Wegetariańska Atlantyda

„Ani jeden owoc nie został zerwany bez błogosławieństwa ze strony drzewa, jako że ci wcześni Atlanci cieszyli się dobrym kontaktem telepatycznym z wszelkimi formami życia, z którymi współzamieszkiwali środowisko. Wszystkie żyjące istoty darzyły się najwyższym szacunkiem, a natura była łaskawa… podobnie jak i człowiek.”

*

Atlantyde czesto przedstawia sie w zlym swietle, ze tak sie na niej zle dzialo, ze ludzie byli tacy zli.. postanowilam wiec dodac ten ciekawy fragment z ksiazki „Atlantis Rising” Patricii Cori, który mocno rezonuje z tym co sama czuję.. i właśnie taka Atlantyda jest we mnie wciąż żywa

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/about/gaja-garden/

Livia


Syrianie o drugim cyklu Atlantydy

Zanim zlodowacenie na Atlantydzie zaczęło postępować, rdzenni mieszkańcy żyli tu jako przedłużenie środowiska naturalnego, w dużej harmonii z Ziemią. Osiągnęli tak wysoce wyewoluowany stan istnienia, że potrafili podróżować astralnie w swych świetlistych ciałach lub przemieszczać się w czasie, gdy tylko tego zapragnęli. Ich przodkowie żyli w symbiozie z dzikimi zwierzętami oraz innymi stworzeniami, które zamieszkiwały planetę w tym stadium rozwoju Gai. Już na początku swej ewolucji nauczyli się oswajać pewne gatunki, które zapewniały im dodatkową ochronę i pomagały w przetrwaniu. Atlanci z drugiego cyklu nigdy nie jedli mięsa. Co prawda spożywali mleko i jaja niektórych z udomowionych przez siebie zwierząt, aczkolwiek traktowali ten rodzaj pokarmu jako dary od owych stworzeń. Podstawę ich diety stanowiło bujne, pełne zieleni środowisko, obfite w wiele gatunków owoców i orzechów, ziół oraz roślin leczniczych. Atlanci tamtej epoki czuli, że światło zmagazynowane w liściach dostarcza im elektrycznego ładunku Słonecznego Bóstwa, podczas gdy korzenie ofiarowują uziemiające magnetyczne energie Matki Ziemi… i tak też było Patrząc na to w kontekście duchowym, reprezentowali oni wysoce rozwinięty stan świadomości – wyższą wibrację – kiedy to ludzkość dysponowała znacznie jaśniejszym zrozumieniem natury wszystkich żyjących istot. Co więcej, żywili szacunek dla Wszystkiego – kamieni, stworzeń wodnych, wielkich drzew i zwierząt, a także dla siebie nawzajem. Wszystko uważali za odzwierciedlenie Pierwszego Stwórcy i niczego nie odbierali środowisku bez pozwolenia. Ani jeden owoc nie został zerwany bez błogosławieństwa ze strony drzewa, jako że ci wcześni Atlanci cieszyli się dobrym kontaktem telepatycznym z wszelkimi formami życia, z którymi współzamieszkiwali środowisko. Wszystkie żyjące istoty darzyły się najwyższym szacunkiem, a natura była łaskawa… podobnie jak i człowiek. Ludzie drugiego cyklu Atlantydy posiadali wysoce rozwinięte zdolności intuicyjne oraz parapsychiczne, a ich duchowość skupiona była na Ziemi, chociaż czcili też gwiazdy i inne niebieskie ciała, przy pomocy których określali czas, oraz swoje położenie w galaktyce gwiezdnych istot. Będąc gwiezdnym nasieniem, posiadali w DNA wiedzę o swym kosmicznym pochodzeniu, podobnie jak i wy ją posiadacie. Nie istniała wówczas żadna religijna hierarchia, ponieważ ówcześni Atlanci wierzyli, że wywodzą się bezpośrednio od Pierwszego Stwórcy, któremu oddawali hołd czcząc drzewa, rzeki, morza, ptaki, niebo, oraz górskie szczyty. Każdego dnia natura przynosiła im nowe wyzwania, a oni akceptowali je jako Ducha, który się poprzez nie manifestuje. W całej historii życia istot ludzkich na Ziemi, nikt nigdy nie wyrażał tak wielkiej miłości w stosunku do Gai jak owi ludzie z drugiego cyklu Atlantydy. Byli całkowicie zestrojeni z innymi formami życia, energiami żywiołów, oraz siłami Kosmosu. Można sobie zatem wyobrazić ich konsternację i przerażenie, gdy ta sama potęga natury zdawała się zwracać przeciwko nim.

…..

Z powyżej zamieszczoną historią Atlantydy w niezwykły sposób łączy się

„Przypowieść o Antylopie”

Białe Pióro 22 Luty 2011 o 11:34 pm

Dziękuję Livioether za tę™ notkę™. Dopiero dziś› ją… przeczytałam. Pomyś›lał‚am, że przeszłość‡ i przyszłość mieszają… się™ ze sobą…

W książce pt. “Karty uzdrawiającej mocy” Jamie Sams i Davida Carsona przedstawione są różne zwierzęta, które dają… ludziom nauki. Oto fragment przypowieś›ci o Antylopie:

”Na początku, gdy “ludzkie plemię™” był‚o niewielkie, Antylopa zauważyła, że dwunodzy są nadzy, głodni, bliscy wymarcia. Gdyby nie zostały podję™te dział‚ania, Przodkowie wkrótce zniknęliby z powierzchni Matki Ziemi. Antylopa podjęła dział‚ania. Weszł‚a do obozu i zwołał‚a dwunogich na naradę™.

– Wielka Tajemnica przysłał‚a mnie, abym udzieliła wam nauk. Ich istotą… jest działanie. Nie musicie niczego się™ bać‡, jeśli wiecie, co robić i to robicie – powiedziała

– Co mamy robić‡? – spytali Ludzie.

– Skoro jesteście nadzy i zmarznię™ci, zabijcie mnie. Zdejmijcie ze mnie skórę™, aby was grzała. To jest mój dar. Zróbcie tak.

– Dobrze – odparli Ludzie – Co mamy zrobić‡, żeby nie przymierać głodem i przetrwać?

– Skoro jesteś›cie głodni, powinniś›cie mnie zabić‡. Jedzcie moje mię™so, a bę™dziecie silni. To jest mój dar. Zróbcie tak.
Antylopa wiedział‚a, że Ludzie przeżyją epokę™ lodowcową, jeżeli zaczną jeść‡ mię™so. Zanim ruszyły wielkie góry lodowe, owoców i warzyw było pod dostatkiem – dwunodzy nie musieli jeść stworzeń„, z którymi się zbratali. Klany drugiego ś›wiata jadły wię™c Antylopę™. Odżywiając się™ mię™sem czworonogich Ludzie przejmowali ich instynkty i m‡ądrość, poznawali ich istot i dzięki temu przetrwali. Nauczono ich, aby niczego nie marnowali, nie brali więcej niż potrzeba do podejmowania dział‚ania, gdy znajdą… się™ w trudnym położeniu. Ludzie dobrze przyswoili sobie nauki Antylopy; dzię™ki nim postę™powali właściwie i przetrwali do dziś. Szanowali dary Wielkiej Tajemnicy i nie niszczyli bezmyślnie niczego, co żyje.

Antylopa symbolizuje mą…dre dział‚anie.”

Potem, gdy już mogli na powrót żywić się™ owocami i warzywami, nie wszyscy, ale niektórzy przestali żywić się™ czworonożnymi kuzynami…

Być może wiesz…

“Wszyscy moi krewni” lub “wszystkie moje zwią…zki” to okreś›lenia stosowane przez Rdzenne ludy Ameryk podczas różnych ceremonii i wyrażają współ‚zależność mię™dzy wszystkim, co manifestuje się™ we wszechświecie, wszystkimi istotami, a także między wszelkimi układami i procesami. Także kamienie, rośliny, zwierzę™ta i ludzie to nasi krewni, z którymi jesteś›my połą…czeni. Wiem, że w nowym Pią…tym Świecie, który nadchodzi tylko Rośliny zgodził‚y się™ być naszym pokarmem.

http://liviaspace.com/2012/09/26/wegetarianska-atlantyda/#comment-797

dziękuję Białe Pióro/JESTEM

***

Mam wrażenie, że tworząc swój ogród w tym miejscu i czasie próbuję tak naprawdę odtworzyć coś co ‘pamiętam’… być może z Atlantydy..  Inny cudowny ogród, z którym czuję się głęboko związana, znajduje  się  w innym wymiarze rzeczywistości.. nazywam go moim cudownym centrum uzdrowień ze snu

atlantroundbuilding