Uzdrowienie Męskości

Vitruvithumb

Druga czesc tekstu Lisy Renee pt ”OKALECZANIE MĘSKOŚCI” z lipca 2015 w tlumaczeniu Teresy Serafinowskiej:

Uzdrowienie Męskości

Droga do uzdrowienia męskości wiedzie najpierw przez zrozumienie, że wszyscy ludzie są formami energii o zasadzie męskiej lub żeńskiej. Nie ma sposobu, aby zatrzymać podstawową przejawioną energię świadomości, lecz kiedy jesteśmy zdezorientowani, łatwo odrzucić zasadę, co powoduje najsilniejsze wewnętrzne cierpienia. Istoty w męskim ciele mają widoczną zasadę męską, a ciało jest odzwierciedleniem tej energetycznej zasady. Jednak wewnątrz męskiego ciała jest ukryta zasada żeńska. Tak więc mężczyzna musi znaleźć mniej widoczny składnik siebie i nauczyć się komunikować z wewnętrzną kobietą. Jeśli nie rozumie tej żeńskiej wewnętrznej zasady, nie może się z nią wyraźnie komunikować, odczuwa ból i cierpi wewnętrznie. Zasada żeńska jest potrzebna do komunikowania się z uczuciami, zdolnością odczuwania, świadomością i wspiera pionowe połączenie z siłami duchowymi. Bez zrozumienia roli męskiej i żeńskiej oraz traktowania ich jako równych sobie, nie da się być duchową pełnią

Ten brak zrozumienia jest przyczyną szerokiego rozłamu / separacji pomiędzy płciami. Oto co agenda NAA osiągnęła przez wepchnięcie archetypu fałszywego króla tyranii do umysłów, które są wykorzystywane do egzekwowania patriarchalnej dominacji „dziel i rządź” na Ziemi. Jeśli wierzymy w definicję męskiej zasady i w to że fałszywy król tyranii jest prawdziwy, zasilamy archetyp płci oraz reguły panujące w systemach społecznych, które zostały ukształtowane kulturowo przez umysł drapieżcy z NAA akceptowalny jako normalny standard dla mężczyzn. Aby zmienić męski archetyp, trzeba zrozumieć, że przyjęliśmy i egzekwowaliśmy w naszym stylu życia archetyp fałszywego króla tyranii. A wtedy dążymy do zastopowania zasilania i nagradzania tych zachowań u mężczyzn i kobiet. Zaczynamy modelować różne zachowania i współczujące style komunikacji, które kultywują otwarte dzielenie się emocjami. Zaczynamy uwalniać wszystkie poziomy oczekiwań wobec ról każdej z płci.

Ponieważ zasada męska została uwarunkowana społecznie i jest kontrolowana w kierunku przejawiania zbyt umysłowego lub intelektualnego stanu istnienia, często się zdarza, że mężczyźni odrzucają doświadczanie wewnętrznej traumy i uczuć. Są społecznie zaprogramowani do odrzucania wewnętrznej traumy oraz wyłączania głębokich uczuć i przetwarzania emocji. Są karani, jeśli wykazują zbyt wiele emocji lub jeśli nie chcą być zahipnotyzowani w uzależniających stanach posiadających moc samców alfa. Tak więc, wielu mężczyzn nie wie, jak uzyskać dostęp do uczuć płynących z głębi serca, a choćby zacząć opisywać, co czują. Mogą być całkowicie nieświadomi tego, co można odczuwać poza podstawowymi potrzebami przetrwania i instynktownymi reakcjami jak gniew, pożądanie, głód i przemoc.

Wyłączanie serca tworzy przemoc

Program fałszywego króla tyranii służy całkowitemu wyłączeniu serca, a tym samym blokowaniu dostępu do wyrażania głębokich uczuć u chłopców i mężczyzn. Kiedy wyłączymy odczuwanie emocji i zdolności zmysłowe, które nie są uważane za cechy męskie, kultywujemy u chłopców korzystanie z przemocy, co w wieku dorosłym zaowocuje brutalnością. To jest owocny grunt zasiewany przez fałszywego króla tyranii, a tym samym przez siły szatańskie na Ziemi. Jeśli nie pomoże się chłopcom szanować i akceptować ich wewnętrznej zasady żeńskiej respektując ich emocje i intuicyjne zdolności sensoryczne, wtedy jak dorosną, staną się odłączonymi brutalnymi mężczyznami. Przemoc może być odgrywana i wyrażana wewnętrznie oraz na zewnątrz. Jednak celowe zamykanie nienormalnych nagromadzonych emocji oraz nie pozwalanie sobie na ich wyrażanie w końcu przejawia się jako perwersja i przemoc.

Mężczyźni nie potrafiący przetwarzać negatywnych emocji lub nie mogący znaleźć ujścia dla uzdrawiającego wewnętrznego napięcia czy traumy, angażują się w nałogi i destrukcyjne związki. To utrwala destrukcyjny cykl, który systematycznie tłumi napięcia emocjonalne i gromadzi coraz większe ilości nieprawidłowej emocjonalnej energii tworząc punkt zapalny, którego temperatura w końcu grozi wewnętrzną eksplozją. Gdy u mężczyzny następuje wybuch emocjonalnego napięcia, może go to popychać do bardzo destrukcyjnych, szkodliwych działań, w trakcie których traci kontrolę nad własnym ciałem i umysłem. Gdy emocjonalne odchylenia przeważają, ciemne siły mogą nim łatwo nim manipulować i go wykorzystywać. Gdy mężczyzna przez lata kumuluje w ciele złość i agresję, które nie mają ujścia, traci kontrolę nad umysłem i emocjami, łatwo stając się automatem. Odzwierciedla to większość tragicznych wydarzeń, podczas których mężczyzna wykorzystuje broń zabijając grupę przypadkowych ludzi lub członków własnej rodziny. Statystyki wskazują na mężczyzn, którzy nie radzą sobie ze stresem i ciśnieniem, w końcu znajdują ulgę w wybuchach napięcia. Nie potrafią poradzić sobie z rozproszeniem emocjonalnego napięcia czy stresu w inny sposób. To skutek tego, że ciągle byli narażani na traumatyczne doświadczenia, które nie miały potencjału, aby przejść przez proces związany z rozładowaniem emocji. Wszystkie traumatyczne doświadczenia są przechowywane w ciele emocjonalnym, aż się je rozwiąże lub uwolni. To jest umyślne tworzenie w mężczyznach tykających bomb zegarowych, w których bezpieczniki w końcu są gotowe, aby wybuchnąć przy najmniejszym prowokacji. Celem NAA jest doprowadzenie mężczyzn do absolutnych granic wytrzymałości, aby podejmowali gwałtowne działania, które obejmują zabijanie i krzywdzenie tak wielu ludzi, jak to możliwe bez odczuwania wyrzutów sumienia czy empatii oraz desperackie zabijanie siebie (myśli samobójcze). Kiedy mężczyzna przez całe swoje życie był tak torturowany i nie znalazł ujścia lub uzdrowienia dzięki zasadzie żeńskiej, ma udręczoną oraz porozrywaną duszę.

Gdy nie chcemy robić emocjonalnego przetwarzania lub głębiej spojrzeć w uczucia, ignorujemy treść naszej podświadomości. Gdy jesteśmy w emocjonalnym punkcie zwrotnym nagromadzonych napięć, zawartość podświadomości eksploduje przedostając się do świadomości powierzchniowej i może przejąć kontrolę nad umysłem świadomym i ciałem. Czasem możemy zaobserwować osobnika, który był przy zdrowych zmysłach i funkcjonował normalnie, aż pewnego dnia coś się w nim przełączyło i wpadł w szał zabijania. Ktoś może powiedzieć: „Co się z nim stało, był takim miłym i rozsądnym człowiekiem”. Kiedy ktoś przekroczy punkt krytyczny, łatwo może dojść do drastycznej eksplozji emocji. To jest dokładnie to, czego oczekuje od mężczyzn fałszywy król tyranii i zachodnie standardy socjalne. Mężczyźni są wykorzystywani do tworzenia chaosu, zniszczeń oraz przemocy w chwili załamania i emocjonalnego rozdzielenia. Od mężczyzn oczekuje się, aby dokarmiali system mocy i kontroli lub dokonywali całkowitej autodestrukcji w aktach przemocy. Kobiety są wykorzystywane w inny sposób – wymuszają system nagradzania poprzez seks z mężczyznami, którzy są posłuszni systemowi władzy i kontroli.

Profil fałszywego króla tyranii

W systemie społecznym opartym na władzy i kontroli, gdzie nie ma szacunku dla życia, metody egzekwowania tego systemu są stosowane poprzez groźby, zastraszanie i przemoc. Tacy ludzie wchodząc w role ofiar i ich katów, przyjmują archetyp fałszywego króla tyranii – szczególnie mężczyźni, którzy chcą być na pozycji alfa, a nie chcą być upokarzanymi przez innych ofiarami. Więc przyjmują postawy, w których muszą prześladować innych. To jest archoncki sposób na kontrolowanie mężczyzn na planecie, żeby świadomie i podświadomie byli tyranami. Ta gra toczy się na każdym poziomie społecznym, w relacjach osobistych, w rodzinach, strukturach społecznych, organizacjach i na niwie zawodowej. Ważne jest, aby zrozumieć, że to jest program Obcych przeniesiony na naszą planetę i jest egzekwowany przez patriarchalną dominującą kontrolę umysłu służącą temu, aby podbijać Ziemię i dzielić się jej zasobami. Myślokształty fałszywego króla tyranii i jego wytwory w postaci umysłu drapieżcy, nie pochodzą z tej planety (są nieorganiczne dla ludzkiej rasy, i zostały tutaj zainstalowane podczas buntu Lucyfera. Co oznacza profil fałszywego króla tyranii dla przeciętnego mężczyzny żyjącego na tej planecie?

 • Moc i kontrola – egoistyczne zachowania służące temu, aby uniknąć osobistej wiktymizacji, prześladowań lub upokorzeń społecznych, zawodowych czy w związkach. Inaczej nazywa się to umysłem drapieżcy.
 • Wyłączanie uczuć bazujących na sercu, zaprzeczanie traumie i emocjonalnym procesom przetwarzania doświadczeń w celu realizowania władzy i kontroli lub męskiego programu samca alfa. To są okaleczenia narcystyczne.
 • Bezwzględna taktyka manipulacji, kontroli lub dominacji w środowisku zawodowym lub rodzinnym, aby wyegzekwować potrzeby i pragnienia ego osiągane w oparciu o role związane z oczekiwaniami wobec płci lub osobistej narracji (czyli to co robi prawdziwy mężczyzna). To jest służenie sobie.
 • Negowanie lub minimalizowanie uczuć, intuicji lub obaw kobiet czy innych osób, aby uniknąć osobistej odpowiedzialności. Odrzucanie osobistej inteligencji lub wyższej percepcji sensorycznej jako śmiesznej i głupiej.
 • Korzystanie z męskich przywilejów do definiowania ról męskich i kobiecych, poziom zapewniający egzekwowanie mizoginii, zachowywanie się jak „pan na zamku”. Nienawiść generowana poprzez odrzucenie wewnętrznej kobiecości, mizoginii.
 • Niemożność sterowania napięciami emocjonalnymi lub otwartego komunikowania się z osobistymi odczuciami, niemożność uczestniczenia w dialogach. Fałszywy król tyranii nie pozwala sobie na rozmawianie z ludźmi, mówi do nich (lub odwrotnie). Jest niezdolny do bliskiego współdziałania, unika dialogów z obawy przed zranieniem.
 • Skłonność do zewnętrznej i wewnętrznej przemocy, kiedy pojawia się wybuch napięcia, a także gierki związane z umysłową lub emocjonalna przemocą. To prowadzi do potencjalnej przemocy seksualnej i fizycznej. Objawy głębokiej niepewności, wymuszanie kontroli i przewagi nad innymi.
 • Techniki zastraszania, gróźb i prześladowań, aby ludzie się bali. Wywołanie lęku przed potencjalną krzywdą lub użyciem brutalnej siły, jeśli ktoś działa nie po myśli. Męski wzorzec samca alfa, który zastrasza psychicznie innych.
 • Traktowanie niektórych grup ludzi jak osób z niższej klasy, kobiet jak służki niezdolne do samodzielnego myślenia. Taka osoba wierzy, że jest mądrzejsza lub lepsza niż większość ludzi w pomieszczeniu. System rang i kast to reptiliański hierarchiczny system przekonań.
 • Izolowanie, oszukiwanie oraz wykorzystywanie techniki „dziel i rządź”, aby wyeliminować osoby, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osobistej władzy lub kontroli nad sytuacją. Bezwzględne przekonanie o potrzebie wygrywania, nie zaś bycia nieudacznikiem, przywiązanie do idei poczucia własnej wartości.

Ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli mężczyzna z takim problemem czuje się niepewnie w swojej makrokosmicznej pozycji na niwie zawodowej lub szerszej, ma tendencje do przejawiania tych zachowań w domu i rodzinie. Wielu mężczyzn czując się bezsilnie w jakiejś dziedzinie życia, chcąc poczuć się bardziej męskimi, uprawia pozamałżeński seks. Inni mężczyźni wierzą, że aby być silnym człowiekiem, trzeba mieć harem lub uprawiać seks.

To są zachowania wymuszane przez kontrolę umysłu króla tyranii wspierające program seksualnej niedoli.

To jest tak przemyślane, żeby rozdzielić zasadę męską od żeńskiej, więc te zasady wewnętrznie i zewnętrznie nie mogą być doprowadzone do energetycznej równowagi i prawdziwego zjednoczenia. Z im większą liczbą ludzi mamy seks w tym samym czasie, tym trudniej jest nam zjednoczyć wewnętrznie zasady męską i żeńską, i znaleźć jej zrównoważone wyrażenie. Gdy skupiamy się na naszym partnerze lub współmałżonku jako odbiciu nas samych – lustrzanym przeciwieństwie, możemy wybrać kochanie siebie i swego lustrzanego odbicia. Ta intencja pomaga nam zjednoczyć się z naszym prawdziwym duchowym odpowiednikiem. Ta ścieżka świętego mariażu musi pojawić się wewnętrznie w naszej własnej kobiecie i mężczyźnie, zanim będziemy mogli w pełni wyrazić to na zewnątrz.

Mężczyźni – co powinni wiedzieć

Twój umysł może być najlepszym atutem lub najgorszym wrogiem. Nie każda twoja myśl jest ważna. Skup uwagę na tym, co robisz w danej chwili. Naucz się obserwować myśli bez ich oceniania, potrzeby kontrolowania czy rozwiązywania problemu. Nie musisz rozwiązywać problemu, masz dokonać właściwego wyboru celu. Kiedy podejmujesz właściwą decyzję dla siebie, podejmujesz właściwą decyzję dla innych. Skąd wiesz, które myśli mają na coś wpływ? Zwróć uwagę i obserwuj, gdzie jesteś teraz. Zamiast wpływać na myśli, lub próbować przewidywać co może się stać, dokonaj wyboru, aby dostroić się do najlepszej części siebie – teraz. Umocnij się w tym, że wiara w najlepsze części swoich możliwości, to wiara w najlepsze części siebie. Jeśli raz dokonasz wyboru, aby ignorować głośne transmisje ego, wtedy łatwiej uda ci się to następnym razem. Pozwól sobie na pogłębienie zdolności sensorycznych i pozwól na to, co jest możliwe bez potrzeby działania lub rozwiązywania problemu. Gdy twój umysł skacze od tematu do tematu, a myśli bardzo szybko wędrują od przeszłości do przyszłości, masz słabą koncentrację, słabą pamięć i nie skupiasz świadomości na chwili obecnej. Tak marnujesz swoją cenną życiową siłę i brniesz w ślepy zaułek. Energia kontroli wyczerpie cię i odniesiesz skutek odwrotny do zamierzonego, ponieważ to cię odwiedzie od rzeczywistego miejsca i uczucia spokoju.

Naucz się sztuki poddawania się

Poddanie się jest tym, co umożliwia naturalny przepływ wyrażany w celu rozwiązania życiowych problemów. Zadaniem ego nie jest rozwiązywanie problemów światowych. Problemy możemy rozwiązywać, gdy rezygnujemy z walki z naturalnym biegiem życia. Poddanie oznacza zaprzestanie walki ze sobą. Przestańcie walczyć ze wszechświatem i naturalnym biegiem rzeczy, przecząc rzeczywistości. Poddanie się nie oznacza bezczynności. To uczenie się, kiedy trzeba coś zrobić, a kiedy poddać się naturalnemu biegowi życia.

 • Czego się boisz, co mogłoby się stać, gdy zrezygnujesz z kontroli i poddasz się? Określ lęk napędzający reakcję kontrolną i sprawdź, czy jest on naprawdę ważny. Spójrz w twarz temu lękowi, znajdź sposób na jego wyrażenie i pozwól mu odejść, niech popłynie wraz ze strumieniem życia. * Jeśli kontrolujesz coś lub kogoś poza sobą, to nie będzie prowadzić do niczego dobrego.
 • Poddanie się da lepsze rezultaty, bo poczujesz znacznie mniejsze napięcie, zmęczenie i niepokój.
 • Zaakceptuj siebie, innych i świat takimi, jakimi są teraz. Poddanie się nie znaczy wygranej czy przegranej, to jest przyjmowanie tego co jest. * Jakość skupienia utrzymuje w chwili obecnej, a nie w skutkach przyszłych wydarzeń.
 • Gdy teraźniejszość jest jasna, najbardziej naturalny przepływ świadomości będzie miał dostęp do okoliczności. Jeśli nie dążysz do podpowiedzi, poczekaj, posłuchaj i zauważ, kiedy masz podjąć działania. Medytuj.
 • Kiedy łapiesz się na myśleniu o przeszłości lub przyszłości, twój umysł może być kontrolowany i odbiega od prawdziwego przeznaczenia. Nie podejmiesz dobrej decyzji pod wpływem lęku lub kontrolując sytuację.
 • Czasami nie dostaniesz żadnego impulsu do działania przed upływem 11 godzin. Okaż cierpliwość, to oszczędzi twoją energię i pozwoli ufać w przepływ życia.
 • Dołącz do procesu decyzyjnego aspekt żeński i partnerstwo.
 • Bądź świadom archetypów fałszywego króla tyranii i zatrzymaj wpływ tych sił na twoje zachowanie oraz poczucie własnej wartości. Twoja wartość nie równa się twojej wartości materialnej.

Kobiety – co powinny wiedzieć

Twoje emocje mogą cię przytłoczyć złożonością lub poprowadzić do najwyższej intuicji. Przyjmij, że twoja intuicja jest niesłychanie dokładna i naturalna. To zupełnie normalne zjawisko. W naturalny sposób wiesz więcej, niż kiedykolwiek myślałaś że wiesz. Naucz się ufać tym wewnętrznym uczuciom nie reagując na nie ani nie myśląc, co inni na to powiedzą. Jeśli na nie reagujesz, możesz czytać pomiędzy wierszami i subtelnymi energiami, kierując myśli i zachowanie do najlepszego wyniku. Pokornie wiedz, że jesteś kluczem do odblokowania samoświadomości i świadomości. Wyrażanie emocji pozwala nam tworzyć bliskie, wyraziste i uzdrawiające więzi, które rozwijają nas duchowo. Uczucia są sposobem świadomości i ducha na komunikowanie się z nami, więc są drzwiami do komunikowania się z duszą, duchem i Bogiem. Kiedy uczymy się komunikować z boskim duchem z poziomu serca, jesteśmy wiecznie chronieni. Bądź otwarta i chętna do rozpoczęcia dialogu z wewnętrzną męskością, aby wyrazić swoje autentyczne uczucia. Porozmawiaj ze swoim prawdziwym sercem i nigdy nie karz szczerości, kiedy jej używasz.

 • Aby zwiększyć świadomość siebie i swoją empatię, zwróć uwagę na to co czujesz i na uczucia innych.
 • Nie dopuść, aby twoim życiem rządziły emocje, zestrój się ze stanem emocji, wykorzystaj te informacje i pomyśl, zanim coś zrobisz. Naucz się regulować i zarządzać silnymi emocjami bez ich tłumienia.
 • Nie przerzucaj lęków na swoją męskość w celu rozwiązania, sama nimi rozporządzaj i je klaruj.
 • Bądź odpowiedzialna za duchową i emocjonalną moc, jaką posiadasz, nie manipuluj tą mocą.
 • Zauważaj napięcia u siebie i innych, pomagając im bezpiecznie wyrażać uczucia, aby się otworzyli i uwolnili od stresu. Nie bierz wszystkiego do siebie.
 • Naucz się wyrażać emocje swobodnie oraz pozwól na to innym.
 • Nazwij po imieniu programy umysłowe, dramaty lub oszustwa, kiedy są wykorzystywane do manipulowania i zapobiegaj im w swoim życiu.
 • Używaj formy otwartego wyrażania uczuć i pokaż swemu męskiemu partnerowi, że wyrażanie głębokich emocji jest dobre. Pozwól, aby emocje twojego partnera różniły się od twoich.
 • Bądź świadoma programu ziemskiej kontroli umysłowej związanej z mizoginią i nie przyswajaj tej nienawiści.
 • Zrozum, że z powodu mizoginii każdy na tej Ziemi rozpaczliwie chce znaleźć swą duchową matkę. Jesteś zmuszona do poruszania się po tych ranach i projekcjach. Seksualność jest miejscem, gdzie te rany są powtórnie inscenizowane.

Doskonała równowaga = unia hierogamiczna

Zarówno mężczyźni jak i kobiety, obie płcie żyjące na tej Ziemi, są pod wpływem tych sił i archetypów. Szukając wewnętrznej równowagi poprzez idealne zjednoczenie siły męskiej z żeńską, świadomość upodabnia się do Boga przez hierogamiczną jedność wewnętrznego Chrystusa – Sofii.

twin flame

To jest przedstawiane w duchowej alchemii połączonych biegunów, hierogamicznego związku boga i bogini, istoty doskonałej. Naszym prawdziwym przeznaczeniem jest doprowadzenie siebie do stanu idealnej równowagi i połączenie / zjednoczenie zasady męskiej z żeńską. Gdy wchodzimy w akt seksualny, naśladujemy ten proces w różnym stopniu świadomości. Wkraczamy do świątyni, unii polaryzacji, aby utworzyć jedność. Ponieważ jesteśmy ignorantami i jesteśmy poddawani programowi NAA związanemu z wykorzystywaniem seksualnym na Ziemi, jesteśmy zredukowani do archetypu znajdującego się pod umysłową kontrolą pewnej formy fałszywego króla tyranii (mężczyźni) oraz do kodu księżniczki (kobiety). Właśnie dlatego doskonała wewnętrzna równowaga jest zaburzona przez energie pożądliwości, zazdrości, dumy, arogancji, samolubstwa, pożądanie zwierząt lub inne żądania ego. Kiedy myślimy o negatywnym umyśle egocentrycznym, pozwalamy mieszkać w nas duchowi – oszustowi i nie jesteśmy już czystymi świątyniami do obcowania z siłami boskimi.

Nasze wewnętrzne świątynie są zdeprawowane do poziomu burdelu. NAA stworzyła systemy, w których mężczyźni i kobiety na Ziemi są ograniczani do prostytuowania się – prostytucja dla pieniędzy, prostytucja dla seksu, dla rzeczy materialnych oraz dla władzy i kontroli. Przez to wszystko jesteśmy oszukiwani i sprzedajemy swoje dusze.

Mężczyźni i kobiety na Ziemi są jedyna siłą, która może powstrzymać kontynuowanie tego oszustwa, a zacząć trzeba od prawdziwego pokochania siebie. Mamy niepowtarzalną okazję do tego, aby pozytywnie wpłynąć na przyszłe linie czasu, jakie mogą się przejawić na Ziemi, kiedy staramy się leczyć, harmonizować i jednoczyć zasady płci w sobie samych i w ludzkości w tych obecnych czasach.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuje za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym suwerennym prawem przejawionym.

Jestem boska, niezawisła, wolna!

Do następnego spotkania na ścieżce oświecenia serca awatara Chrystus – Sofia.

Z miłością w sercu Lisa

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2015/08/okaleczanie-meskosci-lisa-renee-lipiec_22.html

Poprzednia czesc dodalam do notki:

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/08/18/okno-czasowe-2012-2017/

Polecam tez sierpniowy tekst Lisy

Transhumanism

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/08/17/transhumanism/

jak i ogolnie info z jej strony

energeticsynthesis.com

Marina-Rose-120

Autor: Livia Ether Flow

‚I am the child of Earth and starry Heaven’ Freedom for all living beings and the all worlds.. Deeper than memory.. beyond the time…. i send you blessings where you are ♥ ƸӜƷ ♥ Livia Ether LiRa https://liviaflow.wordpress.com/

155 myśli na temat “Uzdrowienie Męskości”

 1. No nareszcie przechodzimy do biznesu

  — dobra, teraz na poważnie…

  Ty masz wątpliwą reputację a ja przykre doświadczenia wiec wybacz ale już nie zaufam w „spotkania” nikomu. Chcesz pisać to do tego postu jest dołączony prawdziwy mail (do wieczora powinni go uaktywnić) . Wiem że i tak we dwójkę obmawiacie mnie za frontonem blogu to sobie jakoś poradzisz.

  Co do „Lei” to burza już przeszła a to że i tak gapie będą stać z rozdziawionymi japami dziwując się JAK TO SIĘ STAŁO to mnie ani ziębi ani parzy. W każdym razie FAŁSZYWE GWIAZDY spadły. Fali X nie będzie, nie zasługujecie na nią.

  Co zaś do Antoniego bez zdjęcia i opisu problemu nawet nie zajmuje się jego sprawą.

  PS,
  hmm.. czytam was i mam wrazenie, ze dobrze sie znacie… doslownie jakby odnalezli sie kumple ze starej, bardzo starej paczki.. ale numer.. i co za noc!!! 🙂

  – WYDAJE CI SIĘ

  a NOC jak NOC …. po prostu O znalazło swoje I i tyle w temacie.

  Polubienie

  1. Z komentarzami – kto ma cos znalezc – znajdzie..

   Wiem że i tak we dwójkę obmawiacie mnie za frontonem blogu to sobie jakoś poradzisz.

   A kogo masz niby na mysli Ktosiu? Jaka dwojke?

   a NOC jak NOC …. po prostu O znalazło swoje I i tyle w temacie.

   coz.. skoro u Ciebie tylko tyle.. to tudno… bo u mnie naprawde wiele.. i ciekawie 😉

   Polubienie

 2. Livio,
  znamy się z przeszłości i to całkiem nieźle.
  Repetujemy tu w paczkach, podobny czas i rejon „zrzutu”.
  Niektórzy sami wybierają, ale nie wszyscy, jedni mają poprawki inni chcą się „rozwijać” a inni spadać z tej piaskownicy (to jest najtrudniejsze-i na to nam nie chcą pozwolić).
  Wypad z baru jest właśnie kanałami, które po kolei są niszczone. Sieć wewnętrzna piaskownicy posiada własne nitki połączeń – pomiędzy tronami, stare magistrale sprzed rozłamu. Niektóre trony miały nitki wyjściowe na zewnątrz. Ja miałem uruchomić to co zostało umieszczone w dysku – dziwne, że pani Z. o tym nie powiedzieli, tam to jest podczepione. Jest tam płyn-galareta w długim cylindrze – niebieskawy, do tego ustrojstwa jest inne pomieszczenie i specjalna instalacja. Tym robi się bum w korytarzu i na jego końcach. Sekwencje się częściowo powtarzają. Oni chcą bym podłączył to do reszty systemu i prawie to zrobiłem. Od piątku do soboty było podpięte, ale nie tam gdzie chcieli, teraz chcą bym to podpiął do czegoś innego, sterowanie tego systemu jest w górze na wschodzie. Zależy im na tym płynie-galarecie bo nie mają tego więcej albo za mało. Te urządzenia połączyły się z uchem, ale ucho nie reaguje, bo nie, i mają problem, cały system jest już gotowy, ale bez tej jednej butelki i oroburos tego broni.
  Jeszcze dwa dyski widzę, że są bronione podobnie ale nie mam z nimi połączenia, wszystkie trzy skierowały się w jedną stronę – zachód w górę.
  Raczej teraz nie będę miał za wiele czasu na pisanie u ciebie tak, że na razie dzięki za udostępnienie miejsca, miło było.
  Sławek

  Polubienie

 3. „coz.. skoro u Ciebie tylko tyle.. to tudno… bo u mnie naprawde wiele.. i ciekawie ”

  — a co tu do opowiadania poza VENI, VIDI, VICI

  Wiem, że z twojej perspektywy wygląda to na bajkę ale z mojej wygląda to inaczej…..

  kontrola, … kontrola, samo..kontrola …… i tak do zwymiotowania……

  Polubienie

  1. Ktosiu, jeśli masz mnie i te szepty z Livią to pudło.
   Nie szeptamy, teraz tylko raz zapytałem o te priotity (ale bez odpowiedzi), ale jeśli tego nie ma w AD to raczej w necie nic nie znajdzie. Laborantka która to zobaczyła nagrała je, bo znała to tylko z teorii i nigdy na żywo tego nie widziała, ale i sama za wiele nie potrafiła powiedzieć, to jest we krwi i wygląda to jak latające iskierki między erytrocytami – takie małe błyski światła poruszające się zygzakami.Tak, że ja nic poza forum nie prowadzę w twojej sprawie, dla jasności, „p
   Sławek

   Polubienie

   1. Slawku.. przeciez wyslalam dzisiaj krotka wiadomosc.. w sumie nic tajnego.. jedynie pytanie, czy masz na mysli ”priotity”. czy moze raczej ”priority”.. choc dodalam, ze tak czy inaczej moje pierwsze skojarzenie to tzw. fire letters i sekwencja 144.. niestety nie mam zbyt logicznego umyslu.. dlatego sama potrzebuje czesto wsparcia ze strony wlasnie kogos bardziej logicznego i w moim przypadku bardzo mi pomogl Ra.. mialam kiedys doswiadczenie z numerem 141.. widzialam jak wlatuja we mnie takie male swietliste numerki i zatrzymaly sie na moment na numerze 141.. chwilke pozniej w trakcie kolejnego doswiadczenia wyswietlila mi sie jakby cala mapa DNA.. to bylo doprawdy niesamowite.. i wtedy napisal do mnie Ra twierdzac, ze to czego doswiadczylam mialo zwiazek z re-aktywacja owych 144 fire letters zwiazanych z DNA.. ale gdybym miala to tlumaczyc to niestety.. nawet sie za to nie zabieram 🙂

    poczułam, że ktoś niemal fizycznie dotyka mojego czoła w miejscu 3 oka… czułam jak w taki pulsujący sposób mi je naciska… dosłownie jakby za pomocą przycisku chciał otworzyć moje czoło… aż wreszcie poczułam, że mu się udało.. i wtedy ujrzałam jak do otworu w moim czole zbliża się wiele maleńkich świetlistych orb’ików… a w każdym z nich znaduje się jakiś symbol… próbowałam się na nich bardziej skupić i wtedy ujrzałam jeszcze tylko jednego, w którym wyraźnie dostrzegłam cyfrę: 141..

    wiecej napisalam w notkach 141 i andalusian grass

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/02/26/18291/

    https://gajagarden.wordpress.com/2014/02/17/andalusian-grass/

    Polubienie

   2. Livio,
    fakt, jest 16,05 (nadeszła od ciebie wiadomość)-tak pokazuje system, ale zanim zacząłem pisać, chyba po 20 tej nic nie było..??.może nie odświeżyłem poczty, sorki, zaraz czytam.
    Sławek

    Polubienie

   3. no to sie ciesze, ze wiadomosc dotarla pod wlasciwy adres 🙂

    ”“Laborantka która to zobaczyła nagrała je, bo znała to tylko z teorii i nigdy na żywo tego nie widziała, ale i sama za wiele nie potrafiła powiedzieć, to jest we krwi i wygląda to jak latające iskierki między erytrocytami – takie małe błyski światła poruszające się zygzakami.””

    a wiec byc moze to pierwsze skojarzenie z fire letters nie bylo takie glupie.. w kazdym badz razie cos w tym jest… no i u ciebie ‚latajace iskierki” a u mnie swietliste orbiki z numerkami.. widac ciekawe podobienstwo

    ‚i wtedy ujrzałam jak do otworu w moim czole zbliża się wiele maleńkich świetlistych orb’ików… a w każdym z nich znaduje się jakiś symbol… próbowałam się na nich bardziej skupić i wtedy ujrzałam jeszcze tylko jednego, w którym wyraźnie dostrzegłam cyfrę: 141..”’

    i kiedy tylko o tym pomyslałam ujrzałam w czarnej aksamitnej przestrzeni szybko wirującą złotą świetlistą spiralę… w pierwszej chwili dosłowie wyglądała tak jakby była zrobiona ze złota, jak skręcony łańcuszek… a wewnątrz niej świetlisty sznur, ale cały jak utworzony z maleńkich świetlistych znaczków… kiedy tylko skupiłam się na jednym z nich poczułam, że zaczynam szybko się do niego zbliżać i wtedy aż krzyknęłam z wrażenia..

    co ciekawe wspominalam wtedy takze o jakichs dyskach, etc.. zdazylam juz o tym zapomniec…

    i wtedy przyszło do mnie, że.. ZET jak ZETA RETICULI.. i wizja… dwa szeregi i kanał po środku (dywan?) prowadzący jakby do góry, do.. . i prawy kanał… ARKTUR… jakiś dysk, kilka dysków… hmm.. nie umiem tego opisać…

    Polubienie

 4. Livio, nie mam czsu na czytanie co u was się na forum dzieje, ale czy możesz się dowiedzieć co mają wspólnego z kłuczami i dna „priotity”

  Polubienie

 5. Uniradze – taka miejscowość…
  i dziwny sen…z tej nocy
  postaramsię napisać więcej wieczorem
  Sławek
  PS
  ktosiu, sorki ale nie będę miał za wiele czasu na nasze miłe dywagacje – wybacz

  Polubienie

  1. Sen (nie znam się na snach,…) noc 28/29-09-2015.
   Pokazują mi zdjęcie (nie wiem kto, ale słyszę” zobacz”. Jestem na wzgórzu i patrzę w dół, widzę ludzi (lata 60-te sądząc po ich ubiorach) – dorośli i dzieci, są na tym wzgórzu. Patrzę na tan obraz-zdjęcie i wszystko zaczyna się ruszać (rusza film), słyszę „ten chłopiec to ty” i patrzę na niego, ale nie rozpoznaję siebie, to nie ja (tak myślę), nie pasuje epoka do moich urodzin, ludzie wchodzą na wzgórze (gdzie ja jestem) i z niego schodzą – obustronny ruch w dół i w górę. Oni nic nie niosą i ten ruch jest bez sensu, takie spokojne spacerki. Patrzę a w dole jest pogrzeb (mówię, że widzę pogrzeb ale nikt mi nie odpowiada). Pogrzeb dziwny, bez księdza czy innego celebransa. Ludzie podchodzą do tego umarłego patrzą i odchodzą. Przyglądaj się dokładniej najpierw z daleka, a potem obraz najeżdża w kadrze, zbliża, widzę kobietę z krótko ostrzyżonymi włosami (ale nie na jeża), nie młoda i nie stara, bez zmarszczek, jest w pozycji półleżącej w tym czymś (to nie trumna ale skrzynia i nie w grobie ale tak zakopana 0,5m, wieka brak, ona żyje i próbuje się w tej „skrzyni” poprawić, w końcu udaje jej się poprawić jej prawą nogę (do pasa jest czymś przykryta), mówi, ze już można ją chować bo udało jej się w końcu poprawić tę nogę i że już mogą ją przykrywać, ale ja nie widzę wieka. I myślę dlaczego mają ją chować skoro ona żyję, dlaczego żywcem ją chcą pogrzebać? Obraz wycofuje się i znów widzę z góry całą sytuację, tych ludzi u ten „grób” i widzę, że tuż za grobem tym jest droga a za nią stary drewniany dom, parterowy nie maleńki, nie duży bardzo, ale z gankiem pośrodku, ta droga (bita, nie asfalt) szara oddziela dom od tego grobu. Obraz się kończy a ja się budzę. Szczegółowy, wyrazisty w pełni zapamiętany sen.

   Uniradze.
   Dziś szukam w necie planów kamiennych kręgów w Odrach, – jest jeden – wszechpowielany z 1915 go roku. Szukam innych, nic, gdzie jest topograficzna ich dokumentacja, wszyscy pitolą o tym a podstawowych rzeczy brak, ale jak są to znajdę.
   I trafiam na UNIRADZE – znów potężne dejawooo, znam to miejsce i to nieźle znam, wiem, ze mnie tam ciągnie….mam tam jechać, ale nie lubię podróży, więc chyba nie pojadę, ale szukam dalej i czytam wszystko o tym miejscu, trafiam na tekst ze stycznia 2013 roku „Tiny” ale po kilku linijkach wiem, że Tina to pani Z. i to jej tekst (ale czemu nie podpisała się jak to zwykle robi?) była tam w 1995 i „badała” , zamieściła w tym art. opis swojej tam podróży:
   http://innemedium.pl/wiadomosc/najwieksze-starozytne-cmentarzysko-w-europie-czyli-kamienne-kregi-w-uniradze-pomorzu

   sen i dejawoo
   poczekam, jak czeka pani Z. (ze swymi wizjami i snami) może się wyjaśni…o co tu chodzi
   Sławek

   Polubienie

   1. I jeszcze dodatek, rodzynek na torcie,
    wczoraj oglądałem film „Ziemiomorze” polecony mi przez Ktosia i z zaznaczeniem przez niego roli smoka, przed chwilą Antek podesłał mi krótkiego maila wklejam jego fragment:

    Sławek…
    Wbijam uniradze i
    https://www.google.pl/maps/place/Uniradze/@54.220494,18.0215809,14.75z/data=!4m2!3m1!1s0x46fd893133b4eb09:0xb49b47d3468c1a48
    ul. św. Antoniego hi hi… co! innego św. już nie mieliŚmiech (tu Antek walnoł motikona”, klikam na tą mapkę i co? ponad tym jest inna miejscowość „Smokowo”.
    Jakieś pytanie powinienem zadać?
    Sławek

    Polubienie

 6. 1.
  Laborantka która to zobaczyła nagrała je, bo znała to tylko z teorii i nigdy na żywo tego nie widziała, ale i sama za wiele nie potrafiła powiedzieć, to jest we krwi i wygląda to jak latające iskierki między erytrocytami – takie małe błyski światła poruszające się zygzakami.

  — może zobaczyła MIDICHLORIANY ? 😀

  2.
  Tak, że ja nic poza forum nie prowadzę w twojej sprawie, dla jasności„p””

  — odpowiem w naszym języku „PHhiiiiiii” ;p

  PS.
  Nie uszkodź igły bo zdetonujesz planetę. 🙂

  PS.
  Jak „mnie nie kłamią” „włosy i pazury” za jakieś 2-3 tygodnie powinna być WIELKA-NOC

  i „rózgi” dla „Sławków” bo to som złe dzieci…. ;p

  Tołstawe szpinawe szkarady jak na takie wołają czesi. 😀

  Polubienie

   1. PS
    za 2-3 tygodnie po tej Twojej Wielkiej Nocy obudzisz się „znów”, ale z mokrym brzuszkiem – i odetchniesz, ale już bez włosków…Ja w każdym razie zabieram się za pokutę.

    Polubienie

 7. „Uniradze – taka miejscowość…
  i dziwny sen…z tej nocy”

  — rozczarowałeś…..

  Tu masz podpowiedź drugą (pierwszą wiesz gdzie szukać (tylko się nie zakochaj w smoku ;p))

  „Uniradze (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Ùniredzé) – część wsi Smokowo”

  UNIRADZE… = … UNIĘ RADZĘ …..

  Polubienie

  1. „Uniradze – taka miejscowość…
   i dziwny sen…z tej nocy”

   — rozczarowałeś…..
   # nie przesadzaj, to tylko sen

   Tu masz podpowiedź drugą (pierwszą wiesz gdzie szukać (tylko się nie zakochaj w smoku ;p))
   # podejrzewałem , że to smok samica kolor oczu ja zdradził

   „Uniradze (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Ùniredzé) – część wsi Smokowo”

   UNIRADZE… = … UNIĘ RADZĘ …..
   #unia św. Antka i smoka i upadłego anioła – niezłe..
   ale może na dwoje baka wróżyła,
   uniradze…=…unikać…radzę (smoków z futerkiem i pazurkami i Antków)
   w sumie to tak jakby nic nie radzili…
   Jak ktoś (to nie do ciebie) kogoś tak pokieruje, to nie wiadomo gdzie łeb gdzie szyja…

   Pani Z. wówczas czeka na następny znak, tzw potwierdzenie – z wielu stron najlepiej.
   Więc czekam.
   Sławek

   Polubienie

 8. Ktosiu,
  nowe rozdanie… masz od 0 do 77.
  ja zapodaję pierwszy: 36 z kawałkiem lecz nie 37,
  teraz ty:…

  A i jeszcze ta rozbieranka, co bym nie zapomniał jak to leci?

  — może zobaczyła MIDICHLORIANY ? 😀
  też tak pomyślałem, ale to głupie przecież, nie?
  — odpowiem w naszym języku „PHhiiiiiii” ;p
  iiiijeGiiiii-ti
  – Nie uszkodź igły bo zdetonujesz planetę. 🙂
  będę jej strzegł jak ucha w głowie – mej głowie,, dzięki
  -Jak „mnie nie kłamią” „włosy i pazury” za jakieś 2-3 tygodnie powinna być WIELKA-NOC
  kłamią cię, obetnij je i ogól, bądź jak człowiek, klasa, kultura, zapach…żyjesz w dysko-mforcie,
  ta noc nieprawdziwa jest co ci się zdaje, serce Lei należy do Solo, nie śnij o niej to niezdrowe
  -i „rózgi” dla „Sławków” bo to som złe dzieci…. ;p
  były, były
  -Tołstawe szpinawe szkarady jak na takie wołają czesi. 😀
  kurde.. zgadłeś

  Polubienie

 9. 1.
  „nowe rozdanie… masz od 0 do 77.”

  — że jakąś liczbę z pomiędzy? 5 może być ?

  2.
  „też tak pomyślałem, ale to głupie przecież, nie?”

  — widziałem i widuje dziwniejsze rzeczy, ma jakąś taśmę z tego czy tylko „oczami” ?

  3.
  „kłamią cię, obetnij je i ogól, bądź jak człowiek, klasa, kultura, zapach…żyjesz w dysko-mforcie,”

  — MYŚLISZ ? Obyś nie miał z ust garażu na pedziolino. ;p

  4.
  „ta noc nieprawdziwa jest co ci się zdaje, serce Lei należy do Solo, nie śnij o niej to niezdrowe”

  — wybacz, ale ja nie gustuję w BRZYDULACH więc ciesz się swoją wybranką do woli. 🙂

  Zresztą wolę swoje kociaki. Ich legiony. 😀

  Polubienie

  1. 1. może być, mówisz 5 jest 5
   ja 55, teraz ty…
   -chcesz szybką partię czy dłuższe rozdanie/?
   2. tak, zrobiła foty tego i są u niej, ja to widziałem w jej mikroskopie – w ciemnym polu, w jsanym nic nie było widać
   3. co ty, żartowałem z tym futrem i kłami,
   te pociągi mnie nie pociągają, wolę stare klasyczne sprawdzone modele ;p
   4. to wybranka Solo, nie Hana Solo
   5. tylko nie mów, że masz więcej niż pięć kotów…
   SP
   papram się dziś w tych Polskich Meggalitach -apropos -znalazłem twoje wpisiki z 2012 o piramidkach w jugolii…(długo w tym siedzisz jak dla zabicia czasu…:p), brak ich dokumentacji, syf archeologiczny na maxa, a ja podatki na tych darmozjadów łożę… nie dziwię się gdyńskiej mądrości, że ich ma dość i tak jest cierpliwa

   Polubienie

 10. 1,
  „chcesz szybką partię czy dłuższe rozdanie/?”

  – zacznij od zasad i tego czemu ma to służyć….
  .

  2.
  „tak, zrobiła foty tego i są u niej”

  — daj linka/ wklej tutaj
  .

  3.
  „te pociągi mnie nie pociągają”

  — to PRZENOŚNIA w sensie „TAK CI KOPARA OPADNIE IŻ CAŁE PEDZIOLINO WJEDZIE”
  .

  4.
  „to wybranka Solo, nie Hana Solo”

  — chyba nie nadążam za wami….. l waszymi umizgami…. pisz jaśniej…
  .

  5.
  „że masz więcej niż pięć kotów”

  – oj więcej, dużo więcej, może w WIELKĄ NOC, jak nie pomyliłem dat, kilka …dziesiąt a może i …set z nich obaczysz własnymi oczami. Nie wiem ile wpadnie „pomruczeć”.
  .

  6.
  „znalazłem twoje wpisiki z 2012 o piramidkach w jugolii”

  — ha ha ha, PUDŁO, w jugoli nie byłem, znaczy byłem na przejściu drogowym ale zawrócili. I tak się zakończyły wakacje na stopa.

  Polubienie

  1. 1,
   „chcesz szybką partię czy dłuższe rozdanie/?”

   – zacznij od zasad i tego czemu ma to służyć….
   @to powinno paść zanim powiedziałeś 5, teraz podawaj następną…
   .

   2.
   „tak, zrobiła foty tego i są u niej”

   — daj linka/ wklej tutaj
   @ jak będę u niej to poproszę o foty i nich sprawdzi czy dalej to jest
   .

   3.
   „te pociągi mnie nie pociągają”

   — to PRZENOŚNIA w sensie „TAK CI KOPARA OPADNIE IŻ CAŁE PEDZIOLINO WJEDZIE”
   @poczekam cierpliwie,
   .

   4.
   „to wybranka Solo, nie Hana Solo”

   — chyba nie nadążam za wami….. l waszymi umizgami…. pisz jaśniej…
   @dlaczego za wami?/ skąd ta l. mnoga?
   ja się do niej nie umizguję Solo to od Sol-Słońce
   a Han Solo to z filmu (też lubił w pojedynkę )
   .

   5.
   „że masz więcej niż pięć kotów”

   – oj więcej, dużo więcej, może w WIELKĄ NOC, jak nie pomyliłem dat, kilka …dziesiąt a może i …set z nich obaczysz własnymi oczami. Nie wiem ile wpadnie „pomruczeć”.
   @pracowałem kiedyś z gościem co pałał się numerologią… i z różnymi datami też było różnie….
   wał z liczeniem czasu jest większy niż myślisz, rżną nas nie tylko na kasie ale i na czasie i na przestrzeni (raczej mało jest tego na czym nie wałków nie robią).
   Ale..może tak będzie jak piszesz,…23 miało też coś puknąć,a nawet nie bekło.
   Dlaczego przy bardzo rozsądnym twoim i logicznym wnioskowaniu ciśniesz takie kawałki?
   Przecież nie masz wizji,, ufasz komuś kto ci to wciska? Wiesz doskonale o samospełniającej się rzeczywistości..chcesz tych kotków? Po co nam tu te pazurki? Mało syfu wokoło?
   Ja nie chcę uciekać z tej kuwety, ale choć trochę po sobie posprzątać, jak inni też zechcą to smród będzie do zniesienia, jest szansa. Tu nie chodzi o zbawianie świata ale o przyzwoitość.
   Też mam kotki, ale takie miłe, ciągle głodne, znajdy i podrzutki, początkowo były agresywne i nieufne – teraz jedzą z ręki i nikt im krzywdy nie czyni.
   Napisałeś mi o twoim groźnym fajerłolu – wiesz dlaczego jest taki groźny?
   Wiesz,,, ja też wiem i dlatego oszczędzę odpowiedzi tu na forum.
   Mnie dorobili „gembe”, ale i tak zrobili to delikatnie, mój pysk nie potrzebuje groźnego fajerłola, wiesz dlaczego, bo jest już dość szkaradny.

   .

   6.
   „znalazłem twoje wpisiki z 2012 o piramidkach w jugolii”

   — ha ha ha, PUDŁO, w jugoli nie byłem, znaczy byłem na przejściu drogowym ale zawrócili. I tak się zakończyły wakacje na stopa.
   @ nie pudło i nie ha ha ha, tylko twoje, twoje wpisy o piramidach w Jugosławi 2012!, na blgu gościa co pani Z go dość często cytuje (Białczyński-może nie pamiętasz,. ..ale wpisy są i to dość trafne, i nie takie jak teraz, znaczy też jesteś miłym kotkiem a nie tygrysem), znaczy badasz temat od lat i dobrze, znaczy sporo już wiesz co się dzieje,,, Mariusz Szczytyński przetłumaczył 3cz. z 4 „Nowa hronologia” – warto zobaczyć -wiąże się to z tym co pisałem wcześniej jak nas wałują. Warto tez posłuchać Rauni Kilde wywiadu u Zagórskiego (nawet jeśli byś gościa nie trawił).
   Sławek

   ps
   grasz dalej?
   czy się poddajesz?

   Polubienie

 11. 1.
  „— rozczarowałeś…..
  # nie przesadzaj, to tylko sen”

  — rozczarowałeś bo pomimo podpowiedzi nadal błądzisz.

  2.
  „i widze na niebie tylko jedna gwiazde, ale bardzo bardzo jasna.. niemal tak jasna jak ksiezyc.. tyle, ze mniejsza.. choc nieco wieksza niz wenus.. mysl – a wiec to jest ta wewnetrzna gwiazda.. ”

  — jak widać „wenus” „wenus” nierówna. Ciekawe co na to ezo-mądrale wyrysowywujące różne bazgroły o jej orbicie.

  Polubienie

  1. 1.2.3
   trudno, rozczarowałem…
   Upadlaki nie lubią podpowiedzi, duma i pycha im jeszcze nie pozwala, a ci do mnie podobni nie lubią zgrupowań – praca w kupie im śmierdzi, to tak jak ja, soliści, wprawdzie już bez scen, widzowie posnęli i odeszli i kutyny żar już dogasa, ale sztuka dalej jeszcze trwa, a hoholi taniec dobiega końca, muzycy grać już przestali a my jeszcze nie rozumiemy, bo nie słyszymy i słyszeć nie chcemy – dźwieku ciszy.

   Polubienie

 12. „Upadlaki nie lubią podpowiedzi, duma i pycha im jeszcze nie pozwala”

  — cóż to nie mój problem ale „kontrola nad rzeczywistością” została przejęta a dyski, portale, linie czasowe zdezaktywowane…… więc….

  Polubienie

  1. jesteś w błędzie w temacie lini czasowych i dysków („dyski” im starsze tym lepsze-nie było rozwoju była deewolucja), tych najstarszych nie dało i nie da się przejąć – dlatego dalej jest taka jatka.. niektóre portale tak

   Polubienie

 13. 1,
  „@to powinno paść zanim powiedziałeś 5, teraz podawaj następną…”

  – ok. 10
  .

  2.
  „tak, zrobiła foty tego i są u niej”
  — daj linka/ wklej tutaj
  @ jak będę u niej to poproszę o foty i nich sprawdzi czy dalej to jest

  — ok.
  .

  3.
  „te pociągi mnie nie pociągają”

  — to PRZENOŚNIA w sensie „TAK CI KOPARA OPADNIE IŻ CAŁE PEDZIOLINO WJEDZIE”
  @poczekam cierpliwie,

  – wedle życzenia ;D
  .

  4.
  „to wybranka Solo, nie Hana Solo”

  — chyba nie nadążam za wami….. l waszymi umizgami…. pisz jaśniej…
  @dlaczego za wami?/ skąd ta l. mnoga?
  ja się do niej nie umizguję Solo to od Sol-Słońce
  a Han Solo to z filmu (też lubił w pojedynkę )

  — o którym SOL’u mówisz ? że się „kocha w Lei” ?

  „a Han Solo to z filmu (też lubił w pojedynkę )” – no nie wiem, za futrzakiem latał cały czas, nawet się obściskiwali publicznie z „UCZUCIEM” 😀
  .

  5.
  „@pracowałem kiedyś z gościem co pałał się numerologią… i z różnymi datami też było różnie….
  wał z liczeniem czasu jest większy niż myślisz, rżną nas nie tylko na kasie ale i na czasie i na przestrzeni (raczej mało jest tego na czym nie wałków nie robią).”

  — są rzeczy jakich nie da się wytłumaczyć „racjonalnie”. Tak jest z numerologią, mimo iż nie działa to działa ale „NIECO” inaczej. Jakby była i nie była w tym samym momencie naraz. ;p
  .

  Ale..może tak będzie jak piszesz,…23 miało też coś puknąć,a nawet nie bekło.
  Dlaczego przy bardzo rozsądnym twoim i logicznym wnioskowaniu ciśniesz takie kawałki?

  — albo NIE BEKŁO albo NIE TAK BEKŁO….. jest wiele stylów „bekania”. ;p
  .

  Przecież nie masz wizji,, ufasz komuś kto ci to wciska? Wiesz doskonale o samospełniającej się rzeczywistości..chcesz tych kotków?

  — one i tak tu przylecą. Od tego co zastaną zależy jak bardzo będą „kocie”.

  Jest tylko JEDNA AKCEPTOWALNA przez nie wersja „PRZYSZŁOŚCI” i żadne filo-nazistowskie Agendy jak ta 2030 się w tę wersję NIE WPISUJĄ…… Ja bym nie sprawdzał, na waszym miejscu, czy potrafią pazurami poryć KONTYNENTY. Niech Mars i to co za nim styknie za przykład możliwości ich FURII. On też miał kiedyś atmosferę i w jedną „marcową noc” ją bezpowrotnie stracił. 😀
  .

  Po co nam tu te pazurki? Mało syfu wokoło?
  Ja nie chcę uciekać z tej kuwety, ale choć trochę po sobie posprzątać, jak inni też zechcą to smród będzie do zniesienia, jest szansa. Tu nie chodzi o zbawianie świata ale o przyzwoitość.

  — a CZYŚCISZ ?
  Wiele osób mówi iż „pracuje dla/ ze światłem” a jak się wczytać to wyczekuje jedynie kiedy dzięki Kundalini uzyska cudowne moce. Czy też Centralne Słońce ich nimi obdaruje.
  .

  „Napisałeś mi o twoim groźnym fajerłolu – wiesz dlaczego jest taki groźny?
  Wiesz,,, ja też wiem i dlatego oszczędzę odpowiedzi tu na forum.”

  — bo jest SKUTECZNY nawet na „senne widzadła” ?
  Czyżbyś już go stestował ? Jak było ? 🙂
  .

  „Mnie dorobili „gembe”, ale i tak zrobili to delikatnie, mój pysk nie potrzebuje groźnego fajerłola, wiesz dlaczego, bo jest już dość szkaradny.”

  — jak to szło: najpierw będą udawać przyjaciela, potem będą cyganić „co wiesz”, potem spróbują okręcić wokół palca, potem okraść, potem wyśmiać, naubliżać, zabić…..
  .

  6.
  „znalazłem twoje wpisiki z 2012 o piramidkach w jugolii”

  — ha ha ha, PUDŁO, w jugoli nie byłem, znaczy byłem na przejściu drogowym ale zawrócili. I tak się zakończyły wakacje na stopa.
  @ nie pudło i nie ha ha ha, tylko twoje, twoje wpisy o piramidach w Jugosławi 2012!, na blgu gościa co pani Z go dość często cytuje (Białczyński-może nie pamiętasz,. ..

  — co nie znaczy iż „kopię” czy „się znam”. A blog to pamiętam, podobnie zakłamany i kłamliwy dupek jak reszta.ezo-zbawców…. A on to kabalista choć udaje rodzimowiercę. I może też robić w wiadomym temacie. Przynajmniej poprzez kontakty.

  „ale wpisy są i to dość trafne, i nie takie jak teraz, znaczy też jesteś miłym kotkiem a nie tygrysem), znaczy badasz temat od lat i dobrze, znaczy sporo już wiesz co się dzieje,,, ”

  — nie podałeś kodu dostępu to czemu liczysz na czochranie futerka ?
  .

  Mariusz Szczytyński przetłumaczył 3cz. z 4 „Nowa hronologia” – warto zobaczyć -wiąże się to z tym co pisałem wcześniej jak nas wałują. Warto tez posłuchać Rauni Kilde wywiadu u Zagórskiego (nawet jeśli byś gościa nie trawił).

  — popatrzę choć i tak mam pełno do poczytania różnych „mądrych” wypowiedzi od jakich normalnie mnie odtrąca a mimo wszystko powinienem je przeczytać.

  Swoją drogą to moje DOSSIER tworzysz iż tak wyszukujesz moje posty sprzed dziesięcioleci ?

  Polubienie

 14. „tych najstarszych nie dało i nie da się przejąć – dlatego dalej jest taka jatka.. ”

  — jak widzisz JATKA WYGASA, czemu ???

  Może oni już wiedzą iż NIE MA O CO WALCZYĆ poza własną ŚMIERCIĄ ?

  Polubienie

 15. dziś w nocy śniła mi się Świątymia Temploru (nie templaru ale Temploru),
  Budynki na pustynnym terenie,komplex.
  Dziwne dachy podobne do dysków i na jednym dachu „lustro”-ale nie jak nasze lustra, było kamienne i matowe, zajmowało całą połać dachu, sen tak realny jak jawa,
  Szliśmy tam we trójkę w ciepły słoneczny dzień

  Polubienie

 16. Otrzymałem właśnie reprymęndę od Livi, na priva
  za moje zachowanie na forum,
  przyjmuję i przepraszam Osoby urażone moim chamskim zachowaniem.
  Proszę mi wybaczyć.
  Livio, Twój Świat, Twoje Konie, Twoja Polanka
  Raz jeszcze przepraszam Ciebie i Wszystkich tutaj, których świadomie uraziłem
  Sławek

  Polubienie

  1. Tak Slawku, bardzo mi sie niepodoba to ze obrazasz na moim blogu pewne osoby i to te ktore sa mi przychylne, czy na swoj sposob mnie wspieraja.. a juz kompletnym szczytem bezczelnosci jest domaganie sie od nich przepraszania Mari.. niby za co? za te wszystkie swinstwa i kretactwa z jej strony? To ona powinna przeprosic mnie i innych.. Rozumiem jednak, ze tak jak napisales rozpoznales w Marii jedna ze swoich, jednego z upadlych aniolow.. do tego jako wielka kanalie.. ciekawe, ze Ktosia tez rozpoznales… ale mnie nie… coz, widac coraz wyrazniej o co w tym biega….

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: