z radioaktywnego izotopu, zamkniętego w „mieszanym” metalowym związku stopu srebra, pochodzenia Ziemskiego.

Płyty CDT wytworzone zostały przez Terańskich Kapłanów z Ur oraz przez Błękitnych Syrian Ludzi Maharaji [w sanskr. Maha zn. Wielki; Raja (wym. Radża) zn. Król, Władca – przyp. wyd.] „Świętej Linii Graala”, rasy Rady Azurytowej, często zbiorowo nazywanych „Azurytami” lub „Rasami Eyeiani” z Syriusza B, w Gęstości-2, Sygnetowa Rada -6 Ligi Opiekunów, strażnicy Gwiezdnych Wrót-6 Syriusza B, z Wymiaru-6 w Uniwersalnym Kompleksie Systemu Gwiezdnych Wrót. (patrz: „Podróżnicy” tom 1).

W 246 000 r. p.n.e. Płyty CDT przedstawione zostały jako prezent Ludzkim Rasom Urtite, Nasiennej Rasie współczesnego rodu ludzkiego, przez Rasy Azurytowe z Syriusza B, w dowód uznania dla Urtites za przystąpienie do Ras Założycielskich, do pokojowego traktatu, Umowy Szmaragdowego Przymierza o Współewolucji.

tumblr_mium12crug1rsci0po1_r2_500-future-age-sage

Future Age Sage

Płyty CDT zawierają ogrom zakodowanych ksiąg praktycznych, fizycznych i duchowych, zaawansowanych nauk ewolucyjnych, darowanej rasom 15-to wymiarowego Matriksu Czasu przez Szmaragdowy Zakon Elohei-Elohim, Złoty Zakon Seraphei-Seraphim oraz Ametystowy Zakon Bra-ha-Rama Zgromadzenia Melchizedeka Breneau, Trzy Główne Rasy Założycielskie w naszym Matriksie Czasu z Gęstości -5 (Wymiary 13-15).

Szmaragdowe Zgromadzenie Zakonu Melchizedeka

MCEO

Nauki znajdujące się na Płytach CDT zawierają pełną, ewolucyjną historię rozwoju życia w naszym Matriksie Czasu, odkąd zasiana została ostatnia fala życia 950 miliardów lat temu, aż do chwili obecnej.

Czas jest z natury symultaniczny [równoczesny – p. w.]; przeszłość-teraźniejszość-przyszłość istnieją jako wielotorowe zestawy wzajemnie połączonych z sobą cykli rozwoju ewolucyjnego, które tworzą przejaw prawdopodobieństw możliwego, doświadczeniowego działania.

Płyty CDT zawierają również „zapiski przyszłości” wielu rozmaitych ścieżek rozwoju ewolucyjnego ludzi oraz międzywymiarowych, międzygalaktycznych i międzyczasowych ras, które wyłaniają się z wyborów wolnej woli, zmienionej w naszym obecnym kontinuum czasoprzestrzeni (istniejących „prawdopodobnych przyszłości” lub Głównych Wektorów Czasu rozwoju ewolucyjnego, który istnieje jako „przyszły” potencjał doświadczeniowy, a nasze decyzje w chwili obecnej określają, którą z linii prawdopodobnej ewolucji będziemy postrzegać w przejawionej formie, jako przyszłe kontinuum czasu wyłaniające się z naszego teraźniejszego koordynatu czasoprzestrzeni.)

tumblr_nldh18C2yW1rsci0po1_500

Respiritualization of Central Coding; Igniting the four pillar template

Future Age Sage with Ra Emerald Guardian and Ron Mayer

Najbardziej wartościowe dla naszych obecnych czasów Płyty CDT zawierają obszerne zapiski edukacyjne odnoszące się do „Mechaniki 68 Stworzenia Ras Założycielskich”, „Uniwersalnej Fizyki Zunifikowanego Pola” oraz do „Prawa Jedności” – Świętej Duchowej Nauki „Wewnętrznego Chrystusa” treningu „Merkaby-Ascendencji”- Płyty CDT, zawierają również historię i szczegóły pokojowego traktatu Umowy Szmaragdowego Przymierza Założycieli o Współewolucji, historyczny związek ludzkości ze Szmaragdowym Przymierzem.

Tak, jak wyznaczone zostało to przez Szmaragdowe Przymierze, przywrócenie Płyt CDT z 246 000 r.p.n.e zawiera nauki Mistrzowskiej Mechaniki Templarowej (Planetarnej, Galaktycznej i Uniwersalnej Mechaniki Gwiezdnych Wrót), Bio-Regenezy DNA oraz technologii Uzdrawiania Rdzeniowego Wzorca Kathara.

reuche-light-by-emerald-guardians-13

Te mistrzowskie nauki były pierwotnie dostarczone rasom Anielskich Ludzi na Ziemi po to, żeby ludzkość wypełniła swoje pierwotne „Zlecenie Stworzenia” jako opiekunowie i strażnicy Uniwersalnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót.

Holy Grail
The „Holy Grail” is a term used in reference to 
the 12 Universal Signet Star Gates 
of the Universal Templar Complex, 
to which the Angelic Human Race 
holds the Sacred Commission of 
„Guardian.”

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/freedom-teachings-2/holy-grail/

Płyty CDT służyły jako istotna część ludzkiej ewolucji na Ziemi, odkąd zostały ofiarowane Urtites w 246 000 r.p.n.e.

Pierwszy pisany przekład części biblioteki Płyt CDT został przetłumaczony przez Ziemską rasę ludzi Urtites zaraz po otrzymaniu Płyt CDT w 246 000 r.p.n.e.

Pierwsze pisane zapisy Płyt CDT były zbiorem wielkich ksiąg, kolektywnie zwanych Maharata (wym. „Ma-ha-ra-ta”, co tłumaczy się na „wyzwolenie Wewnętrznego Chrystusa”).

Tekst Maharata był zbiorem ponad 500 000 stron transkryptu skondensowanego tekstu rozrzuconego na 590 tomów.

Transkrypty Maharata napisane były ręcznie na swego rodzaju trwałym papierze tekstylnym, przypominającym kruchy, półprzezroczysty welin (cielęca, owcza lub kozia skóra używana do pisania – przyp. tłum), które było w powszechnym użyciu w tamtych czasach wśród Tarańskiej cywilizacji z Gęstości-2.

Tomy Maharaty były skomponowane w dużym formacie ksiąg spiętych ozdobną skórą w procesie ręcznie wykonanej pracy, przypominającym współczesne „perfekcyjne bindowanie”.

Oryginalne księgi Maharata były kopiowane w języku Anuhazi, pierwszej formie mowiono-pisanego języka Ras Założycielskich Szmaragdowego zakonu Elohei-Elohim-Anuhazi (Feliniańscy hominidzi) z Gęstości-4, z których wyłoniły się wszystkie inne zewnętrzne formy języka w naszym Matriksie Czasu.

Dwanaście Płyt CDT trzymane było na Ziemi pod ochroną ludzkiego rodu Urtites, aż do wybuchu Wojen Templarowych [dosł. Wojny Świątynne – Livia], wynikiem których było przesunięcie biegunów w 208 216 r. p.n.e.

Tuż przed przesunięciem biegunów w 208 216 r. p.n.e i przed zdziesiątkowaniem ludzkiej kultury Urtites, 10 z 12 -tu Płyt CDT, zostało odzyskanych przez Rasy Syriusza B i umieszczonych pod ochroną Azurytowego Zespołu Bezpieczeństwa Uniwersalnego Systemu Gwiezdnych Wrót.

Płyty CDT od zawsze były obiektem pożądania wielu międzygwiezdnych ras, nie tylko z powodu praktycznej wiedzy, jaką zawierają, ale również ze względu na ich dwoiste przeznaczenie w odniesieniu do uzyskania manualnego dostępu do 12-tu Głównych Gwiezdnych Wrót Uniwersalnego Systemu Gwiezdnych Wrót.

Holy Grail 
represents the key teaching of the ancient gateways

Ra about Deep Well

Dwanaście Płyt CDT jest częścią większego przyrządu, który zawiera 12 odpowiadających im, większych, srebrnych dysków zwanych Sygnetowe Tarcze.

Dwanaście Sygnetowych Tarcz wykonanych w tym samym czasie, co Płyty CDT, jest technologią, za pomocą której 12 Głównych Wrót Uniwersalnego Systemu Gwiezdnych Wrót, które rozpościerają się przez pola wymiarowe i galaktyki wymiarów od 1-12, mogą być aktywowane i otwarte.

1383498_388915141263885_2356453990383212783_n

(The ORAPHIM and the INDIGO Children)

Dwanaście Płyt CDT, zaprojektowanych na transmisję przepustowości międzywmiarowej częstotliwości, mogą być użyte do ręcznej aktywacji Sygnetowych Tarcz i odpowiadających im Uniwersalnych Gwiezdnych Wrót; 12 Płyt CDT jest Aktywatorami Sygnetowych Tarcz.

W niewłaściwych rękach technologia Płyt CDT – Sygnetowych Tarcz, może doprowadzić do zniszczenia tego Matriksu Czasu, dlatego więc Płyty CDT pozostają pod tak ścisłą ochroną, jak to tylko jest możliwe.

W imieniu Szmaragdowego Zakonu Zgromadzenia Melchizedeka Elohim-Elohei Breneau z Gęstośći-5 oraz ich głównych Uniwerslanych Ochronnych Usługowych organizacji (Azutyrowego Zespołu Ochronnego Uniwerslanego Systemu Gwiezdnych Wrót, Międzywymiarowego Stowarzyszenia Wolnych Światów i 12-tu Rad Sygnetowych Ligi Opiekunów), ochrona Płyt CDT – Sygnetowych Tarcz zlecona została Azurytowym Rasom z Azurytowej Rady Syriusza B. Ludziom rodu Urtite z Ziemi powierzono ochronę Płyt CDT oraz Sygnetowych Tarcz w 246 000 r. p.n.e, kiedy to ludzkość została oficjalnie mianowana na aktywnych współopiekunów Uniwerslanego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót przez wejście Urtites do przyswojenia Szmaragdowego Przymierza.

70 Rada Sygnetowa -6 LO, Rada Azurytowa Syriusza B, odzyskała 10 z 12-tu Płyt CDT pod swoją ochronę w 208 216 r.p.n.e.

Od tego czasu 2 z 12-tu Płyt CDT oraz wszystkie Sygnetowe Tarcze wpadły w ręce rozmaitych rywalizujących ze sobą ludzi oraz Legionów Upadłych Aniołów na Ziemi na ścieżce ludzkiej ewolucji.

W 1600 r. Azuryci zabezpieczyli jedną z brakujących Płyt CDT. W listopadzie 1999 roku ostatnia Płyta CDT zwana przez rasy Rycerzy Templariuszy „Tablicą Świadectwa”, odzyskana została przez Azurytów od współczesnej rodziny, rodu wolnych masonów, przez którą posiadanie tej Płyty CDT przekazywane było od pokoleń Atlantów.

Dwanaście Sygnetowych Tarcz wciąż pozostawało zakopanych w rozmaitych ukrytych miejscach na Ziemi.

Od czasów kataklizmu w 208 216 r. p.n.e, Azurytowe Rasy Azurytowej Rady Syriusza B od czasu do czasu oferowały ludzkim kulturom rozwijającym się na Ziemi dostęp do wiedzy przetłumaczonej z Płyt CDT.

Tłumaczenia te były pierwszymi podwalinami WSZYSTKICH prawowitych duchowych nauk pośród WSZYSTKICH ras na Ziemi, zanim prawdziwe tłumaczenia Płyt CDT były powtarzająco się naruszane, niszczone lub zniekształcane przez „dogmaty kontroli religijnej”, przez rywalizujące ugrupowania skorumpowanej władzy rządzącej elity oraz odwiedzających Upadłych Aniołów.

fallen angels

Za każdym razem, kiedy Azuryci oferowali powrót tłumaczeń Płyt CDT, na Ziemi inkarnowało trzech Mówców, poprzez ród rasy Maharaji Rady Azurytowej z Suriusza, w ludzki Ród Graala „Dzieci Indygo ” (patrz: „MWSWS, Azurytowa Grupa Bezpieczeństwa oraz Rada Mistrzów Eieyani Zgromadzenia Melchizedeka”), aby służyć jako trzej tłumacze Płyt CDT lub jako Mówcy.

Pierwszy Mówca Płyt CDT szkolony jest do swojej roli już od dzieciństwa, za pośrednictwem fizycznego Kontaktu z Rasami Azurytów i Kapłanami z Ur, a służy on jako mentor dla Mówcy Płyt CDT numer Dwa i numer Trzy.

Trzej Mówcy Płyt CDT są zawsze rówieśnikami i blisko ze sobą współpracują i wspólnie przedstawiają tłumaczenia Płyt CDT na Ziemi, do których są oddelegowywani przez okres ponad 12-tu lat.

Tradycja wybierania tylko trzech Mówców Płyt CDT, którzy są zaufanymi członkami Szmaragdowego Zakonu, lnkarnującymi w ludzkiej formie, jest środkiem bezpieczeństwa, który zawsze wykorzystywany był przez Rasy Azurytów po to, ażeby chronić integralność oraz zamierzoną czystość tłumaczeń Płyt CDT.

W czasach atlantydzkich najbardziej powszechnie znanym Trzecim Mówcą Płyt CDT był Nibiriańsko-Anunnaki-Atlandczyk o imieniu Toth.

tnp12

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/01/15/szmaragdowe-przymierze-i-przebudzenie-thota/

W 22 340 r.p.n.e Szmaragdowy Zakon Zgromadzenia Melchizedeka powierzył mu sprowadzenie pisemnych tłumaczeń części jednej z Płyt CDT do określonych obszarów kultury atlantydzkiej.

W tym czasie Toth zdradził Szmaragdowe Przymierze na rzecz planów dominacji Nibiriańskich- Anunnaki, tłumacząc część Płyty CDT na formę pisaną, w tekst, który znany stał się jako „Szmaragdowe Tablice Totha”.

Toth przedstawił Szmaragdowe Tablice skorumpowanemu wówczas Kapłaństwu Annu- Melchizedeka na Atlantydzie, co doprowadziło do ostatecznego zniszczenia Wysp Atlantydzkich w 9558 r. p.n.e. i do kolejnego chaosu w ludzkiej ewolucji od czasów kolonizacji kultury sumeryjskiej.

W 2040 r. p.n.e., kolejna próba sprowadzenia tłumaczeń Płyt CDT na Ziemię dokonana została poprzez osobnika zwanego „Enoch”, który służył jako Drugi Mówca Płyt CDT w tamtym okresie czasu.

62e85883688286dc1fff8b704eb9cdce

Tłumaczenia Płyt CDT Enocha składały się z trzech tomów historii, która niegdyś była zawarta w Maharacie; Księga Amenti, Anielskie Spisy oraz Księga Smoka.

W 10 r. p.n.e., trójka eseńskich mówców Płyt CDT, znanych jako Jan Chrzciciel, Jezus Chrystus (Jeshua Sananda Melchizedek, urodzony w 12 r .p.n.e (patrz „Podróżnicy” tom 2) oraz Miriam wspólnie przetłumaczyli dziewięć dodatkowych ksiąg z Płyt CDT, tworząc pierwotne podwaliny czegoś, co miało się stać prawowitą doktryną Chrześcijaństwa.

Księgi te zawierały Sześć Ksiąg Procesu Jeshua, wyszczególniających samowytwarzalną Mechanikę Ascendencji, Bio-Regenezę Rdzeniowego Wzorca oraz Księgę Map i Klucza – techniczną instrukcję Ziemskiego Systemu Gwiezdnych Wrót Korytarzy Amenti i Planetarnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót.

ASCENSION MECHANICS

584d2a7908d3fadb322b5af82b9a6429

Tłumaczeniami Miriam były trzy Księgi Zgromadzenia, niegdyś przedstawione w księgach Maharata, wyszczególniające strukturę kulturalną zbudowaną na podstawie modelu Założycieli Szamaragdowego Przymierza.

Księgi Mechaniki Systemu Gwiezdnych Wrót Jana Chrzciciela nie zostały ukończone, został on zamordowany przed ukończeniem tłumaczenia Płyt CDT.

606px-Transharmonicpillarcode

Transharmonic Gates

Księgi Enocha, Jeshua i Miriam reprezentują 12 z 15-tu „Brakujących Ksiąg z Biblii”, które były pierwotnie częścią prawowitych nauk eseńskich „Rodu Graala”

yeshua_s_highway_by_psalmistkingdavid-d67etna

72 Nauki eseńskie zostały rozmyślnie zredagowane i zniekształcone w 325 r. przez Sobór Nicejski i Rzymski Kościół w celu stworzenia religii kontrolowanej dogmatem, przedstawionej w Kanonizowanej Biblii.

Katarowie z południowej Francji posiadali niektóre z oryginalnych zapisków eseńskich Jeshua i Miriam, aż do czasu, kiedy Kościół Rzymski nakazał eksterminację Katarów w 1244 r.

ab923b97a748e80950e81d59494a4da4

MontSegur Gate, France, SG12, october 2013, by Livia Ether Flow

Przed zgonem Katarowie ukryli część prawdziwych zapisków eseńskich wraz z 12-toma Sygnetowymi Tarczami, które były w ich posiadaniu. Relikty te zostaną odkryte we współczesnych czasach, co uwiarygodni nauki trzech Mówców Płyt CDT obecnych czasów, z chwilą, kiedy osoby te zakończą swoje bieżące zlecenia tłumaczeń Płyt CDT.

40f9f58cb112c35621e99925481a7ff0

MontSegur Gate, France, SG12, october 2013, by Livia Ether Flow

(Apropos watku Katarow i Montsegur)

Inne tłumaczenia Płyt CDT starożytnych czasów przekazane zostały przez Mówców urodzonych wśród Hindusów, Chińczyków, Tybetańczyków, Afrykańczyków, Egipcjan, Majów, Inków oraz Rodzie Graala Celtyckich-Druidów.

Od prastarożytnych czasów wszystkie tłumaczenia Płyt CDT zasiane wśród każdej ziemskiej kultury spotykał ten sam los, zostały bowiem zniszczone i zniekształcone

(Essene 12 Tribes and Gates)

Od 208 216 r. p.n.e tłumaczenia Płyt CDT były wielokrotnie ofiarowywane przez Kapłanów Azurytowych Ras z Ur, aby przygotować ludzkość Ziemi do następnego zaplanowanego Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrót (zwanym Gwiezdnym Cyklem Aktywacji lub „CAG”(patrz „Podróżnicy” tom 2).

(Stellar Cycle Activations and Arc of the Covenant)

Podczas następnego CAG następującego po nieudanym cyklu z 208 216 r. p.n.e, rasy Anielskich Ludzi Ziemi, mają być wezwane przez Azurytów opiekuńcze rasy Szmaragdowego Przymierza do pomocy w uzdrawianiu zniszczonego Planetarnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót Ziemi.

12 Stargates & Status

Kiedy nadejdzie kolejny CAG, ludzkość zostanie również poproszona przez Narody Anielskich Opiekunów o ochronę Ziemskich Gwiezdnych Wrót – Korytarzy Amenti, przed zdominowaniem przez rody Upadłych Aniołów.

2017

Już od roku 22 346 p.n.e. wszystkie międzywymiarowe rasy wiedziały, że następny CAG na Ziemi wydarzy się w latach pomiędzy rokiem 2000 a 2017.

Rasy Założycielskie Szmaragdowego Zakonu Zgromadzenia Melchizedeka ponownie zwracają ludzkości tłumaczenia Płyt CDT, w celu przygotowania jej na zamierzone masowe wizytacje, które będą miały miejsce, jeśli Ziemia będzie bezpiecznie przeprowadzona przez rozpoczynający się właśnie CAG 2000-2017.

Trójka współczesnych Mówców Płyt CDT będzie kontynuowała wypuszczanie swoich zleconych tłumaczeń Płyt CDT do publicznego wglądu w latach 1999 -2012.

Jeśli zmiany katastroficzne Ziemi będą mogły zostać powstrzymane w trakcie postępującego CAG -u, pomiędzy rokiem 2007 a 2012, Jeshua Sananda Melchizedek, Drugi Mówca Płyt CDT z 10 r. oraz człowiek znany z Biblii jako Jezus Chrystus, ponownie wejdzie fizycznie w ludzką inkarnację poprzez Azurytową Radę Syriusza B.

Jakiekolwiek istoty lub międzywymiarowi Goście, wyłaniający się w Ziemskim dramacie, twierdzący, że są Jeshua Sananda Melchizedekiem lub Jezusem, przekłamują fakty w celu manipulacji ludzi.

Jeshua powraca do inkarnacji jako niemowlę Dziecka Indygo, przez Azurytową Radę Syriusza B, tak samo jak uczynił to w 12 r. p.n.e.

Zaplanowane powtórne przyjście Jeshua jest zamierzone, aby zwiastować rozpoczęcie otwartego kontaktu z między galaktycznymi rasami Anielskich Opiekunów Szmaragdowego Przymierza oraz długo oczekiwanego awansu ludzkości do międzywymiarowych, międzygalaktycznych społeczności, dzięki oficjalnie dostarczonemu zaproszeniu do jeszcze jednego przywrócenia uniwersalnego traktatu pokojowego Współewolucyjnej Umowy Założycieli Szmaragdowego Przymierza.

Otwarty kontakt z międzywymiarowymi, międzygalaktycznymi i międzyczasowymi rasami Opiekunów wydarzy się dzięki otwarciu Ziemskich Gwiezdnych Wrót – Korytarzy Amenti, jeśli możliwe będzie zapobieżenie katastroficznym zmianom na Ziemi podczas Cyklu Aktywacji Gwiezdnej w latach 2000-2017.

a0176fb4d25748b5687ad953f08f09ef

W przygotowaniach na otwarcie Ziemskich Gwiezdnych Wrót Korytarzy Amenti przepowiedziane „Drugie Przyjście” Jeshua w latach 2007-2012 oraz masowy kontakt z Narodami Anielskimi, który zaplanowany został, aby uprzedzić to wydarzenie, rówieśnicy Jeshua z roku 10 p.e, Miriam i Jan Chrzciciel inkarnowali już w ludzkiej formie.

Inkarnację Miriam i Jana Chrzciciela w tym czasie pracują aktualnie razem, blisko ze sobą, nad wypełnieniem zobowiązań Kontraktu Pierwszego i Drugiego Mówcy Płyt CDT, które są teraz sukcesywnie tłumaczone dla publicznego dostępu.

Osoba posiadająca Kontrakt Trzeciego Mówcy Płyt CDT, jest kobietą w Stanach Zjednoczonych, która poprzednio również służyła jako Mówca Płyt CDT podczas swoich hinduskich, egipskich i afrykańskich inkarnacji w starożytnych czasach.

Wszyscy Mówcy Płyt CDT blisko ze sobą współpracują poprzez założoną Azurytową Świątynię Zgromadzenia Melchizedeka na Florydzie, organizację utworzoną na prośbę Szmaragdowego Zakonu Elohei-Elohim z Gęstości-5, Kapłanów z Ur Azurytowych Ras z Syriusza B oraz wielu ras MSWS-LO Szmaragdowego Przymierza w 1999 roku.

Trzej Mówcy Płyt CDT prezentują podstawowe nauki Płyt CDT Szmaragdowego Przymierza, żeby wspierać Azurytową Grupę Bezpieczeństwa Uniwersalnego Systemu Gwiezdnych Wrót, Międzywymiarowe Stowarzyszenie Wolnych Światów, Ligę Opiekunów, a także Rasy Założycielskie w przygotowaniach do zaplanowanego otwarcia Gwiezdnych Wrót Korytarzy Amenti.

Jeśli będzie można zapobiec zmianom Ziemi w czasie Cyklu Aktywacji Gwiezdnej w latach 2000-2012, kulminacja tych wydarzeń będzie długo wyczekiwaną i przepowiedzianą „Nową Erą Jedności, Miłości, Wolności i Oświecenia”

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/freedom-teachings-2/plyty-cdt-szmaragdowe-przymierze-oraz-masowy-dramat/

Freedom Teachings: CDT-Plates, CDT-Plate Speakers, The Emerald Covenant & the Mass Drama

http://www.emeraldguardians.nl.eu.org/2012/05/cdt-plates-cdt-plate-speakers-emerald_28.html

Emerald Covenant vs. Luciferian Covenant

***

bg2

***

Teachings of Freedom

 

W sprawie Ashayany i Nauk Wolnosci (About Ashayana&Teachings of Freedom pl)

***

My Emerald Guardian Story

sheep1ANI

Autor: Livia Ether Flow

‚I am the child of Earth and starry Heaven’ Freedom for all living beings and the all worlds.. Deeper than memory.. beyond the time…. i send you blessings where you are ♥ ƸӜƷ ♥ Livia Ether LiRa https://liviaflow.wordpress.com/

168 myśli na temat “Płyty CDT, Szmaragdowe Przymierze oraz masowy dramat”

 1. „Katarowie z południowej Francji posiadali niektóre z oryginalnych zapisków eseńskich Jeshua i Miriam, aż do czasu, kiedy Kościół Rzymski nakazał eksterminację Katarów w 1244 r. Przed zgonem Katarowie ukryli część prawdziwych zapisków eseńskich wraz z 12-toma Sygnetowymi Tarczami, które były w ich posiadaniu. Relikty te zostaną odkryte we współczesnych czasach, co uwiarygodni nauki trzech Mówców Płyt CDT obecnych czasów, z chwilą, kiedy osoby te zakończą swoje bieżące zlecenia tłumaczeń Płyt CDT.”

  i tak apropos watku Katarow i Montsegur:

  Wyrocznia z Montsegur
  https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/11/05/wyrocznia-z-montsegur/

  Otto Rahn… mistyczne skarby & Wyrocznia z Montsegur.. part 2
  https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/12/14/otto-rahn-mistyczne-skarby-wyrocznia-z-montsegur-part-2/

  Pierscionek jak ze snu
  https://mymysticalegypt.wordpress.com/2015/01/12/egipski-piersionek-jak-ze-snu/

  ***

  a to co mi tutaj nie pasuje to ta zwierzeca skora

  //Transkrypty Maharata napisane były ręcznie na swego rodzaju trwałym papierze tekstylnym, przypominającym kruchy, półprzezroczysty welin (cielęca, owcza lub kozia skóra używana do pisania – przyp. tłum), które było w powszechnym użyciu w tamtych czasach wśród Tarańskiej cywilizacji z Gęstości-2. Tomy Maharaty były skomponowane w dużym formacie ksiąg spiętych ozdobną skórą w procesie ręcznie wykonanej pracy, przypominającym współczesne „perfekcyjne bindowanie”//

  oo.. to taki moj wege wtret

  😉

  Polubienie

 2. Trzech Jezusów, czy trzy inkarnacje Jezusa – nikt o tym nigdy nie wspominał. Dlaczego mam wierzyć Ashayanie Deane? Ten przekaz jest moim zdaniem nieprawdziwy, albo w zasadzie nie ma żadnych dowodów na to aby był prawdziwy. Ciekawe która inkarnacją był Jezus po tzw zmartwychwstaniu (J12) czy (J9)? Wygląda na to że J9. The Real Christmas Story jest również napisana na podstawie „Voyagers”

  Polubienie

  1. A jesli faktycznie ta wersja wydarzen jest blizsza prawdy? Czy nam sie to podoba, czy nie? Nie wiem.. ja tez mam co do tej historii rozne watpliwosci.. tym bardziej po moim snie

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/03/24/maria-magdalena-and-3-christs/

   a MM zarowno w tej oficjalnej jak i nieoficjalnej 3 Christ Story jest po prostu dziwka… ze mnie tez zrobiono dziwke.. i tym bardziej wiem jaki to smak……….

   Polubienie

 3. „Relikty te zostaną odkryte we współczesnych czasach, co uwiarygodni nauki trzech Mówców Płyt CDT obecnych czasów, z chwilą, kiedy osoby te zakończą swoje bieżące zlecenia tłumaczeń Płyt CDT.”

  ….z chwilą, kiedy osoby te zakończą swoje bieżące zlecenia tłumaczeń Płyt CDT???

  Czy to oznacza, że ci wybrani trzej mówcy nie zdążyli wykonać zlecenia ???

  Wspominałaś jakiś czas temu, że doszło do rozłamu :

  ( ….Inkarnację Miriam i Jana Chrzciciela w tym czasie pracują aktualnie razem, blisko ze sobą, nad wypełnieniem zobowiązań Kontraktu Pierwszego i Drugiego Mówcy Płyt CDT, które są teraz sukcesywnie tłumaczone dla publicznego dostępu. Osoba posiadająca Kontrakt Trzeciego Mówcy Płyt CDT, jest kobietą w Stanach Zjednoczonych, która poprzednio również służyła jako Mówca Płyt CDT podczas swoich hinduskich, egipskich i afrykańskich inkarnacji w starożytnych czasach. Wszyscy Mówcy Płyt CDT blisko ze sobą współpracują poprzez założoną Azurytową Świątynię Zgromadzenia Melchizedeka na Florydzie, „)

  Czy Ashayana przekazała może jakie będą tego konsekwencje???

  Polubienie

  1. Ado, dokladnie o to samo zapytalam przed chwilka Rakesha..

   „Katarowie z południowej Francji posiadali niektóre z oryginalnych zapisków eseńskich Jeshua i Miriam, aż do czasu, kiedy Kościół Rzymski nakazał eksterminację Katarów w 1244 r. Przed zgonem Katarowie ukryli część prawdziwych zapisków eseńskich wraz z 12-toma Sygnetowymi Tarczami, które były w ich posiadaniu. Relikty te zostaną odkryte we współczesnych czasach, co uwiarygodni nauki trzech Mówców Płyt CDT obecnych czasów, z chwilą, kiedy osoby te zakończą swoje bieżące zlecenia tłumaczeń Płyt CDT.”

   jak to sie ma do aktualnej sytuacji… cos tu ewidentnie zostalo zaklocone… mimo takich wysokich pretektoratow.. to tak jak z moim zwiazkiem z Jarkiem.. ahh, po prostu 100% twin flames… zwiazek jak z bajki… zyli dlugo i i szczesliwie.. i wszystkie sily z gory postaraly sie o to abysmy sie spotkali i byli razem.. a potem co? dlaczego choc troche nie zainterweniowaly.. nie pomogly… gdy doszlo do tej calej dramy.. jakby z gory zaprogramowanej…. i chocbys glowa walil w mUr….. nulll…

   „Tradycja wybierania tylko trzech Mówców Płyt CDT, którzy są zaufanymi członkami Szmaragdowego Zakonu, lnkarnującymi w ludzkiej formie, jest środkiem bezpieczeństwa, który zawsze wykorzystywany był przez Rasy Azurytów po to, ażeby chronić integralność oraz zamierzoną czystość tłumaczeń Płyt CDT.”

   ???

   Polubienie

 4. Nie wiem MM była podobno towarzyszką J9 zresztą obraz Leonarda da Vinci to potwierdza. Fakt, że KK starał się za wszelka cenę usunąć bliskość Jezusa i MM z historii Jezusa. Najlepiej zrobić z kogoś ladacznicę i w zasadzie odebrać tej osobie godność. To tak jak zedrzeć z kogoś ubranie publicznie wystawić na pośmiewisko. Jak się przed tym bronić? Przed taką potwarzą? Czy żądać sprawiedliwości w sądzie i odwołania oskarżeń? Na pewno nie można milczeć! Zresztą tak jak gdzieś już napisałem – prawda zawsze się sama obroni bo fizyczny zapis wydarzeń jest jeden, a kłamliwy zapis się nie wydarzył.

  Polubienie

  1. „Zresztą tak jak gdzieś już napisałem – prawda zawsze się sama obroni bo fizyczny zapis wydarzeń jest jeden, a kłamliwy zapis się nie wydarzył.”

   zgadzam sie z tym w pelni… jest wiele drog dochodzenia do prawdy, ale sama prawda jedna… to nie tak ze jesli jestem teraz tu gdzie jestem i pisze do Ciebie.. a za jakis czas okaze sie, ze bylam gdzie indziej i robilam zupelnie co innego, powiedzmy cos bardzo bardzo zlego… i wlasnie taka zaklamana wersja wydarzen przejdzie do historii… i dlatego jestem jak najbardziej za tym aby wyjasnic to do czego doszlo ostatnio pomiedzy mna, Toba i RA… tym bardziej iz mi sie wydaje iz ktos ”trzeci” probuje na tym ubic swoj interes…. voilà!???

   Polubienie

  2. „Trójka współczesnych Mówców Płyt CDT będzie kontynuowała wypuszczanie swoich zleconych tłumaczeń Płyt CDT do publicznego wglądu w latach 1999 -2012”

   do tej dramy w gronie mowcow doszlo jednak tuz przed zakonczeniem kontraktu.. kiedy w maju 2012 Ashayana na publicznej konferencji oglosila, ze Michael czyli jej maz i speaker probowal ja zabic…

   „Inkarnację Miriam i Jana Chrzciciela w tym czasie pracują aktualnie razem, blisko ze sobą, nad wypełnieniem zobowiązań Kontraktu Pierwszego i Drugiego Mówcy Płyt CDT, które są teraz sukcesywnie tłumaczone dla publicznego dostępu.”

   „Wszyscy Mówcy Płyt CDT blisko ze sobą współpracują poprzez założoną Azurytową Świątynię Zgromadzenia Melchizedeka na Florydzie, organizację utworzoną na prośbę Szmaragdowego Zakonu Elohei-Elohim z Gęstości-5, Kapłanów z Ur Azurytowych Ras z Syriusza B oraz wielu ras MSWS-LO Szmaragdowego Przymierza w 1999 roku.”

   dodam tylko, ze Ashayana reprezentuje Emerald (BLUE) Flame, Michael (AZ) GOLD Flame, a Mary (MAC) VIOLET Flame

   „Osoba posiadająca Kontrakt Trzeciego Mówcy Płyt CDT, jest kobietą w Stanach Zjednoczonych, która poprzednio również służyła jako Mówca Płyt CDT podczas swoich hinduskich, egipskich i afrykańskich inkarnacji w starożytnych czasach.”

   i tu ciekawa byla moja pierwsza reakcja na te osobe.. zobaczylam ja na jakims warsztacie Ashayany… i poczulam mocny wstrzas.. zaczelo mi sie przypominac cos bardzo dziwnego… i pamietam, ze wylaczylam to video.. a to bylo takze jeszcze przed tym zanim sie dowiedzialam o tym rozlamie w grupie mowcow.. a mimo to tak jakbym wyczuwala, ze cos jest nie tak… choc mozenawet nie chodzi tyle o to ze z ta osoba bylo cos nie tak.. ile ze wyzwolila we mnie takie a nie inne odczucia i wspomnienia…. pamietam tylko, ze chodzilo o Gize i Oriona.. co pozniej polaczylam z Metagalaktycznym Rdzeniem i… 8.. M… a dzisiaj trafilam na taki obrazek

   null

   zatytulowany
   8 ramienna gwiazda – pieczec – essenczykow

   hmmm..

   no ale nadrzedne pytanie tutaj – kto stoi za ta cala drama, do ktorej doszlo w grupie speakerow MCEO

   Polubienie

 5. Może się tak zdarzyć że raz zrobimy coś dobrego, a innym razem coś złego i do mnie nie dotrze wersja dobra ale wersja zła. Trochę jak Romeo i Julia. Tu masz racje, że decyzję mogę podjąć na skutek prawdziwej informacji o Twoim niewłaściwym czynie i mogę tej decyzji żałować kiedy dotrą do mnie wiadomości o Twoim dobrym uczynku.

  Polubienie

 6. „a to bylo takze jeszcze przed tym zanim sie dowiedzialam o tym rozlamie w grupie mowcow.. a mimo to tak jakbym wyczuwala, ze cos jest nie tak… choc moze nawet nie chodzi tyle o to ze z ta osoba bylo cos nie tak.. ile ze wyzwolila we mnie takie a nie inne odczucia i wspomnienia….”

  kolejny „dysonans” w kolejnej już grupie. Ciekawi mnie jednak jakie są odczyty z płyt po 2012 roku? Nie znalazłem też info, czy owe 12 sygnetowych tarcz się odnalazło?

  Polubienie

  1. tak jak wspomnialam dla mnie sie z tym laczy moj sen o pierscionku z Montsegur:

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/03/30/plyty-cdt-szmaragdowe-przymierze-oraz-masowy-dramat/comment-page-1/#comment-44300

   a ze piersionek wygladal jak sygnet.. ni to srebrny… ni blado zloty… Lucy chyba nawet z tego zartowal.. a 😉

   a co do reszty chyba najlepiej zapytac wlasicielke tych wszystkich tabliczek… i tak przy okazji.. na ponizszym przykladzie Dawidzie najlepiej widac… jak skrzetnie moga byc na nas zastawione sieci.. nie chciales ale i tak w koncu musiales przyznac racje

   https://nnka.wordpress.com/2015/03/29/plyty-cdt-szmaragdowe-przymierze-oraz-masowy-dramat/#comment-44836

   i tak to sie kreci

   🙂

   Polubienie

  2. „Nie znalazłem też info, czy owe 12 sygnetowych tarcz się odnalazło?”

   a ja zapytam o cos innego… tak przy okazji watku sieci

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/emerald-guardians-mceo/comment-page-1/#comment-44308

   byc moze pamietasz temat

   Great White Lion Activation 2013 & Montsegur

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2013/11/07/great-white-lion-activation/

   null

   jak widac na powyzszym obrazku sercem owej sieci Bialego Lwa jest wlasnie Montsegur, SG12, France… ale w Sercu tym znajduje sie (ponoc) lamb (baranek, jagnie).. co to Twoim zdaniem oznacza?

   update

   „Księgi Mechaniki Systemu Gwiezdnych Wrót Jana Chrzciciela nie zostały ukończone, został on zamordowany przed ukończeniem tłumaczenia Płyt CDT.”

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/03/31/31-maart-2015/

   Polubienie

  1. Czy masz na mysli te twarz?

   null

   dopiero dzisiaj zauwazylam Twoj komentarz… w ogole dziwne rzeczy zaczely sie dziac na moim blogu… np. komentarz Ady ukazal sie z moim zdjeciem, choc nie wiem jak to mozliwe… i mysle, ze cos takiego Cie zainteresuje:

   http://ascensionglossary.com/index.php/Sephiroth

   i jeszcze

   Planetary Stargate Systems

   Planetary Gates are the Earth’s connection points into the Galactic and Universal Stargate Systems. They were once sealed off and closed, but now these Stargates are progressively opening during the Ascension Cycle. See the Precession of the Equinoxes.

   The organic Planetary Stargate System or Universal Tree of Life Templar opening has been damaged from NAA and the Alien Machinery abuse from the Negative Aliens collaboration to control the earth. This necessitated Krystal Star Guardian intervention and this intervention is referred to as Ascension Plan B with Mission Upgrades.

   Science knows these energy vortices as wormholes

   Essene 12 Tribes and Gates

   Essenes, Christos Templars aka The Order of Christ Templars : The Real Templar’s were of the Order of Christ, derived from Gnostic Essene and Cathar lines, and they sacrificed themselves to protect the wisdom, knowledge and frequency of So|phi|A Sophianic Body on this earth for the Ascension Cycle, which is the window of time when the galactic alignment is made with the Neutron Window or Galactic Core for portal access, which was December 21, 2012.

   Many of the original Essene lines were trapped in the Planetary Gates and Astral Plane during the many cataclysms that occurred on the earth from NAA wars and Orion Group Invasion.

   The opening of the Neutron Window allows access in and out of this Universal Time Matrix for the time period that the alignment is in place. Previous to this time, the window was closed, thus the portal access to leave this Universe, as well as this Solar System was closed. When the galactic core alignment was made in 2012, the Krystal Star began connecting to this planet in this timeline, and this began the cycle of the Krystal Star hosting of this planet for potential Ascension and to reclaim the Christos-Sophia.

   http://ascensionglossary.com/index.php/12_Tribes

   Polubienie

   1. Niesamowite , ale właśnie tą twarz widziałam w moim śnie ,który niedawno opisywałam
    Ci na blogu (mam na myśli sen , w którym śpiewałaś historię Ziemi )
    Jedyną różnicą było to ,że ta kobieta miała ciemne włosy .Miałam też odczucie ,że ona
    jest Tobą (trudno to wyjaśnić ),że jest trzecia…może masz równoległe trzy wcielenia ?
    a może chodzi o coś innego ?…ciekawe….

    Polubienie

   2. No to rzeczywiscie coraz bardziej niesamowite 🙂
    a Twoj sen Ado pamietam doskonale.. zaczelam nawet od niego notke z lutowymi snami

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/02/02/february-dreams/

    co zas do samej postaci to przypomne co napisalam tam w notce o Torre del MAR

    Livia Ether | 7 Październik 2013 o 08:58

    Miałam wiele różnych doświadczeń z kulami, ale skrzydlatych sobie nie przypominam… Powróciło do mnie jednak wspomnienie doświadczenia z kulą kiedy miałam 11 lat… Tuż po nim namalowałam bardzo dojrzały (jak na tamten czas) obraz… Widać na nim było zatokę pucką i mierzeję helską, ale tak jakby bardziej futurystyczną? na wodzie unosiła się duża kula w kolorze różu… na brzegu stała kobieta.. wysoka i szczupła, w długich bardzo jasnych włosach.. cała naga, ale ta nagość była bardzo naturalna……. kobieta była podobna do tej na poniższym obrazku:

    null

    ‚Pleiadian Woman’ zauważyłam, że w ten sposób często przedstawia się typowe pleiadianki… Nie wiem, czy prawidłowo, ale mam takie a nie inne skojarzenia w tej chwili….

    p.s ach, już w nocy uświadomiłam sobie, że ta różowa kula unosiła się dokładnie nad miejscem, w którym spotkałam Szmaragdowego Strażnika…

    potem Dawid napisal
    7 Październik 2013 o 22:05

    To „jesteśmy chyba w domu”

    i potem znowu ja

    poczekaj Dawidzie, czy masz na myśli to o czym pisała NnKa, czy coś innego? 13 km.. no no.. to może być ten KEY.. „jesteśmy tymi na których czekaliśmy” 😉

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2013/10/06/5-pazdziernik-2013/comment-page-1/#comment-6713

    hmm… nie mam jednak pewnosci, czy Dawidowi wlasnie o te twarz chodzi.. ale jesli nawet nie to i tak zrobilo sie bardzo ciekawie.. po prostu WOW 🙂

    Polubienie

   3. Tak to tę twarz widziałem i jasnymi włosami. Z tego co odczytałem, to J9 jest związany z domem Dawida?

    Polubienie

   4. „Z tego co odczytałem, to J9 jest związany z domem Dawida?”

    tak, i John the Baptist tez… a MM faktycznie byla kobieta zarowno jednego jak i drugiego (J9 i J12).. choc dowiedzialam sie o tym juz po moim snie… wiem, ze niezle zakreconym.. ale cala nasza historia niezle jest…

    Polubienie

  1. „Księgi Mechaniki Systemu Gwiezdnych Wrót Jana Chrzciciela nie zostały ukończone, został on zamordowany przed ukończeniem tłumaczenia Płyt CDT.”

   „Jagnię-baranek krwawa ofiara, którą ponieśli Katarzy właśnie w Montsegur.”

   ofiara – dla kogo?

   no i tu by bardziej chodzilo przeciez o baranka w paszczy, albo w brzuchu lwa.. a mowa o baranku w sercu…… no i tak jakos caly wczorajszy dzien chodzil za mna ten Jan Chrzciciel, choc wlasciwieto jego glowa i znalazlam jeszcze taki obraz

   null

   Gustav Moreau… Salome and the Apparition of the Baptist’s Head..

   znalam ten obraz juz wczesniej i zawsze kiedy go widzialam mocno mnieporuszal, ale nigdy nie az tak mocno ja teraz…

   i jeszcze jeden obrazek zwrocil wczoraj moja uwage

   null

   Knights Templar Jewellery

   a dokladnie chodzi o AGNUS DEI

   i na koniec przypomne

   null

   ’13’ THE KNIGHTS TEMPLAR AND HEAD 58 = ST. JOHN THE BAPTIST

   https://kachina2012.wordpress.com/2008/10/18/st-john-the-baptist-knights-templar-were-aeon-pagan-nazis/

   i dla mnie ta historia ma wymiar o tyle osobisty, ze wiem co to znaczy miec na karku TEMPLARS… i tu sie klania chocby moja historia z maltanskimi krzyzami… czy sen o studni i kaplanach…

   warto zwrocic uwage czym sie przede wszystkim zajmowal Jan

   „Księgi Mechaniki Systemu Gwiezdnych Wrót Jana Chrzciciela nie zostały ukończone, został on zamordowany przed ukończeniem tłumaczenia Płyt CDT.”

   a wiec nic dziwnego, ze Templars tak go urzadzili… to wlasnie ta grupa najbardziej zainteresowana Systemem Gwiezdnych Wrot…

   p.s no i przy okazji.. szczesliwego nowego roku…. choc moze to raczej swieto falszywego czasu

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/freedom-teachings-2/wyzsza-nizsza-ziemia-by-ashayana-dean/

   Polubienie

  2. a czy ten baranek w sercu lwa ma moze jakies przelozenie na jezyk astrologii?

   chociaz to co sama znalazlam zupelnie mi nie pasuje… mysle, ze chodzi tu raczej o jakis zwiazek z gridem, a konkretnie z GWL.. choc poki co nie potrafie uchwycic co konkretnie..

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/04/03/grid-news/

   p.s. trafilam na taki art, w ktorym sporo na temat 2017… ale poki co tylko przelecialam…

   Christ Alignment 2017 – Universal Astrologer

   The New Christ’s birth in 2017 according to the pyramid.

   Possibly dawn of the Jewish New Year in 2017, When Alnitak, one of the eleven stars of the constellation Orion is exactly aligned with the meridian. The sphinx next to the pyramid faces East, The sphinx is the Lion King, and the King refers to the constellation Leo, Regulus! One of the four royal stars. The sphinx faces East and its latitude is the same as the Christ angle, tying the two symbols together. In 2017 around Dawn of Wednesday the 20th of September 2017, the sphinx, Regulus, is at 26 degrees, 18 minutes and 9 seconds. This is the same alignment as the pyramids shaft degrees.

   Before dawn at Bethlehem on the 20th September the sky has the most amazing planetary configuration of the Star of David, Venus is leading the rising planets and the trail ends with Jupiter. Venus as a morning star.”

   https://at37.wordpress.com/2014/04/27/cpsm-celestial-pole-star-meditation/

   The New Christ’s birth in 2017 according to the pyramid

   Possibly dawn of the Jewish New Year in 2017, When Alnitak, one of the eleven stars of the constellation Orion is exactly aligned with the meridian. The sphinx next to the pyramid faces East, The sphinx is the Lion King, and the King refers to the constellation Leo, Regulus! One of the four royal stars.

   The sphinx faces East and its latitude is the same as the Christ angle, tying the two symbols together.

   In 2017 around Dawn of Wednesday the 20th of September 2017, the sphinx, Regulus, is at 26 degrees, 18 minutes and 9 seconds.

   This is the same alignment as the pyramids shaft degrees.

   Before dawn at Bethlehem on the 20th September the sky has the most amazing planetary configuration of the Star of David, Venus is leading the rising planets and the trail ends with Jupiter. Venus as a morning star.

   http://universalastrologer.com/articles/christ-alignment-2017.html

   Polubienie

 7. Pieczęć Two Riders jest wymieniana w książce Javiera Sierry p.t „Bramy Teplariuszy”. Dzięki Tobie Livio przeczytam ja drugi raz. To co jest napisane we wstępie to biorąc po uwagę co dzisiaj wiem a co wiedziałem 10 lat temu, to „niebo” a „ziemia”.Jest tam na okładce napisane zdanie które mnie bardzo zaintrygowało i wręcz „powaliło” na ziemię:

  „Jerozolima meczet Al-Aksa, miejsce wniebowstąpienia Mahometa, rok 1125 (18 lat przed pierwszym papieżem z proroctwa Malachiasza- mój dopisek) Hugon, hrabia Szampanii powierza rycerzom swojego Zakonu świętą misję. Jej celem jest odnalezienie i zabezpieczenie miejsc, w których znajdują się „bramy”, przez które śmiertelnicy mogą wstępować do Nieba i poznawać boskie tajemnice. Źle wykorzystane mogą sprowadzić na ludzkość nieszczęście i stać się narzędziem w rękach Szatana.”

  Polubienie

  1. BRAMY TRMPLARIUSZY

   “Jerozolima meczet Al-Aksa, miejsce wniebowstąpienia Mahometa, rok 1125 (18 lat przed pierwszym papieżem z proroctwa Malachiasza- mój dopisek) Hugon, hrabia Szampanii powierza rycerzom swojego Zakonu świętą misję. Jej celem jest odnalezienie i zabezpieczenie miejsc, w których znajdują się “bramy”, przez które śmiertelnicy mogą wstępować do Nieba i poznawać boskie tajemnice. Źle wykorzystane mogą sprowadzić na ludzkość nieszczęście i stać się narzędziem w rękach Szatana.”

   rzeczywiscie niesamowite i z cala pewnoscia chodzi o system SG…

   „The „Holy Grail” is a term used in reference to the 12 Universal Signet Star Gates of the Universal Templar Complex..”

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/freedom-teachings-2/holy-grail/

   Planetary Gates

   http://ascensionglossary.com/index.php/Planetary_Gates#Stargate_and_Humanity_Tribe_One

   Szukajac wczoraj zdjecia Jana Chrzciciela trafilam na taki blog

   https://kachina2012.wordpress.com/

   a na nim na sporo ciekawych zdjec.. diagramow, etc… miedzy innymi

   null

   null

   to tak apropos templariuszowych bram, ale jak ktos doszedl do tego co ponizej

   null

   hmm.. tego za bardzo nie ogarniam… ale zaciekawilo mnie to przez wzglad na osobiste doswiadczenia wlasnie z tzw. Melchizedek Seal.. a potem MC.. takze minionej nocy… ale to bardziej dzwieki… spiew.. znajomy i bliski.. choc jednoczesnie bardzo daleki… choc wlasnie zwiazany takze z JesuSalem (planetary tribe2).. ale ok.. to tyle w tej chwili… a jutro napisze cos o CDT plates.. dobrej nocy Dawidzie 🙂

   Polubienie

 8. Niesamowita jest ta grafika ,którą dodałaś Liviu ,siedząc przed komputerem czuję jej silną energię.

  Tłumacz google przetłumaczył mi jednak podpis pod grafiką nie do końca zrozumiale :

  Respiritualization of Central Coding; Igniting the four pillar template

  czyli:

  „Respiritualization Central Coding; Zapalanie szablon czterech filarach”

  Możesz dodać coś więcej …

  null

  Polubienie

  1. Ado postaram sie to zaraz lepiej przetlumaczyc i napisac cos wiecej, ale jakim cudem Twoj komentarz wyswietla sie z moim zdjeciem? tym bardziej, ze nie podalas adresu do mojego bloga, ani profilu.. jest tylko nick i email… nie rozumiem jak to mozliwe???

   update

   ok, nie wiem o co chodzi z tym moim zdjeciem w Twoim profilu, choc wyglada to tak jakbym to ja samanapisala ten komentarz.. ale ok, never mind 🙂

   a wracajac do obrazka to tlumaczac jak najprosciej ten podpis pod nim

   Respiritualization of Central Coding; Igniting the four pillar template

   Duchowa odnowa centralnego kodowania.. zaplon (aktywacja) wzorca 4 pilarow…

   i tez mi sie bardzo podoba ta wersja Eckasha Rha w wersji Sequoia Adashi Lotus Arayas

   http://futureagesage.tumblr.com/

   🙂

   Polubienie

 9. Ten symbol- krzyż knights templar bardzo podobny jest do krzyża celtyckiego i krzyża liczb pierwszych Petera Plichty, może to przypadek może nie.Od dawien dawna wiedziałem ze Krzyż celtycki ma niesamowita moc.

  Polubienie

   1. No, ale niby jak u Ady mialayby pozostac dane wlasciciela bloga.. musialaby miec do niego dostep.. Tak wiec rozumiem o czym piszesz Mario, ale to zupelnie inna historia.. i doprawdy nie wiem jak to mozliwe… wszystkie dane Ady sa takie jak w innych komentarzach i nie ma w nich niczego co tlumaczy pojawienie sie w jej profilu mojego zdjecia…

    Polubienie

   2. A ja nadal nie rozumiem Mario jak to mozliwe :)no chyba, ze uwazasz iz ADA to ja.. ale Ada to nie ja… chocby tu jest nasza wczesniejsza dyskusja:

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/02/12/viva-ascension-2017-part-2-the-lost-souls-of-tara-false-time-matrix-out-of/

    zaczyna mi to przypominac dramat z ukrzyzowaniem Chrystusa.. tyle, ze na krzyz wsadzili tego, ktory Chrystusem nawet nie byl.. chociaz tak go zmanipulowano, aby uwierzyl iz tylko w ten sposob bedzie mog zbawic ludzkosc i zdjac z niej klatwe.. czyli Tamplar Axion Seal – 666

    „Pieczec Templarowo-Axionowa stala sie klatwa ludzkiego rodu”

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/01/06/666-templar-axion-seal/

    Polubienie

 10. (Livia: J.T.B – John the Baptist)

  on req added:

  „was from note may 2012 audio”

  so thats the diffrence in lines, like J.T.B produced the line of J9 with full *F6-Factor (reversed violet) like war as „them” taking out whole kryst lineages..
  that type.. of being hunted down..

  *highest reversal level there is.

  ill make a Flowchart diagram, for the „persons” and showing the who where etc.

  transcript of that May 28th 2012 audio., almost finshed. ill link to it when finished

  //////////////////////////////////////////////////

  excerpt 1

  House of David, King David (mosses/Abraham etc line J9 lineage) were main carriers of triple F(FatalE) factor line.. attempts made (before Jesh) through house of Solomon – son of king David.

  by a different mother, Bathsheba Solomon’s mother, and carried the K8 factor. so bring K-8 factor back in that line/lineages. up to jesh period 12BC born.

  //////////////////////////////////////////////////

  Excerpt 2

  what’s important is, this period than and this period now. we see same drama evolve.

  invisible war between house of Solomon* and House of David**

  house of FatalE** and House of Kryst+8*.
  we see shield split cause of it.
  //////////////////////////////////////////////////
  excerpt 3

  which brings us more to the present for now. and why talk about that, back to the concept of synocracy, and that great idea. that everyone claiming to be a krystic or aren’t being a krystic very hig priority, everybody is fair, gets treated equally fair across the board. and synocracy rly works when everyone is transmitting krystic, when everyone is being honest and not speaking out both ides of their face. when everyone is telling the truth being transparent, not translucent or opaque or downright black down out the windows.
  //////////////////////////////////////////////////

  http://en.wiktionary.org/wiki/synocracy

  Polubienie

  1. Ra, thanks for add this script here..

   „so thats the diffrence in lines, like J.T.B produced the line of J9 with full *F6-Factor (reversed violet)”

   i add that J.T.B is John the Baptist in short…

   i have few question.. but the first i need write something in pl 🙂

   Polubione przez 1 osoba

   1. Wyjasnie tylko iz poprosilam Ra aby wyjasnil o co wlasciwie chodzi z ta wojna pomiedzy DOMEM SALOMONA a DOMEM DAWIDA, o ktorym mowi Ashayana.. jako, ze dotyczy to ponizszego watku

    „Inkarnację Miriam i Jana Chrzciciela w tym czasie pracują aktualnie razem, blisko ze sobą, nad wypełnieniem zobowiązań Kontraktu Pierwszego i Drugiego Mówcy Płyt CDT, które są teraz sukcesywnie tłumaczone dla publicznego dostępu.”

    jednak jak juz niektorym wiadomo od maja 2012 drogi owych mowcow sie rozeszly… i to w bardzo dramatyczny sposob.. przypomne tez, ze w tym ukladzie.. Ashayana jest reinkarnacja Miriam, a Michael reinkarnacja Jana Chrzciciela… i dodam tylko, ze Miriam to nie MM.. informacje na temat wspolczesniej reinkarnacji Sanandy, ktore do mnie dotarly zaskoczyly mnie jednak najmocniej.. W kazdym badz razie z tego co przekazala Ashayana wojna pomiedzy Domem Salomona, a Domem Dawida toczy sie… o DNA… a w kazdym badz razie ono odgrywa w tej wojnie bardzo istotna role….

    Invisible war between house of Solomon and House of David

    Polubienie

   2. „House of David, King David (mosses/Abraham etc line J9 lineage) were main carriers of triple F(FatalE) factor line.. attempts made (before Jesh) through house of Solomon – son of king David. by a different mother, Bathsheba Solomon’s mother, and carried the K8 factor. so bring K-8 factor back in that line/lineages. up to jesh period 12BC born.”

    BATSZEBA – matka krola Salomona.. jedna kobieta a jak widac w tej historii ‚niewidzialnej wojny pomiedzy Domem Dawida i Domem Salomona’ odegrala ogromna role.. jej pierwszym mezem (przed Dawidem) byl – Uriasz Hetyta – jeden z najdzielniejszych żołnierzy króla Dawida, pierwszy mąż Batszeby. Imię Uriasz pochodzi z hebr. Urijjah, Urijjahu – „moim światłem jest Jahwe”

    Bathsheba bathing as viewed from King David’s perspective

    null

    a wiec.. król Dawid uwiódł jego żonę Batszebę…

    null

    (David seducing Bathsheba)

    ***

    gdy ta zaszła w ciążę, Dawid sprowadził Uriasza do Jerozolimy.. Uriasz odmówił, nie chcąc złamać prawa.. Zgodnie z królewskim rozkazem Uriasz został wysłany w miejsce, gdzie walka.. Po śmierci Uriasza – gdy upłynął czas żałoby – Dawid poślubił Batszebę.

    Druga Księga Samuela 11,6:Wtedy Dawid wyprawił posłańca do Joaba: „Przyślij do mnie Uriasza Chetytę”.

    http://pl.wikipedia.org/wiki/Uriasz_Hetyta

    ***

    null

    Batszeba pędzla Willema Drosta

    http://pl.wikipedia.org/wiki/Batszeba

    http://en.wikipedia.org/wiki/Bathsheba

    Dawid & Batszeba

    null

    http://www.witraze.info/en/835-stained-glass-windows-in-the-divine-mercy-church-in-otwock-lugi

    no nie wiem, czy ta wojna jest az taka niewidzialna 😉

    Polubienie

   3. ,, informacje na temat wspolczesniej reinkarnacji Sanandy, ktore do mnie dotarly zaskoczyly mnie jednak najmocniej.. ” ?

    Liviu podziel się informacją o Sanandzie.

    Polubienie

 11. Monday 28 May 2012
  [audio src="http://www.arekonline.com/down/index.php?button=Download+Mon+28th+May+2012+-+Final+Session.mp3&download_file=Mon+28th+May+2012+-+Final+Session.mp3" /]

  download as Doc or pdf here
  pdf: https://drive.google.com/file/d/0B1hioOv4q5VlNjNYYkoybUV0SUU/view?usp=sharing
  doc https://drive.google.com/file/d/0B1hioOv4q5VlRjBULXVZQ0hBb00/view?usp=sharing

  -Aurora project-

  Now that the Halls Of Cosminyahas are opened, what are some of the missing pieces that are coming in from those records of things that were edited out of the Amenti records and CDT plates down here.

  I’m sorry if I’m a little emotional, I period for me in that particular lifetime that they wanna talk about, 1st parts of the records that are being revealed, ones that coming online fist is part for the race karmic imprint that beginning to manifest into the lilla on the planet, its goes back to what we call the Jesh period the biblical period of jesh’s taught and stuff. Snif sorry (audience we love you clap clap).

  It’s kind a funny, before the facts I share with you that I share with you, if u had known these records the last 12 years of my life would have gone differently, but apparently they weren’t supposed to, so anyway, there was somebody once that after a certain thing happened, and the certain things than happened was back in ehh what was it October of 2010 and I believe it was in august of 2010 that we had officially introduced the 3 apprentices and in Oct 2010, apprentice 1 and 2 lost their commissions, during that period, speaker 3 asked me, why did the beloveds introduce them and everything, if you know they were doing certain things that eventually ended up their contract were terminated, I said I donoo good question, and I went vertical, and the beloveds said sometimes when you shed light on something it shows where the darkness lives. And that was their response to that. That made sense to me, as sometimes cause right after that it rly got out of control, where certain peoples showed their behaviors thinking cause they may have been thinking it’s a free ride after that cause now were important or something. I think what he last 12 years have been about in my life were facilitating something like that too as far as sometimes when you show the light is shows where the darkness life’s. if I had known certain things about the history records I would have probably rebelled totally, so it was probably good that I didn’t. Know at the time the period id like to talk about is that has been released from the records and I have 3 notebooks with dates and that stuff. I didn’t bring those cause I won’t get into that heavily, but they wanna talk about the parts that ar pertinent about what is happening now that were seeing, the next manifestation of the drama that was taking place back there. Where they wanna start is eh, back in Jesh period we were doing something that even back than in Atlantian period before it was referred to as Aurora project al hum bhra passages and hidden cities, even though primary ascension-gates Amenti weren’t in good… but stealth gates al hum bhra were there, gates only passable K+8 factor in dna. plasma gates whole mission both Atlantian and J period. and this period. same mission. Records, to-do (Atlantian period seeding 3 as well) bio regenerate the races, not just angelic human, but also fallen Equari lines. FatalE attachments began. When it would attempt and many times succeed. taking possession high priest coded bodies and that genetic anomaly, continued upwards. and many times succeed.

  House of David, King David (mosses/Abraham etc line J9 line) were main carriers of triple F(FatalE) factor line, attempts made (before Jesh) through house of Solomon, mother name Saradi, father Benjamin (B = K8 factor) 2 younger brothers. middle brother Emanuel, Joehius, J12’s dad.
  J12 mom was Saradi u half sister – ? Judi (Saradi and Judi carried F factor. and Benjamin and Joehius carried K+8 factor, official attempt to heal the F factor/line. what wasn’t exactly part of the plan, was that apparently that Merigedra death had to do with her mother. that had an thing for john the Baptist. after John coerced into killing her (Merigedra) Saradi seduced him (john), john had carried both sets a codes, K and part F-factor (not K8+) she pushed him into saturation. helped to remember what it was to be Miriam (before she became Miriam) was, once Saradi seduced John T B they made babies, a set a twins with F6 factor, cause of saturation he, and G her. F6 highest level, can take out all lines Jesh leave behind. and did a good job. it was a girl 20. Remember Saradi still married to Benjamin. Saradi did thing with john and had babies somewhere. Benjamin knew she was pregnant, Benjamin thinking it was his. she brought home the girl, and john took the boy, took to Egypt and setup him with a family. that became the J9 line. son of John the Baptist was J9 he carried the F6 factor, became the mark of Serelius line (much later in history) meanwhile, someone tipped of Benjamin about what happened, someone that attended the birth and realized what she did, and was goanna kill the girl child, cause he realized what she was a Succubi, and the boy incubus because Saradi wanted to protect her child, she had 2 sisters (in India) she made a deal with farroci she knew to get them to India-> her sisters and to trade for that gave up what she knew about the K+8 line. she traded Joehius the youngest brother, J12’s dad. always wondered why he disappeared and how Jeudi ended up with Benjamin. and gave birth to Miriam. what happened there….. faraci got the child out to India (sisters) not long after the faracee guy murdered Joehius. and when Benjamin found out what she done. he killed her, and married her half-sister. Jeudi also carried the F-Factor, Joehius carried the K+8 factor. once child being born before Joehius was killed that was Samuel. Jesh full brother, 7month baby. same time as the twins… but Samuel was born but Joehius was dead by time he born. Benjamin wasn’t fond of Jeudi either. but knew Miriam had to come back. and J half sister. same mother different father. by age 15/16 married of… again to J.T.B.. funny lots a love there and he was Equatic twin. not Tantri-Aja-twin 1st creation. both 48 strand-coding. what always stuck as strange. was Xmas story left of.. everyone lived happily after after.. john and Miriam birth Jerimiah again, cause (Emanuel killed and came back..) not exactly what was going… on there.
  John struggle in self.. K factor and F factor in-self fighting, abusive to Miriam, broken many bones in face.. she looked like a man. she still loved him. And stood by him try to protect him from himself. J12 was doing his thing raised in Persia and etc. already married when J12 returned, and start speaker contract, John speaker 1, J12 speaker 2, Miriam speaker3. period of time.. again John tried to kill Miriam, and J12 took her (Miriam) lost it again.. into protective-custody, and took her into the AlHumbra passages and hid her basically. and that John story unfolded after that, Solmee.
  and his (John) creepy life.. and john getting head cut of. not Solmee fault but her mothers fault.. #repeats -> karmic history,,, known.. beginning that esan was john, and Miriam E’asha.. Mac? Saradi donoo. still love her.. whatever than.. choices now… reason to bring the info is.. 7-7-7 Bc twins born.. J9 was a F6 carrie 3r. means.. whole J9 was running reverse violet.. (we all back btw.. not just john and Miriam) lets see what more to reveal.. oh btw. after birthing Miriam., Jeudi killed herself.. in Amenti records, said J12 left in 27AD, he left 6 lines. cause of interbreeding WITH FatalE ladies. to bring their lines back.. 7th hidden line K8, Aquaelle that was also taken out, by progenies of 1st 2 twins.. lets say „not nice krystic twins…” some wont reveal public. as its not their business. rest we already let be known.. we do know whom the others are.. not against anybody,,

  j9 is back and we know who he is, and his sister also, we know. we know who the 6 F-Factor woman were,. their back. that J12 attempted to regenerate the line. by impregnated them so to leave a K-factor line. reveal that much , as it relates to now. on the positive factor back than 2 other lines left, stealth lines. not just K factor/lines left by Jesh, both by same female. K+8 Factor. Became the stealth lines. without that, we would not have the K+8 here now, and not able to anchor AlHumbra, secretive line, took ages to figure out, we hid it that well. its the K+ 8factor ones that are back on the fail-Safe. as them were seeing what direction it was going. so that was happy, that lines did come through.

  and apparently they were very busy that period. during that period, he just didn’t go POEF off planet elsewhere… no. he went back and forward via the AlHumbra passages. so was Miriam and others that had the L+ 8factor. back and forward, not just Togo into the inner cities., but trans-time, time tunnels. not just different frequency bands in same space-time location tunnels. they were interfacing aurora project than. started back in Atlantian period. also in our timeframe. that never stopped, some left bodies some didn’t..

  always have this strange question: i remember a lot Miriam period, and bits Merigedra period, could never find Miriam dying, where did they go, where did i put my body.. what id o with it i didn’t die, i brought it through and transmuted it and we came through the deity planes this way.. i didn’t know that, until fail-safe stuff was released and holes in.. records were filled what’s important is , this period than and this period now. we see same drama evolve. invisible war between house of Solomon and House of David. house of FatalE and House of Kryst+8. we see shield split cause of it.

  which brings us more to the present for now. and why talk about that, back to the concept of Synocracy, and that great idea. that everyone claiming to be a krystic or aren’t being a krystic very high priority , everybody is fair, gets treated equally fair across the board. and Synocracy rly works when everyone is transmitting krystic, when everyone is being honest and not speaking out both ides of their face. when everyone is telling the truth being transparent, not translucent or opaque or downright black down out the windows.

  doing these WS for 12 years now. lots pressure to get info down, hardly any sleep etc. things that i never spoke about, and never wanted to. but I’m being asked, by the councils, not asked actually. but told , for you for the future of the Freedom teachings, for the love of Synocracy for the love of the eternal kryst, and for understanding the requirements for transparency and accountability. and i share with you a few things i. if i don’t you wont know at all. and if you don’t, means you haven’t heard all the voices speak.. to you make your own choices.. consciously

  before i doo this, id like to say, i always will have great love for S.T.B and maybe not as much for Saradi. but for speaker 3 i love her very much. I’ve watched over the last 12 years, 2 people who were supposed to be our ground team. supposed to be on same team/ ship. I’ve watched them progressively become someone whom i don’t recognize, when Esan and i got 1st goy married in 2001. all seemed nice ok, feeling heart connection love connection from john Miriam period was there. But what I didn’t understand. Was why within 3 a 4 months. I was being thrown at walls physically, I’ve never had to deal with physical abuse in this life. I would never put up with that, I always had the stance. Quite feminist actually, raise a hand at me and I’m such vapor in your trail and your never know I existed in your hologram. Beloveds asked me to stay and to help… and I did stay, and I did my best to help. I stayed in that husband him for 10 years and finally physically left moved out of my body.. Oct. 2010. Right when safe house became available. It was rly scary heartbreaking, cause it just wasn’t once.. In fact so often, when finally in 2009 it was getting so bad. And beloveds said he was so out of control. I didn’t realize at the time he was in my host shield, I was hosting him. They pulled that contract. And they put them it in white dragon 1t test shield. Because he was goanna kill me, the said. I was like no kidding.. Really funny.. When we lived over in the Stewart FL and I knew it, I remember Reed say to me.. In a casual conversation, not fighting.. Just 2 people. He said when he was in college days, footballer soccer team good athlete days etc. forgot the school name, off the record.. Hired some footballers to just keep an eye on the fret party and that, when they get out of line etc. sort them out without leaving marks that sort.. Took me a long time actually.. o think one might actually call it PTSD, to put all pieces together, was weird finally. After a whole bunch a things, some they want me to tell you May 2009 funny, was actually my daughter Birthday, she was 8years old, when he moved in. as kid never even been spanked.. Physical violence was never part of But on that day we come back. Diner, we lived at the watchtower at that time come back over from there, he started to picking on her again, he also like run down on her, I said I don’t wanna hear it, just if you wanna trash my daughter, go talk to the mayor, cause you’re not goanna stop me from loving her,. Cyclic fights that way or similar ways. And, he had this things he, he always did. Sit on couch. And would launch come so fast.. And not even realize.. He was coming. and running ,lot a times I got away, but if I got caught me I’d be backed up against somethings whacked like a wall or counter. And fall and just leave me there, supposed to teach me a lessen I guess. Once in a while I must have pissed m off really much because he kicked like when I was down, were times he was saying my word against yours nobody is goanna believe you. At a certain point before 2009 beloveds told me to tell ones I can trust. Just incase

  At that point so bad. And writing daughter, and if I disappeared them would clean up my stuff. As I wanted them to understand, but not to scare them Finally in 2009. Much he whacked me against the wall. as I tried to get up he dropkicked me, I never been dropkicked before.. Almost like slow-motion. Oo And kicked me below my 2 legs and airborne 2 sec. Felt like 3 years. Roll to left and get up and run. And find phone and call police. and I did. And I ran. I rolled got out. And donoo how. I got out door. And ran 1st place I ran to. Down the road. didn’t want to get to my daughter as she was with husband and pregnant and didn’t want to get them in the middle of it…

  so a friends a ours, so house next door around on door no answer, so don’t know neighbors, so I went to my daughter ran there and asked and called the police. And he was arrested under domestic violence charges what was rly scary, was ehh, i filled out police report my story in pencil back in police car, young cop was rly nice, than there was this older cop one was seemed to be rly buddy buddy with him. Karmic thing or some

  I filled it out, dropkicked etc. and didn’t even. I filled the form and explained about being dropkicked. And i didn’t even find out till later. And that was even fudged.. They fudged it and make it look like exactly his statement. life in terror, still have to be there for the kids, do workshops. He aint a bad man, but he is a troubled man. I wouldn’t be sharing this with you if i hadn’t been ordered to There is a deception being run on some of you, and you will never hear both sides of that story, what’s interesting is, from begin Mac was the one person that was a friend whom i could call, i trusted her and. she was like talk me down and trying talk him down (not really)at least she was there. And i could call. At same time Esan did amazing things as like setting AP around my work, amazing with that. Business men, MBA etc. I’m just good at vertigo. so they did a amazing things, work for making it available to the people. Will love and respect him for that. At same time something else i dint realize somethings else was going on. Messing with these 2 people i care about, and i didn’t realize it was 2 for a long time, just 1/. I didn’t realize cause he so good at finances, i didn’t even had a credit card… at the time, cause if i had to cash it I had. I had no credit score. So esan blessing he set that all out amazing, sign here sign here whatever. Even trademarks.. Under both of our names. Rly funny MAC said (email) because i brought up the divorce in the last WS. i did cause beloved wanted to clarify issue trademarks, only reason. Small but loud group. Because some people were rly upset because i brought up my VV game up and pay money for that.
  whoever you were, that was done so people understand where the original teachings come from. Because you can look at it now as newcomer and looks like we both wrote it, we didn’t the beloveds wrote it through me. Clap clapping So here about the finance.. the reason why they want some of this info revealed , is because cause of the conclusion that’s goanna be drawn tonight, that i have to state, cause as it’s my contract as speaker one still in good standing, even to deliver messages i don’t want to deliver, so everyone has a right to choose. And you cannot choose consciously, if the facts are being hidden for you.. Particularly sharing these facts When he did finally get arrested May 2009, spend a night in prison, bailed him out, but didn’t revamp my statement. He tried to call me and tell my lawyer to revamp my statement, I said no sorry i not goanna do that. So that game him a noncontact order for like a month. This period somethings called diversion program in FL. that if substance abuse is involved in domestic violence case is used. There is an option if approved by courts a person can go.., instead of jail time. I got my lawyer to push for that rly hard. We paid 35.000 Dollar passages in Cali, hoping this would help, and it seemed to somewhat, and helped him in some ways and I’m glad we were able to do that. 2009 was interesting year. Right after that period 4thjuly, a big attack went down on watchtower grids. I guess Mac and Esan planned a big BBQ at house i lived in and invited a bunch a people. Beloveds said.. You need to know this is a setup.. You go invite 12 people and don’t tell them. i think at this point he was still in passages, but BBQ was arranged. And stuff. So i invited 12 folks that i believed i could trust , so became a bigger BBQ < Mac and esan didn’t expect Interesting experience. Where for the 1st time. Beloveds said we needed to get something out.to E-group. Had to do with, rally. Mediation to send energy here
  Mac is not herself right now, you have to get it passed her.. never posted on E-group. didn’t know how-to apprentice 1 and 2 were there. good with this computers and stuff and helped to get this out
  i actually created a profile 22male etc. just so not to be moderated and get on. stardustfreedom144
  and as soon as post got though I let them know its me/E'asha.. i didn’t wanna lie or trick the moderators etc. But had to get he info out once I had that platform i could post it\but i was scared, was watching what I now know as DF accruing within some peoples in that group, same as what was happening people in morocco, we just called it demon fest in morocco 2005. we managed to get through. 2009 BBQ< and whacky wagon train to siesta keys. X hours drive. fireworks. was like a showdown. as part of us were ok some weren’t.. rly creepy but we managed to hold the grids at that time. while after Mac asked me, some people have a serious field problems and stuff. and finally she asked me. and this and that person, named 1 person.. picking on it. that one actually helped me at the time. was it her., actually no. she was one of the few that were fine, so she said was I one? I said yes you were.. so its not like anyone isn’t talking to these people… now, bringing this forward. to what’s happening. 2 years ago. Certain person in the group, was inspired with the idea , lets call it a TEMP version of Aurora project. that we did in Atlantis and Jesh period. and that person and some friends., that you know of his, wanted to know, was asking the 3 speakers about if thought was, is this in-line with beloveds and everything yes definitely yeah absolutely, they never endorse everything except this. Because its to risky to do that, but this is actually a project was from them to this person, has to do the persons positive karmic history (I wont get into) K+8. What got strange really fast, and I didn’t realize I was still in a house where I lived with a rubber bag, means some clothes and ID. Put in a safe place by a escape road if I needed it, another funny thing. Finally back in 2009 when esan did get arrested, the police leave you with a pamphlet, its called victim call so I did. Hi they left me the pamphlet. You know, I’m supposed to do what. Cause esan controlled all the finances. The lady said do you need counseling, she said has this happened before honey. I paused and said yeah. She said how many times. I was like ehhh I I it happened so often I donoo almost like a part of life.. so she knew I was a different category. I didn’t know She said well, do you think you can take a little time and write down the ones you do remember, I said probably I do keep journals and keep them for years to, a lot a times what would happened. Locked in the bathroom or somewhere safe, and I would just you know be crying hysterically and writing vertically , and asking the beloveds what to-do with this. And that kinda stuff that’s how I survived it rly, so she told me to go find them, find my journals . because As I tend not to throw away anything that has to do with journaling, because a a lot a times I do notebooks and part beloveds transmission scribbles and diagrams. Dialoging vertically s about personal stuff, o I don’t throw out transmissions from the not anything public shed so I went back, and I only counted the times he caught me, not the times I ran and hid in the garden and the time he didn’t, I was horrified when I added them up, and than I had bits a memory to, that if I hadn’t recorded cause I could remember but it sound stupid, but what color the carpet was my face was against that kind a things. And I kinda categorized them by date. And that meant. Like this was England and this was Florida before we moved to England that kind a thing, when I added them up when he got arrested it was the 39th time. I guess that’s not to bad in 10 years, to bad. that’s 39 times to many.. I would never stay in a situation like that. Nor advice anyone to , i stayed cause the beloveds asked me to stay as long as I could. in 2009 after this one. The beloveds, it was actually Adonai that said enough is enough. They were the ones that pulled his contract his host contract and gave it to the White Dragon 1st fall for testing ehhm. Sniff, Oh rly.. they saying I should add a bit more information, that I rly don’t want to., but they say they need to know. just so they understand what they dealing with. Before we moved back to FL we lived in Arizona. Actually we had Colorado house to, but I couldn’t live there, when cause I was goanna end up probably buried in a snow bag actually is what the beloveds said. It didn’t make a lot a sense to me when we moved to Colorado, and ohh there is bear territory up there, you know a lot a the locals have riffles and stuff to shoot bears in case they attack them. Most people don’t buy handguns’ to shoot bears. I never had guns in my house and I was rly scared at that point. Ehm Than we got the Arizona house with Baha. I was really relieved cause it was close with neighbors all over the place. There was somebody to run to.. why the gun was supposed to kill bears ended up in Arizona I don’t know but it did, and that scared me. I was fine, people have right to carry arms. What rly got creepy was ehm there was a point in time. Mac worked at a insurance company, health insurance and talked with esan about getting that for us. And than he said to me btw I was talking with mac about life-insurance.. and we should get l I, but but because I’m a foreigner we can only afford it for you. The beloveds said “DO NOT SIGN those papers” I said NO NO NO! and I said no. Do you know what its like to life under something like that when you trying to help the person you care about the person . When you don’t know who they goanna be the next night. I don’t wanna have to esan, share this info but people have the right to know. What has been going on here. As right know, you have own half of the trademarks. To all this work ESAN speaks.. I know the truth stands right E’asha yeah right, whatever… ESAN your letting the people down.. E’asha You are the one that has been lying.. for 12 years and that is no longer tolerated by the AlHumbra councils. how long did you think you could do that!!!! Clapping !!!! long clapping and cheering Onto a similar subject, btw I’m not angry about this didn’t want to speak about this, but your being deceived, not just by one person, after the aurora project was given to a person in the group, and the project began to grow. Certain people were entrusted to help it grow. Beloveds told me, around Christmas 2010, that there is a certain little group of people that was being targeted and preyed on,. Particularly financially, by members of our group and ehm, this was in esan. The persons who were involved to get the aurora project going in this lifetime, were working with. We weren’t part of that organization as 3 speakers, just meetings with us as consultants, you know to make sure was cool with the beloveds that kind a thing I wasn’t neither with those. Until I ended up in the safe house. I didn’t have any direct communication with anyone beside on stage. I found out later that the, the people who started the Aurora Project, wanted to hear what the 3 speakers had to say, just not 1 of them.. and was reprimanded. Because broke protocol by approaching me directly, but who’s protocol is that? Meanwhile aurora project seemed too flourish for 2 years, speaker 2 was paid a very nice salary, not by me, but by people funded the aurora project. It got rly strange after last WS , that was handled very gently in the last WS, we did have to tell them that because of what happened with violet and green shields. That those were under custodial protectorate of the White/Blue-Core shield and the Al Hum Bhra Councils. We all worked together and do this together and seemed like sure, we’ll do this together and that got real interesting. I think it was the Wednesday right after the WS. There is was this little meeting just consultant meeting , not bigger meeting with the Aurora Project. Ehm. That were goanna have and would be like the 3 speakers and the 2 individuals most involved. In the Aurora, and also the individuals being most targeted. And I said I’m going too this meeting why? Is there something I’m to contribute or gimme a clue.. right. And they said just show up, and when we ask you to speak do. OK. So talk about walking into a very strange situation, so the 3 of us came. And the other 2 speakers were there in meeting place/ all seemed fine. 1st strangeness was speaker 3 decided to take a tape-recorder; we never tape these… so I was like jeeh. If you goanna bring a tape recorder you could let us know so we could bring one too. But that’s ok whatever. Meeting started in a very strange way, it was all about speaker 3 and assisting that she was promised equal partner equal owner. It was talked about and discussed not promised. The beloveds perceived the situation as, if the 2 individuals involved in Aurora Project could be pushed or be lead into saying something that was recorder that, that made it sound if any promise was made, that there might be a ability to take to a lawyer an enforce it.. I was quite horrified when I listened this start, I’d never rly heard speaker 3 go off on someone and try to bully them and push them make them feel guilty , oh about this, about that, you’re not appreciating us.. And at a certain point, seriously. Trying like to push their buttons make them feel guilty like they did something wrong when they didn’t.. And finally the beloveds said cut through it now. I said what you want me to say. And I did it.It became a callout on both a them Speaker 2 and 3. They were told in that private meeting that they, would enjoy for losing their speakers contracts. All sorts a news came out on that day mind-blowing. Like certain points, esan actually admitted in hitting me.. ahh.. he said your exaggerating it was only 2 or 3 times, and then changed it to only 3 or 4.. I was like OMG.. cause he said its just my word against your word..it was just very bizarre and MAC was called out. on ehh, well it started with why should these 2 gentlemen feel comfortable with making you a Co-owner of their business when they seeing so much instability between the 3 of us. Why should they feel conformable ,why should they feel obliged to-do that. Then she starts going off on about me being on a witch hunt, I’m on a witch hunt.. no I actually know what was happening was as the budgets that had been allotted to that project were, there is attempts to use them for things.. that were not at all endorsed by blue council and because the people involved with that project f starting it cared about what Blue-council had to say, cared about what the guardians had to say, there were all these issues that had been ongoing with the person who’s idea it was and the person who was going to get paid a nice salary to supposedly facilitate that, there were directions that certain people who should be put on salaries or ehh whatever, this event should be scheduled and you know use the budget for that. That the creator of the project was not comfortable with. And at a certain point because it was getting very uncomfortable between them, that the creator of the project asked, you know for guidance from the beloveds. And they started to, not a witch-hunting, but identifying some things, that actually if I wasn’t so slow I might have caught it also myself. A bunch of the people that were now being pushed to be put on salaries and stuff and oh they do such great work, and I’m sure they do great work. But great work and being not only being put on salaries and but in a position where you have more influence and more control in an organization. And a number of the people, or at least a few. Had been ones who, I had to identify privately to MAC, had serious field problems in morocco. All of the sudden they became like sons and daughters to her, she knew these people had field problems, we could have helped them. I’d tell her stuff cause she liked it when I would ehh.. “witch-hunt” for her, but she didn’t like it when it was time to identify what was happening there, so in this meeting it was just very bizarre, there’s a couple funny moments I mean sadly.. funny moments Freudian slips and stuff,. That I won’t get into. What was rly strange at the end of it I mean t ended up in screaming basically between the 3 of us. And at the end of it, council had to say you’re not leaving here with that tape. Because they said it would be edited, to make it look like certain things were said that weren’t, on the tape there’s some interesting things cause MAC was called out on something , that ehh you know I wont go there,.. Goanna be big.. ish. Ok. Lets just say I found some stuff to smoke that wasn’t tobacco, in the house, and I kinda had a hissy fit about, weed teachings tantrum faulistish. And he said. And he’d said , MAC holding it? Right ehm, she was called out on the tape about that2. This is some of the stuff that been going on behind the peoples back, meanwhile they are trying to make it look like my emotional state has compromised my line. And you know what my line is just fine both off you.. Interestingly at the end of that meeting, beloveds said don’t let him take that tape. So I’m like ehh ok, how about we just delete it, ok jut delete it. 3 of us tried to delete it none of us could delete it. Beloveds saying don’t let them walk out with it, I said what am I supposed to do steal it? Right so I was like ok, ill temporary commandeer ill write a cheque for over 100 dollar for the recorder like whatever its worth + a 100. Just to borrow it temporarily until we to get a copy too or get it deleted, they said don’t worry we’ll get it deleted. I said ehh I cant let that leave here ill take that personally so please don’t were under protocol, the fact that you just got your warning under speakers contracts, that means it comes with me. The funny thing was the tape belonged to the project, so therefore it was owned by the 2 over there.. we ended up taking the tape to get it deleted , cause they had a friend that knew how-to with a particular piece of equipment. And would be able to do it, and we were in the car, and esan just walked out the meeting at a certain point before we ended with the recorder, Mac was very upset with me, “I will take that personally.. (E) I’m sorry.. I love you but I cannot trust you as much as I love you, but right now I know I can’t, so we left, went in the car, were sitting there and.. what just happened.. as I’m sitting with this tape, as he admitted hitting me, she is seriously not in good form, and very bully and pushy, and trying to manipulate people for ohh so she gets to own part of the company and that kind of thing. I mean it was a very embarrassing for both a them honestly , an I remember just 1 thing, if I had know it, this was were talked into a setup and the beloveds didn’t say that yet. But they said lets this be an example oh how when even a UnKrystic plan that is being set, the Kryst can intervene to turn it around and serve the kryst.

  Clapping clapping
  So we did take the tape and had it deleted. We didn’t say we wouldn’t make a copy…
  Next little note on the agenda. Remember the little thing I write about accountability, that the councils had given directly about the Lilly dance and accountability, well that was actually the beginning of the response to an email back to an email that speaker-3 had send me, that the beloveds had asked me not too answer, because the 1st part was just twist and stuff and going on a tantrum with stuff that had nothing to do with stuff said. The 2nd part was interesting, the only thing that’s important in this piece a email is something that I found fascinating because also in that little meeting email, Mac had 1st said to me.. there is inconsistencies in back in ehh august 2011 , you said that we pulled out of the Metatronic spiral. Now you are being inconsistent because your saying that we didn’t , well I was goanna explain in like do a little E-Group posting, that well the core White-Blue shield did pull out which means we can pull the rest out. right? And it was rly kind of interesting because as we were trying to post, and I always have someone to-do it for me because I don’t know how to-do that, its like get me in there and you know I can, and ill post something to Clarify. cause Mac had said people were confused because I was inconsistent, so I was like ehh ok. I found out I was blocked.. not only me.. Jan was blocked Shana and Deb were blocked. For posting.. we were moderated.. I was blocked they were moderated, I was like ehh ok guess we wont, right post that. But we also found out at the same time I been moderated back in ehh of October of 2010. Now that was the month that the private call-out meeting on apprentice 1 & 2 had gone down. I didn’t even know why I was blocked, I didn’t tried to post geesh. All of the sudden this eager that is supposed to-be about the work that I produced I cant even post on it? Unless they say so… 2ndly I’d like to clarify another misconception. I believed you asked esan he was in cohoods with )didn’t ask it that way) with me moderating you in the E-Group the answer is No he has nothing dodo with the E-group, nor did he ever suggest I moderate you. I put you on moderation back in the fall back than. When you told me that were going to to be doing your own emails “I put you on moderation on the E-Group” as of innocenceshhh precautionary measure so that nothing went out to the e-group that was intended for me. I don’t think I ever said anything on it personally. My personal email and the E-group-email are not far of it happened quite a lot , It happens a lot that emails for me end up on the E-group. Lonny does it about once a month Darlene does it quite often also. Better get attested to the truth of that if you don’t believe me, al those people and more are on moderation to prevent something sensitive hitting the E-Group there was nothing more to the Moderation in that, The beloveds say that is not true. All right that’s their opinion

  If it was a friendly gesture you would let me know and why. Get this, After the WS there was as small but very vocal group incensed that you brought your divorce issues into the WS and they didn’t pay good money to listen to your personal V&V game etc. etc. The usual freaking BS. They were convinced it would wind up on the E-Group, I told them that [next one please #on screen] “that discussion’s about other people are not allowed, not on the E-Group never were and never will be to make sure no flames were fueled on the masses I put another few on moderation at that time…” yeah white-blue-core pretty much… “I understand now that I was buying into their fears fully owned and for that I sincerely apologize.” You know I think this kind of backbiting lying deceptive nonsense has gone on TO LONG! I cared about the 2 of you , I trusted the 2 of you, I still care about the 2 of you. What needs to be said next is what council 1 & 2 had wanted me to say and wanted me to do it in a way where people understood what is going down here. [eh that would be the official one of them #screen) Custodial Protectorate Protocol from the MCEO AL-Hum-Bhra Magistracy Councils enacted under the covenant of Al Hum Bhra for the purpose of protecting al from the misuse and misappropriation of the MCEO Freedom-Teachings. Point-1: all of the MCEO Ordinations baptisms weddings will be suspended until further notice, that was announced in the last WS. Point-2: all of the Kathara Facilitations, client sessions, and hands on teachings demonstrations will be suspended until further notice. The Kathara-Team practices protocols and operations management Is from this date forward Placed under MCEO-AL-Hum-Bhra councils review all of the Kathara-Team incl teachings engagements and modules presentations are suspended until this review and any remedial actions required have been completed. Now this is from the councils dear speaker 2 and 3. So don’t shoot the messenger please.. During this review period the Kathara-Team and all related activities will be under the direct supervision of the MCEO- AL-Hum-Bhra Magistracy Councils its appointed speaker 1. yeah I’m still in good standing. and white-blue core-team and designated appointees, any activities of the Kathara-Team and its members that do not oblige by these above stated MCEO- AL-Hum-Bhra Magistracy Councils custodial protectorate and review will be considered fraudulent activities and will be publicly identified as such and will not be endorsed as legitimate practices by the MCEO and the MCEO Freedom Teachings Trademarks. Of which I at least still own half, the Green and Violet shields of the Aquaferion Krystal River Host Shield are from this point under the sole Custodial Protectorate of the MCEO- AL-Hum-Bhra Magistracy Councils and their appointed representative of the white-blue Core shield. So anybody that feels they on violet and blue* there is no negotiation , I mean I’m sorry this is what’s going down. I’m sorry I have to be the messenger, but this is what it is. You are all still loved incl the 2 of you(speaker2/3) this s is what humility can possibly play a part instead of you esan still trying to call me a liar.. good luck with that. You know what THE COSMOS IT WATCHING… love. The MCEO Speakers contracts for Speaker 2 and 3 are from this day forward permanently suspended and are no longer recognized as legitimate by the MCEO AL-Hum-Bhra Magistracy Councils. Due to defective processes […part not hearable..] by both speakers over their 12 years commission,. And im sorry I have to deliver that message to you. You broke my heart you brewsed my body and you know what you never touched my line or broke my spirit, I love you still.

  For clarity:

  the MCEO apprentice contracts for the blue and gold apprenticeship were suspended during private meeting involving the 3 MCEO speakers, and the blue and gold apprentices in October 2010 the 2 apprenticeship’s suspensions were due to 11 counts of deceptive manipulative and exploitative behavior s that were individually cited during the private meeting. This was not publicly addressed at that time, but is now being so stated for clarity of the record.

  note: the violet apprenticeship is still presently active and in good standing of the MCEO AL-Hum-Bhra Magistracy Councils. So I am sorry its come to this, it breaks my heart to have to deliver this information it must be confusing for a lot a people in the shield. I don’t really care speaker 2 and 3 what slander you have been running behind my back for years, I don’t rly care what you do to me now in the courts, btw esan still controls all the finances. I get 1500 dollar a month put in my bank account. He does pay like the credit card bills and that kind a stuff of our joint Adashi-account. Honestly let the lawyers figure it out . for the first time I am physically safe.

  Clap clap

  And that has done something magical for me, you know you can lie though your teeth from now to eternity, but you know what eventually your Lilla catches up with you. We can still work things out peacefully if you would like to, nobody is kicking you of shield but you did loose your have speaking contracts

  Clap clap

  And I still love you both, as fellow travelers on the path

  Clap clap

  So now back to final practical things, what was that new eager. (talk to someone. and we have these to pass out, yes Darlene has the copies. Dar you have the copied there, we will work on that were lucky we had diagrams we will work on that we will get the chart pack a.s.a.p.) no type setting so we will work on that a.s.a.p. we are as you can prolixly can tell under revision of things. so please be patient with us as the 3 speakers work this out and the councils, cause we still don’t have to fight about this but transparency is the beginning of Synocracy, and Synocracy is only hypocrisy when you don’t have transparency, and if your running these deceptions behind peoples back “what are we doing.. what have we been doing the 2 of you, you know “what ever” love you. We can still work together but I WILL TELL THE TRUTH! Anyway this, is our eager for anybody who would like to join. Please be patient with us as we have a little crew that get this going I don’t know how to do a E-Group. But this is one that I can actually post on Ha. So if anybody wants to hear MCEO AL-Hum-Bhra Magistracy Councils that is the name of the E-Group. the rest is, I did put a definition there from the dictionary, so what is that “Magistracy” word and what does it mean, all right the Magistracy is basically the office or diggeny of the magistrate. Magistrates in general. A body of magistrates ok. . A body of magistrates, what Is . magistrates? Those with the power of putting the law in force. So you are dealing with the AL-Hum-Bhra Magistracy Councils. Now and Esan, I don’t rly care if you wil never serve under the AL-Hum-Bhra Magistracy Councils, we all serve em for the AL-Hum-Bhra Councils whether we like it or not. Because their the big guys in charge, so you know , you can do what you want with that, but im sry that in, I’m sorry If I wasted your money by sharing my personal VV game with you. I am rly sry (audience NO..) but you know what , you needed to hear all sides of the story before you would be able to make a enough informed decision and the other sides were not allowing that to occur (Audience THANK YOU clap clap) So we will start here, as far as I know were still doing the scheduled workshops, I imagine the Lilla is ganna fly after this one. Ehm I am going to say this as peacefully as possible in my eye of Lilla. And try to absorb myself completely into my pillar of peace, becvause I don’t know how the other are going to choose to re-act to this event. This event is part of your hologram, you are getting part of your accountability back. Consider that a gift. because once you get your accountability back and actually accept it, than you can move forward in the action of the Kryst. Not just in the Lip-service of it… so thank you everyone for being here for being patience with the timeframes. The Host is in Action. Everyone that chose that accepted that is now under Host and will get the BPR ok. It will take about to October to fully integrate into your systems . and it’s a good time for everyone of us to think about what does your Face rly say.. are your actions and your face actually coherent with each other or are the congruent. its time to Actually be Krystic not just pretend Love you guys please be safe, see you next time (there is paper copies for anyone whom wants one, I think there at the back. Ok so we did run m off, so you don’t have to write all that down so you can just pickup a copy. And im sorry dear speaker 2 and 3 that that had to happen, and honestly its about time.. but I love you. Good night

  Polubienie

 12. Ok, ale napisze cos na priva.. wiesz, ze Maria pomyslala, ze Ada to Livia.. ale w koncu za kogo mnie juz nie brano.. do uslyszenia 🙂

  Livio, naprawde napisałam iz pomyślałam ze Ada to Livia?
  Pokaż mi to zdanie…..
  Napisałam że to niemożliwe by Ada miała ten sam avatar– z fota Livii–to napewno.
  W cuda nie wierze, zawsze jest racjonalne wyjaśnienie.

  Polubienie

   1. Livio a co tu tłumaczyc.
    Napisałam jak jest na blogu nnki .
    Jeśli napisałas jak napisałas—to może Ty wyjaśnij dlaczego tak napisałas?
    Ja nic nie sugeruje, pisze jak jest.

    Polubienie

  1. „..W cuda nie wierze, zawsze jest racjonalne wyjaśnienie.”

   No dokładnie Maryś, zawsze jest racjonalne wyjaśnienie „niewyjaśnialnego” 😀

   Polubienie

 13. No to czekam na Wasze racjonalne wyjasnienia.. slucham”

  Racjonalnym wyjasnieniem bedzie stwierdzenie–moje :

  Ada to Livia
  Dalej:
  Piszesz ze soba, tworząc jakąs historie, chcac innym cos zasugerować, naprowadzić.

  Takie są moje wnioski a dlaczego takie–napisałam wcześniej w innym komentarzu.
  W CUDA nie wierzę….
  Ale to Twoja BAJA Livio…… nie moja .
  Oczywiście NIK innej osoby można użyc…ale avatar zawsze będzie INNY.
  Pozdrawiam

  Polubienie

  1. „Ada to Livia Piszesz ze soba, tworząc jakąs historie, chcac innym cos zasugerować, naprowadzić.”

   a jednak.. mialam racje piszac iz uwazasz ze Ada to Livia 🙂

   p.s ja wiem, ze Ada to nie ja, Rakesh to wie i sama Ada tez tez to wie… i wydaje mi sie, ze Dawid moze to potwierdzic… ale nie zalezy mi na przekonywaniu Ciebie.. choc zastanawiam sie wciaz jak to mozliwe.. i to tyle…

   Polubienie

  2. Ale tak w ramach wyjasnienia.. powiedz mi jak to mozliwe, ze pisze z dwoch miejsc w tym samym czasie.. z Holandii i Polski

   znasz moj adres IP, bo pisuje na Mistyce i sprawdz go prosze.. a to adres IP ADY

   null

   choc wiadomo, ze ze wzgledu na ochrone danych osobistych zakrylam pelen adres…

   mysle, ze w ten sposob sytuacja powinna sie wyjasnic, choc tym bardziej nie wiadomo w jaki spoosb moglo dojsc do tej sytuacji z moim zdjeciem w profilu Ady…

   Polubienie

 14. a jednak.. mialam racje piszac iz uwazasz ze Ada to Livia

  dałąm odpowiedz na zasugerowane zdanie….i dalej twierdze–cudów nie ma.
  Jedyne wyjasnienie, ze Ada jest także adm bloga…tak jak ja na MZ., bo chyba nie ma wgładu w inny sposob na ten blog.
  Cudów nie ma Livio……..i mam racje ha ha ha

  Polubienie

  1. Witaj Mario
   Nigdy nie miałam dostępu do bloga Livi ,oprócz możliwości komentowania.

   Nie wiem jakim „sposobem lub cudem „zadziało się pojawienie przy moim komentarzu
   zdjęcia Livi i jest to także dla mnie zaskakujące zdarzenie.

   W wyjaśnieniu sprawy mógłby oczywiście pomóc dobry informatyk lub jasnowidz 🙂

   Ale myślę ,że wystarczy ,że wszyscy spojrzymy na to z przymrużeniem oka.

   Podobno nie ma przypadków i jeśli nawet wydarzy się coś zaskakującego (niemożliwego) wszyscy w pierwszej kolejności szukamy racjonalnego wytłumaczenia, jeśli go nie ma każdy z nas ma prawo zinterpretować tą sytuacją jako anomalię, cud lub zagadkę.

   Pozdrawiam

   Polubienie

  1. Napisałam tak ja ty Mario i inni komentarz u Liviu .Jestem tutaj gościem jak Ty.

   Nie miałam nigdy dostępu do panelu administracyjnego tego bloga.

   Swój komentarz napisałam jak zwykle i zatwierdziłam go jak ten ,który teraz piszę i
   go za chwilę zatwierdzę ,więc nie miało tu miejsca to co napisałaś Mario
   „jesli wiesz jaki mail wpisac ” ,bo tego nie zrobiłam.

   Zapewne instnieje jakieś wytłumaczenie i zaistniała tu jakaś „inna opcja”.

   Polubienie

   1. Popatrz ADO jaki atak tylko w zwiazku z tym ze napisalas cos dobrego o Eckasha Rha.. a jaka reakcje wzywolilo juz to jedno pytanie o Sanande.. niestety, ale dla mnie zachowanie tych osob przypomina po prostu metody gestapo… zobacz zostalam przez niektorych ludzi z Mistyki umieszczona na jakiejs liscie osob przeznaczonych do eliminacji… osob winnych jakiemus wielkiemu przewinieniu przeciwko grupie MARDUKA… ale kiedy tylko raczylam zapytac o co wlasciwie chodzi.. w odpowiedzi slysze, ze to ja jestem wszystkiemu winna i ze mam padac na kolana i przepraszac…. koniec, kropka.. i powiedzcie mi ze to nie jest gestapo..

    J* napisala oficjalnie na Mistyce, ze Szmaragdowe Tabliczki nalezaly oryginalnie do niej i ze one do niej wrocily.. a Szmaragdowe Tabliczki zostaly stworzone wlasnie przez Thota.. z ktorym sie wiaze bardzo, bardzo brzydka historia

    „MCEO wyjaśnia, że Thoth pozwolił załodze Marduka z Nibiru przelecieć nad osadami Eieyani-Ludzi. Zdołali zablokować komunikację z Syriusza B, powiedzieli Eieyani-Ludzkim, że Rada Syriusza poddała się, i że Ziemia jest otoczona przez fantomowe siły. Thoth zaoferował układ kobietom, który mówił że mężczyźni zostaną puszczeni wolno, jeśli się zgodzą iść z Anunnaki do Nibiru aby zostały hodowcą/rozpłodnikiem/ w celu ‘podzielenia’ sie ich genami. Kobiety niechętnie zgodziły się, zostały wzięte wbrew ich woli, ale siły Thotha i tak zabiły wszystkich mężczyzn. Kobiety były gwałcone na Nibiru. Wiele z nich zabiło swoje dzieci ponieważ wiedziały że tworzą fantomowe dusze z diabelską /złą/agendą. Potem kobiety zostały zabite, lub popełniły samobójstwa. Thoth, Marduk i Lucyfer w tym czasie zorganizowali straszne ludobójstwo i zniszczenie co doprowadziło do straty możliwości zdolności ascendacji Ziemi. TT/Marek”

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/04/08/dna-feels-like-heaven/

    i dla mnie (miedzy innymi) wlasnie z ta historia ma zwiazek ‚JESTEM’ z grupy THOTH… no i MARDUK.. choc skryty pod wieloma imionami i pozornie niepowiazanymi ze soba osobami i ich komentarzami

    https://nnka.wordpress.com/2015/04/12/nasa-za-20-30-lat-dowody-na-istnienie-zycia-poza-ziemia/#comment-45847

    Polubienie

 15. Mario, zamiast pisać „wydaje się” mógłbym napisać równie dobrze „myślę”. To to samo. Mylisz się również co do tego, że gdzieś na MŻ czy na blogu Livii sugerowałem że Ada i Livia to ta sama osoba. Co do Avatara to zdarzało się tak że parę razy pojawił się avatar Nnki, kiedy pisałem posta j zalogowany jako administrator. Nie zawsze się tak działo. Czasami pojawiał się Avatar Nnki a czasami Dawida 56. Ostatnio jednak pojawia się zawsze avatar Dawida 56, niezależnie czy jestem zalogowany jako administrator czy nie.

  Polubienie

  1. Ado i Dawidzie dziekuje Wam za zabranie glosu. A Marii raz jeszcze wyjasniam, ze Ada napisala z innego IP.. i jesli Dawid rozniez ma dostep do panelu administracyjnego na Mistyce to mozna to sprawdzic.. Mail Ady tez jest inny niz moj.. koncowka interia.. a wiec poki co nie ma racjonalnego wyjasnienia… o ile wogole ono istnieje.. bo zaczynam podejrzewac, ze nie.. i ze doszlo do czegos w rodzaju dziwnego spiecia energetycznego.. po tym co Ada napisala na temat Eskasha Rha… Rakesh jest z wyksztalcenia informatykiem, ale on tez nie rozumie jak moglo do tego dojsc.. napisze wiec do zalogi WordPressa.. i byc moze ktos z nich jest to w stanie wyjasnic….

   Polubienie

 16. Jeshua powraca do inkarnacji jako niemowlę Dziecka Indygo, przez Azurytową Radę Syriusza B, tak samo jak uczynił to w 12 r. p.n.e.

  Nie ufam istotom z Syriusza B nie rozumiem również dlaczego nie miałby się inkarnować J9

  Polubienie

  1. Dawidzie.. alez zauwaz kto przede wszystkim tak nadaje na tego Syriusza B… Projekt Cheops z Enkim i Mardukiem na czele i tu przypomne chocby raz jeszcze ten fragment, ktory zamiescil niedawno Marek

   Eieyani-Ludzkie kolonie, które istnieją dziś w Kauai-Hawaje, aktywacyjne miejsce dla ziemskich gwiezdnych wrót-12 w Monsegur, Francja- nie podejrzewały jego zdrady, ponieważ pomógł im zakotwiczyć częstotliwości, które mogły pomóc otworzyć Hall of Amorea przejście z Ziemskich gwiezdnych wrót-12 do Syriusza B galaktycznych gwiezdnych wrót-6.

   To przejście było konieczne aby przesłonić /stratować/ fantomowo zaimplantowaną Nibiriańską Diodę Kryształową /NDC/ Siatkę, tak aby w 22326 przed naszą erą Ziemska Gwiezdna Aktywacja /SAC/ procesu ascendacji do Tary mogła się zacząć .

   MCEO wyjaśnia, że Thoth pozwolił załodze Marduka z Nibiru przelecieć nad osadami Eieyani-Ludzi. Zdołali zablokować komunikację z Syriusza B, powiedzieli Eieyani-Ludzkim, że Rada Syriusza poddała się, i że Ziemia jest otoczona przez fantomowe siły.

   Thoth zaoferował układ kobietom, który mówił że mężczyźni zostaną puszczeni wolno, jeśli się zgodzą iść z Anunnaki do Nibiru aby zostały hodowcą/rozpłodnikiem/ w celu ‘podzielenia’ sie ich genami .

   Kobiety niechętnie zgodziły się, zostały wzięte wbrew ich woli, ale siły Thotha i tak zabiły wszystkich mężczyzn. Kobiety były gwałcone na Nibiru. Wiele z nich zabiło swoje dzieci ponieważ wiedziały że tworzą fantomowe dusze z diabelską /złą/agendą. Potem kobiety zostały zabite, lub popełniły samobójstwa.

   Thoth, Marduk i Lucyfer w tym czasie zorganizowali straszne ludobójstwo i zniszczenie co doprowadziło do straty możliwości zdolności ascendacji Ziemi.

   TT

   https://nnka.wordpress.com/2015/04/06/listy-do-i-od-nnki-zaginiony-fragment-cz-3/#comment-45442

   dodalam ten fragment takze do notki ”dna feel like heaven”

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/04/08/dna-feels-like-heaven/

   widzisz, tak ogolnie sytuacja jest bardzo skomplikowana.. ale jednego jestem pewna.. do Projektu Cheops i Marduka.. nie mam zaufania

   i jeszcze cos przypomne.. rok temu – dokladnie 3 kwietnia – przeprowadzilam sie do domu w hiszpanskim pueblo, ktory nazwalam domem pod pieczecia melchizedeka.. o tym dlaczego pisalam na biezaca w notce

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/04/03/pieczec-melchizedeka-cd/

   zamiescilam w niej tez zdjecie twarzy, ktora doslownie na moich oczach zamanifestowala sie w jednej z pieczeci

   null

   tyle, ze na zywo wygladalo to jeszcze bardziej niesamowicie.. doslownie zywa twarz.. niczym Jezus z obrazka… przypatrujacy sie mi… choc pytanie… ktory…………..

   niesamowite jak ta pieczec melchizedeka polaczyla mi sie z watkiem ciezkiego wezla, o ktorym pisalam jeszcze przed podroza do hiszpanii… ciezki splot… mialam go rozplesc… a jak to sie skonczylo… dla mnie niemalze powtorka z inkwizycji… chociaz… moze paradoksalnie cos sie wlasnie w ten sposob rozplotlo………….

   Polubienie

  2. A skoro juz wiadomo, ze to co pisze to tylko bajki… to dodam, ze to co widzialam w trakcie podrozy z Amsterdamu do Londynu

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/02/26/rainbow-journey/

   i dzieki czemu polaczylam historie Szmaragdowego Straznika i Rainbow Disc z Rainbow Makers i Khundaray – ma zwiazek z tzw. Brama Sanandy……..

   „Nie ufam istotom z Syriusza B nie rozumiem również dlaczego nie miałby się inkarnować J9”

   Dawidzie, juz kilka razy powracales do tej wlasnie kwestii.. i tak, czy inaczej – pomijajac ten wplyw ze strony przekazow PCH – mysle, ze to cos bardzo waznego dla Ciebie… ciekawi mnie wiec bardzo Twoja historia z Syriusza B.. moze uda Ci sie wyrazic cos wiecej na ten temat.. skad wlasciwie takie a nie inne odczucia..

   no i w sumie znow powracamy do 3 Christs Story
   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/10/27/the-three-christs/

   Polubienie

  3. O tym, ze J9 wywodzi sie z linii Dawida juz pisalismy.. dodam cos jeszcze ze strony Ashayany, Indigo Group via Ra:

   Mary Magdalene was intended to be the wife of Jesheua 12. She was his twin flame. They (FAs) messed with her before she woke up and married her off to Jeshua 9, in order to get the gene code. That is how she fell.

   From Voyagers II: When J-9 was 32 years old he was exiled in France , with his wife Mary Magdalene and 3 children… Elsewhere in KS was mentioned that Sananda was a twin to Mary M. and that he came to rescue her…. Since J-9 had F + factor, it is logical that she needed to be ” saved „, becuse J-9 could not ” save her”. So it seems that MM was married to J-9, and that she was a twin with J-12 ??

   Near Montsegur (Arc Gate 12) is an Anu site: Rennes-de-Chateau. That site used to be Jesheua 9’s site. There were two groups of Kathars: a Krystic and a fallen group.

   Anyway, in May 2012 J-9 and Mary Magdalene were mentioned within the context of the Dark Flowering.
   I vaguely remember that there was a journey to the hibernation zones in one of the 12 Tribes in 2007. And I remember that this journey had to do also with J-12’s rescue of Mary Magdalene, but I cannot confirm, didn’t find that section. So i’m not sure.

   ja mam wglad w jeszcze inna wersje historii MM.. choc z tym, ze byla zwiazana z obu potwierdzam ze swej strony… tyle, ze… nie wiem, ale byc moze jednak.. najblizszy prawdy byl moj sen… a jesli tak.. to dramat MM jest wiekszy niz sie oficjalnie wydaje…….

   tak wiec MM byla Twin Flame J12 Sanandy..

   i jeszcze cos

   „These „can not be changed Cosminyahas files” the disclosure of information, in particular, will endanger like John the Baptist, Jesus -9 „the reputation of the famous historical figures, because according to Cosminyahas hall of the file is displayed, they should bear in” Christ J destruction „during the” the Christos mission sowing the fall the 666 FAtale anti Christo gene Line and responsibility reproduce today (mentioned in the file, FAtalE and Anunnaki distort the planet has been deleted compiled ” Halls of Amenti records „and” CDT message disc 11 „). Not only disclosed Cosminyahas hall files more historical „” We have lost / altered, but also let the plasma frequency take this „the download Cosminyahas hall files and load them into the core of the Earth and Planetary Halls of Amenti, which will gradually activation of non-coding DNA and gene mulching dormant in Christos factor, which will allow more people, including people who are suffering from the darkness of flowers disaster, to repair their the Christos DNA code sequence out of the current „55 – speed – Metatron-NET-DNA bound, through the Crystal River Eucharist DhA-Ya-TEI planes Star Gate, hosted Ascension.”

   „Earth dramas today fall Equari Ubys and Thetans implicated, and they activated Micca-Mecca the compound body the entrance and E-umbi time cracks ultimately caused 2007-3-25 the sun Bahaduoe the beginning of the cycle, which have need Crystal River Eucharist is contained the evacuation mission. From the Christ Ji began, Uby-FAtalE Wa-ZE-yenta and Wha-JhE-Ata, has been relevant and „the planet Fall 666 race gene line”; „Fall of factor planting began in Atlantis, and discipline in Christ proliferation Fall of -666 potential. ” „FAtalE avatar” have a DN2 to DN5 the fall of Equari-phim/Uby mestizo „overlord” elements adhesion properties. They are with us in the to Christos and Crystal River Eucharist mission as an attack target. In 1999, they started their global core staff and key operator „dark flower of awakening; expedite progress in 2009-2011, when they succeeded in” the destruction of the the Solomon planet Eucharist care field green, purple ring „; Beginning in 2011, the dark flower of awakening to accelerate further, but at the planetary level „has not completely full bloom”.”

   http://www.emeraldguardians.nl.eu.org/2012/12/2012-6-7-mceo-al-hum-bhra-arbitration.html

   i jeszcze przy okazji inna wersja pewnej mapki

   null

   Polubienie

   1. no i z tym sie tez wiaze Twoja najnowsza notka

    https://nnka.wordpress.com/2015/04/10/wielcy-budowniczowie-swiatyni-templariusze-i-masoni/

    i moja ‚przygoda’ z maltanskimi krzyzami.. choc co ciekawe ona sie zaczela dopiero od pierwszego snu tu w Holandii.. i tak dzieki Ra doszlam do tego, ze za tymi krzyzami stoja tzw. DARK TEMPLARS…

    chociaz to nie tak, ze wszystkie krzyze sa zle.. coz, tak jak i w kazdym innym przypadku – rozroznienie jest tu kluczem.. i tak tylko przypomne, bo warto spojrzec na to co sie pisalo na dany temat wczesniej 🙂

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/09/10/crossroad/

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/09/15/la-croix-de-malte-my-exps-cd-return-to-the-11-11-11/

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/09/04/la-croix-de-malte-my-exps/

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/08/14/21011/

    i jeszcze raz to zdanie z poprzedniego komentarza

    „Near Montsegur (Arc Gate 12) is an Anu site: Rennes-de-Chateau. That site used to be Jesheua 9’s site. There were two groups of Kathars: a Krystic and a fallen group.”

    no wlasnie.. to bardzo istotne.. dwie grupy Katharow.. jedna Krystic.. druga fallen.. i to mi sie kojarzy z tymi roznicami pomiedzy Essenes 12 Tribes, a Hibiru 12 Tribes…..

    Polubienie

  4. Dopiero dzisiaj znalazlam na Mistyce dyskusje na moj temat (tak btw bo szukalam czegos innego), w tym komentarz Sioli i A58

   „Uważacie ten atak na Livię za przypadkowy?.. Poczytajcie kogo czyściciele wymienili na liście winnych manipulujących MB. Ciekawe co na to powiedzą przełożeni pani od łowów.”

   https://nnka.wordpress.com/2014/07/15/demoniczne-ufo/#comment-30526

   niestety wtedy na biezaco nie mialam mozliwosci tego czytac (i przy okazji dziekuje raz jeszcze wszystkim, ktorzy probowali mi pomoc i tym ktorzy pomogli.. no i Siola sie nie pomylil)… ale czy moze wiadomo Dawidzie o jaka liste chodzi? bo wydaje mi sie ze ma ona cos wspolnego z grupa Marduka… i jeszcze jedno.. trafilam jakis czas temu na komentarz, albo Twoj albo Michaeli, w ktorym byla mowa o tym, ze w trakcie spotkanie na sw gorze w Gdyni mieliscie sie laczyc z jakims sw miejscem we Francji.. choc juz nie pamietam o jakie miejsce chodzilo.. chyba o jakas katedre? ale komentarza nie moge znalezc…

   Polubienie

 17. Mylisz się również co do tego, że gdzieś na MŻ czy na blogu Livii sugerowałem że Ada i Livia to ta sama osoba

  Dawidzie…..nigdzie tak nie napisałam.
  Pisałam od siebie, swoje stwierdzenie.

  Polubienie

  1. Mario nie dosc, ze oczernilas mnie stwierdzajac, ze pisze na swoim blogu jako Ada.. i nawet mnie za to nie przeprosilas.. to w dodatku kontynuujesz swoje oszczerstwa pod moim adresem w najnowszym komentarzu, ktorego jednak absolutnie nie zamierzam zatwierdzac.. po prostu dosc… zupelnie nie rozumiesz tego co sie stalo w moim zyciu, w zwiazku.. i chyba nie chcesz, alebo po prostu nie jestes w stanie zrozumiec.. ale ja nie zamierzam juz nic wiecej tu na blogu wyjasniac… bo z premedytacja jest to przekrecane i wykorzystywane przeciwko mnie.. coz.. wszystkiego dobrego Mario na twojej sciezce zycia i obys nigdy nie musiala doswiadczyc w praktyce co znaczy inkwizycja… zupelnie nie rozumiesz do jakiego dramatu doszlo w Hiszpanii i chyba tak Ci wygodniej.. nie rozumiec… tym bardziej skoro nie rozumiesz powinnas sie powstrzymac przed rzucaniem pochopnych wyrokow.. i tak naprawde nie mam nic do Ciebie, ani do wielu wielu innych osob.. czasem ot drobnostki.. ale co do JESTEM.. prosze abys sie po prostu nie wtracala.. chociaz.. z tego co mi wiadomo zwiazana bylas bardzo blisko z ta grupa czyscicieli, ktorzy umiescili mnie na swojej liscie jako osobe do sprzatniecia… przyklaskiwalas tez Ozyrys kiedy wypisywala na moj temat niesamowite glupoty.. zupelnie nie majace nic wspolnego z prawda.. ot tyle ile te pomowienia, ze ja to ADA… i to wszystko co wypisuje Ktos i inni przeciwko mnie.. jaki to J byl dobry a ja zla dziwka.. po prostu oszczerstwo za oszczerstwem.. i nic wiecej… a wiec najwyzsza pora powiedziec basta! pozdrawiam 🙂

   Polubienie

   1. „…ale ja nie zamierzam juz nic wiecej tu na blogu wyjasniac… bo z premedytacja jest to przekrecane i wykorzystywane przeciwko mnie.. coz…”
    _____________
    ha, ha, ha… i kto to mówi ? 😀

    Polubienie

 18. Po prostu skojarzyłem sobie pewien „antagonizm” między linią Salomona i linią Dawida tak jak kiedyś napisałaś. Dlatego zacząłem analizować stosunek Templariuszy i masonów do Jezusa i jego nauk. Jeśli templariuszy nazywali milicją Chrystusa, to masoni zdecydowanie odcinali się od Jezusa. Bardzo mnie tez mówiąc szczerze ciekawił pewien dziwny zbieg okoliczności? Żydzi krzyżują Jezusa Potem następuje dziwna seria zdarzeń. Pożar Rzymu 64 n.e. Zburzenie III Świątyni w roku 70 n.e, a w roku 79 n.e wybuch Wezuwiusza i zniszczenie Pompei. Po upadku ostatniej twierdzy obrony Żydów przed Rzymianami w roku 73 n.e. państwo żydowskie de facto przestaje istnieć.

  Polubienie

 19. Jest jeszcze jeden zbieg okoliczności? W roku 1945 odkryto rękopisy w Nag Hamadii, w roku 1947 odkryto zwoje Esseńczyków w Qumran, a w roku 1948 zostaje reaktywowane Państwo Żydowskie pod nazwą Izrael. Teraz mówi się, że w roku 2018 mija 70 lat od powstania Izraela, a rok 5775 (2015) jest bardzo szczególnym rokiem. 5775 dzieli się przez 7 i przez 33 oraz 25, a w roku 2015 występują też 2 tzw krwawe księżyce część stosunkowo rzadkiej tetrady zaćmień Księżyca. Rok 2017 to też dziwny? rok, bo mija 300 lat od utworzenia I wielkiej Loży masońskiej w Londynie 100 lat od objawień w Fatimie i 70 lat od wydarzeń w Roswell i Qumran. Numerologicznie to 1947 jest też ciekawy- suma cyfr wynosi 21 i zawiera w sobie podstawowe cyfry energetyczne 1,4,7 przedzielone „doskonałą” „9”.

  Polubienie

  1. Dobrze Dawidzie 🙂 ale czy wiadomo Ci co to za lista ”czyscicieli” na ktorej bylam wymieniona jako jedna z osob przeznaczonych do skasowania? Zobacz tylko co na Mistyce wypisuje Ktos

   https://nnka.wordpress.com/2014/07/15/demoniczne-ufo/#comment-45789

   https://nnka.wordpress.com/2015/04/10/wielcy-budowniczowie-swiatyni-templariusze-i-masoni/#comment-45792

   i co znow wypisuje JESTEM (Mama Tika)

   https://nnka.wordpress.com/2015/04/07/tajemnica-wzoru-titusa-bodego/#comment-45790

   i mozesz mi zaufac, ze laczy ich zarowno Black Sun jak i Dark Flowering.. choc rozumiem ze ten MB z komentarza A58 o liscie czyscicieli to Maly Budda.. a najlepiej zamiary tych osob oddaja wlasnie te krwawe obrazki LucyAlcyOne.. dziewczynka z siekiera, duzo krwi, wszystko w stylu jednej wielkiej rzezni.. po prostu shock and horror.. niestety osoby te sa sterowane przez bardzo demoniczne byty i stad takie a nie inne sklonnosci.. chocby do Kali slynacej z obcinania glow mezczyznom.. choc niby to byly demony.. a wiec Kali czynila to po prostu z ‚milosci” tak sie dziwnie sklada, ze w tym snie z przedwczoraj (o studni) to ona (MT) znow mnie atakowala.. wydajac z siebie takie dziwne dzwieki.. niby spiewajac.. i probujac mnie wciagnac do bardzo glebokiej studni.. grr.. wygladala przy tym bardzo groteskowo.. niczym postac z kreskowki.. no i prosze… dlaczego? skoro jestem dla nich jedynie jak ten kurz marny.. cos zupelnie nieistotnego.. to dlaczego tak mnie nienawidza? 🙂

   i dlatego pytam o te liste… jesli cos Ci wiadomo na ten temat to prosze abys mi o tym powiedzial.. poniewaz mozliwe iz ma to zwiazek z moim wczorajszym spotkaniem w lesie i snem.. w ktorym… ale to na razie zatrzymam dla siebie 🙂

   prosilam tez o sprawdzenie mojego IP na Mistyce, aby wyjasnic te sprawe Ady – Livii.. choc na tym przykladzie swietnie widac jak latwo kogos oczernic…

   Dawidzie.. nie daj sie dluzej szantazowac… ja na Twoim miejscu panowi Ktos i pani JESTEM dalabym po prostu bana… ale to Ty jestes adminem… i jeszcze jedno – nie jestem absolutnie zainteresowana szmaragdowymi tabliczkami thota… ale widze, ze ktos jeszcze nie zrozumial, ze te tabliczki to nie cdt plates… a wiec powodzenia w poszukiwaniu piatej wody po kisielu…

   Polubienie

  2. Ok Dawidzie.. widze, ze juz sie opowiedziales po wlasciwej stronie… prowadzac dalsza konwersacje z JESTEM i Ktosiem jakby nigdy nic sie nie stalo… coz.. jesli nie widzisz w tym co te osoby pisza nic zlego i nie potrafisz sie otwarcie opowiedziec przeciwko zlu.. to znaczy ze wybrales dla siebie te sama sciezke co oni – obys tylko nie obudzil sie w momencie kiedy bedzie juz zbyt pozno, aby sie z tego wycofac… napisales mi wyraznie, ze Ktos Cie szantazuje, ale teraz milczysz jakby nigdy nic.. a Ktos zachowuje sie dalej niczym krol mistyki.. ale nic, nic, nic.. choc nie wiem co wam tak miesza w glowach.. moze faktycznie te szmaragdowe tabliczki… a moze to wlasnie dark flowering zbierajacy coraz obfitsze zniwa… soryy ale jesli chodzi o Marduka i BeasT.. nie bede po prostu siedziec cicho.. kiedy grupa ludzi z Mistyki podpisala sie pod lista, na ktorej przeznaczono mnie do zabicia….

   Polubienie

   1. Livio z linku coś podała to o tej liście wspomina A58, więc jego może trzeba zapytać, gdzie taka była..to pisali na MZ jak jeszcze ktosiek-mosiek był na tej Mistyce Ozyrys.
    Tyle wywnioskowałam , a oni wszyscy piszą po to ,żeby coś ugrać dla siebie, gdy tylko nadarzy się okazja.

    Pozdrawiam 🙂

    Polubienie

   2. Masz racje Elmo.. zapytam o to A58.. i masz racje z tym ugrywaniem..

    JEST-EM pisze:
    Marzec 29, 2015 o 16:20

    „a ja i tak swoje „szmaragdowe tabliczki” odzyskałam:-D”

    https://nnka.wordpress.com/2015/03/29/plyty-cdt-szmaragdowe-przymierze-oraz-masowy-dramat/#comment-44756

    Ktoś pisze:
    Kwiecień 11, 2015 o 18:55

    „A o CO TRWA WALKA – o Tabliczki ukradzione Thotowi, o DOKRADZENIE Złotego Runa, o INNE PAMIĄTKI po Marduku, o SEKRET ENERGETYKI człowieka, o utrzymywanie bałwanów w stanie baranów kolejnymi „cudownymi” odkryciami by nie poszli drogą męża Livii i by nie przebudzili swoich zdolnosci dając semickim pasożytom po zębach i tyłkach za wieloletnią okupację planety i czynione w jej trakcie rzezie.”

    https://nnka.wordpress.com/2015/04/10/wielcy-budowniczowie-swiatyni-templariusze-i-masoni/#comment-45792

    no i wszystko jasne.. skoro tabliczki sa w posiadaniu JESTEM to rzecz jasna ze dla Ktosia ja jestem niestotna… no i widac kto w co gra.. haha.. pozdrawiam Elmo 🙂

    Polubienie

   1. Lucy, te zamiary zostaly juz dobrze przedstawione i bez tego filmu, ktorego zreszta absolutnie nie zamierzam na moim blogu zamieszczac.. I skoro juz wiesz, ze ze mna niczego nie wskorasz…. to nie wiem co Cie tu jeszcze trzyma…

    i tak przy okazji.. moze mi ktos wyjasnic co to za Livia LV podszywa sie pode mnie na blogu Krystal?

    https://krystal28.wordpress.com/2015/04/16/podstawowe-informacje-i-dzialania-aby-przygotowac-sie-na-wydarzenie/#comment-37321

    chyba wam sie chlopcy juz naprawde nudzi, ze do tego stopnia depczecie mi po pietach… tak wiec czas nieco podniesc szmaragdowa fale.. skoro po tej nadal macie ochote na glupie zabawy….

    Polubienie

   2. /moze mi ktos wyjasnic co to za Livia LV podszywa sie pode mnie na blogu Krystal?

    https://krystal28.wordpress.com/2015/04/16/podstawowe-informacje-i-dzialania-aby-przygotowac-sie-na-wydarzenie/#comment-37321/

    Otrzymalam wlasnie od kogos na priva wiadomosc, ze osoba podpisujaca sie na blogu Krystal nickiem Livia LV to „Magdalena” a tak naprawdę Barbara Wojtkowska – architekt od eko budownictwa, ekologicznych technologii itd. Ponoc w którymś z nagrań przekazala, że zaproponowano jej kiedyś bycie przedstawicielką Ashayany w Polsce.. A teraz nie tylko dziala przeciwko Ashayanie, a takze mnie… podszywajac sie pod moja osobe? chociaz ja o istnieniu tej pani nawet nie wiedzialam… chociaz.. zaraz zaraz… kilka dniu temu trafilam na pewna audycje z Zosia Piepiorka o bazach kosmicznych i dyskach z Gdyni i tam tez wystepuje jakas Magdalena.. i moja uwage zwrocil wtedy tytul innej audycji z niejaka Magdalena, a wiec prawdopodobnie chodzi o te sama osobe.. o owej adycji nt dyskow wspominalam tutaj:

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/03/30/plyty-cdt-szmaragdowe-przymierze-oraz-masowy-dramat/comment-page-1/#comment-44518

    i jeszcze jedno.. tej informacji nie przeslal mi nikt z bloga Krystal.. zeby nie bylo niepotrzebnych nieporozumien…

    Polubienie

   3. Moje Karty jasno pokazują że w niedalekiej przyszłości będziesz w Polsce być może nawet w okolicach zatoki puckiej 🙂 Skoro znam Twoje sny, znam także i Twój film Życia.

    Jak bym chciała na serio Cię wkręcić w to przedstawienie to możesz uwierzyć że inaczej bym to wszystko rozegrała.

    Polubienie

   4. „Moje Karty jasno pokazują że w niedalekiej przyszłości będziesz w Polsce być może nawet w okolicach zatoki puckiej 🙂 Skoro znam Twoje sny, znam także i Twój film Życia.”

    to sie nazywa obsesja…

    Polubienie

   5. Wlasnie odsluchuje tej audycji

    http://porozmawiajmy.tv/cern-i-zeta-reticuli-magdalena/

    do ktorej ktos mi podeslal link.. ponoc mowa w niej o STUDNI.. no i Magdalena wspomina o Zosi.. a wiec dobrze myslalam, ze one sie znaja.. a Ty Lucy z tego co mi wiadomo rowniez znasz Zosie.. Magdalene tez? i sprecyzuj moze wreszcie.. prosze.. czego ode mnie tak naprawde chcesz/chcecie? z gory dziekuje za konkretna odpowiedz.. a co do mumi i zlotej maski z Hawary.. tak sie sklada, ze znalazlam sie kiedys (2012) na pewnym spotkaniu w Zakopanem.. na ktore trafila tez jedna pani z PCh.. wlasnie z podobna zlota maska… za ktora probowala kupic pewnego pana… ale mnie zlote maski nie interesuja:
    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/09/28/sen-o-zlotej-masce/

    ani zlote trumny…………
    zlote klatki……………………………

    Polubienie

   6. No tak, z audycji tej jasno wynika, ze pani „Magdalena” bardzo bardzo dobrze sie zna z Zosia Piepiorka.. i bardzo wychwala ZETA TALK: http://www.zetatalk.com/poland/zetahome.htm a jak sie czuje Lucy Twoj kosmita?? i cos mi sie jednak wydaje, ze „Robert” to jednak Robert, a nie zaden Slawek..

    null

    https://czasprzebudzenia.wordpress.com/biobudownictwo-czyli-zmiana-paradygmatu-barbara-wojtkowska-guicherit/

    „Magdalena” w audycji CERN i Zeta Reticuli

    zdalam sobie sprawe, ze nie przez przypadek ktos mnie wywiozl do tego Hoek van Holland ze mam tam szybko zrobic rytual.. ktory jest taki ochronny… bo wiadomo, ze w Europie.. jakby cos mialo zostac zalane.. to te niskie tereny w Holandii bylyby zalane pierwsze.. a zaraz potem dowiedzialam sie ze mam cos w Polsce robic, na Helu.. no i niedawno znowu zostalam zawieziona.. po prostu.. na sam czubek Helu…

    http://porozmawiajmy.tv/cern-i-zeta-reticuli-magdalena/

    kto pani zaproponowal owo reprezentowanie Ashayany w Polsce???

    Polubienie

   7. Proszę nie wmawiaj mi czegoś czego Ci nie robię, prześladowanie to uporczywe nękanie a ja nic nigdy Takiego czegoś Ci nie robiłam. Istotnie znam Zosię ale jest to znajomość na Takim samym poziome jak znajomość z Tobą. To że pewna osoba na blogu Krystal podpisuje się podobnym pseudonimem do Twojego to o niczym nie świadczy.

    Magdaleny oraz Barbary nie znam a widzę że Lubisz wciągać różne osoby w spiski przeciwko Tobie. Co do Ashayana Deane to ja mam takie same zdanie jak duża część osób które zetknęły się z tymi materiałami. Szaracka (Syriusz i Spółka) Manipulacja ubrana w ładne (szmaragdowe) opakowanie.

    Dziwi mnie trochę to że każdy kto zauważa w tych materiałach manipulację zastaje uznany za wroga który cię prześladuje albo co gorsza działa w spisku wymierzonym przeciwko Tobie i jedynej prawdziwej szmaragdowej bajce.

    Właściwie to ja od Ciebie NIC nie chcę oraz nie wymagam uczestniczenia w żadnych rytuałach. Ja zawsze podkreślałam w związku z Tą Ceremonią w piramidzie. Wolny wybór oraz całkowity wolontariat.

    PS

    Co do mojego kosmity to może także się okazać że rytuał w piramidzie wcale nie jest potrzebny gdyż może być tak jak pokazano mi w 2012 gdzie była zamknięta postać w klatce/wiezieniu której pilnowali szarzy.

    Jeśli okazałby się że jest faktycznie jest tak i kogoś zamknięto we więzieniu wtedy tutaj będzie kosmiczny rozrachunek i Ogień z Nieba a ja się w takim przypadku podpiszę pod tym obiema rękami. Może faktycznie będzie SĄD OSTATECZNY na zdrajcami o którym wspomina Zosia?

    Polubienie

   8. Nie przesladujesz mnie od ponad pol roku namawiajac do wziecia udzialu w gdynskiej ceremonii? I kto pisze, ze zna kazdy moj sen i cale moje zycie i wie gdzie bede wkrotce

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/03/30/plyty-cdt-szmaragdowe-przymierze-oraz-masowy-dramat/comment-page-1/#comment-44618

    bo szczerze mowiac zaczyna mi sie konczyc cierpliwosc… To samo ta pani „Magdalena” glowa boli od tego jak ona przekreca fakty.. twierdzac chocby ze Andrew Bartzis twierdzi to samo co Zosia Piepiorka.. w zadnym badz razie.. i tak sie sklada, ze Ra zna Andrew.. Podobnie jest z Duncan’em O’finioan’em, na ktorego powoluje sie Zosia Piepiorka.. a on by sie w zadnym badz razie nie podpisal nawet pod mala czescia tego co glosi Zosia… zwlaszcza pod tym ”biednym” JAHWE i jego grupie 144 000.. Wasze dzialania przywodza mi na mysl podle dzialania pewnego czlowieka.. z jego strony ucierpial zarowno Andrew, jak i Duncan, choc najbardziej wlasnie Ra.. nie masz pojecia z kim tak naprawde masz do czynienia.. a zgrywasz wielkiego znawce i twardziela.. w dodatku infiltrujesz moich znajomych dodajac ich do swoich kregow.. po co? bardzo nieladnie LucyAlcyOne tak deptac komus po pietach!

    a co do komentu „Livii” na blogu Krystal to ktos mi przyslal zapytanie, czy to ja napisalam ten komentarz i co sie stalo, ze nagle jestem az taka anty ashayana.. a wiec.. postanowilam sprostowac te sprawe.. ze owa Livia to nie ja… i wychodzi na to, ze to pani „Magdalena”.. ale czekam na wyjasnienia…

    i prosze mi przestac wmawiac, ze to ja wciagam kogos w spiski.. bo jest zupelnie na odwrot… i juz pisalam, ze skoro nie interesuja Cie moje szmaragdowe bajki.. a wolisz takie zeta talk czy project cheops.. to prosze bardzo.. ja nie chce miec z tym towarzystwem nic do czynienia.. czy to jasne? so… let go…..

    Polubienie

   9. Osoby dodane do kręgów zaproponował mi wujek google więc kolejny spisek obalony.

    To że znam Twoje Życie, Sny oraz pewne przyszłe wydarzenia o niczym nie świadczy, ot zdolna czarownica i Tyle 🙂

    Ale żeby było śmieszniej to na serio My chcemy cię wciągnąć do czarnej dziury i czekamy tylko kiedy się do tego okazja nadarzy. Małgosia już zaciera rączki na Taka Szmaragdową Damę 🙂

    Polubienie

   10. Akurat z niebieskimi smokami mam dobre skojarzenia.. so blue 😉

    A tak przy okazji Lucy.. absolutnie nie wybieram sie w niedalekiej przyszlosci do Polski.. choc mialam to przez moment w planach, wspominajac o tym nawet pewnej osobie – D – i calkiem mozliwe, ze wiesz o tym wlasnie od niej.. ale juz jakis czas temu zmienilam owe plany.. tak wiec aktualnie.. wybieram sie wrecz w przeciwnym kierunku.. choc nie mam zamiaru zdradzac gdzie… dosc juz napisalam.. co zostalo przez niektore osoby niezbyt fajnie wykorzystane.. i wiem doskonale, ze tym o czym pisalam interesowala sie zarowno Zosia Piepiorka jak i Robert L i ty tez skontaktowales sie ze mna wlasnie z tego powodu.. Czy wiesz, ze Zosia kiedy mnie poznala pojechala nawet do mojej rodzinnej miejscowosci, aby przeprowadzic dochodzenie na temat mojej osoby… Podobnie jest z ta pania „Magdalena”.. przeczytala co sie tylko dalo ze strony Ashayany.. wyciagajac z tego to co jej pasowalo.. a teraz.. straszy innych, ze to taka niebezpieczna wiedza i zeby najlepiej nawet sie do niej nie zblizac.. jednoczesnie bardzo polecajac Zeta Talk!!

    tak wiec Lucy… sprawa jest prosta.. powiedzialam NIE… i jesli nie podobaja Ci sie moje SZMARAGDOWE BAJKI.. nie musisz sie nimi dluzej interesowac… “Wolny wybór oraz całkowity wolontariat.”? pozdrawiam szmaragdowo, 3maj sie 🙂

    Polubienie

   11. A ja życzę Tobie aby w Nocy przyśniły się Niebieskie Smoczyce w pozytywnej odsłonie 🙂

    Miłej nocy Szmaragdowa Panienko.

    Polubienie

   12. „Wolny wybór oraz całkowity wolontariat.”

    free will..
    she said no. and it remains „no permanent”
    voluntary disassociation from any a that….

    so take that no and than move on..

    or continue to try and play the same..
    preditive programming..

    Polubienie

   13. „Free choice and overall volunteering”

    yaa.. this is really great joke… i will be voluntary (for free) working for Lucy and his company.. maybe called Project Cheops… because women like LL and „Magdalena” needs better relax and holidays.. maybe on Malibu Beach.. off course.. poor old women… so they need volunteering.. just.. like Caritas 😉

    Polubienie

   14. Skontaktowałam się z Tobą mailowo w celu uzyskania informacji jak dotrzeć do Świątyni Słońca na podkarpaciu jednak dziwnym trafem ten temat się rozmył i zeszliśmy na temat Gdyńskiej Piramidy i Kocic które się schowały.

    Będę Ci wdzięczna jeśli na maila prześlesz mi info jak tam dotrzeć. Pisałaś o tej świątyni na blogu na onecie więc będziesz wiedzieć o co mi chodzi.

    Zabawny sen śnił mi się tej Nocy. Wyobraź sobie że w tym śnie budzę i udaję się do Łazienki aby przeglądnąć się w Lustereczku i wielkie zdziwienie, gdyż ja mam bardzo wielką głowę i wyglądam jak rasowy szarak z długimi włosami oraz wielkimi oczami 😀

    Chyba Ci co pilnują piramidy w Gdyni i postaci zamkniętej w jej wnętrzu wkurzyli się na mnie. Nie tak dawno miałam sen w którym pewna dobrze znana osoba (facet) próbował mnie udusić rękami.

    Co do Zetas Talk to przecież każdy wie że to szaracka ściema której trzeba unikać, nawet w kręgu zbożowym jest ostrzeżenie aby strzec się dawców fałszywych podarunków i ich złamanych obietnic czyli szarych kreatur.

    Ja np po otrzymaniu przekazu w 2012 miałam sen gdzie kilkoro szarych przebywało w okręgu w jednym z pomieszczeń w domu i Oni siedzieli pod stołem a na podłożu był wyraźnie narysowany odwrócony Czarny pentagram z wpisaną głową kozła czyli jak by nie było szatańska cywilizacja. Wydaje mi się że także i Ciebie szarzy mają na oku gdyż pisałaś że przytrafiło się Tobie coś w rodzaju zgubionego dnia. Mnie także w 2012 zniknął 1 dzień z pamięci i do tej pory zastanawiam się co się ze mną wtedy działo.

    PS Nie mam nic do koloru zielonego/szmaragdowego ale nie ma Takiej opcji aby Niebo było zielone/ to nie przejdzie.

    Moją misję uznam za zakończoną jeśli uda się Mi Ciebie przeciągnąć na naszą stronę i staniesz się Szafirową/Błękitną Panienkę jak kapłanka z czasów Atlantydy 🙂

    Polubienie

   15. „Chyba Ci co pilnują piramidy w Gdyni i postaci zamkniętej w jej wnętrzu wkurzyli się na mnie. Nie tak dawno miałam sen w którym pewna dobrze znana osoba (facet) próbował mnie udusić rękami.”

    a dlaczego mieli by sie na Ciebie wkurzyc? i czy ten mezczyzna ma jakis zwiazek z ta grupa??? widzisz.. ja w pewnym snie widzialam jak probowano przywrocic do zycia pewna mumie, ale odbywalo sie to w bardzo makabryczny sposob.. posadzili te mumie na czyms w rodzaju krzesla elektrycznego… ktore skojarzylo mi sie z montauk project… a potem… makabra… i chyba wiesz o ktory chodzi sen.. train and cern… and.. bad apple?

    p.s mialam kiedys sen, w ktorym pewien mezczyzna probowal mnie zabic.. zgniatajac mi szczeke taka bardzo charakterystyczna szklana popielniczka… identyczna popielniczka znajdowala sie w moim domu.. ale poza tym.. nigdzie nie widzialam podobnej.. co prawda w moim domu nikt nie palil, ale to z mysla o gosciach.. tak z grzecznosci… w kazdym badz razie jakis czas pozniej faktycznie spotkalam pewnego mezczyzne i jakos tak sie zlozylo, ze trafilam z nim w pewne miejsce.. a tam… ujrzalam lezaca na stole identyczna popielniczke.. chociaz juz chwilke wczesniej zorientowalam sie, ze wszystko zaczyna mi przypominac moj sen… zmiana miejsc jak na karuzeli, etc… postanowilam wiec czym predzej uciec przez male lazienkowe okienko, ale on sie szybko zorientowal i zaczal mnie gonic.. i co ciekawe w tej calej pogoni.. nagle pojawily sie biegnace wprost na mnie czarne duze wsciekle psy… klasyczne dobermany.. tak wiec za soba mialam prawie mnie juz dopadajacego mezczyzne, a doslownie tuz przed soba wsciekle psy.. i wtedy wlasnie wlaczyl sie tak jakby glos narratora.. mowiacy – biegnij ile sil przed siebie.. biegnij! nie wahaj sie.. te psy to tylko hologram.. i kiedy tylko przyjelam to do wiadomosci psy zniknely… a ja ostatkiem sil dobieglam na prog pewnego domu.. gdzie ktos udzielil mi pomocy.. a potem.. policja.. zeznania, etc.. ale mezczyzna przepadl.. tak jakby zapadl sie pod ziemie… okazalo sie wiec, ze ten sen z popielniczka byl w pewnym sensie snem proroczym.. choc nie doslownie… bo sprawdzily sie tylko niektore opcjeno i wciaz mialam wplyw na ostateczne zakonczenie… jednak zdarzyly mi sie i sny prorocze w 100%.. gdzie nawet nie mialam szansy dodac kropki nad i.. tylko stac z rozdziawiona buzia i.. aha….. ale sie czuje malutka.. haha 😉

    po tym snie z popielniczka obudzilam sie doslownie w stanie shock&horror.. i pamietam nawet swoje mysli.. ze moze lepiej wyrzucic te popielniczke.. bo wtedy nie bedzie mogl sie w zadnym badz razie ziscic ten sen.. ale jednak ja zostawilam… dochodzac do wniosku.. ze to przeciez tylko zly sen, o ktorym najlepiej jak najszybciej zapomniec… co ciekawe w snie pojawila sie konkretna nazwa miejsca…. karczma k*

    Polubienie

   16. „Moją misję uznam za zakończoną jeśli uda się Mi Ciebie przeciągnąć na naszą stronę i staniesz się Szafirową/Błękitną Panienkę jak kapłanka z czasów Atlantydy :)”

    ehh, ale ja przeciez jestem so blue… i stad u mnie takie naturalne przyciaganie do CDT plates 😉 i przypomne tylko, ze moje ulubione odcienie szmaragdu to light emerald torquoise blue.. so sURe 🙂

    Oh my Stars! Atlantis, aaah..

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/03/15/oh-my-stars-atlantis-aaah/

    Polubienie

 20. Przypomnij mi gdzie napisałem że Ktoś mnie szantażuje, bo nie mogę sobie tego przypomnieć.Jak zapewne wiesz Ktoś to kpiarz i manipulator w zasadzie też i kpiarz. Staram się aby na MŻ nie było ataków personalnych. Nie sugeruj mi jednak tego że opowiedziałem się po stronie zła. W zasadzie powoli zaczynają mnie drażnić te wszystkie personalne przepychanki. Popatrz jak Ty jesteś – napisałaś poprzedni post nie zastanawiając się co w danej chwili robię. Może w tej właśnie chwili chciałem coś napisać ale nie dałaś mi tej szansy. jesteś po prostu zbyt niecierpliwa i tyle 😦

  Polubienie

  1. ja jestem niecierpliwa… wybacz Dawidzie.. cos Ci przypomne

   JESTEM
   22 Grudzień 2014 o 16:28

   Wygląda na to, że J. ma swoje powody, aby nie chcieć, nie godzić się na Twój kontakt z dziećmi. Nie jesteś zainteresowana tymi powodami? Czy może je znasz, ale uważasz je za nieuzasadnione?

   A może teraz nadszedł czas, w którym potrzebujesz zostawić dzieci z J. na jakiś czas, by zająć się sobą? Może jest to dla Ciebie, z jakiegoś powodu, bardziej potrzebne i ważne teraz? I może być „zbawienne”. Czasem lepiej odpuścić niż kontynuować „walkę z wiatrakami”, która z góry jest przesądzona. Taka walka to „gra”, która w pewnym sensie jest „ustawiona”. Do momentu, kiedy nie rozpoznamy wzorców, jakie nami powodują i nie zaczniemy się od nich uwalniać.

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/12/18/the-real-christmas-story/comment-page-1/#comment-43258

   sam wtedy napisales, ze takich rzeczy nie wypisuje osoba przyjaznie nastawiona.. i polacz to z tym co napisal w swoich ostatnich postach Ktos… i skad on niby wie o moim ex mezu? moze od JESTEM? Dawidzie, nie wszystko trzeba czytac wprost.. duzo jest napisane pomiedzy wierszami.. wazne w tej historii jest to co JESTEM napisala po naszym spotkaniu w realu.. i jeszcze przed tym snem o dzieciach i ceremonii… w momencie kiedy po raz pierwszy chciala nas odwiedzic poczulam, ze nie w tym momencie.. cos mnie przed tym powstrzymalo.. zreszta nawet jej o tym powiedzialam.. a na drugi dzien.. odcielam sie na caluski nastepny rok od neta.. to byly dziwne i glebokie odczucia.. coz, po prostu mam duzo ciezkich wspomnien z nia zwiazanych.. wrecz masakrycznych… i kilka razy o tym pisalam.. wiaze sie to miedzy innymi z ta masakra Eieyani.. i zdrada Thota.. i z MARDUKIEM… i popatrz jak sie rozwinal watek Szmaragdowych Tabliczek.. kto pierwszy krzyczy… ze to moje, moje, moje… przykro mi, ale liczylam na to, ze ta osoba wyciagnela w ostatnim czasie odpowiednie wnioski z tej historii, ale jak widac nie i znow probuje tych samych sztuczek.. chocby w snie o studni…… wiec po raz ostatni Mamo Tiko – zostaw mnie wreszcie w spokoju<<< rozumiem, ze szarpalas mnie tak od dobrych kilku lat wlasnie z powodu tych Szmaragdowych Tabliczek.. ale skoro juz je odzyskalas… to pokoj tobie.. i skonczona sprawa… ja z tymi tabliczkami nie chce miec nic wspolnego… voila!

   Polubienie

 21. Na Mistykę BB bardzo rzadko wchodziłem, wiem że tam doszło do jakiegoś grubego nieporozumienia i tyle. Może Ktoś czytał kiedyś Twoja stronę stąd wie, co napisała Mama Tika albo wie o tej sprawie od kogoś innego. Co do czytania między wierszami – boje się że czasami odczytujemy z tych międzywierszy nie to co jest tam zapisane, ale to co uważamy, że jest tam napisane

  Polubienie

  1. „Może Ktoś czytał kiedyś Twoja stronę stąd wie, co napisała Mama Tika albo wie o tej sprawie od kogoś innego.”

   a dlaczego go to interesuje???

   „Co do czytania między wierszami – boje się że czasami odczytujemy z tych międzywierszy nie to co jest tam zapisane, ale to co uważamy, że jest tam napisane”

   mozliwe, ze czasami.. wiadomo jak to jest z indywidualnymi odczytami… ja jednak w ten sposob – czyli czytajac pomiedzy wierszami – odczytalam niejeden raz wiecej niz zostalo oficjalnie napisane..

   i tyle… i widze ze na razie stanelismy na tym, ze Syriusz B jest bee, a MARDUK come back… choc dlaczego nie J9.. a moze jednak?

   znalazlam wlasnie taka audycje

   okolo 66:13 „Robert” o Dyskach i Krolu Jahwe z Gdyni

   http://porozmawiajmy.tv/kamienne-kregi-i-kosmiczne-bazy-w-polsce/

   haha

   no faktycznie niezla rozgrywka

   😉

   Polubienie

   1. Zrobilam maly skrypt z tej audycji.. choc zaciekawila mnie przede wszystkim wypowiedz „Roberta”

    magdalena: tutaj mamy problem techniczny

    zosia: i jesli robert chce o tym powiedziec.. to pozwolmy mu teraz o tym powiedziec..

    robert: wiesz co.. ja chcialem wtracic sie tam pare razy.. ale jakos nie udalo sie..

    zosia: no, ale mow.. my teraz tylko ciebie sluchamy…

    robert: wszystkiego wam powiedziec w tym momencie nie moge.. dlatego, ze sprawy potoczyly sie za daleko… powiem wam tylko tyle.. glowny dysk centralny chodzi.. dziala.. wszystko w
    porzadku.. polaczony jest z uchem igielnym.. z brama numer 4… z dyskiem numer 2 z drugiej cywilizacji…

    kobieta: ale mozesz mowic jeszcze miejscami.. gdzie..

    robert: nie, nie moge mowic ani miejscami.. ani gdzie… powiem wam tylko co sie dzieje… dwa dyski dzialaja.. 3 jest uruchomiony… jest nie podlaczony… czeka na podlaczenie i.. nastapi to w odpowiednim momencie.. na obecna chwile te informacje, ktore wam przekazalem powinny wam wystarczyc.. i ani jednej wiecej informacji nie przekaze.. natomiast potwierdzam to co powiedzialas.. natomiast sprostowanie jest odnosnie smierci krola.. to nie jest.. jeszcze raz powtarzam.. zabicie krola nie bylo rownoznaczne i tozsame ze smiercia krola.. krol zostal unieszkodliwiony.. nie wiem z jakiego powodu.. i nie wiem z jakiego powodu to wykonalem.. bylem nie sam.. bylo nas sporo.. nie wiem, czy bylo tego 144 tysiace… czy wiecej czy mniej… tak sie stalo.. jestem po to zeby to tylko potwierdzic.. i taka jest tutaj w tym momencie moja rola.. wiecej prosze mnie w tym momencie nie pytac… tak ma byc.. krotko..

    http://porozmawiajmy.tv/kamienne-kregi-i-kosmiczne-bazy-w-polsce/

    haha.. no chyba nie tylko Ktos i Mama Tika czytaja tak uwaznie moj blog.. i stad ta brama nr 4.. no ale w koncu od czego Zosia ma swoich rzecznikow takich jak LucyAlcyOne 😉

    no i po prostu nie moge.. „Robert” jako zabojca Krola Jahwe… yaaaalleeeelluuuujaaaah…

    Polubienie

   2. Napisałem że Ktoś był i będzie monitorowany, a nie że Ktoś był i będzie – to zupełnie coś innego. Po drugie To że przytaczam strony z PCH to o niczym nie świadczy zresztą wiele razy pisałem że nie będę zamieszczał artów z tej strony, chyba że byłoby w nich coś szczególnego. Dziwisz się dlaczego interesuje mnie ta piramida w Gdyni przecież to oczywiste- Gdynia to moje miasto, w zasadzie powinienem napisać Trójmiasto to moje miasto cenię równie wysoko Gdańsk Gdynię i Sopot. Gdyby naprawdę istniała ta piramida i zostałaby znaleziona może ujawnił by się pierwszy artefakt nad którym nie można by było przejść do porządku dziennego. I ciebie to dziwi dlaczego chciałbym ten artefakt odnaleźć, albo nawet dopomóc w jego odnalezieniu? Po prostu nie przekonuje mnie to co opisuje Ashayana o Stargate jak i o 3 Jezusach. Dziwię się tez że uparłaś się aby łączyć moją osobę z projektem Cheops, po prostu uwierzyłaś w jakąś historię która Ci Ktoś opowiedział i tak trudno Ci się z tej historii wycofać. Chyba po prostu czegoś nie zauważasz, choćby tego, że zawsze miałem i mam czyste intencje wobec Ciebie – nie ma w nich fałszu. Jeśli to inaczej oceniasz to jest mi po prostu trochę przykro. I to by było na tyle…..

    Polubienie

   3. „I ciebie to dziwi dlaczego chciałbym ten artefakt odnaleźć, albo nawet dopomóc w jego odnalezieniu?”

    no nie.. to mnie akurat nie dziwi….

    choc rozumiem dlaczego tak bardzo przeszkadza Wam RA i Emerald Guardian.. taka GRA…. przypomne tylko, ze kiedy spotkalam Szmaragdowego Straznika.. nie mialam pojecia ani o Ashayanie ani o tym ze istnieja i kim sa Emerald Guardians.. nie szukalam ani artefaktow, ani skarbow, ani sensacji… a jedynie zrozumienia… dlaczego pewne miejsce wciaz mnie do siebie przyciaga w roznego rodzaju doswiadczeniach.. wtedy tez przy okazji odkrylam cos co przypominalo podwodna piramide.. choc w sumie podwodna to moze niezbyt dobre okreslenie.. poniewaz ow obiekt zdawal sie znajdowac pod dnem.. a potem glebiej i glebiej… az w koncu.. w kazdym badz razie w tamtym czasie nikt inny o czyms podobnym nie pisal, a tym bardziej o polskiej piramidzie… byl poczatek 2009 roku… tak wiec bujnie sie to wszystko od tego czasu rozwinelo… choc poki co.. patrzac na zachowanie ludzi, ktorym najbardziej zalezy na dokopaniu sie do tego kompleksu… nic innego.. tylko przypomina mi sie wlasnie Indiana Jones 😉

    Polubienie

   4. Livio szmaragdowy strażnik i RA to twoja bajka a nie nasza, nie bój się, twój BoyFriend zupełnie nam nie przeszkadza i nikt Ci go nie ukradnie. Z naszej strony temat „Emerald” ma ZERO zainteresowania. O początku pisałam Tobie że chodzi tu tylko o piramidy w Gdyni i postać w jednej z nich, to wszystko. Zosia także ciągle trąbi o piramidach nie wspominając słowem o szmaragdowych bajkach. Nie doszukuj się spisków tam gdzie ich nie ma. Mnie także śnią się często ciekawe rzeczy jednak ja z swoich snów nigdy nie robię afery, nie szukam także winnych gdy przyśni się mi coś mniej kolorowego.

    Polubienie

   5. Lucifer(AlcyOne) )O( pisze:
    Kwiecień 18, 2015 o 01:34

    Więc w rzeczywistości było tak:

    W wyniku spisku (z powodu zazdrości) zamordowano Kobietę i to jej grobowiec znajduje się w Białym Sarkofagu w tej Piramidzie. Osoby z Projektu Cheops które były na spotkaniu w 2014 roku wyraźnie potwierdziły że w piramidzie znajduje się grobowiec Kobiety.

    Lucy skoro masz az tak dobre zrodlo informacji to 3maj sie tego jak cielca zlotego… i chyba najwysza pora poprzestac na tym, ze kazde z nas ma swoje bajki… i nie rozumiem tym bardziej.. dlaczego w ogole sobie jeszcze zawracasz glowe tymi moimi bajkami??? don’t cry for mi Luciferina 😉 A co do snow.. to moze cos Ci przypomniec? bo wiesz, ze najbardziej nie lubie tego jak ktos jedno pisze na priva a drugie publicznie.. ale poki co ok… czas na szmaragdowy relax 😉

    EMERALD FLOW

    null

    Polubienie

   6. Im dłużej będziecie zwlekać z odkopaniem piramidy tym dłużej będą trwać wasze problemy z zepsutym Niebem i Światem. Zawartość piramidy jest waszym jak by nie było ratunkiem. Właściwe to ja nikogo już do niczego nakłaniać nie będę, mogę tutaj wrócić także za 13.000 lat prosząc o to samo. Czy Ludzkość skorzysta z okazji naprawienia błędu? Czy wszyscy będę stukać się w czoło aż do czasu gdy przyjdzie wielka woda i zmyje to wszystko kolejny raz?

    Co do snów to jak chcesz to na maila napisz co się Ci fajnego przyśniło OK.

    Polubienie

 22. No to mamy niezłą ekipę poszukiwaczy. Niech sobie szukają tych zagubionych dysków. Nie myślałem że to zaszło tak daleko. Co do Syriusza B powiem tak nie wiem gdzie jest prawda i tego nie czuję. Straszenie Mardukiem przestaje mnie bawić. W rzeczywistości interesuje mnie czym zawinił J9, że został umieszczony po ciemnej stronie (tak to zrozumiałem)

  Polubienie

  1. Haha, odsluchalam dalszy ciag tej audycji (ale drama sie pozniej wywiazala) i okazalo sie ze to nie Robert Lesniakiewicz.. haha… i w ogole nie Robert.. a jakis Slawek… to wlasnie ten ekspert od dyskow… i praw zastrzezonych od ucha igielnego i gate nr 4.. chociaz Zosia od lat trzyma sie wlasnie z Robertem Lesniakiewiczem.. ja go zreszta lubie i cenie.. napisal nawet kiedys art „Eleonora, Doreen i Kosmici” czy jakos tak.. przy czym Doreen to moj wczesniejszy nick, czyli ja.. Co do J9 and tell me why.. sprobuje jeszcze dzisiaj dodac cos wiecej na ten temat Dawidzie… milego dnia 🙂

   Polubienie

  2. „W rzeczywistości interesuje mnie czym zawinił J9, że został umieszczony po ciemnej stronie”

   w sumie to nie trzeba nawet niczym zawinic aby znalezc sie na takiej liscie, ale w tym przypadku glowny zarzut wobec J9 dotyczy tego, ze ukradl J12 Sanandzie Marie Magdalene – Twin Flame.. chociaz z tego co sie pojawilo w moim snie to kiedy doszlo do ukrzyzowania, choc ani J9, ani J12 – to MM byla ciezarna, choc co ciekawe wlasnie z tym trzecim J.. i wlasnie te sytuacje wykorzystal J9 i zaopiekowal sie Maria Magdalena… ale to oczywiscie taki duzy skrot.. i powtorze, ze jak dla mnie najmniej winny w tym calym ukladzie jest wlasnie ten trzeci, zwany Arihabi.. a takze sama MM.. choc w rzeczywistosci niezle to wszystko zakrecone jest…

   J9 urodzil sie w domu Dawida… J12 w domu Salomona.. i tu znow wracamy do owej niewidzialnej wojny pomiedzy dwoma zacnymi domami..

   narodziny J9 zostaly zorchestrowane przez grupe ELOHIM i tu cyt

   „In 7 BC the Elohim orchestrated the birth of a ninth-level avatar, who would serve to integrate the Templar-Axion Sealed souls of Sirius B, back into the Sphere of Amenti and restructure the patriarchal Templar creed to be more reflective of the Law of One. This child was named Jeshewua (herein Jeshewua-9), and the stories of his birth to the Hebrew-Melchizedek Essene’s Mary and Joseph are recorded as the birth of Jesus in contemporary Christian doctrine.”

   „Jeshewua was not born of an Immaculate Conception either, but rather through the visitation of an ET Nephilim, who, like King Melchizedek had been, was part of the entity named Jehovah. The entity Jehovah, who was one of the original contributors to the creation of the Sirian-Anunnaki races of HU-2, had worked with the Elohim since the time of the Treaty of El-Annu 848,000 years ago. Jeshewua’s mother Mary was also born of Nephilim conception.”cdn

   Zarowno J9 jak i J12 byli avatarami… avatarem nie byl jednak ten ktorego ukrzyzowano – Arihabi.. po jakims czasie wszystkie te 3 postacie zlaly sie w jedna… Za sprawa J12 mialy ponownie zostac otwarte AMENTI HALLS.. i tu warto powrocic do dramatu do ktorego doszlo w Tell Amarnie za panowania Echnatona… bo jedno sie z drugim wiaze…..

   i jesli tak jak w moim snie MM rzeczywiscie miala dzieci wiecej niz z jednym mezczyzna to byc moze tlumaczy te rozne linie spadkobiercow/graala.. nie bardzo sie na tym znam.. ale tyle wiem… ze te linie chyba wrecz sie zwalczaja… a jedna jest szczegolnie sekretna.. o ile mi dobrze wiadomo – linia Tamar? mysle, ze Ty Dawidzie jestes w stanie sie lepiej polapac w tych rodowodach.. no, ale w oficjalnej wersji KK Maria Magdalena w ogole nie miala dzieci z Jezusem.. a w tej wersji Ashayany miala 3dzieci z J9.. hmm… tak, czy inaczej wychodzi na to, ze w tej ‚niewidzialnej’ wojnie pomiedzy Domem Salomona a Domem Dawida, a wiec i wojnie pomiedzy J12 a J9 najbardziej ucierpial ten trzeci J..

   „Another man, by the name of Arihabi, who was a Jerusalem-bom Hebrew-Annu-Melchizedek, was led by the Elohim, through a series of visions, to believe that he was the true Jeshewua-9, and this is the man who was crucified. Neither of the avatar Christs [was] crucified, and both of them left genetic family lines within the Hebrew-Melchizedek races. The sacrifice of Arihabi was orchestrated to divert attention away from Jeshewua-9, his family and his lineage. The resurrection of the “body of Christ”/Arihabi, was orchestrated by the Elohim through the use of holographic inserts”

   choc juz po ukrzyzowaniu Arihabi otrzymal niezla nagrode, czyli

   „W zamian za pomoc w odwrócenia uwagi od Jeshewua-9, ciało Arihabi zostało przywrócone do życia przez Elohim, mimo że nie był on awatarem. Następnie został zabrany do Indii, gdzie mieszkał przez kolejne 30 lat. Po jego naturalnej śmierci, dusza Arihabi wstąpiła do Syriusza B przez Third Eye of Horus portal bridge. Po Jego wniebowstąpieniu do Syriusza B, Elohim dali mu szczególną łaskę i dostosowali jego pole energii, aby mógł wznieść się do systemu gwiezdnego Syriusza w HU-2, za pośrednictwem rdzenia planetarnego Syriusza A w HU-1.”

   no i dalej mowa o potomkach J9 i ich zwiazku z Templars i dlaczego pozostali w ukryciu, itd…

   Nauki Jeshewua-9 i Templar Melchizedeks staly sie fundamentami współczesnych religii – zarowno żydowskiej jak i chrześcijańskiej, z tym ze religia żydowska nie potwierdził Jeshewua-9 jako swojego zbawiciela. W rzeczywistosci to Jesheua-12 był prawdziwym zbawcą żydowskich narodów.. I co ciekawe .. Niewiele osób wiedziało o istnieniu Jesheua-12 i Blue Flame Melchizedek…

   I dodam tu od siebie, ze Blue Flame of Amenti byla miedzy innymi druga zona Echnatona – KIYA

   w przypadku J12 Sanandy doszlo do rytualnego seksu w 6 wybranymi kobietami… nie wiem jak to moglo wygladac w praktyce.. brzmi dziwnie, a nawet podejrzanie.. ale wiadomo, ze chodzilo o podtrzymanie przy zyciu 12 DNA.. ponoc 5 z tych dzieci przezyla… choc same nauki J12 zostaly nie tyle ze mocno ocenzurowane.. ile niemal zupelnie zablokowane…. Sananda w wieku 39 lat opuscil fizycznie Ziemie (nie umarl tak jak Arihabi) przechodzac poprzez wrota Arki Przymierza.. a jego ponowne przyjscie wiaze sie z rokiem 2017

   no a ze jest to wyzsza kosmiczna polityka pisalam juz niejeden raz

   „The Azurite Council, Interdimensional Association of Free Worlds and their many supporters maintained a stance of non-interference following the success of Jesheua-12’s mission. They allowed the Elohim and other Host Matrix Families to direct the course of earthly events as they desired, knowing that the truth of the Templar and the Law of One, as upheld by the Blue Flame Melchizedeks and Priests of Ur, would eventually come to light within the evolving human consciousness.”

   i poki co link do 3 Christ Story, bo na niej w duzym stopniu bazuje piszac ten komentarz, pomijajac to co bardziej osobiscie mi dochodzi..

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/10/27/the-three-christs/

   w zwiazku z czym zupelnie mnie nie dziwia Twoje watpliwosci Dawidzie… kazdy z tych 3 J odegral po prostu swoja role w tym dramacie… i ot co… i nie wydaje mi sie aby ktorys z nich mial tak naprawde jakis szczegolnie duzy wybor… raczej silny nacisk… wystarczy spojrzec na to zaplodnienie Marii – matki J9 przez NEPHILIM… i te manipulacje ELOHIM na Arihabim… tak wiec.. kogo by tu tak naprawde trzeba bylo na te czarna liste wsadzic… hmmm… no zdecydowanie kogos z wyzszej polki.. Anu, Elohim, i tego rodzaju spolki 😉

   Polubienie

   1. Zarowno J9 jak i J12 byli avatarami

    1 minor correction

    J9 (9 indicating Diminsion-9 Density/HU3 Being. overshadowed by Fallen D11-Avatar Fam/Entity-Jehovah~

    J12 (12 indicating Dimension-12 Density/HU4, Non-fallen Collective S ananda~

    „sam Sananda w wieku 39 lat opuscil fizycznie Ziemie (nie umarl tak jak Arihabi) przechodzac poprzez wrota Arki Przymierza”
    +
    and excerpt from transcript

    QUOTE:
    he(j12) just didn’t go POEF off planet elsewhere… no.
    he went back and forward via the AlHumbhra passages.
    back and forward, not just To-go into the inner-cities, but trans-time, time tunnels. not just „different frequency bands in same space-time location tunnels”.
    they were interfacing aurora project than. started back in Atlantian period. also in our timeframe. that never stopped., some left bodies some didn’t..
    END-QUOTE:

    Same as MM didnt left a body, or died in a cave.. as HISTORY tells. nope
    ATI (theresa book) also incorrect about that part. but thats understandable as thats beyond the scope of ATI.. as ATI is external creation. ALHumBhra passages is Inner-domein/creation mechanics. sphere within sphere within sphere (outer/middle/inner-core Domains/Edon)

    Polubienie

   2. Próbuje jakoś ogarnąć ostatnie informacje o J-12 i J-9 i MM.

    Inkarnacje awatarów są „przygotowywane”, planowane.
    Ashayana w książce podała skróconą (uproszczoną) wersję wydarzeń.

    Z całą pewnością na ten moment nie znamy wielu istotnych szczegółów historii żeby mieć pełny obraz sytuacji. Mamy tylko niektóre puzzle z układanki.

    Zastanawiam się jak do tego wszystkiego ma się historia z Zionitami? Jeśli w trakcie wcielenia J12 poszło coś nie tak, być może wprowadzono dodatkowe scenariusze wydarzeń.

    „…dzięki Jeshua-12…. potomkowie tych grup (Hebrajscy Eseńczycy), noszą obecnie… pełny 12-to niciowy pakiet DNA, PONIEWAŻ grupa ta była jedną z grup wybranych w 1972 r. do otrzymania pełnego genetycznego zliniowania, w wyniku wzajemnego oddziaływania z hybrydową rasą PODRÓŻNIKÓW W CZASIE.

    Zionici zostali stworzeni podczas infiltracji Zeta w obecnych czasach, w celu zliniowania z 12-to niciowym wzorcem DNA, określonych rodowych grup, w celu przyspieszenia ewolucji ludzi w obecnych czasach. Zwolennicy Jeshua-12 oraz jego potomkowie, byli jedną z grup wybranych do tego zliniowania. Grupy zaangażowane w restrukturyzacje genetyczną przez Zionitów, uważane są za ród Niebiańskich Ludzi, gdyż noszą pełny, 12-to niciowy SILIKATOWY MATRIKS DNA…

    …Do tego genetycznego zliniowania, wybrane zostały rozmaite grupy wewnątrz Ras Podstawowych od 3-5 oraz Ras Zgromadzenia od 3-6, wraz z kilkoma innymi odłamami ras hybrydowych. Tak więc Silikatowy Matrix rozprowadzony został wyrywkowo pomiędzy linie genetyczne ludzi obecnych czasów”

    Podróżnicy tom II CZ.1

    Polubienie

   3. „Próbuje jakoś ogarnąć ostatnie informacje o J-12 i J-9 i MM.”

    ja tez probuje to wszystko jakos lepiej ogarnac Ado 🙂
    poruszylas miedzy innymi watek Zionites… w takim badz razie dodam cos takiego, tak troszke w ramach przypomnienia..

    Kody Keylonta
    Silikatowa Matryca

    Zionites współdziałali bezpośrednio z kulturą waszymi starożytnych Egipcjan, a przed nimi dosyć znacząco zaangażowani byli w kulturę Sumerian. Kultury te, nie tylko obdarzone były wiedzą, ale również nasycone darem międzygwiezdnego zasiewu. Zionites, bowiem często krzyżowali się z ludźmi, dodając potencjał swojego kodu genetycznego do kodu rozwijających się ludzi. Określone grupy tych „specjalnych” ludzi zostały zasiane, a to genetyczne nasienie zostało rozdzielone pomiędzy rasy wewnątrz dwunastu plemion, za pośrednictwem dalszych krzyżówek. Zionites wybrali się w podróż wstecz, w czasie dając waszym gatunkom kod transmutacji (czyt. przemiany). Ten „genetyczny pakiet” wniesiony przez Zionites nazywamy Silikatowa Matryca, lub Krysztalowym Genem. Silikatowa Matryca zawiera oryginalna strukturę, dwunasto-niciowego kodu DNA, pierwotnego prototypu ludzi z Tary (Turaneusiam). Obecnie istnieje on wewnątrz dużej ilości ludzi, jako utajona sekwencja kodu genetycznego, która należy uaktywnić. Z chwilą, kiedy zostaje aktywowana, umożliwia ona postępującą transmutację formy. Nie wszyscy ludzie noszą ten kod, oraz nie wszyscy noszący ten kod, potrafią znieść jego pełna aktywację, lecz ci, którzy noszą ta matryce (zawarta w wewnątrz materiału komórkowego zwanego obecnie „odpadowym DNA”) mają potencjalna zdolność przyspieszonej ewolucji. Wewnątrz swojej genetycznej przysłony, posiadają oni utajona zdolność do transmutacji struktury komórkowej, która pewnego dnia pozwoli im na przemierzanie portali czasu, oraz miedzywymiarowych przejść, bez zniszczenia biologicznej formy. Chociaż są też i inne nauczające rasy, które miały podobne zaangażowanie w sprawy ludzkiej populacji, to jednak żadne z nich nie posiadały kombinacji genetycznej pozwalającej na takie zaawansowanie w ludzkiej biologii. Ludzie noszący wspomniane wcześniej nici DNA, mają predyspozycje do wielowymiarowej percepcji, miedzy wymiarowej komunikacji, oraz do wzięć przez UFO na mocy Umów Duszy. Zionites pracują z waszej przyszłości, oraz przeszłości, prowadząc swoich wybranych ku wypełnieniu ich genetycznego wzorca, za pomocą którego, ludzie ci będą asystować przy ustanawianiu kodów dla zaawansowanej ewolucji gatunków. Mimo że Zeta byli, po części odpowiedzialni za stworzenie tej mistrzowskiej rasy, to wielu z nich żyje w strachu przed nimi. Ich „dzieci” stały się znacznie mądrzejsze i potężniejsze od nich samych, oraz kontynuowały przyłączenie się do międzygwiezdnych grup, będących znacznie dalej poza percepcją Zeta. Ci z Zeta, którzy krzywdzą ludzi i naruszają ich prawa, oraz ci, którzy nie zgodzili się pracować w braterstwie, mają przeciwko sobie groźnego przeciwnika. Zeta pracujący zaś na rzecz pokoju, postrzegają te istoty z pełnym szacunku strachem. Nastąpi czas w waszej przyszłości, kiedy zainscenizowany zostanie kontakt z Zionites. Wiele z doświadczeń wzięć w waszych obecnych czasach, przeprowadzanych jest w celu wspierania ludzkiej populacji w przygotowaniach do tego spotkania. To przyszłe wydarzenie jest celem ukrytym za eksperymentami genetycznymi przeprowadzanymi obecnie przez Zeta, Aethien i ludzi z umowami duszy. Hybrydowe istoty ludzko-Zeta („biali”, „niebiescy”, „brązowi” i inni) pełnią instrumentalną rolę w uczynieniu tego wstępu udanym.

    http://tamar102.bloog.pl/id,330118129,title,Silikatowa-Matryca,index.html

    to oczywiscie fragment Voyagers… wszystko zdaje sie tu krecic wokol kodow i DNA… ale ok, bez rowlekania sie… i jeszcze jeden fragment

    Ludzkie kobiety są dawcami jajeczek, lecz nie mają doświadczenia ciąży w związku z wzięciami. Większość z nich nie będzie świadomie pamiętało spotkań z obcymi formami, ale większość z nich może to pamiętać, jeśli zastosowane zostaną techniki takie, jak hipnoza. Zazwyczaj trauma po takim doświadczeniu zarejestrowana zostaje na poziomie emocjonalnym, gdzie zostaje schowana w symbolicznych kodach. Niektóre zdarzenia z takich spotkań mogą wyjść na jaw u takiej kobiety, jako wspomnienie wykorzystania seksualnego lub naruszenia praw, gdzie psyche nakłada zamaskowane wspomnienia, tworząc formę „fałszywych wspomnień” z okresu dzieciństwa lub dorosłości. Trauma jest prawdziwa i rzeczywiście się wydarzyła, lecz zostaje „zamaskowana w ludzkim przebraniu”. Nie wszystkie przypadki ukrytych wspomnień nadużycia seksualnego są wynikiem wzięć, ale wiele z nich można przypisać takim spotkaniom. Przypadki, w których fizyczne fakty i okoliczności bezpodstawnego nadużycia nie współgrają z łatwością z właściwymi aspektami historycznymi danego przypadku, mogą posłużyć za wskazówkę dla prowadzących dochodzenie, aby spojrzeli głębiej na możliwości wzięcia przez obcych.

    a co kiedy taka kobieta sobie przypomni… albo rozpozna w kims swojego oprawce.. co wiecej na jakims innym poziomie wciaz ja wykorzystujacym… i tym kims moze byc nawet inna kobieta… i tu sie zaczyna prawdziwy dramat.. bo kiedy taka kobieta zaczyna o tym mowic to slyszy.. ze to sa tylko jej projekcje… i w ten sposob oprawca moze dalej spokojnie czynic swoje… a czasem bywa i tak ze czyni sie z niego biedna ofiare nieslusznych pomowien i w ogole… paranoja… ale coz… ”Bashar jest wielki!” 😉

    dobrej nocy 🙂

    Polubienie

 23. Livia pamietaj ze jad wscieklych z zazdrosci bab jest grozniejszy niz jad ktory ma zmija………………….nie boj sie………….ale pamietaj…… a najlepiej zamknij temat………..poruszylas temat listy czyscicieli……..no to masz……… ”truth”…………sprawa jasna?

  Polubienie

   1. Waż starannie myśli i słowa, które wypowiadasz i myśl tylko pozytywnie, ponieważ Twoja podświadomość nie zna się na żartach i… urzeczywistnia każdą myśl, w którą uwierzysz…

    I wiedz o tym, że… myśli dominujące i intensywnie utrzymywane w umyśle, w które wierzymy, mają zdolność urzeczywistniania się i przybierania widzialnej, realnej postaci – przyciągania zjawisk.., zdarzeń.., okoliczności.., rzeczy i ludzi.. – niezależnie od tego czy je chcemy czy nie, lub czy są one dobre czy złe…
    Determinuje to dominująca myśl, która jest utrzymywana w naszym umyśle…

    Sama najlepiej wiesz Livia – na czym skupiasz swój umysł…

    Polubienie

   2. „Sama najlepiej wiesz Livia – na czym skupiasz swój umysł…”

    pytanie dlaczego Ty swoj tak bardzo skupiasz na mnie.. zamiast na czyms bardziej pozytywnym… pozdrawiam Margo… Kotek w avatarku jest naprawde przeuroczy… meooowww ❤

    Polubienie

 24. „..pytanie dlaczego Ty swoj tak bardzo skupiasz na mnie..”
  ____________
  Dobre pytanie… 😉 ale… na chwilę obecną nie mogę udzielić Ci na nie odpowiedzi…, przyjdzie jeszcze na to czas… Cieszę się, że Ci się podoba i również pozdrawiam 🙂

  Polubienie

 25. J9 (9 indicating Diminsion-9 Density/HU3 Being. overshadowed by Fallen D11-Avatar Fam/Entity-Jehovah~

  I not belive that. Where is the source of this conclusion?

  The sign of Zodiac like Pisces is conected with astrological situation when some planets are in the Pisces. Jeshua J9 has the planets in Pisces like Jupiter and Saturn, Sun and venus, Jeshua J12- not!

  Polubienie

  1. „The sign of Zodiac like Pisces is conected with astrological situation when some planets are in the Pisces. Jeshua J9 has the planets in Pisces like Jupiter and Saturn, Sun and venus, Jeshua J12- not!”

   Dawidzie, dlaczego tak bardzo denerwuje Cie ten J12 Sananda, ze az krzyczysz „Jeshua J12- not!”?? Czy moglbys mi wyjasnic o co wlasciwie chodzi? Zauwazylam, ze czujesz sie zwiazany z J9 i rozumiem, ze zdenerwowala Cie wypowiedz Ra, ze J9 to fallen avatar…

   Ja ze swej strony dodam pozniej cd… choc staram sie byc tutaj jak najbardziej obiektywna i nie oceniac… dlatego tez napisalam, ze jak dla mnie kazda z tych postaci wraz z J9 i J12 – po prostu taka zostala wyznaczona im rola… chociaz gdy spojrzymy na historie KK mozna sie jednak zdrowo powkurzac.. ze przez tak dlugi czas utrzymula sie przy zyciu taka propaganda… chociaz z drugiej strony.. nieinterwencja na to zezwolila… i tak to jest 😉

   Polubienie

 26. jehovah fallen part Avatar. from the Collective Jehovani

  KS an Babaji (VIA – TA: Toby Alexander whom is also of illuni-line that me backchecked..

  //Babaji also mentions JAHWEH as signature of Source. Babaji is a member of GW Brotherhood, which seems to be a part of Fallen Avatar Jehovah. We know that J9 father was a Nephilim, part of Jehovah entity..//

  so.. House of david than later via john’s evil twins F6 factor out a that came J9 lineage also
  so all that is a progression of the same.

  Voyagers statement that „J9 is son of Mary and an Nephilim”??

  quoted:

  „1979BC – An ET Nephilim from the 2nd seeding was brought to earth, his name
  Melchizedek, King of Salem (later Salem became JeruSalem).

  Melchizedek and Hebrew Essenes were known as the TEMPLAR-MELCHIZEDEK.

  7BC – The elohim decided to bring in a 9-level avatar, this child was namedJeshewua-9 and parents were Mary/Jospeh as per bible.

  Jeshewua-9 and mother Mary were born of ET Nephilim conception. This ET connection was covered up as the immaculant conception as did not want peopel to know of ET intervention.”

  excerpt:

  http://www.legionnaires.awaken.nl.eu.org/articles/voyagers%E2%80%93recapstudy-notesfromannahayes%E2%80%99voyagervolumesiiiiii

  quoted:

  „The agreement included an attempted EOMC Bio-Regenesis Redemption Contract for the Pleiadian-Nibiruian’s earthly Hyksos-Knights Templar Leviathan Hybrid Illuminati race line. (A 9th-Level Avatar known as „Jeshewua-9” was a D-11 non-christiac avatar of the Jehovian Annu-Elohim Fallen Angelic collective on Emerald Covenant Redemption Contract, who was born in Bethlehem in 7BC to Hyksos mother Mary, husband of Hyksos Joseph of Arimathaea, and Nephilim father Isaiah. Jeshewua-9 was intended as the genetic carrier ofthe EOMC Host Matrix for the Hyksos Illuminati Anunnaki hybrid races of Earth.

  excerpt 3 real chrismass story
  http://pastehtml.com/view/ev8h3j0oy.html

  — so J9 was on a redeem… mission that affects the bigger collective..

  i dont have it so much on zodiacs so for that matter me not rly care. besise one recent comment someone had RE ASTROLOGY

  ….

  and he whom post below is. is linked to Metatron, and that is btw also a sub-ex-fallen part of the bigger Jehovani collective, of which another part fallen is Jehovah….

  quoted:

  A Subtle Warning on Astrology – Summarizing What I know about it November 21, 2013 at 4:11am – Notes by Otto Jakobson

  While astrology can have its positive uses, there exists an agenda and it is thus: The beings who make people believe in astrology in specific ways, are controlling peoples decision making so that they would not be likely to take action on stuff that is too different from astrological predictions, analogous to „no, don’t do that, it is unrealistic according to our models and data mapping”. The system of alignments that astrology is based on, is real, but it is an overlay that has not existed for all of the time that Earth has existed in. It began in Atlantis, when certain changes were made to the planetary grids and axis aligmnets of Earth, and when the local astral and mental realms were mutilated.

  I will not yet say who is involved. One of their intentions is to keep people anchoring lower and/or young aspects and fallen soul aspects that play games with astrology to keep consciousness dumbed down in a subtle or overt way, never the ancient aspects who have trillions or bazillions (uncountable years) of years of experience. Physical, astral, emotional and mental decisions are being steered in certain directions. They are manipulating many people to eat unhealthy food, GMO and processed and cooked foods, and others to eat food that keeps them at a certain level of activation, even vegetarian foods. Much misinformation is being spread about methods of cleansing, and not much has been revealed about what makes the consciousness coding of the body putrid and akin to physical death and diseases, and what does not. Colors like red, yellow and milky white, and black, and blue-red combination are used to manipulate peoples decisions regarding realm placement in astrals and physical decisions about food and clothing (not that thosse colors are evil or inherently bad) They use astrology as a predictive programming of activity. They make astrology seem as good as possible, to keep people hooked to it. Astrology is predicatble to the extent of the distortions present within a being. A being who is not distorted significantly, will not fit into astrology’s predictive models enough to be predictable. There exist naturally and unnaturally occurring timeline simulation networks in the out of body planes of Earth. Following astrology advice can put a person into artificial light, nonascension or catastriophic ascension timeline networks, not that they are guaranteed to manifest, because there is a lot being done to prevent those timelines from manifesting. The artificial light aspect of a being, is what makes astrology predictable.

  Stressfulness, artificiality, machinery, and deliberate distortions

  http://www.emeraldguardians.nl.eu.org/2014/04/krystalai-making-gods-movie-note-subtle.html

  i did check mine, what was aligned with a program

  solar–system allignment would have a bigger impart on the birth-signature i would think than a Zodiac? not

  for this date its this:

  quoted:

  Long ago, on November 22, 12BC, a child was born of natural conception to Melchizedek Cloister Essenes Jeudi and Joehius, in the private dwelling of Ben-Yumen (later mistranslated as „Benjamin”) on the outskirts of the city of Bethlehem, in the land known as Israel.

  The infant’s father Joehius was a Hibiru Cloister Essene Melchizedek RaB’nai (second level Melchizedek Cloister Ordinate priest) descendant from the House of King Solomon, son of King David. (Solomon was the son of father King David of the Hyksos Leviathan Moses-Abraham-Noah Knights Templar Illuminati line and mother Bathsheba, a Serres-Egyptian Essene of the Melchizedek Cloister Indigo Maji Grail Line. The Indigo Grail line was carried into the Hyksos Illuminati line through conception of Solomon, for the purpose of attempted Emerald Covenant „Redemption Contract” Bi-Regenesis of the fallen hybrid Hyksos lineage. This race Redemption contract later failed in 27AD when the Hyksos, and their Pleiadian-Nibiruian Anunnaki sponsors, fully withdrew from the Emerald Covenant to re-enter the Atlantian Luciferian Covenant. Both Indigo and Hyksos lines directly descended from Atlantis). Jeudi, the infant’s mother, was a Hebrew Essene Melchizedek Cloister Regent (third level Melchizedek Cloister Ordinate priest) descendant from the House of Constantine. (Jeudi’s father Raviticus was of Roman Constantinus Ionatu-Etillah Human Tribe-S descent, mother, Hebranon, was of Hebrew Essene Melchizedek Cloister Indigo Grail Line descent. Most of this lineage fell to Omicron-Drakonian control following 27AD Essene Divide.).

  so the transcript may 2012 also makes clear what happend to J12’s father.. Joehius..

  MM/Marahari

  Polubienie

 27. To „not” oznacza, że Jeshua 12 nie był związany w żaden sposób z fazą Ryb, nawet nie za bardzo z fazą Strzelca. Nie mniej posiadał w swoim kosmogramie koniunkcję Jowisza i Neptuna, podobnie jak Jan Paweł II. Nie rozumiem za bardzo tez co Ra pisze n/t Babaji czy to jest ten Babaji, o którym wspominał Jogananda? Interesuje mnie jednak zupełnie inna sprawa. Który z dwojga J9 czy J12 działał publicznie przez 3 lata czyniąc cuda (np wskrzesił Łazarza), który z nich zostawił ludzkości przykazanie Miłości. Kto głosił kazanie na górze i który z nich (może obydwaj) byli ochrzczeni przez Jana Chrzciciela? Po trzecie upraszczając można powiedzieć że cykl narodzin i śmierci powstał z chwilą nachylenia osi (powstania późniejszego początku nieba), było to na długo przed narodzinami Buddy i Jezusa. Wtedy tez prawdopodobnie ziemska os odchyliła się od pionu o kąt 23 stopnie. Podsumowując- Każda osoba która się urodziła na Ziemi podlega prawom astrologii od momentu narodzin aż do śmierci – tu nie ma żadnych wyjątków!

  Polubienie

  1. J9 czy J12?

   a dlaczego nie zapytaszo o tego trzeciego.. tego, ktorego faktycznie ukrzyzowano? no, ale rozumiem, ze chodzi o te CUDA….

   „Który z dwojga J9 czy J12 działał publicznie przez 3 lata czyniąc cuda (np wskrzesił Łazarza), który z nich zostawił ludzkości przykazanie Miłości. Kto głosił kazanie na górze i który z nich (może obydwaj) byli ochrzczeni przez Jana Chrzciciela?””

   co do Babaji’ego.. to tak jak napisal Ra

   „//Babaji also mentions JAHWEH as signature of Source. Babaji is a member of GW Brotherhood, which seems to be a part of Fallen Avatar Jehovah. We know that J9 father was a Nephilim, part of Jehovah entity..//”

   GW Brotherhood to oczywiscie Wielkie Biale Braterstwo..

   i tu mi sie tez przypomina Project Cheops.. Biali Bracia i Jahwe jako najwyzsza sila w kosmosie

   http://www.projekt-cheops.com/plain.aspx?languageId=1&menuId=26&sectionId=99&cmd=

   i ewidentnie chodzi o grupe J9… no i tak bedac przy tym PCh.. pytalam sie Ciebie niedawno o to… z jakim miejscem we Francji mieliscie sie laczyc w trakcie spotkania w Gdyni? wydaje mi sie, ze to nie zadna tajemnica.. skoro byla o tym nawet mowa gdzies na Mistyce…. niestety nie moge tego juz odnalezc.. czy moglbys mi pomoc? 🙂

   Polubienie

   1. Michaelo ogromnie dziekuje! chodzilo mi wlasnie o ten komentarz:

    Michaela pisze:
    Czerwiec 17, 2014 o 08:22
    Dawid!!! Przecież Ty wybierasz 21 czerwca w to przesilenie letnie na Kamienną Górę w Gdynii (godz. 12:51), pisałeś o tym parę dni wcześniej, tylko nie wiem czy tutaj na MŻ, czy u Livii? Połączysz się wtedy (mentalnie) z katedrą w Chartres… niesamowite! Wspominałeś też o labiryncie w Atlantis III…i pisaliśmy o tych prakomputerach w….Gdynii. To wszystko jest jakoś powiązane ze sobą,,,, piktogram przedstawiający labirynt z przyciskiem i to co wyżej ,punk Zero, to co piszecie z Jestem, Mały Budda, A58….

    PS. Przyponij proszę dokładnie, jakie zaistnieje zjawisko astronomiczne w ten dzien przesilenia w Gdynii 🙂

    https://nnka.wordpress.com/2014/06/16/niezwykly-piktogram-zlokalizowany-we-francji-9-strefowy-labirynt/#comment-29521

    mialam nawet napisac Dawidowi, ze jestem raczej pewna, ze nie chodzilo ani o Montsegur, ani Lourdes… Chodzilo za mna Rennes-le-Château.. w kazdym badz razie jakas KATEDRA.. a tu mowa o powiazaniu z Chartres… dzieki! 🙂

    p.s watek Chartres przypomnial sie pod notka o Bloody Moon
    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/04/03/bloody-moon/comment-page-1/#comment-44391
    skopiowalam nawet to co tam napisalismy do french dreams…

    Polubienie

   2. To była góra świętego Mikołaja. Byłem tam z moimi przyjaciółmi 21 czerwca o godzinie 12.51. Pomedytowaliśmy trochę zwracając się w cztery strony Świata. Porobiłem zdjęcia. Potem sprawdziliśmy te zdjęcia radiestezyjnie z moimi innymi przyjaciółmi radiestetami, ale nic nadzwyczajnego nie stwierdziliśmy. Owszem było wysokie promieniowanie, ale nie nadzwyczajne (z tego co pamiętam).

    Polubienie

   3. Moglbys dodac ktores z tych zdjec? Ja znalazlam taka mapke

    null

    https://niemasciemy.wordpress.com/category/przestrzen/miejsca-kultu-i-mocy/

    na ktorej widac i Sw. Gore w Gdyni.. i Sleze… hmm… i nawet mi sie te miejsca jakos kojarza ze soba… w kazdym badz razie nie czuje zadnego przyciagania do tej Sw. Gory.. jak i w ogole za Gdynia nie przepadam… podobnie bylo wczesniej ze Sleza.. choc ostatecznie… slezanska macierz i tak mnie w koncu sciagnela 😉 w zielonym gaju ptaszki spiewaja… aaa.. zielone serce mam… aaa… tak teraz… w przypadku Gdyni.. ale chyba w notce o Black Sun wyrazilam sie az nader dobitnie na temat halloween’owych dyni.. ponadto sorry, ale juz tyle wersji slyszalam na temat tego kto tam ma byc odkopywany oraz slynnego zombie party.. ze po prostu haha… choc w sumie z tego co widze to zombie party juz sie zaczelo.. wystarczy zajrzec na M…….

    wow, wlasnie widze, ze dodalam 111 komentarz w tym temacie… no i tak sobie troszke obracam to wszystko w zart… chociaz w rzeczywistosci daleko temu do zartu 😉

    to jedno ze zdjec gdynskiej Sw. Gory

    null

    http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/8092-pradawne-miejsce-mocy-w-gdyni.html

    ja na tym zdjeciu widze bardzo ciekawa postac… kiedy patrze na kapliczke energia szybko skreca na lewo i tak jakby owija sie wokol tej postaci… a potem to samo i znow to samo..hmm.. to przypomina troszke petle.. energetyczna? w takich miejscach jek te po prostu najwiecej odczytuje z kamieni i drzew – z samej ziemi.. ale to chyba naturalne 🙂

    Polubienie

   4. Nie wiem kogo żegnasz (może Ktosia), bo ja nie jestem czarnym Słońcem. Pamiętam co napisał na Twój temat Mały Budda. Ktoś na razie milczy a szaleje Lucyone. Nie przekonuje mnie to co pisze o Gdyni. Fajne zdjęcie wkleiłaś z góry Mikołaja 🙂 Spróbuję znaleźć jakieś zdjęcia pozostałych miejsc. Nie przekonuje mnie też Twoja ocena Mistyki, mam na ten temat inne zdanie. Są osoby Bardziej pozytywne i nieco mniej pozytywne, a ty wrzucasz wszystkich facetów z Mistyki do jednego worka. Jest jeszcze A58, Siola, Marek

    Polubienie

   5. Ale przeciez nie napisalam ze to Ty jestes Czarnym Sloncem i ze to Ciebie zegnam.. wymienilam osoby z tym zwiazane i bez problemu mozna odnalezc odpowiednie wpisy i to wszystko o czym wspomnialam (tak w duzym skrocie) polaczyc ze soba w pelniejszy obraz… ale moim zdaniem wystarczy spojrzec chocby na to co zostalo na Mistyce ponawypisywane dzisiaj i to nawet bez udzialu Ktosia.. Dlatego tez niestety, ale z przykroscia (zwlaszcza przez wzglad na Nnke) usunelam link do Mistyki Zycia z mojego bloga.. po prostu to co sie tam dzieje to jak dla mnie rozboj w bialy dzien i nie mam zamiaru tego tolerowac ani odsylac innych osob do strony gdzie sie jawnie propaguje faszyzm i przemoc… I jesli lista, na ktorej zostalam umieszczona przez osoby zwiazane z Ktosiem – jako jedna z osob do wyeliminowania, czyli mowiac wprost – zamordowania.. i to wszystko co on do tej pory ponawypisywal.. jesli to dla Ciebie wciaz za malo.. to nie wiem Dawidzie na co czekasz… czy na to, aby sprawdzily sie te ich wszystkie krwawe przepowiednie? I absolutnie nie wymienilam wsrod tych osob ani Sioli, ani A58.. a wrecz przeciwnie bardzo doceniam to w jaki sposob staneli w mojej obronie… Marka tez nie wymienilam.. wiec ja tez ze swej strony prosze, abys nie wrzucal wszystkiego do jednego worka… i przeczytal uwaznie to co napisalam.. to nie ja pisze, ze wkrotce komus obetne glowe.. nie zamieszczam krwawych zdjec obrazujacych jak to bedzie wygladac.. nie wychwalam Breivika jako bohatera i przyklad do nasladowania, etc.. o zgrozo.. i szczerze mowiac nie rozumiem dlaczego Ty to tak dlugo tolerujesz? Przeciez co najmniej kilka osob na MZ wciaz wygraza innym i to czesto w bardzo brutalny sposob.. i niestety, ale moj dzisiejszy sen pokazal mi do czego w rzeczywistosci sa zdolne te osoby…..

    Polubienie

   6. kolejny komentarz napisany przez niejakiego Krzysia.. ktory tez pisal o tym, ze ujrzal jakas kobiete.. tyle, ze jej twarz cala byla w swietle.. i ze przeszedl go dreszcz… i jeszcze slowa Ktosia jakis czas temu wylapalam, ze… Lucyferek…

    Bardzo mi się takie coś podoba i niech chłopy się mnie boją 🙂

    Ich wszystkich trzeba trzymać na krótkiej smyczy!

    Co do gdyńskiej piramidy to się nią zbytnio już nie martwcie gdyż zostanie ona odkopana we właściwym czasie,

    A w miedzy czasie Grupa Black Sun zastanowi się jaką wymierzyć dla Was karę za Postać z tej Piramidy, właściwe to kara nie będzie za samą postać tylko za to Co Jej zrobiono.

    Mogliście wybrać rozwiązanie pokojowe jednak odrzuciliście je, wiec teraz trochę inaczej zaczniemy rozmawiać 🙂

    Livio przecież nikt tu nikogo nie rozpracowywał gdyż ja się z niczym nie kryłam nawet napisała Tobie że od 2011 posługiwałam się symbolem Black Sun wiec jakie tu rozpracowywanie, przecież jak się szykuje fajna zabawa to ja pierwsza muszę się pochwalić tym przed innymi a ja mam długi język i tajemnicy dłużej niż na 5 minut nie zachowam 🙂

    Ja w żadne ataki na Ciebie Livio się nigdy nie bawiłam tym bardziej że jestem blisko z Tobą emocjonalnie związana, Jeśli chcesz się realnie przed nimi uchronić to na Noc zakładasz białą koszulkę na której masz namalowany pentagram w okręgu własną krwią miesięczną i tego żaden magik nie przeskoczy. Nawet Kocica Yehowa sobie odpuściła duszenie Egipcjan tam gdzie mieli pomalowane drzwi krwią.

    Jeszcze odnośnie Star Gate przy tej piramidzie to wystarczy że Luci/Klucz położy się na Ziemi w miejscu zaznaczonym Białym Okręgiem w odpowiednim czasie i Wrota Zostaną Otwarte i grupa wsparcia Black Sun przybędzie aby wam zaśpiewać kołysanki 😀

    Tak więc Game Over Emerald Guardian 😀

    I’m Blue, If I Was Green(Emerald) I Would Die

    Plejadanie zawsze są Niebiescy/Indgo to szaraków z Syriusza zazwyczaj rysują dzieci jako szmaragdowe koszmarne stwory.

    Jak mnie nikt nie drażni, to ja nie jestem taka straszna dziewczyna 🙂

    Poza tym niektórzy faceci zrobią wszystko dla femme fatale 🙂 nawet daliby się pociąć żywcem za jednego całusa 😀

    PS Od dłuższego czasu chodzi za mną pioseneczka

    Welcome To The Show

    Smucie mnie trochę to że już w fazie prób część osób najchętniej by stąd uciekła.

    Polubienie

   7. „A w miedzy czasie Grupa Black Sun zastanowi się jaką wymierzyć dla Was karę za Postać z tej Piramidy, właściwe to kara nie będzie za samą postać tylko za to Co Jej zrobiono. Mogliście wybrać rozwiązanie pokojowe jednak odrzuciliście je, wiec teraz trochę inaczej zaczniemy rozmawiać”

    no, ja ze swej strony rozmowe koncze… a co na to oni to juz nie moja sprawa… tak wiec zegnaj Lucy.. choc z wiadomych powodow nie bede Ci zyczyc w tym przypadku powodzenia… choc w sumie zapytam tylko.. niby dlaczego czujesz ten bliski zwiazek emocjonalny ze mna.. czy mozesz mi to (bez zartow) wytlumaczyc?

    Polubienie

   8. Nie mogę, jakieś pożegnania jakbym już wracała do domu w plejadach, przecież ja tu tylko piszę komentarze.

    Jednak w ramach wyjaśnień:

    „choc w sumie zapytam tylko.. niby dlaczego czujesz ten bliski zwiazek emocjonalny ze mna.. czy mozesz mi to (bez zartow) wytlumaczyc?”

    Dlatego że jesteś na mojej liście z Wyraźnym Napisem obok Protection to raz

    A to dwa
    Jak ja się będę rozprawiać w realu z moimi wrogami 😀

    Najzabawniejsze że wielbiciele Kali typu ktoś tak naprawę do końca nie wiedzą z jaką dziewczynką mają do czynienia ale w sumie dobrze będę mieć z tego powodu jeszcze lepszą zabawę 😀

    Polubienie

   9. Z tego kontekstu jak zakończyłaś swój post o czarnym Słońcu, tak zrozumiałem. Zauważ kto latał z siekierą i umieszczał krwawe filmiki, nawet nie Ktoś ani Mały Budda czy Ifryt, a jedynie Lucy.
    Usunięcie linku do Mistyki to Twój wybór. Czyli zakładasz z góry, że tam już nic ciekawego się nie pojawi hmm…… Ktoś był i będzie, a Lucy również będzie na każdym kroku monitorowana i obiecała, że nie będzie się już „nieładnie” bawić.

    Polubienie

   10. „Ktoś był i będzie”

    no tak.. dla mnie to oczywiste po tym co mi powiedziales, ze Ktos.. nic wiec dziwnego, ze Ktos byl i bedzie.. A wiec gra (wbrew pozorom) staje sie coraz bardziej klarowna.. Rozumiem, ze skoro przez cale zycie marzyles o odkryciu ‚tej’ piramidy

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/11/11/lirian-moon-flower/comment-page-1/#comment-43005

    a teraz jestes tak blisko.. oh Dawidzie, Dawidzie 🙂

    i wiesz.. coraz dziwniejsze wydaje mi sie, ze ten Twoj przyjaciel od Projektu Atlantyda zmarl akurat wtedy gdy Ty… badz ostrozny Dawidzie.. w rzeczywistosci to nie zabawa.. te zakrwawione siekiery, etc… i obys nie ocknal sie kiedy bedzie juz za pozno.. i kiedy zrozumiesz, ze to jednak nie zabawa… 3maj sie!

    Polubienie

   11. „Ktoś był i będzie”
    (he was and always will be)

    a wiec.. chyba wszystko jasne.. dlaczego na Mistyce doszlo do czego doszlo.. bylo na to przez caly czas pelne przyzwolenie.. i stad z Twojej strony.. owo Ktosiu, Ozyrysku, Lucyferku… Tak Mistyka..

    „PCh mnie zupełnie nie interesuje, to nie moja bajka…”

    jak to nie Twoja bajka Dawidzie.. to Ty zamieszczales na Mistyce przekazy PCh i niejden raz o nich pisales.. miedzy innymi, ze Projekt Cheops szuka Ozyrysa.. a Ty.. nie wiesz.. czy go szukasz.. pytalam sie tez kilka razy o to spotkanie w Gdyni.. ale zupelnie je zignorowales.. udajac ze nie wiesz o co pytam.. do momentu kiedy wyreczyla Cie Michaela… i okazalo sie, ze brales w tym spotkaniu udzial…

    „Ktoś był i będzie, a Lucy również będzie na każdym kroku monitorowana i obiecała, że nie będzie się już „nieładnie” bawić.”

    i wszystko pod kontrola.. ‚she is control’

    przeczytalam co napisales Lucy, aby wziel’a do reki krysztalowa czaszke i w ten sposob dotarla do gdynskiej piramidy… i wiesz… mam wrazenie, ze chodzi Ci/Wam o te czaszke:

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2012/11/25/budzenie-wawelskiego-smoka-i-sen-o-krysztalowej-czaszcze-w-wawelskich-podziemiach-ktora-miala-byc-czerwona/

    ale nici z tego Dawidzie… i domysl sie teraz dlaczego.. ja juz wiem i dlatego…. zegnaj…………

    Polubienie

   12. Luci jest buntowniczką, Luci jest Święta, Luci jest solą Ziemi i jest niebezpieczna 😀

    Luci jest buntowniczką, zawsze czujna, brakującym Ogniwem na granicy zagłady.

    Luci Jest symbolem Sprzeciwu!!!

    Czy Ona, Matka wszystkich bomb, Zaraz wybuchnie?

    Luci robi podwójne Skręty przeznaczenia, to melodia, na którą Śpiewa o rewolucji, o celu naszego życia. Ona przynosi to wybawienie którego nie można zdefiniować.

    Luci is A Rebel!!!

    Luci is A Dancing Queen 😀

    A Dawida to nie strasz Livio że mu zrobię jakąś krzywdę, gdyż już dawno się określił że Lubi Wielką Mamusię 🙂

    Polubienie

   13. Livio i jeszcze jedno, jeśli możesz to napisz dlaczego tak Cię zabolała sprawa tej gdyńskiej piramidy OK. Przecież nie może być w tym żadnego przypadku że każdą osobę zainteresowaną tą budowlą uznajesz za wroga który działa przeciwko jedynej słusznej szmaragdowej religii.

    Jestem, Maria St a teraz Dawid, a może chodzi tu o coś więcej i boisz się że czas szmaragdowych bajek się zakończy się wraz z odkopaniem tej piramidy.

    Przecież z mojej strony jasno było pisane że chodzi tylko o Gdyńskie piramidy. Ja nic nigdy nie wspominałam o szmaragdowych strażnikach a widzę że Ciebie ta sprawa bardzo drażni skoro najpierw wyskoczyłaś z informacjami o jakiejś czarnej dziurze a następnie doszłaś do wniosku że będziemy próbowali odkopać Beast.

    Najlepiej to zamknąć kogoś w klatce, zrobić z Niej Potwora i wygłaszać oszczerstwa gdyż Postać zamknięta w klace przecież się nie obroni, prawda Livio?

    I może dlatego potrzebne szmaragdowe strażniki aby pilnowały uwięzionej postaci w piramidzie?

    Tak czy inaczej ta bajka już się niebawem skończy.

    Polubienie

   14. „Livio i jeszcze jedno, jeśli możesz to napisz dlaczego tak Cię zabolała sprawa tej gdyńskiej piramidy OK. Przecież nie może być w tym żadnego przypadku że każdą osobę zainteresowaną tą budowlą uznajesz za wroga który działa przeciwko jedynej słusznej szmaragdowej religii.”

    a Ty jesli mozesz to napisz co sie stalo z Krzysiem z Podkarpacia, ktory pisal do mnie na poczatku.. bo w ktoryms momencie z Krzysia zrobila sie Alicja goniaca kroliczka… i moze Ci przypomniec to zdjecie piramidy, ktore mi kiedys przeslales… Lucy po tym co wypisujesz publicznie i na priva… i po tych masakrycznych obrazkach.. naprawde nie trudno sie domyslic.. ze nic dobrego z tego nie moze wyniknac.. maskarada……….

    „Najlepiej to zamknąć kogoś w klatce, zrobić z Niej Potwora i wygłaszać oszczerstwa gdyż Postać zamknięta w klace przecież się nie obroni, prawda Livio?”

    piszesz o mnie? bo jesli nie.. to niby kto i w jakiej klatce kogo zamknal.. a to tak przy okazji

    Mialam dzisiaj (w odroznieniu do wczorajszego) bardzo zabawny sen.. snilo mi sie ze mieszkalam z Ra w Bredzie.. i przygladalam sie nocnemu niebu, na ktorym dzialo sie cos dziwnego.. kiedy dotarlo do mnie, ze to dziwne.. ze do tej pory myslalam, ze mieszkamy w E, a nie w B.. i kiedy tylko wrocil Ra z pyszna cappuccino dla mnie i slodka niespodzianka… mialam sie go o to zapytac… jak to mozliwe.. tyle, ze wtedy… dobiegl mnie glos ze stojacego z boku monitora… ”w dzisiejszym programie goscimy przedstawicieli Projektu Cheops z Polski i pani Krystyna opowie nam o tym kim jest tak naprawde Kotka Jahwe” no i pani Krysia zabrala glos.. a mnie doslownie na moment zatkalo.. a potem powiedzialam na glos.. no nie, to juz przesada.. gdzie ci Swiadkowie Jehowy wtykaja swoj nos.. nawet tu do Holandii juz dotarli.. mam tego dosc… i sie obudzilam… to akurat naprawde bylo zabawne… oh my…

    Polubienie

   15. Ohhh Livio nie marudź teraz że twoje życzenia się spełniły i piszesz sobie z Alfą&Omegą

    Sama pisałaś w notce że wolisz sto razy bardziej szaloną Alę i Omegę niż jakiegoś starego przeterminowanego piernika 🙂 A co do krwawych obrazków to była to tylko chwilowa zabawa i już nie będę do niej wracać zabawa którą wszyscy wzięli na serio a przecież każdy może sobie wpisać w wyszukiwarce „Blood Girl Anime” i obczaić jacy są zdolni rysownicy w Japonii 🙂

    Nie rozumiem was dlaczego tak bardzo boicie się Kochanej Bogini Kali? Przecież dziewczyna potańczy chwilkę , wyszumi się trochę i się uspokoi, jednak na waszym miejscu to ja bym się schowała pod Ziemię na czas tańców 😀

    Tak więc Ala i Omega to nie tylko światło ale także i mrok zamknięty w jednym opakowaniu 🙂 To tylko ode mnie zależy jaką sukienkę założę i w co się będę bawić czy black parade czy rainbow dance.

    A co do naszej Kochanej Kociej Mamy to będzie Ona Gwiazdą Programu Zombie Party a jak Ludzie gadają Kot to najlepszy przyjaciel psychopatki Luci 🙂

    Tak więc Kot jest mój i uduszę każdego gołymi rękami kto będzie chciał skrzywdzić moją psiapsiółkę Kicię.

    Co do Krzysia z pod-KARP-acia to ja nim nie jestem, pomyliłaś adresy, to nie ta bajka.

    Krzyś był z bajki Kubuś Puchatek a ja jestem z bajki Czarodziejka z Księżyca 🙂

    Jednak nie ukrywam bardzo lubię bal przebierańców/bal maskowy, a to co mi najlepiej w Życiu wychodzi to strojenie się jak choinka 🙂 a sam już wspominałaś że choinka to jeden z symboli zbuntowanych Anielic 🙂 tzn takich które cały rok maja święta/gwiazdkę AlcyOne i tańczą przy choince jak wariatki nawet w lecie 🙂

    Ja już dawno napisałam list do Mikołaja i dostanę pod choinkę to co marzy mi się po nocach, czyli żelazną rózgę i będę was wszystkich lać po tyłkach 🙂

    Livio zbyt poważnie podchodzisz do tego przedstawienia teatralnego, wszystko jest ustawione i powinnaś się cieszyć że przyszło Ci żyć w ciekawych czasach.

    I jeszcze odnośnie obrazków przesyłanych na pocztę to proszę zastosować się do czegoś takiego jak tajemnica korespondencji OK. Żadnych strasznych grafik nie otrzymywałaś ode mnie w mailach i proszę nie przekręcać tego co Ci pisałam.

    A krwawe animki to każdy może znaleźć w sieci a jak by ich tam nie było to wiadome ze bym sama ich nie narysowała.

    Polubienie

   16. „A co do naszej Kochanej Kociej Mamy to będzie Ona Gwiazdą Programu Zombie Party a jak Ludzie gadają Kot to najlepszy przyjaciel psychopatki Luci”

    Pewna osoba podeslala mi wlasnie taki link na priva:

    https://nnka.wordpress.com/2014/09/10/jazn/#comment-32873

    nie czytalam tego wczesniej.. pod komentarzem napisanym przez Basie (Ozyrys) znalazlam komentarz Dawida:

    https://nnka.wordpress.com/2014/09/10/jazn/#comment-32890

    hmmm… a takze cos na temat Akcji KICIA

    BasiaB pisze:
    Wrzesien 15, 2014 o 23:32
    Chcialam Cie Ktosiu powiadomic, ze tajna misja Dzika Kicia zostala zakonczona powodzeniem!

    https://nnka.wordpress.com/2014/09/10/jazn/#comment-32925

    i na zakonczenie raz jeszcze Dawid:

    https://nnka.wordpress.com/2014/09/10/jazn/#comment-32883

    Polubienie

   17. Proszę zmień duplikat filmiku z kicią na filmik o tańczące KALI

    KALI=VENUS=LUCIFER 🙂

    Nawet jeśli na swojej rodzimej planecie Kocic Yehowa była tylko szarą myszką 🙂 to tutaj na Ziemi będzie Boginią Nr 1 i każdy będzie chciał dotknąć jej kociego ogona hihihi

    Polubienie

   18. Nie Lucy, nie bede nic zmieniac, a tym bardziej na zadna Kali.. rozumiem ze kobiety maja wiele do odreagowania, ale to co wypisujesz to juz gruba przesada.. i nie chce miec z tym nic wspolnego!

    „I jeszcze odnośnie obrazków przesyłanych na pocztę to proszę zastosować się do czegoś takiego jak tajemnica korespondencji OK. Żadnych strasznych grafik nie otrzymywałaś ode mnie w mailach i proszę nie przekręcać tego co Ci pisałam.”

    no nie zartuj ze to ja cos przekrecam.. niby co? to ze pisalas do mnie jako Krzys? i jeszcze jedno… dla mnie nie ma prywatnosci i sekretow tam gdzie wchodzi w gre czyjes zycie… ot tak tylko delikatnie przypominam…

    ta Kali to jak dla mnie straszny babsztyl i ot co.. a naprawde straszne to jest chocby to

    null

    Polubienie

   19. O nie Livio, przekręcasz i doszukujesz się spisków tam gdzie ich nie ma.

    Nic strasznego na maila Tobie nigdy nie pisałam a „straszne” grafiki to wrzucałam na mistyce bo taki miałam humorek. Przecież każdy może pokazać co mu w duszy gra lalala KALI MA POWER 😀

    Na 100% nigdy nie pisałam do Ciebie jako Krzyś z podkarpacia to są twoje projekcje nie mające nic wspólnego z prawdą.

    Istotnie lubię czasami przebierać się w męskie ciuszki ale bez przesady Krzyś to nie ja z tego dzieci nie będzie 😀

    Co do przekręcania to mogłabym Ci to wskazać w kilku notkach ale po co?

    Np. było to w notce Crop Circle z Kosmitą gdzie przesłałam Tobie co innego a na blogu podałaś linka do Crop Circle z Twarzą Szaraka, prawda?

    „dla mnie nie ma prywatanosci i sekretow tam gdzie wchodzi w gre czyjes zycie”

    OK Livio proszę przytoczyć maile gdzie ja kogoś straszę OK. Ja tylko wspominam cały czas o globalnym kataklizmie/potopie. I czasami coś mruczę o pięknej spódniczce Kali oraz jej naszyjniku to wszystko.

    PS

    Życie , życie jest nowelą,
    której nigdy nie masz dosyć
    Wczoraj biały, biały welon
    Jutro białe, białe włosy

    Życie , życie jest nowelą
    Raz przyjazną a raz wrogą
    Czasem chcesz się pożalić,
    ale nie masz do kogo

    meow meow meow

    Polubienie

   20. Ahh, zapomnialam.. w pierwszej wersji byl Lucjan.. a wlasciwie nie.. zupelnie na poczatku TESLA.. Nicola… nastepnie Lucjan.. Krzys.. ia.. haha.. i Vega Lira… i zdjecie z symbolem.. to samo ktore zamiescil jakis czas temu na Mistyce Dawid.. no, ale rozumiem, ze dla osob zainteresowanych gdynska piramida to zadna tajemnica..

    Polubienie

   21. Dawida bardzo Lubię i chyba Dawid mnie też, Taki grzeczniutki i spokojny chłopak nie tak jak ta Diablica Luci z Siekierą, a podobno przeciwieństwa się przyciągają 😀

    Dawid nigdy także nie krył się z tym że Lubi dziewczyny z plejada oraz to że lubi obliczać co mu wyjdzie z różnych kombinacji Lu-Cyferek 🙂

    147
    936
    825

    3c123 dzisiaj będziesz tańczyć Ty

    Często nawet wspomina że chciałby żeby wróciły czasy świetności z Atlantydy i Władza Wielkiej Mamusi za co bardzo Dawida cenię 🙂

    PS Wrzuć na Bloga zdjęcie z symbolem zamieszczone przez Dawida OK, bo za bardzo to nie wiem które masz na myśli.

    Polubienie

   22. Chodzi o to zdjecie

    null

    z podpisem ‚angel in a cage poland’

    zamiesciles je na Mistyce w komentarzu

    https://nnka.wordpress.com/2015/02/17/sesja-220-sesja-prywatna-przekazu-telepatycznego-zofii-z-lucyna-lobos-brown-nr-220-wroclaw-dnia-11-lutego-2015-roku/#comment-41149

    Dawid56 pisze:
    Luty 18, 2015 o 19:25
    Załączam dwie dodatkowe mamy okolic góry Mikołaja w Gdyni w celu szczegółowej lokalizacji ewentualnej piramidy 🙂

    null

    https://nnka.wordpress.com/2015/02/17/sesja-220-sesja-prywatna-przekazu-telepatycznego-zofii-z-lucyna-lobos-brown-nr-220-wroclaw-dnia-11-lutego-2015-roku/#comment-41167

    Ktoś pisze:
    Luty 18, 2015 o 23:37
    O „ukrzyżowanym aniele” miała wizję jestem i tu chodzi o KRÓLOWĄ SYREN ZAKLĘTĄ W KAMIEŃ.

    Może ktoś sprawdzi czy jest uwolniona.

    https://nnka.wordpress.com/2015/02/17/sesja-220-sesja-prywatna-przekazu-telepatycznego-zofii-z-lucyna-lobos-brown-nr-220-wroclaw-dnia-11-lutego-2015-roku/#comment-41203

    Maria_st pisze:
    Luty 18, 2015 o 17:37
    Lucus dlaczego napisales G-dyni. Fajnie ze zostanie odkopana, przynajmniej jedna w Polsce a jak mozemy pomoc? pojechac i kopac? chyba trzeba miec na to pozwolenie.

    https://nnka.wordpress.com/2015/02/17/sesja-220-sesja-prywatna-przekazu-telepatycznego-zofii-z-lucyna-lobos-brown-nr-220-wroclaw-dnia-11-lutego-2015-roku/#comment-41154

    choc sprostuje jedynie, ze chodzi co prawda o to samo miejsce ukazane na zdjeciach.. choc nie o dokladnie o te same zdjecia.. co zreszta widac..

    Polubienie

 28. A jaki miał symbol , ten którego ukrzyżowano, może może to on głosił kazanie na górze czy przykazanie Miłości?- J3? Nie pamiętam serio, jakie miejsce Lucy wymieniła we Francji. Moim zdaniem powinno być to Montsegur lub Lourdes. PCh mnie zupełnie nie interesuje, to nie moja bajka…

  Polubienie

 29. Katedra Chartres to „jesteśmy w domu”, to jedna z katedr wymienionych w Bramach templariuszy (odwzorowanie gwiazdy gamma Virgo). Dzięki Michaelo za przypomnienie 🙂

  Polubienie

  1. Znalazlam wczoraj takie piekne zdjecie Montsegur

   null

   Slonce na nim blyszczy niczym klejnot w koronie.. urrrr…

   a co do Chartres.. no tak.. zapierajaca dech w piersi katedra, przepiekne rozety..

   null

   Chartres RoseWindow – Keys..

   i ow slynny maze..

   null

   naprawde piekny ten labiryncik z kwiatuszkiem w centrum.. i tu przypomne notke

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2013/10/18/labirynt/

   po raz pierwszy zwrocilam wieksza uwage na ten labirynt z chartres na blogu Rakesha

   https://emeraldguardians.wordpress.com/maze-labyrinth/

   to z kolei Rennes le Chateau i kwitnace migdaly

   null

   Tour Magdala.. podobnie jak Montsegur, oraz Lourdes.. polozone we francuskich Pirenejach… jednak Rennes nie odwiedzilam…

   i przypomnial mi sie czas kwitnacych migdalow jeszcze w hiszpani

   https://gajagarden.wordpress.com/2014/01/27/kwitnce-migdaly/

   i w sumie byc moze najlepsze co mozna zrobic w tym zyciu to cieszyc sie ot chocby kwitnacymi migdalami.. wtedy kiedy kwitna… bo jakos glebszego sensu na ten moment po prostu w tym wszystkim nie widze 🙂

   ………….
   …………
   ………..
   ……….
   ………
   ……..
   …….
   ……
   …..
   ….

   ..
   .

   Polubienie

 30. ” i w sumie byc moze najlepsze co mozna zrobic w tym zyciu to cieszyc sie ot chocby kwitnacymi migdalami.. wtedy kiedy kwitna… bo jakos glebszego sensu na ten moment po prostu w tym wszystkim nie widze 🙂 „

  Przepiękne te kwitnące migdały 🙂

  Wiesz Livia, dopóki nie zaakceptowałam – w całej Pełni – mojej przeszłości i za wszystko – co zadziało się w moim życiu – nie wzięłam pełnej odpowiedzialności – przestając obwiniać Los i ludzi…, – tkwiłam w maraźmie i podobnie jak Ty – nie widziałam w niczym głębszego sensu…

  Dopiero jak uświadomiłam sobie, że to ja sama ponosiłam odpowiedzialność za wszystko, co mnie spotykało, poprzez dokonywanie przeze mnie takich a nie innych wyborów na ścieżkach życia – zaczęłam powoli rozumieć kolejność i cel zdarzeń
  Dopiero też wówczas… zaczęły zadziewać się kolejne, nowe sytuacje i zdarzenia…, inne, odmienne, ale… – wyjaśniające w pewnym sensie – poprzednie moje przeżycia…, i choć nie były to łatwe doświadczenia – radziłam sobie jednak z nimi dużo łatwiej, niż w minionym czasie… 🙂

  Polubienie

  1. „Interstellar”… to jedynie… bajka, wymyślona przez jej reżysera, Christophera Nolana…, ładna, ciekawa ale jednak… bajka 🙂 Nie wiemy jak powstało Życie…, możemy co najwyżej snuć domysły i własne wyobrażenia o… Twórcy Życia oraz o jego… Celu… 🙂

   Polubienie

  2. Rozumiem, ze masz na mysli te slowa 🙂

   //i w sumie byc moze najlepsze co mozna zrobic w tym zyciu to cieszyc sie ot chocby kwitnacymi migdalami.. wtedy kiedy kwitna… bo jakos glebszego sensu na ten moment po prostu w tym wszystkim nie widze :)//

   a tak.. i jak dla mnie zawarta jest w tym calkiem gleboka prawda.. dla mnie.. i tak ja wlasnie w danym momencie wyrazilam … ponadto… wspomnialas o Interstellar.. i tak sie sklada, ze ta odpowiedz poniekad dotyczyla tego wlasnie filmu.. a takze pewnej prywatnej wiadomosci ktora przeczytalam tuz przed…

   „Wiesz Livia, dopóki nie zaakceptowałam – w całej Pełni – mojej przeszłości i za wszystko – co zadziało się w moim życiu – nie wzięłam pełnej odpowiedzialności – przestając obwiniać Los i ludzi…, – tkwiłam w maraźmie i podobnie jak Ty – nie widziałam w niczym głębszego sensu…”

   doprawdy nie wiem skad Ci przyszlo do glowy, ze tkwie w jakims marazmie.. hmm.. i w ogole… ale skoro tak to odbierasz… tak interpretujesz, etc… nic na to nie poradze… i nie chce mi sie -wybacz – do niczego Cie przekonywac… a kwitnace migdaly.. tak cudo.. i ten zapach… choc wlasnie odkrylam w lesie takie malenkie bieluskie kwiatuszki, ktore zakwitly na celtyckich polach… po prostu wiosenne cudownosci! choc mamy tu dzisiaj nie tyle wiosne ile prawdziwy summer time.. carpe diem 😉

   Polubienie

   1. „..doprawdy nie wiem skad Ci przyszlo do glowy, ze tkwie w jakims marazmie..”

    Hej…, Livia przeczytaj raz jeszcze to, co napisałam:

    „…tkwiłam w maraźmie i podobnie jak Ty – nie widziałam w niczym głębszego sensu…”…”

    … jako odpowiedź na Twoje słowa:

    „…bo jakos glebszego sensu na ten moment po prostu w tym wszystkim nie widze..”

    … i tyle… 🙂

    Polubienie

   2. Margo 🙂 ja tylko wyrazilam co w danym momencie jest dla mnie najglebszym sensem zycia.. a nie ze nie widze zupelnie sensu.. jedynie, ze ponad ten sens.. glebszego sensu w danej chwili nie widze.. ot wszystko 🙂

    ////i w sumie byc moze najlepsze co mozna zrobic w tym zyciu to cieszyc sie ot chocby kwitnacymi migdalami.. wtedy kiedy kwitna… bo jakos glebszego sensu na ten moment po prostu w tym wszystkim nie widze :)////

    carpe diem

    null

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/my-photography/

    zdjecia kwiatkom kwitnacym na celtyckich polach zrobie jutro, bo dzisiaj uchwycily sie tylko te na mojej glowie.. haha

    null

    🙂

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: