CYKL OTWARCIA GWIEZDNYCH WRÓT

poprzednia czesc

Finałowy Konflikt, Gwiezdne Wrota – 6, Kapłani Azurytów Maji i “Dramat Chrystusa”

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/about/emerald-guardians/freedom-teachings-2/finalowy-konflikt-gwiezdne-wrota-6-kaplani-azurytow-maji-i-dramat-chrystusa/

CYKL OTWARCIA GWIEZDNYCH WRÓT

1 STYCZNIA 2000 ROKU
(patrz „Podróżnicy” – Tom II)

Jeśli Narody Opiekunów oraz Rasy Założycielskie przyjęłyby pozycje nieingerencji podczas dramatu w roku 22 326 p.n.e, wówczas ród Anielskich Ludzi Ziemi zostałby zniszczony, a Ziemia od tamtego
momentu ewoluowałaby pod rządami Upadłych Aniołów. Jeżeli Rasy Założycielskie pozwoliłyby Upadłym Aniołom Annu-Elohim przejąć w posiadanie Ziemię, a tym samym Ziemskie Gwiezdne Wrota – Korytarze Amenti, rasy Drakonian, Legiony Upadłych Aniołów Seraphim z D-10 usiłowałyby zażądać zwrotu Ziemi oraz Korytarzy Amenti od Annu-Elohim. Drakonian napadliby na kolonie Annunaki na Ziemi, aby powstrzymać Annu-Elohim z D-11, pradawnych przeciwników Drakonian, przed wykorzystaniem Korytarzy Amenti do wypełnienia ich pragnienia eksterminacji ras Upadłych Aniołów Seraphim.

W przypadku, kiedy dramat na Ziemi potoczyłby się tym torem, Ziemia stałaby się polem bitewnym o krótkiej żywotności dla działań wojennych Legionów Upadłych Aniołów, doprowadzając do zniszczenia planety. Taki sam scenariusz przydarzył się podczas Tysiącletniej Wojny w 849 000 r. p.n.e (patrz „Podróżnicy”, tom II), którego kulminacją było zupełne zniszczenie planety zwanej Maldek, która niegdyś istniała w Ziemskiej Galaktyce. Jedyna różnica między tymi dwoma dramatami polega na tym, że jeśli Ziemię spotkałby los podobny do Maldeka, gęsto zaludnione układy gwiezdne Syriusza i Plejad Gęstości -2 również zostałyby zniszczone z powodu ich połączenia z Korytarzami Amenti. Kataklizm tej wielkości spowodowałby upadek całego naszego 15-to wymiarowego Matriksu Czasu; Uniwersalny Kompleks Systemu Gwiezdnych Wrót implodowałby doprowadzając do potężnej „Super Nova” (dosłownie wybuchu, jak w przypadku gwiazd -przyp. tłum.) wszystkich głównych galaktyk w naszym Matriksie Czasu. Jeśli taki dramat miałby miejsce, świadomość wcielona tam zostałaby dosłownie zredukowana do „gwiezdnego pyłu” lub do jednostek nierozróżnialnej świadomości, bez formy odczuwającej pamięci.

Legiony Upadłych Aniołów mają nadzieję znaleźć azyl w innych systemach sąsiednich Matriksów Czasu, jeśli ich działania niespodziewanie zapoczątkowałyby takie wydarzenie.

Narody Założycieli nie zamierzali takiego chaosu ani też nie spodziewali się, że dramaty polarności w obrębie tego Matriksu Czasu mogą osiągnąć takie ekstrema; ekstrema, które zagrażają strukturze integralności i dobru innych systemów życia daleko poza naszym Matriksem Czasu. Na zarządzenie Yanas z Matriksu Energii oraz w celu zachowania swoich pierwotnych intencji pokojowej, czułej współewolucji, Rasy Założycielskie z Gęstości -5 kontynuowali swoje starania przywrócenia pokoju i uzdrowienia w naszym Matriksie Czasu wypaczenia w tym Matriksie Czasu podczas Wojen Lyriańsko-Elohim 250 miliardów lat temu. Interwencja Narodów Anielskich Opiekunów w sprawy Ziemi w 22 326 r.p.n.e. była tylko stosunkowo niewielkim krokiem podjętym w planie Założycieli na przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa w tym Matriksie Czasu. Wraz z przywilejem wolnej woli tworzenia danym kiedyś Rasom Założycielskim przez Yanas, który wpuścił w ruch Pola Życia w naszym Matriksie Czasu 950 miliardów lat temu, przyszła również odpowiedzialność za ich stworzenia oraz potencjalny ich wpływ na systemy innych Matriksów Czasu. Założyciele wiedzą, że są oni odpowiedzialni za to, co wydarza się w tym Matriksie Czasu, i zdają sobie sprawę, że „narobili bałaganu i ich prawnym obowiązkiem jest posprzątanie go”. Z tego powodu Rasy Założycieli oraz Narody Anielskich Opiekunów będą wciąż kontynuować swoje starania kryzysowej interwencji, tak długo, jak będzie to konieczne w określeniach empirycznego „czasu”. Sami Założyciele zmęczeni już są tym szalejącym dramatem polarności, tak samo jak niezliczone dusze Narodów Anielskich Opiekunów, które nieprzerwanie wspierają Założycieli w ich wysiłkach uleczenia tego Matriksu Czasu. Obecnie, bez wiedzy ludzkiej populacji Ziemi, współczesne Ziemskie dramaty odgrywają bezpośrednią i potężną rolę w tym czy ten Uniwersalny Dramat Polarności posiada wciąż możliwość uzdrowienia. Ród Anielskich Ludzi Ziemi stworzony został, aby służyć jako opiekunowie i obrońcy Ziemskich Gwiezdnych Wrót Korytarzy Amenti oraz Uniwersalnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót. Narody Anielskich Opiekunów potrzebują obecnie wsparcia ludzi na planecie w wypełnieniu planu Kapłanów Maji Azurytów Zgromadzenia Melchizedeka z Ur, wykorzystania Gwiezdnych Wrót -6 Syriusza B do zapobieżenia zainicjowanego przez Nibirian przebiegunowania Ziemi w latach 2003 – 2008 r. (przypominam, iż książka wydana została w roku 2000 – przyp. tłum.)

Plan kryzysowej interwencji Ras Założycielskich nie może być pomyślnie zrealizowany bez wystarczającej grupy Anielskich Ludzi i Dzieci Indygo Linii Graala na planecie, którzy mogą odtworzyć zaawansowaną Planetarną Mechanikę Systemu Gwiezdnych Wrót, potrzebną do przejęcia od Nibirian kontroli nad Słonecznymi Gwiezdnymi Wrotami – 4

W 1992 roku próbne negocjacje zwane „Syriańsko-Plejadiańskimi Ugodami” zostały zatwierdzone pomiędzy Narodami Opiekunów a Legionami Upadłych Aniołów Plejadiańsko-Nibiriańskimi Annunaki z Nibiru. W 1992 roku mimo wielkiego oburzenia Annu-Elohim z D-11 oraz wielu innych Legionów Upadłych Aniołów Annunaki, Plejadiańsko-Nibiriańska Rada zgodziła się przystąpić do Współewolucyjnej Ugody Szmaragdowego Przymierza i obiecała zwrot Słonecznych Gwiezdnych Wrót -4, Sygnetowej Radzie -6, z Syriusza B Maharaji Rady Azurytowej. Wraz ze zwrotem Słonecznych Gwiezdnych Wrót-4 pod ochronę Ras Założycielskich, Rada Azurytowa, Rada Alcyone Gwiezdnych Wrót -5 Alcyone, z D-5 oraz Azurycka Grupa Bezpieczeństwa Uniwersalnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót zamierzała zabezpieczyć Ziemię przed przejęciem planu współczesnego przebiegunowania przez Drakonian. W roku 1992 wyglądało na to, że długo obawiany, ale zakładany, potencjalny, główny kryzys, jawnej, trójstronnej konfrontacji pomiędzy Narodami Anielskich Opiekunów a rywalizującymi ze sobą Legionami Upadłych Aniołów Annu-Elohim i Drakonian został wreszcie, choć może tylko tymczasowo rozwiązany dzięki negocjacjom. Dzięki połączonym i wspólnym wysiłkom Narodów Anielskich Opiekunów oraz nowo wspierających Plediańsko-Nibiriańskich Annunaki, którzy obecnie posiadają dużą kontrolę nad wieloma Liniami „Ley Lines” (linie uszeregowania obiektów, miejsc określonej wartości np. Megalitów, monumentów itp. – przyp- tłum.) i Worteksami (czyt. Czakramami- przyp. tłum.) w Ziemskim Planetarnym Kompleksie Systemu Gwiezdnych Wrót, ochrona Ziemi w trakcie Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrót nie byłaby zbyt trudna do osiągnięcia. Po Syriańsko-Plejadiańskich Ugodach z 1992 roku, skupienie Narodów Anielskich Opiekunów skierowane było na przygotowanie Ziemskiego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót na otwarcie Gwiezdnych Wrót Ziemi – Korytarzy Amenti w 2012 roku, oraz uczynienie ludzkości gotowymi na „Oświecenie Nowej Ery” i oczekujące ich przystąpienie do Szmaragdowego Przymierza. 12 września 2000 r. Plejadiańsko-Nibiriańscy Annunaki wycofali
się ze Szmaragdowego Przymierza i przyłączyli się do ligi nowoutworzonego Zjednoczonego Oporu Annu-Elohim-Drakonian („Opór” przeciwko Szmaragdowemu Przymierzu). 12 września 2000 r. Zjednoczony Opór wydał dekret wojenny przeciwko rodowi Anielskich Ludzi Ziemi oraz Narodom Anielskich Opiekunów, jeśli Opiekunowie odmówiliby natychmiastowego wycofania swojego wsparcia dla ludzkości Ziemi i nie pozostawiliby terytoriów Ziemi planom przebiegunowania i dominacji Upadłych Aniołów. Rada Mistrzów Eieyani oraz Rasy Założycielskie z Gęstości -5 odmówili wycofania swojego wsparcia dla Ziemskiej ludzkości i od 12 września 2000 r. MSWS, Liga Opiekunów oraz wiele innych Ras
Anielskich Opiekunów Szmaragdowego Przymierza umieszczeni zostali w stanie „Czerwonego Pogotowia”. Starożytny dramat finałowego konfliktu między Narodami Anielskich Opiekunów a Legionami Upadłych Aniołów – o przeznaczenie Ziemi i ewolucję ludzkości – przyjęty został przez Legiony Upadłych Aniołów z zapalczywością, natomiast przez Narody Anielskich Opiekunów z
przerażeniem, odkąd konfrontacja ta zakończyła się „Patem” w 22 326 r. p.n.e. Chociaż po Syriańsko-PIejadiańskich Ugodach z 1992 roku pokojowe rozwiązania wyglądały obiecująco, to deklaracja Wojny wydana przez Zjednoczony Opór 12 września 2000 r. potwierdza, że „Runda Finałowa” tej starożytnej konfrontacji zostanie systematycznie przeniesiona na arenę współczesnej Ziemi. Rezultat tego dramatu kategorycznie leży w rękach ludzkości. Odkąd nie powiódł się Cykl Otwarcia Gwiezdnych Wrót w 22 326 r.p.n.e, narody Anielskich Opiekunów wielokrotnie usiłowały obudzić Anielskich Ludzi Ziemi, aby ludzkość mogła stworzyć swoją wolność i przygotować się na pokojową, aczkolwiek bezpośrednią interwencję, do której musiałoby dojść, kiedy nadszedłby czas finałowego konfliktu. Od 22 326 r. p.n.e. oraz od późniejszego upadku Narodów Atlantydy w 9558 r. p.n.e. i kolejnej infiltracji kultury sumeryjskiej przez Upadłych Aniołów Nibirian, ludzka ewolucja była wciąż trwającym dramatem konfliktu i chaosu, (czytaj. „Podróżnicy”, tom II, Bieżąca Aktualizacja Wydarzeń)

Pozostające zapiski dotyczące „historii starożytnych ludzi”, obejmują okres czasu w trakcie którego rywalizujące ugrupowania Legionów Upadłych Aniołów ciągle usiłowały „zabezpieczyć swój grunt” wewnątrz ludzkiej populacji, w oczekiwaniu na Cykl Otwarcia Gwiezdnych Wrót w latach 2000-2017, kiedy to zaplanowali „zażądać zwrotu” Ziemskich terytoriów.

Od 22 326 r. p.n.e. aż do chwili obecnej Legiony Upadłych Aniołów wiedziały, że będą usiłować zniszczyć ludzkość za pośrednictwem przebiegunowania, kiedy nadejdzie czas finałowego konfliktu, i oszczędzą jedynie ich łatwo kontrolowanych „Wybranych” w celu wypaczonej kolonizacji. Rasy Upadłych Aniołów przewidziały i promowały „Armagedon” oraz scenariusz „Końca Czasów” już od konfrontacji w 22 326 r. p.n.e, wiedząc ze zamierzają wzniecić wojnę wśród ludzkich narodów Ziemi, jako zwiastun zainicjowania planu planetarnego przebiegunowania, kiedy nadejdzie czas finałowego konfliktu.

Podczas, gdy Legiony Upadłych Aniołów sukcesywnie prowadziły ludzkość w kierunku ich zamierzonego scenariusza Armagedonu „Końca Czasów” w latach 2000-2017, Narody Anielskich Opiekunów kontynuowały starania przygotowania ludzkości na pokojowe rozwiązanie oczekującego dramatu „Końca Czasów”. Ostatnie główne staranie Opiekunów przygotowania ludzkości do służenia jako czynnik uzdrowienia Finałowego Konfliktu w 2000-2017, miało miejsce podczas „Czasów Chrystusa”.

Zespół Azurytowych Kapłanów Magi z Ur, którzy inkamowali jako członkowie Kapłanów Maji przejęci przez Nibirian w konflikcie z 22 326 r. p.n.e, ponownie weszli w Ziemską inkarnację. Celem ich był zwrot wiedzy Szmaragdowego Przymierza i wiedzy na temat oczekiwanego Finałowego Konfliktu oraz wyjaśnienie pokojowego rozwiązania na zażądanie zwrotu dziedzictwa Wewnętrznego Chrystusa Anielskich Ludzi. Poprzez nauczania Tajemnej-Nauki Założycieli o Wewnętrznym Chrystusie, ludzkość mogłaby nauczyć się reaktywacji 12-to Niciowego Szablonu Anielskich Ludzi, aby ponownie stać się zdolnym do wykorzystania zaawansowanej Mechaniki Planetarnego Systemu Gwiezdnych Wrót, która przebiega przez ludzki Szablon DNA. Jeśli ludzkość może ponownie rozbudzić uśpiony Szablon DNA Anielskiego Człowieka, ludzkie ciało może biologiczne zgrać się z elektromagnetycznymi funkcjami Planetarnego Systemu Gwiezdnych Wrót Ziemi, tak jak było to pierwotnie zaprojektowane. Aktualizując potencjał Anielskich Ludzi, ludzie nie tylko wyzwoliliby siebie samych, ale również asystowaliby Narodom Anielskich Opiekunów w wyzwoleniu Ziemi poprzez zabezpieczenie Korytarzy Amenti Ziemi i przywrócenie Słonecznych Gwiezdnych Wrót -4 pod ochronę Narodów Opiekunów.

Jeshua Sananda Melchizedek – „Jezus” z Biblii, był Azurytowym Kapłanem Magi z Ur, który tak jak inni członkowie jego Zespołu Kryzysowej interwencji Ligi Opiekunów, inkarnował się poprzez Radę Azurytów z Syriusza B, w celu przywrócenia nauczań Szmaragdowego Przymierza oraz Duchowych-Nauk Zgromadzenia Melchizedeka dotyczących treningu w aktywacji Szablonu DNA w przygotowaniu na zakładany Finałowy Konflikt w łatach 2000-2017. Nauki Jeshua-Jezusa, tak jak wielu Azurytowych Kapłanów Magi z Ur przed nim, zostały szybko zniekształcone i zniszczone przez organizacje elit władzy działających pod wpływem Legionu Upadłych Aniołów. Prawdziwa historyczna opowieść o Jeshua – Jezusie została przekręcona, przeredagowana oraz dosłownie przepisana i wykorzystana przez ugrupowania zarówno Legionów Upadłych Aniołów Annu- Elohim/Annunaki i Drakonian Seraphim, a także ich ludzkie „marionetki”, w celu promowania dogmatów kontroli wyznawania zewnętrznego Boga- Ojca. Intencją kryjącą się za manipulacją prawdą było pogrzebanie rzeczywistej Prawdy, jaką dostarczył Jeshua-Jezus, i dosłowne „wystawienie ludzkości” Zgromadzenia na „wielką imprezę”, którą Legiony Upadłych Aniołów zaplanowały na dni Finałowego Konfliktu. Legiony Upadłych Aniołów wiedziały, że jeśli będą wciąż motywować masy ludzkie do ślubowania posłuszeństwa zewnętrznym postaciom Bogów oraz ich „Boskim Przedstawicielom”, tak jak robią to od czasów promowania ich Sumeryjskiego „Boga-Ojca Anu”, wtedy mnóstwo ludzkich „osobników” byłoby dostępnych do hybrydyzacjipo holokauście „Końca Czasów”. Wszystko, co Upadli Aniołowie musieliby zrobić, to odwiedzić Ziemię w przebraniu promowanych przez nich „Świętych Postaci” w trakcie rozwijającego się dramatu „Końca Czasów”; a wtedy ludzie obrabowani z prawdziwej mocy nauk Wewnętrznego Chrystusa i chętni do „zbawienia”, radośnie podążyliby wszędzie tam, gdzie zaprowadziliby ich Upadli Aniołowie. Ludzie, którzy najbardziej gorliwie podążyliby za „mianowanymi Bogami i zbawicielami” Upadłych Aniołów, zostaliby „nagrodzeni” za swoją lojalność „zbawieniem” od zniszczenia poprzez ewakuację, kiedy nadszedłby czas wywołania przebiegunowania. „Ocaleni” ludzie czuliby się zaszczyceni, kiedy przypisano by ich do „Boskich Współmałżonków” oraz czuliby się uprzywilejowani mogąc uczestniczyć w programach hybrydyzacji i „rekolonizacji” celem „rozpoczęcia nowego Nieba na Ziemi”

Prawdziwy Jeshua-Jezus oraz Ascendencja i Wieczne Życie, które promował, naprawdę istnieją, tak samo Niebiosa i „Dom Wielu Posiadłości”, które manifestowane są przez naszego Jedynego Boga- Zródło. Jednak historia ukrzyżowania Chrystusa oraz czczenie i przekazywanie osobistej mocy uzewnętrznionym uosobieniom Bogów, zbawicielom, a także bóstwom, było i wciąż jest zamierzoną fabrykacją promowaną przez Legiony Upadłych Aniołów. To uwiedzenie stworzone zostało z wielką umotywowaną intencją wprowadzenia w błąd Anielskich Ludzi Ziemi, aby beztrosko asystowali Legionom Upadłych Aniołów w wypełnieniu ich starożytnej pogoni za Ziemskimi Gwiezdnymi Wrotami Korytarzami Amenti i zrealizowaniu ich odwiecznie pożądanego marzenia o dominacji nad Ziemią. Chrześcijaństwo nie jest jedyną religią, która obrabowana została ze swoich oryginalnych Uświęconych Intencji. Inni przedstawiciele rzeczywistej Prawdy pojawiali się od czasu do czasu w każdej z ziemskich religii i podobnie jak nauki Jeshua-Jezusa, nauki Prawdy zostały naruszone, gdziekolwiek Narody Anielskich Opiekunów próbowały zasiać swoje ziarna. Wszystkie autentyczne duchowe nauki Ziemi wyłoniły się z tłumaczeń Uświęconych Duchowo-Naukowych nauk Założycielskich Ras Szmaragdowego Przymierza.

Teraz Narody Anielskich Opiekunów usiłują ujawnić ludzkości tą kłopotliwą prawdę, NIE dlatego, że chcą wywołać strach, niesnaski czy strapienie. Gdyby obecny dramat na Ziemi nie osiągnął krytycznych proporcji wraz z wypowiedzeniem Wojny przez Zjednoczony Opór 12 września 2000 roku, nie byłoby konieczności uczynienia tych objawień tak bezpośrednimi w tym właśnie czasie. Jednakże z powodu sposobu, w jaki rozwinęły się współczesne wydarzenia, długo oczekiwany finałowy konflikt nadszedł. „Czas” jest teraz, bez względu na to czy zdecydujemy się uwierzyć w to, kiedy jest jeszcze czas, aby zrobić z tym coś efektywnego, czy zdamy sobie sprawę z tego „po fakcie”, jeśli w ogóle będziemy mieli szansę zdać sobie z tego sprawę. Chociaż ten przejaw finałowego konfliktu jest wielkim i starożytnym dramatem, który z powrotem stanął u naszych drzwi, nie jest to dramat, którego potrzebujemy się obawiać. Jako Anielscy Ludzie posiadamy moc służenia za uzdrawiający czynnik w tym konflikcie, jeśli jesteśmy wystarczająco mądrzy i odważni, aby dostrzec co się dzieje i wesprzeć Narody Anielskich Opiekunów w pokojowych, uzdrawiających strategiach. Nie jest to konflikt, który można rozwiązać przemocą. Jest to zwycięstwo, które można osiągnąć, lecz jedynie poprzez Ducha, Mądrość i Miłość.
Stanie się świadomym wyzwań, jakie istnieją wewnątrz obecnie istniejącego dramatu, jest połową drogi do wygrania bitwy! W przeciągu następnych 8 lat (przypominam, iż książka została wydana w roku 2000 – przyp. tłum.) coraz ważniejsze stanie się dla ludzkości stawienie czoła konfliktowi rasowemu, ponad rzeczywistością mocy znanej jako Bóg. Rozwijający się dramat wymusi odpowiedź na pytanie, czy jest to „Wewnętrzny Bóg przeciwko Zewnętrznie Uosobionemu Bogu, przeciwko Nie-Bogu?”, określi wynik finałowego konfliktu, zarówno indywidualnie, jak i jako całość. Tak, jak dotychczas dotąd zaplanowali to, Legiony Upadłych Aniołów posuwają się naprzód w swoich planach w potajemnym roznieceniu konfliktu wśród ziemskich narodów; konfliktu, który miałby przerodzić się w Wojnę Światową, jako wypełnienie obmyślonego przez nich scenariusza „Armagedonu”. Możemy to powstrzymać.

Część planu Upadłych Aniołów zakłada sukcesywną manifestację zainscenizowanych „Świętych Dramatów”, gdyż „Wybrani” Upadłych Aniołów „liczą na pomoc i późniejszą ewakuację”. To wezwanie na zbiórkę jest teraz głośne i wyraźne wśród Ruchu New Age, tak samo jak w dogmatach Tradycyjnych Światowych Religii. Tajne wezwanie na zbiórkę gości Upadłych Aniołów jest również słyszalne w „Ruchu UFO” oraz jest promowane wszędzie w obrębie Paradygmatów Naukowych Oficjalnego Zaprzeczenia;  zaprzeczenia zarówno obecności Gości, jak też istnienia ludzkiej Duszy, dzięki którym można uzdrowić konflikt. Zniekształcone starożytne przekłady Historycznych Sfałszowanych prawd zostaną wkrótce wykorzystane do omotania ludzkiej rasy w ujawnianiu się duchowo-politycznego dramatu z Legionami Upadłych Aniołów, którzy planują mylnie przedstawić się jako nasi „zbawiciele” poprzez zainscenizowanie fałszywego Dramatu „Powtórnego Nadejścia Chrystusa”. W dramacie tym przedstawiciele Świętych Postaci ze wszystkich głównych, światowych religii ukażą się przychodząc zbiorowo, aby „ocalić świat” i zjednoczyć światowe religie i rządy pod obłudną ideą „Wspólnoty Ludzkości”. Idea, która jest planem kontroli Jednego Światowego Porządku w przebraniu. Ten dramat będzie mieć miejsce w latach pomiędzy 2002-2012, lecz tylko wtedy, gdy ludzkość będzie niezdolna do dostrzeżenia tego oszustwa. Jeśli ludzkość zdoła ponownie się przebudzić do wolności i odpowiedzialności dziedzictwa Chrystusowych Anielskich Ludzi oraz do przedsięwzięcia pokojowych przeciwstawnych środków zaradczych, ten konfrontacyjny dramat nie musi wcale dalej zamanifestować się, aniżeli już to się stało.

Wybór Pozostaje Ludzkim Przywilejem.

Jedynymi wykonalnymi rozwiązaniami dla tego stopniowo manifestującego się finałowego konfliktu dramatu Gości są: Sieciowa Praca Zaawansowanego Planetarnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót, za pośrednictwem których Ziemskie Gwiezdne Wrota Korytarze Amenti oraz Systemy Worteksów Ziemi (czyt. miejsc mocy, inaczej Czakramów Ziemi -przyp. tłum.), mogą zostać zabezpieczone przed dalszą infiltracją Ras Upadłych Aniołów; a także osobistą, spowodowaną przez samego siebie bio-regenezą DNA uśpionego 12 -to niciowego szablonu DNA Anielskich Ludzi, poprzez którą Sieciowa Praca Zaawansowanego Planetarnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót może działać, a ludzkie pole bioenergetyczne może być uzdrowione i
chronione.

Scena na „fałszywe Drugie Przyjście/Dramat Armagedonu” została umyślnie przygotowana wiele tysięcy lat temu przez Legiony Upadłych Aniołów Annu-Elohim i Annunaki, którzy wiedzieli, że ten okres czasu przyniesie Cykl Otwarcia Gwiezdnych Wrót.

Nauczenie Się, Jak Wdrożyć Rozwiązania, aby przemienić ten dramat, jest łatwe… Zrozumienie, dlaczego potrzebne są rozwiązania, jest trudne. Żeby zrozumieć rzeczywistości obecnego dramatu, ludzki umysł musi przezwyciężyć wiele tysięcy lat fałszywej Propagandy Legionów Upadłych Aniołów, a ludzkość musi sięgnąć do wewnątrz, aby odnaleźć i ponownie rozbudzić Mądrość, Moc, Wolność i Miłość Chrystusowej Duszy Anielskiego Człowieka. Jest to więc zarazem, tak proste… i jednocześnie tak trudne. Jeśli Narody Anielskich Opiekunów nie wierzyłyby w pełni w miłość, siłę, odwagę, moc, nieodłączną mądrość oraz wewnętrzną czystość, które żyją wewnątrz Ducha Anielskiego Człowieka, nie usiłowałyby one teraz rozbudzać Anielskich Ludzi.

Kiedy Rasy Opiekunów, Międzywymiarowe Stowarzyszenie Wolnych Światów, Liga Opiekunów oraz Legiony Anielskich Opiekunów Szmaragdowego Przymierza po raz pierwszy zainicjowali publiczny kontakt poprzez publikację Serii Podróżników w maju 1999 roku, dramat „finałowego konfliktu” nie osiągnął wówczas jeszcze Statusu Kryzysu. W tym czasie dramat „Fałszywego Drugiego Przyjścia” Legionów Upadłych Aniołów został pomyślnie wyreżyserowany w systemie Równoległej Ziemi, która porusza się tylko odrobinę szybciej od nas w czasie. W systemie naszej rzeczywistości wiele nadziei było w tym, że Syriańsko-Plejadiańskie Ugody z 1992 roku pozwolą, aby finałowy konflikt rozwiązany został na drodze pokojowych negocjacji. Wydarzenia na Ziemi oraz w niebiosach nie zamanifestowały się tak, jak oczekiwała tego Liga Opiekunów. Równoległa Ziemia, w swojej linii czasu, wkroczyła w nieodwracalne „powoli rozkręcające się przebiegunowanie”, które rozpoczęło się w listopadzie 2000 roku, naszej linii czasowej, a zakończy się miało „szybkim przewrotem” w naszym roku 2009. Jeśli możemy asystować Lidze Opiekunów w latach pomiędzy 2001 -2003 w zainscenizowaniu zaawansowanej Planetarnej Mechaniki Systemu Gwiezdnych Wrót, potrzebnej do zabezpieczenia Ziemskich Korytarzy Amenti pod ochroną Opiekunów, wciąż jest czas na uchronienie naszej Ziemi przed byciem „wciągniętą” w przebiegunowanie Równoległej Ziemi.

Wciąż jest czas, aby zapobiec finałowemu konfliktowi, który sprowadzi gości Plejadiańsko-Nibiriańskich Upadłych Aniołów fizycznie pod nasze drzwi.

Wciąż jest czas dla ludzkości, aby zażądała zwrotu swojego dziedzictwa Anielskich Ludzi, w sam raz, żeby wypełnić naszem oryginalne Boskie Posłannictwo służenia jako Opiekunowie i Strażnicy Ziemskich Gwiezdnych Wrót Korytarzy Amenti oraz Planetarnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót. Nauki Ras Założycielskich są stopniowo dostarczane tym, którzy wystarczająco dbają o to, aby się uczyć.

Przesłanie Yanas, Ras Założycielskich, Międzywymiarowego Stowarzyszenia Wolnych Światów, Ligi Opiekunów oraz Ras Anielskich Opiekunów Szmaragdowego Przymierza brzmi:

Ukochani Śpiący Aniołowie,
Jesteście Kochani ponad waszą wszelką wiedzę.
Jesteście honorowani w waszej Istocie.
Jesteście pieszczeni jako zwiastuni nadziei dla tego
Matriksu Czasu, którymi pierwotnie mieliście być.
Zrodzeni zostaliście wolni w Gęstości i w światach
przejawu iluzji, z Miłości Kosmicznego Źródła,
które jest waszym Domem.

Ukochani, Wybierzcie dobrze
Wybierzcie Miłość….
a potem Wybierzcie Wolność

Lećcie Anielscy Ludzie!

Zażądajcie zwrotu waszego
prawowitego miejsca pośród gwiazd!

PODRÓŻNICY
Śpiący Uprowadzeni
Tom I
Ashayana Deane

20 myśli na temat “CYKL OTWARCIA GWIEZDNYCH WRÓT”

 1. „Jeshua Sananda Melchizedek – „Jezus” z Biblii, był Azurytowym Kapłanem Magi z Ur, który tak jak inni członkowie jego Zespołu Kryzysowej interwencji Ligi Opiekunów, inkarnował się poprzez Radę Azurytów z Syriusza B, w celu przywrócenia nauczań Szmaragdowego Przymierza oraz Duchowych-Nauk Zgromadzenia Melchizedeka dotyczących treningu w aktywacji Szablonu DNA w przygotowaniu na zakładany Finałowy Konflikt w łatach 2000-2017. Nauki Jeshua-Jezusa, tak jak wielu Azurytowych Kapłanów Magi z Ur przed nim, zostały szybko zniekształcone i zniszczone przez organizacje elit władzy działających pod wpływem Legionu Upadłych Aniołów. Prawdziwa historyczna opowieść o Jeshua – Jezusie została przekręcona, przeredagowana oraz dosłownie przepisana i wykorzystana przez ugrupowania zarówno Legionów Upadłych Aniołów Annu- Elohim/Annunaki i Drakonian Seraphim, a także ich ludzkie „marionetki”, w celu promowania dogmatów kontroli wyznawania zewnętrznego Boga-
  Ojca. Intencją kryjącą się za manipulacją prawdą było pogrzebanie rzeczywistej Prawdy, jaką dostarczył Jeshua-Jezus, i dosłowne „wystawienie ludzkości” Zgromadzenia na „wielką imprezę”, którą
  Legiony Upadłych Aniołów zaplanowały na dni Finałowego Konfliktu. ”

  Livio to jest zgodne z tym co czuje i w zasadzie identyfikuje sie z tym w szczegolnosci jesli chodzi o Szmaragdowe Przymierze i Zakon Melchizedeka jesli chodzi o Jezusa. Mam jednak gleboka na dzieje ze ten Jeshua Sananda nie jest tym samym Jezusem Sananda ktory pisal o unicestwieniu 6000000000 istnien ludzkich !!!!

  Polubienie

 2. Może tak być że te lata 2015-2016 to jest ten czas kiedy nie będzie można odwrócić pewnych decyzji. Zauważam zupełnie inny klimat ezoteryczno- polityczny towarzyszący latam 2011-2012 i latom 2015-2016 w latach 2011-2012 nie było widać prawie żadnych wydarzeń na planie fizycznym- owszem były jakieś daty i jakieś wydarzenia na planie duchowym.Teraz prawie wszyscy zdają sprawę że coś się dzieje, nie tylko na planie duchowym….

  Polubienie

 3. Budzi się nasza świadomość do życia w czasie niewymiernym. Bóg nas postrzega jako istoty niewymierne, których życie nie kończy się tu i teraz. Życie w czasie niewymiernym nie ma ograniczeń. Życie rozwija się w nieskończoność. Nasz duch chce nas prowadzić na wyższy stopień istnienia świadomości. Bóg nas ostrzega przed tym co ma się wydarzyć. Wydarzenia mogą się nałożyć. Nasze umysły są uśpione. Ostrzeżenie przed zwiedzeniem.

  Polubienie

 4. hej. Z tego co rozumiem to ma przyjść fałszywy „Chrystus” genetycznie sztucznie stworzony i ma czynić cuda i zwieść mase ludzi – to jedno. Z tego co słuchałam we Wzniesieniu AD to teraz ziemia jest odwrócona i w dodatku nachylona pod kątem 23,5 st. – i to jest źle. Wiadomo odwrócić ziemie to znowu Armagedon. To jak jest to też ściąga nas do czarnej dziury – to rozumiem. Helisy DNA mamy 2 a trzeba aby było znowu 12. Mamy zrobić to sami czy zostanie urochomiony jakiś program , że te helisy mają się odbudować? Bez tego nie wytrzymamy przejścia przez wrota, tak? Rozumiem są wojny od bardzo dawna między różnymi frakcjami, które to się łączą to zawierają ugody to zrywają ( to coś jak u nas):). Jak la prosty człowiek mam pomóc Opiekunom. Wibracje miłości – ok. A co z emocjami różnymi. Wg B. Marciniak to emocje mają nas zaprowadzić do wyższych wibracji i seks i itd. Dobra nawet jak mamy gotowość pomocy i mówimy ok – to co dalej ? nie słyszę głosu z nieba i nie mam podróży po innych galaktykach i statkach i nikt mnie nie zaprasza – to co prosty człowiek ma robić – medytować modlić się i czekać ? irytuje mnie brak konkretnych podpowiedzi . gdzie je szukać? pozdrawiam Marta

  Polubione przez 1 osoba

  1. Marto, odnosnie Gwiezdnych Wrot.. to tak.. zyjemy w czasie Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrot, w tak zwanym, Cyklu Gwiezdnej Ascendencji (Stellar Cycle Activations – SAC).. do tego ponoc ostatnim.. jednak.. z tego co wiem wszystkie WROTA sa szczelnie zamkniete – ze wzgledow bezpieczenstwa.. i tu taki fragment z notki poswieconej sieciom:

   /Wszystkie te systemy są zasilane w czasie wznoszenia się (aktywacji) SAC czyli gwiezdnych cykli ascendencji.. w kazdym cyklu 26.556 lat

   jednakze tylko wowczas kiedy mechanika procesu wznoszenia sie (SAC) funkcjonuje prawidłowo.. a to podobno nie mialo miejsca w przypadku ośmiu poprzednich cykli czasowych

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/04/03/grid-news/

   niezle, prawda? 8 poprzednich cykli czasowych.. i nie wiadomo czy sie smiac czy plakac.. choc przychodzi mi tu na mysl pewien fragment z Urantii za ktora w zadnym badz razie nie przepadam, ale ten jeden jedyny fragment 😉

   tak wiec.. co do wrot.. to do uzytku pozostaja te wewnetrzne.. czyli tak jak poprzednio.. to czy jestes w stanie z nich skorzystac zalezy od Twojego potencjalu…
   ponadto – przejscia sa zawsze otwarte dla uprzywilejowanych..

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: