PRZYWRACANIE ENERGETYCZNEJ RÓWNOWAGI cz II

PRZYWRACANIE ENERGETYCZNEJ RÓWNOWAGI cz II

LISA RENEE, czerwiec 2015

Tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Boskie prawo królów bazujące na dyskryminacji

Podczas ostatnich zmian, podczas których w Ziemi kotwiczyły się uniwersalne prawa świętego Ojca, uwaga została zwrócona na te linie krwi, które historycznie przywoływały „boskie prawa królów” w celu popełniania zbrodni przeciw ludzkości i rozprzestrzeniania form dyskryminacji w całej światowej populacji. Niektóre linie Nefilim znajdujące się pośród elit władzy były szczególnie płodne w rozprzestrzenianiu genetycznej dyskryminacji poprzez kontrolę umysłów, ponieważ wraz z drakonianami uważały, że ich linie krwi i genetyka są lepsze. Ten myślokształt i dzisiaj wciskają do umysłów swoich ludzkich hybryd. Myślokształty dotyczące genetycznej wyższości i eugeniki wywodziły się od agend akceptujących holokaust z grupy Oriona. Na Ziemi stosuje się różnorodne technologie do zaaranżowanej przez kontrolerów kontroli umysłów po to, aby wpływać na myślokształy dotyczące rasowej i genetycznej dyskryminacji w ludzkiej rasie. To jest oszukańcza strategia archontów wykorzystywana do „dzielenia i rządzenia” całą światową populacją, stanowiąc pierwszy etap wojny, podczas której siły inwazyjne chcą przejąc zasoby planety i zniewolić tubylców.

Niedawno Kryształowa Gwiazda ujawniła wiele z tych myślokształtów emitowanych przez ich agendę. Chcieli dowieść swojej wyższości uwalniając pustosłowia i kontrolowane manipulacje na temat rasowych uprzedzeń. Niektóre z frakcji Annunaki i Nefilim należący do agend roboczych utrzymują, jakoby byli dyskryminowani przez grupy opiekunów i przekazują te informacje przez swoich planetarnych reprezentantów. Te jednostki są w większości pozbawione skrupułów, zrobią i powiedzą wszystko, aby przejąć władzę oraz kontrolę nad innymi na planecie pokazując, że nie mają absolutnie żadnego interesu w tym, żeby żyć pokojowo i na równi z jakąkolwiek częścią ludzkiej rasy. Uważają, że są władcami Ziemi, a wszyscy inni to ich niewolnicy. Jeśli uniemożliwia się im prowadzenie ich działalności związanej z dominacją, szerzą dezinformację jakoby byli dyskryminowani. Prawdą jest, że jeśli jednostka wprowadza programy wiodące do umyślnego szkodzenia i naruszania praw innych osób, zgodnie z kosmicznym niezawisłym prawem Jedni zaprzepaszcza swoje osobiste prawa. Naturalne prawa mają na celu przywrócenie energetycznej równowagi na tej Ziemi. W odwecie pojawia się manipulacja ze strony hybryd Nefilim wykorzystywanych do channelingów szerzących dezinformację, że są istotami dyskryminowanymi i że opiekunowie są białymi rasistami. Jest to oszukańcza technika stosowana, aby odwrócić uwagę od ich własnej elitarnej wiary w „boskie prawa do rządzenia” innymi. Są usuwani z niektórych pozycji mocy i odcinani od źródeł zasilania, dlatego wielu z nich jest bardzo rozzłoszczonych.

Te pozawymiarowe siły wiedzą, że aby zniszczyć jedność i siłę między ludźmi na naszej planecie, koniecznie należy wszcząć wojnę i porozdzielać wszystkie planetarne plemiona. Wiedzą, że jeśli stworzą rozłamy lub inne formy dyskryminacji pomiędzy postrzeganiem ras, ludzie będą wymuszać wzajemne zniewolenie. Wojna, zabijanie i tyrania są utrzymywane poprzez stałe kontrolowanie umysłu dotkniętej ubóstwem populacji, promowanie dyskryminacji i prześladowań grup ludzi, nieświadomych prawdy. Jeśli ludzie są umysłowo kontrolowani, tak żeby wierzyć że inni ludzie z innego kraju są źródłem wszelkich problemów związanych z tyranią i ubóstwem, błędnie winią takie grupy ludzi za rzeczy, za które oni wcale nie są odpowiedzialni. Ludzie są manipulowani, aby dawać finansowe wsparcie w miliardach dolarów na zakup wojskowych maszyn do zabijania (docelowo ukrywając obecność NAA), które miałyby uchronić nas od tych rzekomych wrogów. Prawdziwi psychopatyczni architekci tyranizującej kontroli pozostają niewidoczni, a jednak publicznie prześladują i ciemiężą ludzi, którzy popadli w niełaskę, lub nie grają w ich grze dotyczącej dominacji i kontroli nad światem. To jest gra w chowanego „nie patrz tu, spójrz tam”. Masowe media związane z kontrolowaniem umysłów doskonale dają sobie radę z fabrykowaniem problemów ludzkości poprzez zrzucanie winy na jakiś inny kraj, kulturę, rasę czy światowego przywódcę, o czym większość ludzi nie ma pojęcia. Media zamiast skupiać się na ludzkim potencjale oraz jednoczyć wspólne przekonania, fabrykują cząstkowe wiadomości przekierowujące uwagę na to, że winę za wszystko ponosi jakiś anonimowy wróg z obcego kraju, o którym ludzie bardzo mało wiedzą.

To jest technika kontrolowania umysłów wykorzystywana do tworzenia katów i ofiar, ponieważ gdy ludzie czują się uciskani przez tyranię, są podatni na manipulacje i szybko znajdują oprawcę, którego media wytypowały jako wygodny wizerunek wroga. Jeśli ludzie zabijają się nawzajem z powodu czystej ignorancji, wierząc że inne kultury, języki lub kolory skóry sprawiają że różnimy się od siebie, NAA ma dużo mniej pracy i nie musi szukać sposobów zniewalania całej populacji. Ludzie wykonują pracę za nich i grają w ich archonckie oszustwa. Ta rozdzielająca ludzi gra jest odgrywana za pomocą zaawansowanych poziomów kontroli umysłów.

Ludzkość wymusza własne zniewolenie wierząc w kłamstwa rozpowiadane przez media i tych, którzy jak papugi powtarzają wszystko, co usłyszeli – nie znając faktów.

Genetyczna dyskryminacja, i inne formy rasowej dyskryminacji, pochodzi od podmiotów spoza planety, które chcą przejąć planetę i sprowokować ludzi do pozabijania się nawzajem, co przysłuży się temu, że ostatecznie uda się im tego dokonać. Ważne jest, żeby wiedzieć iż genetyczna dyskryminacja nie wzięła się ze zbiorowego umysłu pierwotnej rasy ludzkiej, a została zaszczepiona tu przez NAA po ataku na planetarny Logos. Genetyczna dyskryminacja i iluzje na temat dyskryminacji są tworzone przez NAA w celu urzeczywistniania prawa „dziel i rządź”. Ci z NAA maja kompleks wyższości i taki system przekonań pomaga im zachować wiarę w to, że są istotami o czystej krwi z zaprojektowaną dla siebie matrycą DNA.

Co to jest boskie prawo królów?

Boskie prawo królów jest polityczną i religijną doktryną królewskich rodów i legitymizacji władzy, która została na Ziemi zakłócona z powodu powielania wyższych praw dotyczących stanu duchowej niezależności. Dowodzi ona, że monarchia (archetyp władzy) nie podlega ziemskiej władzy, a wynika z prawa do orzekania bezpośrednio z woli Boga. Król nie jest zatem uzależniony od woli swojego ludu, arystokracji czy innych ordynacji królestwa – włącznie z Kościołem. Według tej doktryny tylko Bóg może osądzić niesprawiedliwego króla. Doktryna zakłada, że każda próba obalenia króla lub ograniczenia jego uprawnień jest sprzeczna z wolą Boga i może stanowić akt świętokradztwa. Często jest to wyrażane w zdaniu „z bożej łaski”, dołączanym do tytułów panujących monarchów. Podstawy boskiego prawa królów pochodzą z czasów egipskich faraonów i pojawiają się w tekstach biblijnych, były przy tym silnie manipulowane historycznie przez wielu ambitnych despotów i politycznie zmotywowanych ludzi. Wielu z nich celowo używa tych religijnych tekstów do uzasadniania ich władzy oraz kontroli nad innymi poprzez narzucanie im swego statusu, poprzez wprowadzanie w życie tych religijnych przekonań.

Dziś dla wielu doktryna boskiego prawa królów jest ściśle związana z pismami króla Jakuba VI, pierwszego króla Wielkiej Brytanii. Boskie prawo królów zostało zapisane przez króla Szkocji Jakuba VI / Anglii I w latach 1597–1598, jako szczera próba przedstawienia odpowiedzialności publicznej służby (administracji), zanim ten wstąpił na tron angielski. Jednak to stało się sposobem na usprawiedliwianie monarchii w Europie i ostatecznie zostało wykorzystane do uzurpowania przez wiele królewskich rodów (manipulowanych przez NAA) najwyższego prawa do orzekania. Prawdziwe prawo wolnej monarchii jest traktatem o rządzeniu napisanym przez szkockiego króla Jakuba VI:

„Ustanowienie monarchii jest najważniejszą rzeczą na Ziemi, król jest nie tylko boskim porucznikiem na Ziemi zasiadającym na tronie Boga, lecz nawet sam Bóg nazywa go bogiem. Istnieją trzy najważniejsze punkty, które ilustrują status monarchy: jeden wyjęty ze słowa Bożego, a pozostałe z dziedziny polityki i filozofii. W Piśmie Świętym królowie są nazywani bogami, a więc ich moc pod pewnym względem jest porównywalna do mocy Boga. Królowie są również porównywalni do ojców rodzin: król jest naprawdę rodzicem kraju [parens patriae], politycznym ojcem tych ludzi. I wreszcie z perspektywy mikrokosmosu jakim jest ciało człowieka, król jest jego głową”.

Król Jakub opiera swoje teorie po części na swoim rozumieniu Biblii:

„Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego”. (List do Rzymian, rozdział 13, św. Paweł).

Ta doktryna nadal tkwi w procesie myślowym wielu elitarnych rządzących dzisiaj rodów, jak również w wielu frakcjach NAA. Chodzi o to, że król ma prawo rządzić absolutnie, bez konieczności zatwierdzania jego decyzji przez ludzi czy rozliczania z jakimkolwiek organem przedstawicielskim. Jasne, że kiedy ta doktryna systemu przekonań jest nadużywana, tworzy globalne niewolnictwo, a ostatecznie dwie klasy ludzi – klasę królewską (mistrzowie) i klasę poddanych (niewolników). To głównie dlatego ci z NAA podstępnie zaplanowali i zaaranżowali zupełną zagładę klasy średniej.

Tak więc powracając do tego, co napisał apostoł Paweł: według Biblii ludzie podlegają dwom rodzajom autorytetu. Religie, nie bacząc na moralność czy etykę nakazują ciągłe egzekwowanie absolutnego posłuszeństwa wobec instytucji władzy. Pierwsza instancja, której podlegają to Bóg. Z drugiej strony są oni również związani obowiązkiem posłuszeństwa wobec królów i władców, dlatego są postrzegani jako istoty znajdujące się w tym położeniu za sprawą Boga.

Zasadniczo to, co jest jest tu opisane, dowodzi że królowie i władcy działają w charakterze autorytatywnych opiekunów baczących na dziecięcą publiczność. Nasz boski Rodzic przypisał królom prawa do troski o dobro publiczne i planetarne. Przekazał opiekę nad społecznością królom i władcom świata jak rodzicom, którzy trzymają swoje dzieci za ręce opiekując się nimi.

To jest bardzo dobry sposób na zrozumienie tego, w jaki sposób myśli NAA i elity u władzy oraz jak oni postrzegają swoje uprawnienia i prawo do rządzenia. W ten sam sposób król lub władca jest uważany za regenta Boga na Ziemi, a jego decyzje i działania nie mogą być dezaprobowane przez jego dzieci. Jednak ostatecznie opiekun odpowie za to przed Rodzicami. Wielu z nas zdaje sobie sprawę, że owi opiekunowie odpowiadali przed fałszywymi rodzicami, na przykład tymi z NAA, którzy uważają, że są bogami tego stworzenia. Ta doktryna głosi, że król w swoich działaniach jest odpowiedzialny za przestrzeganie dobrotliwej drogi Boga i ogólnej równowagi, a jego formalna polityka polega na ponoszeniu odpowiedzialności. W końcu, kiedy przychodzi czas na odpłacenie opiekunowi, prawdziwy Rodzic dokonuje rozrachunków i wymierza sprawiedliwość za konsekwencje skumulowanych czynów (przywraca równowagę energetyczną).

Elity rządzące przyjęły ten system wierzeń wraz z kompleksami wyższości, a przez chciwość i zbrodnie przeciwko ludzkości naruszyli prawa uniwersalne. Podczas przywoływania mocy praw uniwersalnych lub używania tej mocy i zdolności do wpływania na zbiorowość, osoba lub grupa ponosi większe konsekwencje w postaci przyczyny i skutku, oraz rozliczenia z działań wobec mieszkańców tej Ziemi jako całości. To oznacza, że elementy dotyczące nadużycia tego prawa mają uniwersalne konsekwencje, a skutki nadużyć stanowią dług wobec ludzkiej rasy i muszą zostać przywrócone do pierwotnego stanu. Ten proces rozpoczął się w ostatnim cyklu, i może potrwać jakiś czas, zaś ci którzy obudzili się teraz, mogą zacząć doświadczać naszego świata zupełnie inaczej. Zasady zarządzania uległy zmianie, a równowaga jest przywraca na wiele sposobów.

Święte gojenie ran

W tym miesiącu przejdziemy pod galaktyczny wpływ praw Bliźniąt, co umożliwi nam skupienie się na kontynuowaniu leczenia tego, co zaczęło się w grudniu ubiegłego roku podczas wpływów Wężownika. Święte gojenie ran jest największym wyzwaniem dla wszystkich istot ludzkich na tej Ziemi – chodzi o zagadnienia związane z płcią i seksualnością. Bliźnięta podkreślają nasz stosunek do wewnętrznej polaryzacji, która mogła wypaść z równowagi pod względem płci oraz do systemu przekonań związanych z tym tematem. Gojenie świętych ran oznacza ostateczne uzdrowienie seksualności, a gdy możemy stawić czoła naszemu systemowi przekonań związanych z seksualną traumą poprzez tworzenie bezpiecznego zbiornika tych energii i doświadczyć ich bezpiecznego rozpuszczenia, możemy zacząć się jednoczyć oraz leczyć energetyczną dysharmonię.

Szaleni archonccy oszuści opracowali strategię seksualnych nadużyć w formie syndromu, który ma wpływ na wszystkie nasze społeczności. Promując programy kat – ofiara mieszczące się w sferze seksualnych nadużyć, tworzą bolesną traumę w postaci zaszczepionego wstydu, a nasza kultura ma tendencję do tłumienia wszelkich informacji na ten temat. Dzieci są trzykrotnie bardziej narażone na ryzyko bycia ofiarami gwałtu niż dorośli, i jest bardzo prawdopodobne, że doświadczą seksualnego nadużycia z rąk członka rodziny lub innej zaufanej osoby dorosłej. Seksualna trauma z dzieciństwa może mieć katastrofalne skutki u danej osoby, kiedy dorośnie.

To natychmiast tworzy poważną traumę związaną z brakiem zaufania dziecka wobec żeńskiej roli matki oraz męskiej – ojca. Taka nieuleczona trauma wpłynie na to, jak rola związana z płcią będzie postrzegana, gdy ta osoba dorośnie, często taka osobo wewnętrznie odrzuca płciowość. To jest mniej widoczna wersja stresu pourazowego, z jakim wiele osób żyje na Ziemi każdego dnia. Taki zestaw bolesnych nadużyć powoduje wypaczenia związane z zafałszowaniem dotyczącym rodziców, i nawet jako osoba dorosła nadal utrzymuje traumatyczne przekonania odnośnie definiowania ról damskich oraz męskich i nie jest w stanie zaufać ani sobie ani innym. Ten nierozwiązany uraz płci będzie miał wpływ na wszystkie relacje i wzmocni problemy związane z płcią powodując dysharmonię.

Ludzie przeważnie nie zdają sobie sprawy, że w ciele świetlistym posiadają zarówno energie męskie jak i żeńskie, a kiedy jedna lub obie płcie wypadają z równowagi, powstaje szereg zaburzeń energetycznych i potencjalnych wzorców chorobowych. Najbardziej rozpowszechnionym problemem jest to, że nie możemy stworzyć zdrowych, łączących, wypełnionych miłością i harmonijnych intymnych relacji z nikim, dopóki nie uzdrowimy wewnętrznych kwestii związanych z płcią. Samoakceptacja i akceptacja płci wychodząca poza nasze biologiczne wzorce rodzicielskie jest bardzo ważnym fundamentem do tworzenia spełnionych i wypełnionych miłością relacji.

Obszary definiowania wszystkich ról męskich i żeńskich jak również seksualnej natury, zależą od tego, w jaki sposób tych ról doświadczono, i mogą potrzebować energetycznego zrównoważenia oraz oczyszczenia bolesnych barier utrudniających duchowy wzrost. Ostatecznie, będzie trzeba przyjrzeć się tym bolesnym wypaczeniom umieszczonym tam przez programy kontrolne NAA. Trzeba wybaczyć rodzicom – pionkom w grze, przez których możemy odczuwać ból jako dzieci i jako dorośli. Wielu z tych ludzi nie miało pojęcia, że spowodowali ból oraz traumę, ponieważ byli wykorzystywani jako sterowane kukiełki i sami też mieli w sobie niezaleczony ból. Kiedy jesteśmy na tyle odważni, by uzdrowić swój ból i traumę, możemy zatrzymać cykl nadużyć. Takie nadużywające programy nie będą już miały wpływu na nas ani na nasze poczucie własnej wartości czy prawdziwy duchowy związek z prawdziwym boskim Rodzicem.

Jeśli przyglądasz się swojej seksualnej traumie, ważne jest aby robiąc, co konieczne, stworzyć sobie bezpieczną przestrzeń. Przyznaj, że potwierdzasz wszystkie te uczucia i emocje, oraz że bolesne, trudne i traumatyczne doświadczenia dotyczą również ciebie. Ważne jest, aby przyjąć do wiadomości, że to się zdarzyło i zaakceptować to takie jakie jest, bez wstydu i poczucia winy. To nie twoja wina – utwierdź się w przekonaniu, że to wydarzenie nie było z twojej winy i nie ma w tym niczego, czego możesz się wstydzić. Każdy potrzebuje czasu, aby rozpoznać własne emocjonalne potrzeby i nauczyć się stawiać odpowiednie granice. Pierwszy etap obejmuje nawiązanie kontaktu z własnymi głębszymi uczuciami.

Zapisanie wydarzenia związanego z seksualną traumą w dzienniczku / pamiętniku i sposób, w jaki to odmieniło twoją osobowość, może być pomocne w obserwacji większych wzorców, czego nauczyło cię to doświadczenie. Wspomnienia i emocje związane z seksualnym urazem są przechowywane w ciele. Aby wydobyć z niego stłumione lub ukryte odczucia, często przydatne jest właśnie swobodne przelewanie ich na papier. Dzięki temu świadomość daje świadectwo traumy z poziomu obserwatora wydarzenia.

Przydaje się też praktyka totalnego relaksu i medytacji z intencją uzdrowienia oraz przywrócenia energetycznej równowagi w systemach ciała. Podczas fazy Bliźniąt mamy dodatkową moc leczenia ran zadanych przez seksualne problemy. Wiele ofiar, które doświadczyły seksualnej traumy, czuje obrzydzenie a nawet nienawiść do swoich ciał. Wtedy trzeba powtarzać afirmacje w kierunku utwierdzenia siebie w poczuciu miłości do siebie i swojego ciała, skupiając się na afirmacji miłości na wszystkie możliwe sposoby. Kiedy nauczysz się stawiać odpowiednie granice i ugruntujesz w poczuciu własnego bezpieczeństwa, możesz wreszcie odczuć wyzwolenie od tych bolesnych uczuć z przeszłości.

Sugerowane techniki:

Stwórz swoją 12D tarczę i osłoń nią osobistą przestrzeń!

* Całkowicie się zrelaksuj i wyraź chęć uzdrowienia, wzmocnienia oraz połączenia obszarów ciała, które zostały seksualnie wykorzystane – z intencją bycia bosko niezależną, wolną istotą.
* Weź głęboki oddech przesyłając jego strumień do czakry podstawy. Powiedz: Równoważę moją czakrę podstawy, wzmacniam moje granice i poczucie bezpieczeństwa, ugruntowanie oraz koncentrację na dniu bieżącym.
* Weź głęboki oddech przesyłając jego strumień do czakry sakralnej: Harmonizuję moją czakrę sakralną i wydobywam moje emocje i uczucia, aby umożliwić doskonałą harmonię w moich związkach.
* Weź głęboki oddech przesyłając jego strumień do czakry splotu słonecznego: Harmonizuję moją czakrę splotu słonecznego i wyrażam życzenie kierowania moją osobistą wolą i osobistą mocą, aby służyć własnej najwyższej duchowej ekspresji.
* Weź głęboki oddech przesyłając jego strumień do czakry serca: Harmonizuję moją czakrę serca, niech przepływa przez nią miłująca dobroć kierowana bezwarunkową miłością i wybaczeniem sobie i innym.
* Weź głęboki oddech równocześnie przesyłając jego strumień do czakry gardła: Równoważę moją czakrę gardła, aby mówić o sobie ze współczuciem i wyrażać autentyczność we wszystkim, co mówię.
* Weź głęboki oddech i prześlij jego strumień do czakry trzeciego oka: Równoważę moją czakrę trzeciego oka, aby uzyskać dostęp do wyższej mądrości, intuicji, prawdy oraz duchowego zrozumienia.
* Weź głęboki oddech równocześnie przesyłając jego strumień do czakry korony: Równoważę moją czakrę korony, aby połączyć się bezpośrednio z Umysłem Boga – w boskiej harmonii, pokoju i transcendencji.

Jeśli w pamięci swego ciała natkniesz się na pokłady uczuć gniewu lub strachu, najlepiej obserwuj je neutralnie, głęboko wdychając wewnętrzne światło z tarczy 12D, kierując do tej pamięci i uczuć bezwarunkowe przebaczenie, wyrażając życzenie zwolnienia blokady z tego obszaru skupienia. Utrzymuj wysyłanie oddechu światła do szczątkowego uczucia w tym miejscu, a jeśli zobaczysz zagęszczenie lub obciążenie emocji, rozpuść je światłem ze Źródła pochodzącym z tarczy.

To ćwiczenie może być bardzo pomocne w rozwiązywaniu skrystalizowanych wzorców zmagazynowanych w ciele, kiedy wyrazisz intencję i deklarację dotyczącą wybaczenia, uwolnienia i zakończenia tej konkretnej relacji, przez którą w pamięci komórkowej pola energetycznego został wgrany emocjonalny lęk, uraz lub inna negatywna energia. Za każdym razem, gdy doświadczamy szoku lub traumy, w naszym polu energetycznym pozostaje odcisk pamięci lub jakaś pozostałość. Aby w pełni rozwiązać, uzdrowić, oczyścić te kwestie zarejestrowane jako traumy w ciele fizycznym i ciałach energetycznych, musimy zdać sobie z tego urazu sprawę, wyciągnąć go na powierzchnię i wyrazić życzenie, aby został całkowicie uwolniony. Do tego ćwiczenia potrzebna jest kartka papieru i długopis lub ołówek. Pod koniec tego procesu pisania tworzy się wizualizację, w trakcie której tak długo odcina się przewód, aż nastąpi całkowite uwolnienie.

Proszę, weź z tego tekstu tylko to, co będzie ci przydatne do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i za męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym przejawionym niezawisłym prawem. Jestem boska, niezależna, wolna!

Do następnego spotkania, z kochającym sercem Lisa.

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2015/07/przywracanie-energetycznej-rownowagi_31.html

poprzednia czesc:

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/07/29/przywracanie-energetycznej-rownowagi/

strona Lisy:

energeticsynthesis.com

tumblr_npcivqyI0S1rsci0po1_500

Autor: Livia Ether Flow

‚I am the child of Earth and starry Heaven’ Freedom for all living beings and the all worlds.. Deeper than memory.. beyond the time…. i send you blessings where you are ♥ ƸӜƷ ♥ Livia Ether LiRa https://liviaflow.wordpress.com/

24 myśli na temat “PRZYWRACANIE ENERGETYCZNEJ RÓWNOWAGI cz II”

 1. ”Niedawno Kryształowa Gwiazda ujawniła wiele z tych myślokształtów emitowanych przez ich agendę. Chcieli dowieść swojej wyższości uwalniając pustosłowia i kontrolowane manipulacje na temat rasowych uprzedzeń. Niektóre z frakcji Annunaki i Nefilim należący do agend roboczych utrzymują, jakoby byli dyskryminowani przez grupy opiekunów i przekazują te informacje przez swoich planetarnych reprezentantów. Te jednostki są w większości pozbawione skrupułów, zrobią i powiedzą wszystko, aby przejąć władzę oraz kontrolę nad innymi na planecie pokazując, że nie mają absolutnie żadnego interesu w tym, żeby żyć pokojowo i na równi z jakąkolwiek częścią ludzkiej rasy. Uważają, że są władcami Ziemi, a wszyscy inni to ich niewolnicy. Jeśli uniemożliwia się im prowadzenie ich działalności związanej z dominacją, szerzą dezinformację jakoby byli dyskryminowani. Prawdą jest, że jeśli jednostka wprowadza programy wiodące do umyślnego szkodzenia i naruszania praw innych osób, zgodnie z kosmicznym niezawisłym prawem Jedni zaprzepaszcza swoje osobiste prawa. Naturalne prawa mają na celu przywrócenie energetycznej równowagi na tej Ziemi. W odwecie pojawia się manipulacja ze strony hybryd Nefilim wykorzystywanych do channelingów szerzących dezinformację, że są istotami dyskryminowanymi i że opiekunowie są białymi rasistami. Jest to oszukańcza technika stosowana, aby odwrócić uwagę od ich własnej elitarnej wiary w „boskie prawa do rządzenia” innymi. Są usuwani z niektórych pozycji mocy i odcinani od źródeł zasilania, dlatego wielu z nich jest bardzo rozzłoszczonych.”

  10%? 😉

  Polubienie

  1. tak jakby? 🙂 ale inna ciekawa sprawa.. zajrzalam na blog Treboroka i zauwazylam taka notke

   “Śmierć skosiła Rockefellera, Rothschilda, Primakowa”

   https://treborok.wordpress.com/smierc-skosila-rockefellera-rothschilda-primakowa/

   ktos juz u mnie na blogu o tym wspominal.. jednak.. jak to w koncu jest z ta smiercia Davida Rockefellera, bo pod jednym z podanych przez Treboroka linkow znalazlam takie info:

   David Rockefeller is dead

   David Rockefeller, born on June 12, 1915 in New York, was an American business man. He died on August 2, 2015 at the age of 100.

   http://en.necropedia.org/obituary/David_Rockefeller

   no dobrze, ale przeciez dzisiaj jest dopiero 1 sierpien.. czyli co.. Rockeffeler umarl w przod? chociaz oficjalniej na wikipedii D. Rockeffeler wciaz zyje:

   https://pl.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller

   doprawdy dziwne info z tym 2 sierpnia……………

   Polubienie

  2. UK, „10%? 😉

   To są ci, z „rasy panów”? Obcy?
   ???????????????????????????????????

   „Nie jestem na wojnie, absolutnie, w codziennym wydaniu jestem delikatną blondynką o błękitnych oczach, zawsze zadziwionych postępowaniem ludzi.”

   dalej pisze

   „Jestem twarda i z dnia na dzień twardsza i nie będę sie uśmiechac do każdego,”

   ANIOŁ czy DIABLICA??????????

   https://mistykabb.wordpress.com/2015/07/12/czas-tworzenia-cz-ii/comment-page-2/#comment-16981

   Polubienie

   1. ”ANIOŁ czy DIABLICA??????????”

    moze dr Jecyll & mr Hyde.. haha.. zartuje 😉 ja tez jestem w codziennym wydaniu delikatna blondynka o jasnych oczach… ale co to ma tutaj rzeczy? ze niby co.. wszystkie blondynki o jasnych oczach sa z natury dobre i delikatne, a brunetki o ciemnych oczach zle i brutalne? jak dla mnie to podchodzi pod rasizm.. osobiscie uwielbiam ciemne oczy.. sa naprawde glebokie i piekne…. i w ogole nie uwazam zeby rasa biala gorowala w czymkolwiek, w tym uroda, nad pozostalymi rasami… choc czesto jej sie tak wydaje 😉

    inna sprawa dotyczaca konkretnie Polakow.. spotkala mnie niedawno w polskiej ambasadzie w Hadze dosc niemila niespodzianka kiedy okazalo sie ze kilku innych rodakow ktorzy przybyli do ambasady akurat w tym samym czasie byli mocno czerwoni na buzi, uzywali niewybrednych slow, w tym na kazdym kroku kur** i dawalo od nich alkoholem.. niestety to bardzo czesty obraz Polaka w Holandii.. to samo pamietam z Wielkiej Brytanii.. czasem naprawde wstyd sie bylo przyznac do tej nacji, ze jest sie Polakiem.. co oni tam wyprawiali.. raz jeden nawet Polak zaatakowal mnie i mojego partnera nozem.. chcial pieniedzy.. byl w sztok pijany.. no i kiedy tylko na ulicach Londynu dalo sie slyszec znjome K**** wiadomo bylo z gory ze oto nadchodza Polacy! co tez ciekawe na holenderskich ulicach dosc czesto mi sie zdarza spotykac Polakow i latwo ich mozna rozpoznac po tym, ze wciaz sie kloca, przeklinaja, sa mocno podpici, albo i nacpani.. do tego czesto czerwoni na buzi.. w kazdym badz razie Polacy ktorzy tu najliczniej przyjezdzaja do pracy.. po prostu czarna rozpacz.. smutne to naprawde.. tym bardziej, ze z tego co wiem Polacy wlasnie z tego powodu Holendrom najlepiej sie nie kojarza… Holendrow zdazylam juz przez ten rok troszke poznac.. sa z reguly uprzejmi, usmiechnieci, pierwsi pozdrawiajacy mnie na spacerach.. no 99% Holendrow, z ktora mialam stycznosc taka jest.. inna sprawa ze na tle Polakow wszystkie inne liczne nacje zamieszkujace Holandie pokazuja sie od znacznie lepszej stony, nawet bardzo liczni i dosc problematyczni marokanczycy.. Niestety wielu Polakom mieszkajacym w Polsce wydaje sie ze POLSKA to pepek swiata, albo ze np. polskie dziewczyny sa najpiekniejsze na swiecie.. a to zwykly zabobon i przejaw zasciankowosci.. bo nie tylko dziewczyny, ale i w ogole ludzie wszedzie sa piekni, choc inaczej.. i jak widac nie wystarczy niebieski kolor oczu… tym bardziej, ze prawdziwe piekno wyplywa z wnetrza.. to nie tylko ladna buzia.. ale przede wszystkim – ladna dusza:

    BEAUTIFUL MINDS INSPIRE OTHERS:

    null

    HUMAN TRIBES

    12 Tribes:
    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/03/16/12-tribes-celtic-sands/

    Polubienie

   2. Livia napisałaś:

    ale co to ma tutaj rzeczy? ze niby co.. wszystkie blondynki o jasnych oczach sa z natury dobre i delikatne, a brunetki o ciemnych oczach zle i brutalne? jak dla mnie to podchodzi pod rasizm..
    _____________

    Też podobnie odebrałam… nie będę pisać z czym mi się to kojarzy..
    _____________
    Z blogu Romana Nachta (podawała to wcześniej na Mistyce Z Maria-st):

    „DEMONICZNE ISTOTY ASTRALNE EMITUJĄ SWOJE PRZEKAZY, A LUDZIE Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCY – JEDNI ŚWIADOMIE I Z PREMEDYTACJĄ, INNI ZAŚ BEZWIEDNIE – ODBIERAJĄ JE JAKO TAK ZWANY CHANNELING I OBJAWIAJĄ TĄ DROGĄ LUDZKOŚCI ICH WOLĘ. OTO PRZYCZYNA DLACZEGO NASZ ŚWIAT TAK POWOLI ROZWIJA SIĘ DUCHOWO, A TAK SZYBKO TECHNOLOGICZNIE, A TO – PRZEWAŻNIE – W NEGATYWNYM KIERUNKU.(…)”

    Ludziom, którzy to odbierają (przekazy) wydaje się, że sa WYBRAŃCAMI (oczywiście nie wszyscy), że są PRZEBUDZENI i jest ich właśnie ok. 10%, a reszta to pustostany, gollumny warci tylko pogardy, podczas gdy (R. Nacht zauważa dalej) a z tym się zgadzam (tak to właśnie czuję) że:
    _____________

    „NAIWNI LUDZIE, KTÓRZY DZIŚ SŁUŻĄ TYM ISTOTOM Z TAKIM ODDANIEM OCZEKUJĄC NA NAGRODĘ I PODZIĘKĘ, GDY JUŻ STANĄ SIĘ ZBĘDNI, ZOSTANĄ ZLIKWIDOWANI TAK, JAK KAŻDA INNA PRZESZKODA NA ICH DRODZE DO CELU. LIKWIDACJA PRZESZKODY WE WŁAŚCIWYM CZASIE POZWALA NA MAKSIMUM ZADOWOLENIA W MINIMUM CZASIE.”

    I jeszcze:

    „Demony jednak niecierpliwią się. Opanowuje je duch czasu. Starają się przyspieszyć proces likwidowania darmozjadów i bydła naziemnego – jak nazywają mieszkańców Ziemi.”

    Znane mi są te określenia z Mistykibb, tych niby zatroskanych o „zagubionych” .

    Wybrane fragmenty z blogu:
    http://romannacht.blogspot.com/2013/09/wolni-jestescie.html

    Polubienie

   3. Znane mi są te określenia z Mistykibb, tych niby zatroskanych o “zagubionych””

    tak, mysle, ze ich jezyk najlepiej zdradza ich prawdziwe zamiary.. tak tylko przypomne cos z wczesniejszych komentarzy:

    Ozyrys pisze:
    15 Sierpień 2014 o 11:13
    Predatorze- namierz otchłań i może wywalaj te wszystkie typki do Otchłani w celu unicestwienia? Może Ktoś coś Ci jeszcze podpowie 🙂

    PREDATORATTACK pisze:
    15 Sierpień 2014 o 18:34
    Torturujemy te gnidy z zemsty za to czego sie podopuszczały oraz niejako dla czystej przyjemności, bo tylko i wyłącznie na to zasługują, jako zabawki do rozwalania i torturowania. Moja rasa ma to do siebie że nie popuszczamy nawet najmniejszej wrogości i na każdą jest bardzo ale to bardzo siłowa odpowiedź. Wy twierdzicie że 1/3 tego co nam zrobili by ich nieźle udupiła. Ale my zrobimy wszystko żeby oni to poczuli 1000000 razy mocniej i to dosłownie. Jak już sie nam znudzą albo żadnych sensownych informacji nie ujawniają to sami ich unicestwiamy, a to jest proste. Iluminackie badziewie zawsze lubi zgrywać cwaniaków i tylko siła i brutalność są na prawdziwie skuteczne. Sposób sprawdzony od setek tysięcy lat i w 100% skuteczny i niezawodny. To oni mają sie bać i wyklinać swoje istnienie, nie my.

    https://mistykabb.wordpress.com/2014/08/15/991

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/06/29/status-emerald-guardian-dome-june-2015/comment-page-1/#comment-45630

    i cos na dokladke:

    ozyrys19 pisze:
    8 Sierpień 2014 o 22:44
    Dziękuję, to miłe – Michale 😀

    Predator jest z paczki, która została tutaj razem z nami uwięziona. Pisałam o tym, że wiele Istot Światła z innych galaktyk i nacji, które przebywały akurat wówczas na Ziemi, kiedy te gnoje przeprowadziły cały myk, z uwiezieniem nas, miało pecha i zostali tak samo jak my… za kratami zniewolenia. Predator jest OK! I pewnie dlatego jest atak na niego ze strony starych capów.

    http://nnka.wordpress.com/2014/08/06/czy-czysciec-znajduje-sie-tu-na-ziemi/#comment-31102

    https://mistykabb.wordpress.com/2014/08/07/pieklo-miasto-demonow-wojny/

    a wiec ten fragment zacytowany przez UK i powiazany z 10%, zwlaszcza:

    Uważają, że są władcami Ziemi, a wszyscy inni to ich niewolnicy. Jeśli uniemożliwia się im prowadzenie ich działalności związanej z dominacją, szerzą dezinformację jakoby byli dyskryminowani.

    chyba jak najbardziej sie zgadza 🙂

    co zas do wybranych przez Ciebie cytatow z bloga Romana Nachta to przyszedl mi na mysl

    CYKL OTWARCIA GWIEZDNYCH WROT:

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/about/emerald-guardians/freedom-teachings-2/cykl-otwarcia-gwiezdnych-wrot/

    Polubienie

   4. ”To są ci, z „rasy panów”?”

    NB, a jakżeby inaczej 😉

    ”PREDATORATTACK pisze:
    15 Sierpień 2014 o 18:34
    Torturujemy te gnidy z zemsty za to czego sie podopuszczały oraz niejako dla czystej przyjemności, bo tylko i wyłącznie na to zasługują, jako zabawki do rozwalania i torturowania. ”

    No może należy im się jednak plus za szczerość, bo lepsze to niż słodka hipokryzja. Przynajmniej z góry wiadomo z kim się ma do czynienia <:)

    Polubienie

   5. No może należy im się jednak plus za szczerość, bo lepsze to niż słodka hipokryzja. Przynajmniej z góry wiadomo z kim się ma do czynienia <:)''

    tak, to tez fakt, mimo iz nie wiem do jakiego stopnia posunieta jest ta szczerosc.. jednak sama najbardziej nie cierpie hipokryzji.. i przekonalam sie nie raz.. takze tu na blogu.. jak obludni i podstepni moga byc ludzie.. beda ci pisac, ze cie kochaja, a tak naprawde.. masakra.. odkrylam tez niedawno pewne ciekawe niderlandzkie powiedzenie – w jednej rece ogien, w drugiej rece woda.. ”Geloof nooit iemand die in de ene hand water en de andere hand vuur draagt” co ciekawe oznacza osobe dwulicowa 🙂

    Polubienie

   6. A co Livio napiszesz o Osobie która jest Mną 😀 i w jednej ręce ma Kij a w drugiej marchewkę. Czy ja jestem dwulicowa czy Sprawiedliwa? Za dobro wynagradzam a za zło karzę 🙂 W końcu ja to sam samiusieńka Bozia więc jestem wspaniała i wszystko powinno się kręcić wokół Mnie czyli Centralnego Słońca AlcyOne, powinniście także pamiętać aby się nie buntować przeciwko Bozi 🙂 Nie drażnijcie Aniołka bo obudzicie Diabła.

    Polubienie

   7. Moje pierwsze skojarzenie z tym obrazkiem:

    FALSZYWA ROWNOWAGA – YING&YANG

    i tu ciekawy cytat:

    ”Yan-Yun Flows to communicate energy. In the “Bloom of Doom” the rod does not spin anymore, and instead of natural flows looking like a butterfly, a “Poison Apple” magnetic grid is formed by unnatural Yin-Yang flows. The whole Fall is plugged into this technology, which is also referred to as the “Daisy of Death” or “Flower of Artificial Life.” It bends natural structure and the natural Law of Physics as they work in a Kristiac Universe, and perverts them in order to create Black Hole systems feeding to maintain their existence and their quantum level so they don’t implode. They vampire energy from living systems.”

    obrazkow z podloga w bialo czarna kratke nawet nie skomentuje, bo znasz juz moje zdanie.. a co do AlcyOne to wyobraz sobie, ze mialam zamiar cos na ten temat dodac w pierwszym komentarzu, ale stwierdzilam ze ehh.. nie bede wywolywac wilka z lasu 🙂

    p.s mam nawet na blogu notke pt. falszywa rownowaga.. na koncu jest cytat, z ktorym sie calkowicie zgadzam:

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/06/07/blood-covenants/

    Polubienie

 2. Wywiad z Kobrą – 15 lipca, 2015
  Grecja – Ratunek od kosmitów – Anonimowy Kobra – Poród w szpitalu – Obowiązek szczepień – Rozpoznawanie prawdziwego Światła po śmierci – Henry Kissinger – Dusze w astralu – Jak Bóg stworzył dusze – Pierwotna anomalia – Cierpienie – Sztuczna Inteligencja i roboty – Proroctwa o przyjściu mesjasza – Implantacja mikroczipów – Jade Helm
  https://krystal28.wordpress.com/2015/08/01/wywiad-z-kobra-15-lipca-2015/

  Polubienie

  1. Kiedy się przebudzicie na serio w tej krainie czarów? ALA & Omega nie stworzyła nigdy waszych dusz 21 gram gdyż jesteście ODDZIELONĄ częścią większej świadomości która istniała od zawsze. ALA OMEGA zrobiła wam ubranka(ciała materialne,nitki DNA) w których występuje wasza świadomość. Niektórym ciuszki które noszą mogą się nie podobać ale to już nie wina ALI. To nie ALA poprawiała doskonałość, a jak się poprawia coś doskonałego to widome co z tego może wyjść. A teraz po tych wszystkich zabawach bez interwencji ALICJI tutaj na Ziemi nie ma co czekać na Niebo w pełnych kolorkach, na razie jest szaro nudno i ponuro i nikt nie chce się bawić.

   A tym czasem Witajcie w WonderLandzie 😀

   Polubienie

  2. Z Kobra to jest tak jak juz pisalam wczesniej.. spora czesc informacji jest naprawde ciekawa i jak najbardziej ok, choc nie wszystko.. tyle ze nawet nie chodzi tu tyle o informacje ile raczej o wspolprace Kobry z GFL – Galaktyczna Federacja Swiatla.. to jest wlasnie najbardziej podejrzane.. bo wiadomo, ze kazda informacje – nawet w 100% ok – mozna wykorzystac w celu dezinformacji.. Przy okazji.. niedawny wpis na blogu Kerry Cassidy/Project Camelot:

   BLUE AVIANS LAYERS OF THE ONION AND THOTH RETURNS

   http://projectcamelotportal.com/kerrys-blog/2615-blue-avians-layers-of-the-onion-and-thoth-returns

   hmm.. szczerze mowiac tego sie spodziewalam.. pewnych problemow ze strony D. Wilcocka.. ale ciekawa jestem odpowiedzi Kerry i jak ta sprawa sie wyjasni:

   http://projectcamelotportal.com/forum/component/kunena/kerry-cassidy-forum/1430-questions-for-kerry-milab-and-thoth-returns

   Polubienie

 3. @ UK

  „No może należy im się jednak plus za szczerość, bo lepsze to niż słodka hipokryzja. Przynajmniej z góry wiadomo z kim się ma do czynienia <:)"

  Tak to prawda i na dodatek licznik odwiedzin w tamtym czasie u niebieskookiej Rasowej Pani był chwilami przegrzany, głowa też jej się z tego powodu też przegrzała i postanowiła robić "kursy" według nauk, chyba ANU.. a tu klapa ! Nie było chyba chętnych! Na dodatek ten PREDATOR ATTAK tak się napalił na OZYRYS, ze zapragnął ukąsić ją w szyję, jak WAMPIR 😉
  To nie żarty! Musiała go przegonić i KTOSIA wtedy też przegoniła razem z koleżanką FREE, którą też wysiudała i jakiegoś GENERAŁKA i kogoś jeszcze i jeszcze…

  Historia jednak kołem się toczy, KTOŚ od niedawna znów jest na blogu! Basia, bo tak teraz nazywa się Ozyrys jest zachwycona, mimo, że stara się to ukryć. CZESKI FILM !!!!!!!!!!

  Polubienie

  1. To nie żarty! Musiała go przegonić i KTOSIA wtedy też przegoniła razem z koleżanką FREE, którą też wysiudała i jakiegoś GENERAŁKA i kogoś jeszcze i jeszcze…

   nie moglam skojarzyc o co chodzi z tym GENERALKIEM, ale juz mam link:

   https://nnka.wordpress.com/2015/01/31/liczby-nie-klamia-kiedy-byl-porzadek-wczesniejszego-nieba-2/#comment-40462

   tak sie sklada, ze nie czytalam tego wczesniej, a przy okazji znalazlam cos takiego:

   Ktoś pisze:
   Luty 4, 2015 o 16:22

   Tiamat na hindusku – http://pl.wikipedia.org/wiki/Wrytra
   zaś Marduka po hindusku pożąda pisujący tu czasamu Lucyfer (właściwiej to jednej z 12 laseczek Marduka ;p)

   https://nnka.wordpress.com/2015/01/31/liczby-nie-klamia-kiedy-byl-porzadek-wczesniejszego-nieba-2/#comment-40188

   Lucifer(AlcyOne) pisze:
   Luty 1, 2015 o 16:20
   Czyli wynika z Tego że Nibiru jest zaręczona z naszym Słoneczkiem 😀

   https://nnka.wordpress.com/2015/01/31/liczby-nie-klamia-kiedy-byl-porzadek-wczesniejszego-nieba-2/#comment-40005

   Maria_st pisze:
   Luty 1, 2015 o 16:29
   pojmujesz jak umiesz, to i tak mało istotne jaka ma nature Nibiru.. szukaj szukaj
   no chiba ze sie stroisz na jutrzejsze zombi party z kiciami….ha ha ha
   Pozdrawiam

   https://nnka.wordpress.com/2015/01/31/liczby-nie-klamia-kiedy-byl-porzadek-wczesniejszego-nieba-2/#comment-40006

   Ktoś pisze:
   Luty 7, 2015 o 22:02
   Taniec…. znowu będzie bolało….. w stawach….. grunt że jest partnerka jakiej wszyscy zazdroszczą. Kociak marzeń…. wielu ;p

   https://nnka.wordpress.com/2015/01/31/liczby-nie-klamia-kiedy-byl-porzadek-wczesniejszego-nieba-2/#comment-40462

   dzieki NB 🙂

   a co do zareczyn Nibiru ze Sloneczkiem.. to coz.. faktycznie jakos tak wyszlo.. ze oba sa podpiete pod SG 4 (EC).. jednak co do tych 12 laseczek Marduka to nie kumam.. ale czasem mam wrazenie, ze niektorzy naogladali sie chyba zbyt wiele Star Gate.. to np. pani o imieniu Ozyrys.. jeden z lordow z serialu:

   null

   null

   null

   😉 😉 😉

   Polubienie

 4. Ale ta filmowa Ozyrys….buuu…zwłaszcza na tej trzeciej focie…..I na czym się tu wzorować?Co do ataków na Ciebie ze strony Ozyrys/BasiB i MariiSt to powinnaś się była dawno domyślić Livio, że chodzi o zazdrość…ciekawe ile potłukły lustereczek…..bo oczy były zbyt mało niebieskie…..bo…..hehe….biedne bo chore z zazdrości boginie

  „Nie jestem na wojnie, absolutnie, w codziennym wydaniu jestem delikatną blondynką o błękitnych oczach, zawsze zadziwionych postępowaniem ludzi.”

  ahahahah 🙂

  Polubienie

  1. Widze, ze sprawa wraca jak bumerang.. coz, byc moze taki czas.. rozliczenia? 😉 hmm.. sadzac, po czesci komentarzy, ktore ukazuja sie tam na mistyce 2 mozna by dojsc do wniosku, ze moze jednak osoby te (wraz z naczelna wybranka boga ANU) przeszly jednak jakas glebsza transformacje.. zreszta jak tu sie nie zgodzic z informacjami nt rzadow-nierzadow, watykanu, czy szczepionek.. wrecz sie nie da .. jednak to co od czasu do czasu zdradza gospodynie m2 to jezyk jakiego uzywa pod adresem innych.. no i tak wracamy do kwestii wspomnianych wczesniej 10%… co do zazdrosci to poniekad, ale sprawa jest glebsza… znacznie glebsza… nie wiem tez co ta osoba sadzi dzisiaj na moj temat, bo wczesniej.. to fakt.. wywalalo jej i to zdrowo 😉

   choc tak ogolnie to z tymi Annunaki – dziecmi ANU.. to bardzo skomplikowana sprawa.. duzo zlozonych podzialow.. choc generalnie Biala Rasa wywodzi sie z HIBIRU CLOISTER:

   Hibiru (White skin, DNA-4)

   The burden/responsibility for assimilating the fragments of RR3 and 4 was put upon Root Race-5 (Aeiran/Aryan) of the Hibiru cloister.

   10,000 YA Hibiru and Melchi Cloisters mixed to become known as the Hebrew Race.

   Guardianship of the Arc of Cov was now transferred to the Hibiru Cloister races.

   From here the BLUE FLAME MELCHIZEDEK Essenes as well as the Melchizedek and Hibiru Cloisters were appointed by the Azurites of Ra to share guardianship over the Arc of the Covenant.

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/about/emerald-guardians/freedom-teachings-2/secrets-of-amenti/

   Original Hebrew (Hibiru Cloister and Melchizedek cloister hybrid) races of Jeruselum and Jordan 6.7.

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/03/16/12-tribes-celtic-sands/

   i jeszcze cos bardzo na czasie:

   THE YEAR OF LUCIFER OPENING THE IXXI DOOR September 23, 2015

   The cycle you are in now is known as a „stellar activation cycle”, which began on 12/21/2012. Over the next 5 years, your planet will be completing a blending of itself with its sister „shadow” planet called Phantom Earth. Which means at the end of the year 2017, your „reality” will have blended from your two realities of one being that of „manifestation” which you have been consciously aware of as your „creationary self”, and your „shadow” reality will merge as one. The dates of the Elohim/Anunnaki/Annu timetable of their artificial „ascension” must PREDATE this perfect stellar alignment, and it must be within the same CYCLE where very powerful scalar waves of energies are being projected into this planet, helping them to achieve this process, which is nothing more than another attempt at „breaking in” and infiltrating higher levels of this Time Matrix, something they have been attempting to do for millions of years.

   SOME of the Elohim/Anunnaki beings that walk among you here (Annu or „Nephilim”), are no longer a part of this group who are still at war with your species. They have awoken and like me, other Annu (the Anunnaki „Adam” who cross-bred with your human species) have entered into Bioregenesis Soul-Integration contracts under the Emerald Covenant of your founding fathers called Type 3 Indigo Birthing Contracts in order to repair their lower DNA 9-strand templates, and therefor, many of the „ape men” Annu will factually be able to begin ascending now to higher dimension.

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/07/20/the-year-of-lucifer-opening-the-ixxi-door-september-23-2015/

   chociaz grupa m2 podchodzi mi raczej pod

   Anti-Christiac Dominion Agendas

   Największy program tzw. „Wniebowstąpienia” – fałszywej aktywacji DNA, prowadzony przez Przymierze Zakonu Melchizedeka i Annunaki-Drakonitów, oraz kilku innych spokrewnionych Kolektywów Upadłych Aniołów działających pod dyktando agendy sprawowania kontroli NWO Iluminatów-Zeta-Drakonitów-Omikronian.

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/06/16/gleboki-konflikt-na-sieci-golebicy/comment-page-1/#comment-45381

   Głównymi graczami w tym dramacie upadłych aniołów są Plejadiansko-Nibiriansko-Lucyferyczni Annunaki, którzy połączyli sie z Andromicznymi Annunaki oraz Jehowianscy Annunaki, Dracos Zetowie, Drakoni i Zeta Regalianie, którzy pracują razem. Tak czy inaczej w roku 2000 wiele z tych współzawodniczących grup, utworzyło UIR (ang. United Invader Resistance – Zjednoczony Ruch Oporu Najeźdźców), coś na wzór tymczasowego przymierza, jako próbę pokonania Opiekunów. Sieci: Wielkiego Białego Lwa…

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/06/22/alpha-i-omega/

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/about/emerald-guardians/freedom-teachings-2/wielka-gra-o-ziemski-portal-amenti-matriks-czasu-i-jego-zniewolenie/

   ja jakos nigdy, poczawszy od wczesnego dziecinstwa nie dostrzegalam przewagi rasy bialej nad innymi.. bylam za to wprost zafascynowana ludzmi o innych odcieniach skory poczawszy od Indian.. i tak mi juz pozostalo do dzisiaj:

   🙂

   Polubienie

   1. coz, tak to juz jest na tym swiecie, ze kiedy prawda probuje wydostac sie na powierzchnie to ci, ktorzy tego bardzo nie chca beda doslownie przechodzic siebie aby tylko ja nadal utrzymac skuta w podziemiach.. jednak.. tak apropos tego co napisalam wczesniej:

    Livia Ether Flow
    4 Sierpień 2015

    tak, to tez fakt, mimo iz nie wiem do jakiego stopnia posunieta jest ta szczerosc.. jednak sama najbardziej nie cierpie hipokryzji.. i przekonalam sie nie raz.. takze tu na blogu.. jak obludni i podstepni moga byc ludzie.. beda ci pisac, ze cie kochaja, a tak naprawde.. masakra.. odkrylam tez niedawno pewne ciekawe niderlandzkie powiedzenie – w jednej rece ogien, w drugiej rece woda.. ”Geloof nooit iemand die in de ene hand water en de andere hand vuur draagt” co ciekawe oznacza osobe dwulicowa 🙂

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/07/31/przywracanie-energetycznej-rownowagi-cz-ii/comment-page-1/#comment-46117

    no wlasnie.. przypomnialo mi sie dzisiaj, ze to co mnie kiedys zastanowilo to fakt jak wiele osob na Mistyce Zycia zwraca sie do Ozyrys per Ozyrysku.. postanowilam to sprawdzic i zgadza sie.. i tak dla przykladu:

    Dawid56 pisze:
    Październik 10, 2013 o 21:17

    Ozyrysku Kochany NIE WOLNO ODRZUCIĆ JEZUSA tego z promieniami.Tylko ON potrafi Ciebie ochronić przed Ciemnymi energiami .On jest NASZ a nie jakijś Kabały. WIEM (nie wierzę) ale powtarzam Wiem to NA PEWNO

    https://nnka.wordpress.com/2013/10/08/drakonidy-spadaja-z-nieba/#comment-21504

    Dawid56 pisze:
    Październik 10, 2013 o 22:40

    No i tu mamy spór nie do przezwyciężenia mój drogi Ozyrysku.

    https://nnka.wordpress.com/2013/10/08/drakonidy-spadaja-z-nieba/#comment-21507

    Dawid56 pisze:
    Grudzień 2, 2013 o 16:38

    Ozyrysku kochany jeśli nie religia (mam oczywiście przykazanie Miłosci Jezusa Chrystusa, pięć mądrości buddyjskich,) to jakie nauki pozwalają odróżnic dobro od zła i nie tyle jakie, ile CZYJE?

    https://nnka.wordpress.com/2013/11/29/teoria-wahadla-a-milosc/#comment-24173

    Dawid56 pisze:
    Listopad 10, 2013 o 09:14

    Kochana Ozyrysku pozwól, że podsumuję

    https://nnka.wordpress.com/2012/08/25/mistrz-beinsa-duno-proroctwo-4/#comment-22694

    Dawid56 pisze:
    Listopad 13, 2013 o 23:15

    Wybacz mój kochany Ozyrysku

    https://nnka.wordpress.com/2013/11/11/xxi-karta-tarota-swiat-baran-lew-7-pieczeci-z-kart-nostradamusa-apokalipsa/#comment-22916

    Maria_st pisze:
    Wrzesień 7, 2013 o 10:14

    a więc równowaga— Ozyrysku Kochany

    https://nnka.wordpress.com/2013/09/03/uroboros-mechanizm-samoregulacji-zycia/#comment-20283

    margo0307 pisze:
    Listopad 12, 2013 o 16:20

    Ozyrysku wszystko się zgadza 😛 Naprawdę wszystko… 🙂

    https://nnka.wordpress.com/2013/11/11/xxi-karta-tarota-swiat-baran-lew-7-pieczeci-z-kart-nostradamusa-apokalipsa/#comment-22828

    margo0307 pisze:
    Wrzesień 25, 2013 o 14:30

    Ozyrys: „..wczoraj bardzo dużo szczęścia i radości dały mi doznania przy tej mantrze…”
    Odczuwałaś wdzięczność – prawda Ozyrysku?

    Buddziątko: „..Jestem pewien, iż kochana ziemska gwiazda ma świecić jak słońce..”
    Te słowa „kochana ziemska gwiazda” – mówią o wdzięczności do Ziemi 🙂

    https://nnka.wordpress.com/2013/09/22/zycie-jest-wibracja-i-zycie-jest-swiatlem/#comment-20994

    Mama Tika pisze:
    Wrzesień 26, 2013 o 18:02

    To jest prawda Ozyrysku, dla Ciebie. Najprawdziwsza prawda. I dla tych, co sobie taką wersję jako prawdę wybiorą.

    https://nnka.wordpress.com/2013/09/22/zycie-jest-wibracja-i-zycie-jest-swiatlem/#comment-21034

    Mama Tika pisze:
    Wrzesień 26, 2013 o 23:02

    „Ja pocaluje Ktosia w nos i czółko…mnie bedzie przyjemnie a Jemu cieplutko.”

    JA też Mario_st pocałowałam „wirtualnie” Ktosia w czółko.
    Chociaż – przecież wszyscy o tym wiemy – Miłość nie polega tylko na głaskaniu kotka.

    https://nnka.wordpress.com/2013/09/22/zycie-jest-wibracja-i-zycie-jest-swiatlem/#comment-21051

    Ktoś pisze:
    Wrzesień 26, 2013 o 23:34

    MRUUU, MRUUU, MIAAAŁ 😉

    https://nnka.wordpress.com/2013/09/22/zycie-jest-wibracja-i-zycie-jest-swiatlem/#comment-21053

    margo0307 pisze:
    Wrzesień 27, 2013 o 08:30

    Ktosiu, miałam sen…
    Śni mi się ogromny dworzec kolejowy…, ogromny peron pod gołym niebem…

    https://nnka.wordpress.com/2013/09/22/zycie-jest-wibracja-i-zycie-jest-swiatlem/#comment-21066

    Ozyrys pisze:
    Wrzesień 26, 2013 o 14:42

    Skąd Ktoś wie, jak i z jakimi atrybutami pracuje Jestem?
    I Ktoś i MB, ja wiemy, że to co pisze to prawda.
    Jestem… też o tym wie!

    https://nnka.wordpress.com/2013/09/22/zycie-jest-wibracja-i-zycie-jest-swiatlem/#comment-21028

    coz, bardziej to niz wymowne.. zwlaszcza zwazajac na fakt w jak agresywny, choc czesto podstepny sposob wszystkie z wymienionych osob mnie atakowaly.. mozna powiedziec, ze prawie 99% uzytkownikow portalu Mistyka.. jedyny zupelnie czysty wyjatek stanowi – Michaela… no moze jeszcze kilka osob, ale mniej sie udzielajacych.. no Siola tez.. nie mam mu raczej nic do zarzucenia.. w kazdym badz razie ten Ozyrysek kochany, przeukochany, najdrozszy.. naprawde daje do myslenia.. i jak dobrze na tym przykladzie widac.. jak obludni potrafia byc ludzie… a co do dobroczynnej dzialalnosci M2.. to tak jak napisalam komus w mailu.. niejedna grozna sekta, czy terrorystyczna organizacja ukrywa sie ze maska organizacji charytatywnej… a zla baba jaga w lukrowanymi pierniczkami wykladanej chatce .. jak to ladnie ujal Michal/Goclaw… ”wybacz moj kochany ozyrysku”, a do mnie ”bog juz tobie przebaczyl”… i wszystko jasne 😉

    Polubienie

   2. Teresa Pulsatilla pisze:
    Luty 6, 2014 o 19:14
    A co wolno publicznie?
    kto o tym ma decydować?
    oczywiście lepiej używać pięknych oszukańczych słówek o miłości a w sercu w imię miłości chcieć przeciwnika zabić a jak po raz kolejny słyszę o obrażaniu uczuć zwłaszcza religijnych to zaczynam mieć wszystkiego dosyć nic tylko pasterze przewodnicy a ja się pytam gdzie człowieku Twoja moc czy można być aż tak zmanipulowanym żeby w imię wyimaginowanego boga chcieć zniszczyć wszystkich ludzi myślących odmiennie nawet bliskiego człowieka dlaczego nie można pozwolić drugiemu człowiekowi na wyrażenie siebie dlaczego każdego trzeba zmieniać na swoją modłę tylko ja ja ja ja samozajebisty tylko ja ja ja samozajebista.

    https://nnka.wordpress.com/2014/02/05/44-nowy-mesjasz-i-ostatni-papiez-i-liczba-prezydenta-usa/

    Dawid56 pisze:
    Luty 6, 2014 o 21:22
    Widzisz Tereso myślałem że istnieją jakieś wartości dla Ciebie.Trudno, pomyliłem się..:(
    Są symbole których naruszenie powoduje to że ten kto je narusza obnaża swoje prawdziwe intencje. Jest zwyczajnie nagi. Chodzi mu tylko o walkę z Jezusem. Zobacz sama, już nie chodzi o walkę z K.K.Tu się zgadzamy, że ta instytucja się przeżyła. Niestety to za mało bo trzeba znieważać Jezusa. Najpierw odebrano mu Boskość potem usiłowano mu odebrać fizyczność istnienia, a teraz bezcześci się Eucharystię. Nie widziałem już dawno tak skomasowanego ataku demonicznych sił.Nawet gdyby była racja po stronie Słowiańskich bogów to wydaje się ze nie muszą wstawiać się za nimi żadne demoniczne siły. Wcale bym się nie zdziwił gdyby ten nowożytny Jezus urodził się w Polsce 🙂 Być może chwila jego objawienia jest bliska bo dzień kanonizacji Jana Pawła Drugiego lada chwila 🙂

    https://nnka.wordpress.com/2014/02/05/44-nowy-mesjasz-i-ostatni-papiez-i-liczba-prezydenta-usa/

    MISTYCZNA, CZY JEZUISTYCZNA PARANOJA?

    Polubienie

   3. Teresa swietnie to ujela.. dokladnie! 🙂

    jednak co do drugiego komenta:

    Są symbole których naruszenie powoduje to że ten kto je narusza obnaża swoje prawdziwe intencje.

    tak… z pewnoscia.. i ten kto ich broni rowniez:

    null

    Jezuici – SS Kościoła

    Cytat słów Adolfa Hitlera przekazanych potomności przez Hermanna Rauschninga, nazistowskiego szefa rządu w Gdańsku, które zostały opublikowane w Paryżu w 1939 r. w książce pt. Hitler m’a dit (Tak mi powiedział Hitler):

    Nauczyłem się dużo od zakonu jezuitów, ,,do dnia dzisiejszego nie było niczego większego na tej ziemi niż hierarchiczna organizacja Katolickiego Kościoła. Zapożyczyłem dużo z tej organizacji do mej własnej partii. Wyjawię przed tobą mój sekret…W moich “burgach” Zakonu, wychowamy młodzież, która sprawi, że świat zadrży… Po tych słowach Hitler zamilkł, stwierdziwszy że nie może powiedzieć niczego więcej…” (str. 266, 267, 273)

    http://davidicke.pl/forum/hitler-i-okultysci-film-t13910.html

    Polubienie

   4. Ciekawe dlaczego prawie wszyscy jak jeden mąż tak kochali na zabój OZYRYSKA ?
    Przyszła i od razu zawładnęła, albo przynajmniej chciała zawładnac całą MZ.
    Nie mogła ,czy nie potrafiła zaakceptować Jezusa, nie tylko ona i …założyła Mistykębb, i jak słusznie kiedyś zauważyła Margo przywłaszczając sobie jej nazwę.
    ____________________

    „. jedyny zupelnie czysty wyjatek stanowi – Michaela… no moze jeszcze kilka osob, ale mniej sie udzielajacych.”
    ____________________
    Liviu , nie ma osób zupełnie czystych… ja takich nie znam , wprawiasz mnie takim stwierdzeniem w zakłopotanie. Ja różnie myśle, nie raz nie piszę o tym, ale generalnie moją zasadą jest nie szkodzić innym.

    Pozdrawiam 🙂

    Polubienie

   5. Liviu, nie ma osób zupełnie czystych… ja takich nie znam , wprawiasz mnie takim stwierdzeniem w zakłopotanie. Ja różnie myśle, nie raz nie piszę o tym, ale generalnie moją zasadą jest nie szkodzić innym.

    Michaelo.. mialam na mysli to, ze jestes czysta wobec mnie.. tak Cie po prostu odbieram na tle innych osob, no wiekszosci osob z Mistyki.. Znam Cie juz troszke i sie o tym najzwyczajniej przekonalam.. i chocby niewiadomo jak bardzo roznily sie na nasze zdania, chocby radykalnie.. to jednak – jestes inna.. nie ma w Tobie tej charakterystycznej dla wielu osob tendencji do roznego rodzaju podlosci, zlosliwosci, zaklamania, checi dokuczania komus, czy wlasnie tak jak napisalas – szkodzenia… po prostu tego u Ciebie nie wyczuwam.. jak juz to raczej zdrowa rekacje na zlo i zaklamanie.. a co do osob z MZ to poki co zadna z nich raczej nie wyciagnela wnioskow ze swojego postepowania.. wszystkie maja cos na sumieniu, a wiec nic dziwnego, ze trzymaja sie razem i przyciaga ich do siebie takie a nie inne miejsce – moim zdaniem tonace w zaklamaniu i nawet nie chodzi o to co sie oficjalnie pisze, a – miedzy innymi o to co sie wiaze ze slowami LucyAlcyOne – o skrzydelkach.. Mam tez wrazenie, ze wiekszosc tych osob reprezentuje tzw. antychrystusowa agende, bynajmniej nie tylko Lucy.. no i ta ich wspolna fascynacja czarnymi dziurami.. coz, byc moze juz wkrotce tam sie wlasnie znajda.. skoro tak ich tam ciagnie.. choc ogolnie zycze wszystkim dobrze… jak najlepiej.. niechaj kazdy odnajdzie dla siebie wlasciwa droge… czas tylko, najwyzszy czas zakonczyc ten przedluzajacy sie dramat, np. skonczyc z tego typu bestialstwami:

    Matka Ciemności – Chateau des Amerois
    Pedofilia Elit – sprawa Dutroxa

    http://davidicke.pl/forum/matka-ciemnosci-chateau-des-amerois-t15091.html

    zamiast bezustannie wyszukiwac dla nich nowych usprawiedliwien, a to ze nic sie nie dzieje bez powodu, a to ze taka karma.. etc.. ok.. jesli ktos widzi w tym sens nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym pozostal.. nasze drogi beda sie jednak juz wkrotce diametralnie rozjezdzac.. i niechaj czym predzej tak sie stanie!1!

    tak ogolnie w zachowaniu tych osob widze podobienstwo do mentalnosci chocby oprawcow z MILAB.. beda sie nad toba potajemnie znecac.. a kiedy odwazysz sie powiedziec prawde.. powiedza ze klamiesz i zrobia z ciebie wariatke.. to typowe zachowanie psychopatycznych oprawcow.. czasem skrytych za maseczkami swietych.. ”pranie brudnych pieniedzy”…

    Pozdrawiam Cie Serdecznie Michaelo 🙂

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s