Aktualny Proces Transmutacji, czyli aktywacja DNA a Sytuacja Wrzesniowa

tumblr_nn6no7Mjw41rsci0po1_500Luminous Sanctum; Inner strengthening/Future Age Sage

ada

Wklejam kolejny ciekawy tekst Nelly Radwanowskiej

AKTUALNY PROCES TRANSMUTACJI, czyli aktywacja DNA

Dla zainteresowanych napisałam co nieco o AKTUALNYM PROCESIE TRANSMUTACJI, czyli aktywacja DNA:

Proces transmutacji, czyli wzniesienia dotyczy wędrówki naszej świadomości poprzez matriks czasu i przestrzeni. Energia jest świadomością, a świadomość jest inteligencją. Zatem komunikacja z wyższymi pasmami częstotliwości energii oznacza łączenie się a zarazem stawanie się wyższą, kosmiczną inteligencją. Ludzkość „przepina się” na wyższe oktawy drugiej harmonicznej, czyli poza zakres częstotliwości życia w niewolniczej sieci kontrolujących planetę systemów.. Wymiary i linie czasowe są synonimiczne. Im wyższy wymiar osiągamy, tym wyższe częstotliwości stają się dla nas dostępne. Obecnie przeskakujemy do przodu w czasie. Dlatego mamy wrażenie, że czas ucieka. Nasz związek z czasem istotnie zmienia się. Tak się dzieje z powodu zapadania się wymiarów inaczej implozji znanych nam wektorów czasu.

Równocześnie istniejące cząsteczki i anty-cząsteczki można pojmować jak wdech i wydech Źródła. Wszystko istnieje w zgodzie z Prawem Trójcy. Cząsteczki, anty-cząsteczki i Jednia. Aspekt męski, żeński i Kreacja. Każda nasza cząsteczka jest magnetycznym aspektem żeńskim, anty-cząsteczka będąca elektrycznym aspektem męskim, a więc my jesteśmy Elektro-magnetycznymi Istotami. Nasze ciało doświadcza elektromagnetyzmu z poziomu ego jako polaryzację, dualizm. Nasza świadomość również funkcjonuje w sposób dualny. Częścią procesu wzniesienia jest łączenie się pól elektrycznych z magnetycznymi i tworzenie pól pozbawionych polaryzacji, czyli neutralnych. To jest Inteligencja Jedności. To jest pole 12-to wymiarowe, szablon 12 wymiarowy DNA, który opuścił strefę polaryzacji. To jest nasze prawdziwe przeznaczenie.

Matriks kreuje iluzję czasu i przestrzeni. Poza iluzją polaryzacji linii czasowych naszego trójwymiaru, wszystko jest Jednią, czyli Polem Pierwotnego światła, niezróżnicowanej Świadomości Boga-Źródła. Wszystkie wymiary istnieją symultanicznie. Nasza identyfikacja jest we wszystkich tych wymiarach. Sposób w jaki my przetwarzamy naszą rzeczywistość jest linearny. W naszym pojęciu każde wydarzenie ma swój początek i swój koniec. I to jest właśnie nasza iluzja. Pole Pierwotnego Światła jest energią, czyli jest świadomością.

Obecnie wiele linii czasowych zbiega się ze sobą i zapada.

Zapisy pamięci wydarzeń które były skrywane przez eony czasu wychodzą teraz na powierzchnię. Wiele osób przypomina sobie fakty z wydarzeń nie będących częścią popularyzowanej historii pradawnych czasów. W miarę zapadania się obecnych linii czasowych, pamięć innych rzeczywistości, np. Atlantyckiej czy Lemuriańskiej wchodzi do strefy ludzkiej świadomości. Zaczynamy to odczuwać.

Wchodzimy teraz w galaktyczne częstotliwości „zewnętrzne” dla planety i doświadczamy galaktycznych, kosmicznych, uniwersalnych frekwencji, których nigdy nie było w tej gęstości manifestacji życia. To daje nam wspaniałą możliwość poszerzenia świadomości, ale jednocześnie wywołuje mnóstwo pomieszania.

Większość ludzi nie wie dlaczego dzieje się tak wiele dramatów na Ziemi, systemy wielopłaszczyznowej manipulacji wzmacniają zachowania lękowe i szerzą spustoszenie poprzez „nowe” choroby. Poszerzone oddziaływania polityczno-religijne powodują coraz głębsze pomieszanie i frustrację. Warto wspomnieć, że wszystkie znane nam systemy religijne są oparte o sprytne oprogramowania obcych cywilizacji Reptiliańskich w celu zawładnięcia Ziemią.. Wszystkie ich „nauki” od początku miały na celu odcięcie ludzkości od świadomości Boga-Źródła w nas samych. To spowodowało „skuteczność gry w oddzielenie” powstrzymującej ludzką ewolucję. Historia ludzkości została całkowicie przekręcona i wymyślona.

Teraz jest czas odzyskiwania świadomości tego, że jesteśmy suwerennymi istotami, które są manifestacją Boga-Żródła, istniejącą symultanicznie w zakresie 15-tu wymiarów. Każdy z nas jest Bogiem, ale większość z nas jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy.

Słuchając tylko siebie, pozbywając się lęków i odważnie wyrażając siebie, stajemy się najwyższą ekspresją kreacji. Gdy aktywujemy DNA, uaktywniamy receptory, nowe sploty neurologiczne, zaczynamy odczuwać wielowymiarową świadomość, nasze myślenie zmienia się na spiralne, czujemy inne istoty, mamy dostęp do pamięci całej rasy. Na tym poziomie nie podlegamy żadnej manipulacji. Właśnie z tego powodu systemy kontroli umysłów zostały tak rozwinięte, bowiem rasy Reptiliańskie widzą duże zagrożenie utraty swej manipulacyjnej mocy.

Ludzkie DNA istnieje w nieskończoność, ale na obecnym poziomie naszego rozwoju DNA ma 12 nici. Aktualnie metabolizm naszych fizycznych ciał wycofuje się z przemian węglowych, a proteiny ulegają przebudowie. Nadal większość z nas musi konsumować żywność celem utrzymania się przy życiu, ale przesuwamy się ku zdolności pozyskiwania substancji odżywczych i minerałów ze światła wyższych wymiarów. Im bardziej rozwinięci stajemy się, nasze zapotrzebowanie na jedzenie spada. Obecnie wiele ludzi odstępuje od produktów pochodzenia zwierzęcego, sięga po produkty roślinne, a wręcz okresowo powstrzymuje się od przyjmowania posiłków. Istnieją również ludzie, których zakres aktywności DNA pozwala już na całkowite odstąpienie od jedzenia i picia. Nasze ciała są w fazie transmutacji i potrzeby pokarmowe zmieniają się adekwatnie do fazy przemian metabolicznych. Ciało za wszelką cenę stara się utrzymać równowagę, dlatego informuje poprzez symptomy i pożądania, ku jakim produktom należy się skierować, a kiedy jest wskazany post. Dlatego należy zawsze słuchać swego ciała, by ułatwić mu przemiany. Mądrość naszego ciała mówi nam, co jest najlepsze na dany moment, ale warunkiem właściwego odczytu tej informacji jest zrównoważenie emocjonalne. Wszelkie bodźce zewnętrzne stymulujące czakrę II-gą i związane z nią ciało emocjonalne zniekształcają prawdziwe potrzeby naszego ciała fizycznego. Dlatego tak istotna jest równowaga emocjonalna, aby móc „usłyszeć” podszepty z naszego nadal niedocenianego ciała fizycznego.

Warto sobie uzmysłowić, że każdy nasz ruch, który poczyniliśmy w życiu jest wpisany w obrębie ciała emocjonalnego. Cokolwiek, kiedykolwiek pomyśleliśmy, nie tylko jako jednostka, ale również jako zbiorowość jest tu zapisane. Nasze karmiczne i osobowościowe warstwy też mają swój stempel. Zatem wszystko, od początku naszego istnienia, co pochodzi od nas i od środowiska zewnętrznego jest w nas zapisane. Będąc częścią gatunku ludzkiego jesteśmy połączeni każdą myślą, każdego człowieka na ziemi i wszystkie te myśli i czyny są w nas zapisane. Właśnie dlatego tak istotne w procesie wzniesieniowym są :uprzejmość, tolerancja, delikatność i akceptacja. Jesteśmy w trakcie emocjonalnego i mentalnego oczyszczania. To jest nasz osobisty proces. Nikt za nas tego nie zrobi. Naszych śmieci nikt za nas nie posprząta! .Odczuwanie lęku, złości, frustracji jest częścią umowy ze Źródłem i będą one trwały tak długo jak długo będziemy odseparowani od nas samych. Nadal dla większości ludzi na Ziemi cierpienie jest „sposobem życia”. W chwili osiągnięcia masy krytycznej w świadomości globalnej, zmienimy treść umowy i cierpienie nie będzie więcej składową naszego życia. Cierpienie jest przejawem oddzielenia od boskiej świadomości w nas.

To jest „Gra w Oddzielenie”, które właśnie dobiega końca.

W trójwymiarowej rzeczywistości pierwszego Wszechświata Harmonicznego przebywa obecnie większość ludzi na Ziemi. Przeżywają życie oparte o świadomość zawartą w trzech ciałach subtelnych, w stanie odcięcia od zakresu częstotliwości czakry serca .
W miarę przesuwania się do ośrodka serca, opuszczamy plan świadomości 3D, przemieszczając się do Planu Duszy. Gdy nasz ośrodek serca się otwiera, membrana pomiędzy planem 3D a 4D znika, a magnetyczna pulsacja serca wlewa się to poniższych ośrodków. To jest nasza INICJACJA.

Uaktywniając kolejne poziomy czakr, odczuwamy coraz to nowe energie i nowe doświadczenia charakterystyczne dla kolejnych etapów rozwoju świadomości.
Wzniesienie/ Ascendencja, równoznaczne z aktywacją DNA, oznacza zdolność do przewodzenia odpowiednich zakresów częstotliwości światła. Jest to stan kiedy istota ludzka staje się jedną zunifikowaną kolumną światła. To jest część przeznaczenia każdego człowieka na Ziemi. Możemy to przyspieszyć w procesie intencjonalnego rozwijania własnej świadomości. Droga prowadząca do samo-rozpoznania jest u każdego inna. Nie jest ważne którędy docieramy do celu. Nasza Wyższa Jaźń/Dusza i tak o tym decyduje, a my możemy mieć dobrą zabawę w „poszukiwaczy skarbu”. Gdy wejdziemy w fazę masy krytycznej, nasze ciała świetliste poszerzą się, przyjmując kształt odwróconego stożka. W momencie zlania się czakr w jedną kolumnę doznajemy swej Inicjacji i cała logika zarządzająca do tej pory naszym życiem nie ma sensu. Kończy się sens dotychczasowej pracy, związku, itd. Przeżywamy najgorsze lęki, bo życie traci dotychczasowe osadzenie. I temu trzeba się poddać, bo musimy mieć czas żeby się ogarnąć i pozbierać na nowo, tyle tylko, że logika 1-go wszechświata nie jest już aktualna. To daje wstępnie poczucie chaosu, ale świadczy o przejściu do następnej fazy życia. W tej fazie trzeba stworzyć przestrzeń dla nowej energii, która umożliwi napływ nowych ludzi, nowych zadań, nowych form aktywności i spędzania czasu. Ten stan przypomina przejście ze stanu dżdżownicy w motyla, którego życie jest oparte o zupełnie inne prawa.

To jest pęknięcie membrany (bariera repulsji magnetycznej) pomiędzy 3-cią a 4-tą czakrą, Potem jest kolejna pomiędzy 6-tą a 7-mą czakrą, gdy wchodzimy w następną fazę.

Większości ludzi na Ziemi dotyczy teraz przejście przez najbardziej rewolucyjną zmianę, od 3-ciej do 4-tej czakry, bowiem wskutek tego tranzytu życie wywraca się dosłownie do góry nogami. Opuszczamy „ludzki porządek” czując, ze nie ma innego wyjścia. To jest właśnie proces wzniesieniowy.

Wiedza na ten temat plus pełna akceptacja i szacunek do siebie umożliwiają złagodzenie dynamiki tego procesu. Każdy z nas niesie w sobie programy lękowe związane z ubóstwem, silne struktury programowania całych społeczeństw, które były od tysięcy lat wprowadzane w naszą podświadomość. Wszystkie systemy wartości, oceny, zasad moralności, wytyczanie ścieżek którymi jesteśmy nasączani od momentu przyjścia na świat. Uczy się nas czym jest sukces, jak być dobrym przyjacielem, małżonkiem, rodzicem, obywatelem…

Będąc zakotwiczonym w realiach życia 3D proces ascendencji, który jest naprawdę błogosławieństwem, może stać się wielką udręką w tych realiach. Poczucie wielkiego osamotnienia i niemożności podzielenia się z bliskimi, jest najtrudniejszym aspektem tej inicjacji. Dlatego warto jest znać dynamikę tych zmian, aby pomóc sobie w ich przejściu.

Cały ten proces polega na integracji między wymiarami, a nie ucieczce np. poprzez zamknięcie się w aszramie i poddanie prowadzeniu jakiegoś guru. Nie tędy droga. Wszystko mamy w sobie, nie potrzeba nam zewnętrznych przewodników. Wystarczy współpracować ze swoim ciałem, słuchać jego podszeptów, żyć tu i teraz i odczuwać co jest dobre, a czego unikać.

Musimy być również świadomi tego, że jesteśmy pod lupą bardzo wielu obcych cywilizacji, które mają tu swoje interesy, a człowiek nieświadomy tego co się dzieje, jest łatwym kąskiem energetycznym, z którego można korzystać na różne sposoby.

Istoty wykorzystujące nas do swych celów nie kierują się odczuciami, bowiem nie posiadają ciał emocjonalnych, więc nie odczuwają tego tak jak my. Wielu z nich jest żywo zainteresowanych naszym kodem genetycznym, który wykorzystują w procesach hybrydyzacji w celu przedłużania swoich gatunków.

Upadłe rasy, które przeszły na stronę ciemnej strony sukcesywnie tracą swoją moc i potrzebują wspomagania. Energia niekontrolowanych przez nas emocji, podsycanych strachem albo pożądaniem jest dla nich pokarmem. Właśnie z tego powodu rządy wszystkich państw wyrażają zgodę na organizowane manifestacje i pikiety, przejawiające frustrację i złość narodu. Masowo wytwarzane uczucie wściekłości jest najlepszym pojazdem dla naszej energii ukierunkowanej w stronę „twórców matriksu cierpienia”, którzy otrzymują w ten sposób potężną dawkę „pokarmu w postaci energii” Nasza złość i walka z systemami podtrzymuje te systemy. Dłatego aby nastąpiła zmiana naszych realiów życia, powinniśmy przekierować nasza uwagą, a co za tym idzie-energię w strefy myśli i czynów, które odwzorowują nasze pragnienia..

Nasz kod genetyczny jest wynikiem wielkiego eksperymentu, w którym uczestniczyło wiele ras składających się na nasz genotyp w momencie zasiania go na Ziemi. Ludzki genotyp powoduje, że jesteśmy istotami połączonymi ze Źródłem w przeciwieństwie do Upadłych Ras, które utraciły to połączenie i wcale nie są rasami pro-ludzkimi.

Żadna istota nie mająca kompletnej informacji w swoim genomie nie jest w stanie przemieszczać się pomiędzy 12-toma wymiarami, podczas gdy ludzie mają tę informację, choć nadal jest ona u większości uśpiona.

Aktywując swój genotyp mamy moc pełnego uzdrowienia się w procesie wzniesienia, podczas gdy rasy upadłe nie mają takiego potencjału. Wyjątkowość czasu, w którym obecnie żyjemy daje nam wszystkim szansę odzyskania naszego genetycznego dziedzictwa i doświadczenia prawdziwej Wolności na Ziemi.

Nelly Radwanowska

Gabinet Medycyny Wibracyjnej

http://nellyradwanowska.com/

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/09/11/biale-astry-i-slonce-11-wrzesnia-2015/comment-page-1/#comment-47232

***

Wczesniejszy tekst Nelly

23 wrzesnia i Kosmiczne Przemiany 2015
https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/08/19/przemiany-2015/

przy okazji cos w temacie

Rise of Collective Miasma

This shift to the next density is increasing the materialization of both planetary miasma and individual miasma which are the inherited and genetic patterns recorded in our cellular matrix that impact the physical body and spiritual-energetic bodies. Many of us will notice an increase in these miasmas, which will appear to be disease patterns surfacing now for us to become aware of. This is due to the genetic and inherited weakness from our family of origin surfacing in our body that is revealing to show us the area of the recorded miasma. When addressing bodily changes, which can be intense during this time, stay calm and peaceful. Ask your body consciousness and inner spirit to show you the source of the miasma, the timeline to clear it, and what you can do directly to participate with the healing of miasma. We will be addressing individual miasma, family of origin miasma, collective humanity miasma, and planetary miasma at the level our spiritual consciousness and body can handle. Miasma patterns accumulate every seven to nine years of the biological life cycle, so our current bio-spiritual marker will also be relative to the level of accumulative miasma we will be addressing now…

Calosc na stronie Lisy Renee:

http://www.energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/blog-timeline-shift/2704-rise-of-collective-miasma

SHIELDS

Odniose sie pozniej do kilku kwestii poruszonych przez Nelly.. poki co dodam tylko tyle, ze dla mnie punktem kluczowym jest nie tyle SERCE.. ile WYZSZE SERCE.. na poziomie fizycznego ciala umiejscowione w okolicy Grasicy.. ja to miejsce nazywam po prostu turkusowa czakra, ale jego nazwa to takze AzurA… i dla mnie to punkt, z ktorego wyrastaja skrzydla motyla

Sacred Butterfly

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/09/11/biale-astry-i-slonce-11-wrzesnia-2015/comment-page-1/#comment-47234

z wiekszoscia tekstu jak najbardziej sie zgadzam.. choc mam odmienne zdanie co do kwestii demonstracji, bo moim zdaniem to czesto wlasnie od buntu i sprzeciwu wobec niesprawiedliwego systemu zaczyna sie przebudzenie i zmiana.. od gniewu do wolnosci.. i mam tu na mysli tylko i wylacznie sluszny gniew, bedacy np. glosem sprzeciwu przeciwko przemocy, niesprawiedliwosci i ogolnie wszystkim bezdusznym strukturom.. zreszta przez dlugi czas takie spoleczne zrywy byly po prostu nielegalne i odgornie blokowane… a wiec nic dziwnego, ze miarka sie przebrala.. i to wszystko co bylo wczesniej tlumione teraz sie wrecz wylewa..

I jeszcze tylko przypomne, ze na blogu znajduje sie wiele wpisow poswieconych aktualnym wydarzeniom, sprawie wrzesnia, liniom czasowym, etc.. a linki do tych wpisow znajduja sie chocby w notce

Beyond the Wall in Time

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/09/02/beyond-wall-in-time/

update

19 september 2015

Dodaje bardzo ciekawy filmik Nelly podeslany przez Ade

naprawde super.. moja jedyna istotna uwaga to wspomniana juz wczesniej kwestia serca/wyzszego serca

livia

Reklamy

Autor: Livia Ether Flow

‚I am the child of Earth and starry Heaven’ Freedom for all living beings and the all worlds.. Deeper than memory.. beyond the time…. i send you blessings where you are ♥ ƸӜƷ ♥ Livia Ether Flow LiRa https://liviaspacedotcom.wordpress.com/

10 myśli na temat “Aktualny Proces Transmutacji, czyli aktywacja DNA a Sytuacja Wrzesniowa”

 1. Jak się mami do ZDRADY…
  — zdrajców ? obiecując im stołki w „nowym rozdaniu”
  — sprzedawczyków ? zyskami
  — złodziei ? obfitymi łupami wojennymi
  — psychopatów ?mozliwością SPEŁNIANIA SWOICH (sadystycznych) „MARZEŃ”
  — biedotę ? LEPSZYM i DOSTATNIEJSZYM ŻYCIEM
  — idiotów ? ślitasnymi przekazami.

  W wielu filmach jest motyw iż wiele grup poszukuje ukrytego i strzeżonego skarbu. Grupy te zwalczają się nawzajem i jak i zmagają z pułapkami w drodze do SKARBU. Tracąc swoich członków.

  Chińskie przysłowie mówi – PO CO SZUKAĆ SKARBU JAK MOŻNA GO …. ZABRAĆ…. TYM CO JUŻ GO ZNAJDĄ.

  To samo PRAWO obowiązuje i przy REWOLUCJACH…. największe szuje tylko dolewają „benzyny do ognia” patrząc ile grup „poszukiwawczych” uda im się w ten sposób WYBIĆ jednocześnie przekazując informacje o bytności i postępach konkurencji by tak wywołać kolejną rzeź.

  „Wznoszenie się ludzkości”, to PRAWDZIWE, widać na ulicach czy w „dziennikach”. Jakoś tam nie widać „tęczowych rajów” za to „płomienie i zgliszcza” na coraz większej POŁACI ZIEMI które i tak nie znikną jak się „wyniesieni” zaszyją w swoich „ezo-fantazjach”.

  „Falą Świadomości” ludzkości jest ten potop żydoarabskcih i żydomurzyńskich terrorystów udających uchodźców. Jeśli zostanie ZIGNOROWANY czy BŁĘDNIE ROZWIĄZANY nie będzie dla channelen-idioten dalszej „tęczowej” przyszłości. Nie będzie ŻADNEJ PRZYSZŁOŚCI, chyba że w „łańcuchach na polach bawełny”. Bo im jej ci wyżej wymienieni NIE ZAPLANOWALI celowo MAMIĄC NIESPEŁNIALNYMI PRAGNIENIAMI by masy z radością walczyły o interes swoich panów JAKIM SIĘ JUŻ ZNUDZILI.

  WSZYSTKIE OBJAWY WYMIENIONEGO NA WSTĘPIE MAMIENIA SĄ OBSERWOWANE…. I to w każdej grupie „rewolucyjnej” szczutej przez „panów” do zabijania innych grup. Ludzie zawsze się łudzą iż po znalezieniu SKARBU tym razem uda się przechytrzyć tych co bedą chcieli go zabrać. Dlatego zamiast zostawić go tam gdzie leży tracą swoje życia na poszukiwaniach. Tak samo planetarne gnidy wiedzą iż ludzie z CHCIWOŚCI SĄ ZDOLNI DO KAŻDEJ ZBRODNI….. dlatego machają im przed nosami marchewkami… raz z bliska, raz z dala…. by sobie ich ludzie WZAJEMNIE ZAZDROŚCILI …. i co za tym idzie … byli „plasteliną” w rękach” globalistycznych pejsiatych szubrawców.

  Dlaczego w hollypejsatych filmach jest PRZYMUS…. WYŚMIEWANIA SIĘ Z UCZCIWYCH i WODZENIA Z PODZIWEM OCZAMI ZA SZUBRAWCAMI? Czy od tego przybywa „marchewek” w spiżani ? Komu ich przybywa ?

  Czy może właściwsze jest działanie na odwrót…..z pozostawieniem szubrawców SAM NA SAM z ich „świecidełkami” jak kiedyś chciwego na złoto Midasa. ODCIĘCIE SIĘ OD NICH, WYSTAWIENIE ZA PRÓG….tak jak w bajkach gdzie ZŁO NA KOŃCU ZOSTAJE SAME mimo iż ZA WIERNĄ SŁUŻBĘ OBIECUJE WSZYSTKIM GÓRY ZŁOTA…..

  Od „otwierania czakr” jeszcze nikomu MĄDROŚCI NIE PRZYBYŁO, za to Upadlaki się cieszą iż będą miały lepsze pokrowce jak już DEFINITYWNIE POSPADAJĄ Z ASTRALA w materialny świat. Że będą miały po FRAJERACH doładowane w super moce ciała. A frajerzy się cieszą jak „bydło wiedzione na swą rzeź”, że SIĘ WŁAŚNIE SPEŁNIAJĄ ICH wymienione na wstępie MARZENIA.

  Beczcie sobie dalej, zostało wam już kilka- czy nawet -naście miesięcy takiego się „uduchawiania” a potem „przyjdzie niedziela”. Jak złodziej i do biednych i szubrawców. I z rachunkiem z ZUPEŁNIE INNEJ BAJKI. Tej poza „ezo-urojeniami” przekazywanymi w „channelingach”. Więc po co na FATASMAGORIACH budować swoją przyszłość jak SPYCHACZE REALNOŚCI wytrwale zrzucają lemingi w PRZEPAŚĆ ? Może warto „pomacać prawdziwości” za oknami, tej „KRWISTEJ I BRUNATNEJ”, tej kreowanej przez toro-wych wyczekujących swojego demona mashiacha zjebów i wyzwolić świat własnymi rękami. Od wszelkich brunatnoczarnych szuj wyzywających siebie WYBRANCAMI czy BOGAMI WCIELONYMI NA ZIEMI. Może pora popłynąć z FALĄ ŚWIADOMOŚCI nie czekając na miraż jaki nigdy nie nadejdzie. Nie w takiej zachwalanej „channelinbgami” postaci. Bo one są tylko KODOWANIEM WAS BYŚCIE WY WYKREOWALI IM TAKI A TAKI ŚWIAT…..wykreowali RAJ ALE DLA NICH…. dla siebie możecie co najwyżej zagródki FEMA czy żydowskie kampowiska typu Auschwitz.

  PS
  Czyż nie dziwne jest iż przez tyle dziesiątków lat tak sumiennie je konserwowano by teraz NACHALNIE DOMAGAĆ SIĘ ICH URUCHOMIENIA, I kto się tego DOMAGA, czyż nie ŻYDOSTWO jakie z powodu „przeżytego” „holokaustu” POWINNO BYĆ OSTATNIMI JAKIE COŚ TAKIEGO BĘDZIE SUGEROWAĆ ? Dla kogo je KONSERWOWANO, czyż nie na potrzeby WASZEJ KAŹNI I ZAGŁADY ezo-LEMINGI i cała reszto frajerów wpatrzonych w pańską „marchewkę” jaką dostaniecie w tej samej postaci jak ci w Katyniu… Jak przestaniecie być zabawni, użyteczni czy poprosicie o spełnienie obietnic. Nie lepiej CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM WYPĘDZAJĄC GNIY NA MADAGASKAR by tam sie nawzajem we własnym gronie zakrzykiwały czy zagryzały o to która z nich jest MEGA WIELKĄ SZUJĄ ?

  BIBLIJNA BESTIA ZRZUCA SWOJE MASKI…..

  CZY WY, ERLOJE, JESTESCIE GOTOWE POZDEJMOWAĆ RÓŻOWE OKULARY

  BY SPOJRZEĆ JEJ W GADZIE ŚLEPIA WŁASNYMI OCZAMI ?

  Polubienie

  1. ROZROZNIENIE JEST KLUCZEM

   ale powiedzmy, ze to co napisales jest w glownej mierze zaadresowane do pewnej mistycznej spolki 😉

   i przy okazji cos przypomne:

   Stany astralnej błogości promowane przez New Age nie mają nic wspólnego ze stanem: Bóg-Miłość-Szczęście osiąganym w naturalnej wspólnocie (komunii) z Bogiem. Astralna błogość jest uzależniającą substancją która jest spowodowana fałszywym światłem w New Age Astral fałszywą matrycą wzniesienia.

   Chrystusowe energie są odczuwane jako obce i niekomfortowe albo jako ciemne dla wielu szczęśliwych astralnie osób (12 wymiarowe pole może być nieodpowiednie dla tych którzy lubią wychodzić poza ciało oni mają ciągle wiele strachu i nałogu

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/03/26/new-age-false-light-false-ascension/

   niestety patrzac na to co sie dzieje chocby w samym polskim srodowisku EZO-NEW AGE.. brrr.. i tu patrz chocby ostatni wpis.. naprawde daleko temu wszystkiemu do czystosci.. jednak to nie tak, ze wszystko jest przekrecone.. i dlatego:

   ROZROZNIENIE JEST KLUCZEM

   Polubienie

 2. Ta, rozróżnienie celu jest kluczem, bo dla

  — Pierwszej Biblijnej Bestii poza odzyskaniem materialnego ciała jest DOKOŃCZENIE INWAZJI NA PLANETĘ plus zasilenie je w nowe dusze chrystusowe by było kogo im energetycznie pasożydować, teraz jest z tym coraz gorzej stąd takie parcie na „rozwój duchowy” tłuszczy by się dało z niej więcej „prany” wycisnąć,

  — Drugiej Biblijnej Bestii jest spełnienie oczekiwań Pierwszej plus ODZYSKANIE UTRACONEJ „UPADKIEM” TECHNOLIGII WOJSKOWEJ (zrealizowane na „zimną wojnę”) by mogli podbijać dla niej kolejne planety jak i „uzywanie sobie” na ziemskim zoo cyli realizacja sadystycznych fantazji (właśnie usilnie promowane jako projewrejogejskie zachowanie),

  — dla środowisk kabalistycznych czyli tych wszelakich talmudzistów – przyzwanie Pierwszej Biblijnej Bestii do tego świata i wierne jej służenie w zamian za „cudowne moce”, (szeregowi kapłani zostana jej złożeni w ofierze o czym pewnie nie wiedzą ci „wybrańcy”, he, he, he),

  — dla środowisk syjonistyczno-banderowsko-nazistowsko-terrorystycznych celem jaki mają wypełnić jest „DESTRUKCJA ŚWIATA” by w świecie „PO” łatwiej dało się zaprowadzić ustrój NAZISTOWSKO-TEOLOGICZNY (judaistyczny szariat zwany czasem prawem noahickim), po jego spełnieniu będą odstrzeleni (MOLOH NEED YOU, YOUR FRESH MEAT, DUCK),

  — dla sekt tajemnych jak różokrzyż, masoneria… to opócz w/w celem jest poszukiwanie starozytnych artefaktów, miejsc czy osób uzdolnionych magicznie i WYKORZYTSYWANIE ich w procesie OŻYWIANIA czy też PRZYZYWANIA Pierwszej Biblijnej Bestii, jej „syna” czy innych demonów, jak skończą być potrzebni to ich rzucą na pożarcie „albo gojom jak się spisek wyda” albo mashiacho’wi jak się powiedzie,

  — dla bałwanów i bufonów jak ten klól radziwił poza bufonadą i marnowaniem czasu na zbytki jest sabotaż własnej państwowości by łatwiej na jej zgliszczach pobudować Syjon, też przewidziani do rozwałki na ołtarzach syjonu.

  Elity dziś szczycące się byciem „doświetlonymi” nie są ani Pierwszej ani Drugiej Bestii potrzebne do życia. Jak już pobudują swoją „gilotynę” zostaną na niej szybko ścięci chociażby dla oszukania tłumu (czystych chrystusowych dusz). Tym bardziej nie są jej potrzebni wszelacy sekciarze czy „słupy” prowadzące tajną czy terrorystyczną robotę. Będziecie mieli swoje „dziewice” w brzuchu żydowskiej Biblijnej Bestii zwanej Moloh.

  „Góra” wie iż im więcej rozwali wtajemniczonych w spisem „średniaków” (piramidy władzy) tym bardziej BĘDZIE NIEOBALALNA więc ponieważ „medale są tanie” to „dużo zasłużonej dla ‚sprawy’ ‚elity’ w trakcie budowania światowego obozu koncentracyjnego w trakcie tego odejdzie”. Zwłaszcza „przypadkiem” tych ważnych co mogliby ją zawalić.

  Tak to z grubsza widze. To oszukiwanie wszystkich przez wszystkich co DO PRAWDZIWEGO CELU „wydarzenia”.

  Spodziewam się 2 inwazji, jednej zwiazanej z SUKCESEM przyzywania/ otwierania portalu dla wojsk Biblijnej Bestii i drugiej dla ich pogromców. Za to nie przewiduję by się wydarzyło to o czym ględzą „channelingi”. To jest tylko CELOWY BAJER by Elroje siedziały grzecznie w swoich kurnikach czekając na DZIEŃ swojej OFIARY (czytaj ZAGŁADY).

  Polubienie

 3. Im więcej czytam o naszej historii, ludzkiej planetarnej, kosmicznej tym bardziej jest mi smutno. A nawet czuję obrzydzenie i niesmak. Czuję się podle, czuje się oszukana i zdradzona. Chyba wielu ma też ten problem chociaż go nie nazwali. Na wielu portalach oceniając wypowiedzi czuje chaos, zamieszanie, niepewność, ludzie się ukrywają, boją się. Tak jakbyśmy utracili grunt pod nogami. Czy jest ktoś kto nas kocha, pomaga i pragnie naszego dobra? Chyba kiedy byłam nieświadoma i mniej wiedziałam byłam szczęśliwsza. Ale coś mi się zdaje, że te czasy już nie wrócą. Kim jesteśmy? Kim będziemy? Czas odzyskać ziemię. Kto się za to weźmie. Kto otworzy naszej cywilizacji oczy? Jak długo zdrajcy będą trzymać ludzkość w niewiedzy. A z drugiej strony tak sobie myślę, że może to i dobrze, niech nie wiedzą, niech będą szczęśliwi.

  Polubienie

 4. „Czy jest ktoś kto nas kocha, pomaga i pragnie naszego dobra?”

  — pewnie jakby nie było na Ziemi już dawno zagościł by potop.

  „Czuję się podle, czuje się oszukana i zdradzona. Chyba wielu ma też ten problem chociaż go nie nazwali. ”

  — OSZUSTWO, CHCIWOŚĆ, ZDRADA i PRZEKUPSTWO — tak upadała Ludzkość

  AŻ UPADŁA

  i zapomniała o świecie bez „jewrejogejskich wartości”,

  że MOŻNA ŻYĆ DLA ŻYCIA A NIE ZER NA KONCIE……
  .

  A TERAZ JESR BÓL BO CHCIAŁO BY SIĘ DO RAJU ALE WRAZ ZE ZBUDOWANYMI NA CUDZEJ KRWII ZAMKAMI A TE …. o zgroza…. NIE CHCĄ PRZEJŚĆ PRZEZ BRAMĘ….. WIĘC TRWA KOLEJNY FESTIWAL OSZUKIWANIA…..

  bo JEDNI MOGLI BY WEJŚĆ ALE ICH NIE PUSZCZAJĄ
  inni CHCIELI BY WEJŚĆ ALE COŚ SIĘ IM PRZYKLEIŁO DO SUMIEŃ
  a największe rekiny to by chciały IŻ BY WSZYSTKO ZOSTAŁO PO STAREMU ALE Z NOWĄ „LAMPERIĄ” BY BIEDOTA JUŻ NIE PISZCZAŁA ZA DRZWIAMI OD RAJU.

  I takie parkery, cobry czy inni ezo-ściemniacze właśnie ją „uduchowionycm” malują. Na polecenie podnóżków i taboretów obydwu Biblijnych Bestii.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s