Finałowy Konflikt, Gwiezdne Wrota – 6, Kapłani Azurytów Maji i “Dramat Chrystusa”

Juz od roku 22 326 p.n.e Anielskie Narody wiedziały, ze ostateczna konfrontacja oraz finałowy konflikt między Narodami Anielskich Opiekunów a Legionami Upadłych Aniołów wydarzy się najprawdopodobniej podczas Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrót Ziemi w latach 2000-2017.

***

Naturalny Cykl Otwarcia Gwiezdnych Wrót, który miał się wydarzyć w 22 326 roku p.n.e, nie powiódł się i gwiezdne wrota Ziemi Korytarze Amenti, nie otworzyły się,

ponieważ Rada Plejadiańsko-Nibiriańskich Annunaki, która kiedyś była częścią Rady Sygnetowej -5 Ligii Opiekunów Rady Alcyone, złamała swoje ustalenia ze Szmaragdowym Przymierzem w 25 500 roku p.n.e. Powracając do planów dominacji Upadłych Aniołów Annu-Elohim, Rada Nibiriańska i pokrewne grupy Upadłych Aniołów Annu-Elohim, przejęli kontrolę nad Słonecznymi Gwiezdnymi Wrotami -4, z Gęstości -2, wymiaru -4, nad którymi kiedyś powierzono opiekę Radzie Nibiriańskiej.

Słoneczne Gwiezdne Wrota -4, z Gestości -2, wymiaru -4, czwarte z 12-tu Gwiezdnych Wrót Uniwersalnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót, są punktem połączenia pomiędzy wszechświatem Gęstości -2 (wymiary 4-5-6), a Uniwersalnymi Gwiezdnymi Wrotami -3, wszechświata Gęstości -1 (wymiarów 1-2-3). Słoneczne Gwiezdne Wrota -4, są głównym przejściem pomiędzy wszechświatami Gęstości -1 i Gęstości -2. Uniwersalne Gwiezdne Wrota -3 zlokalizowane są w rdzeniu Ziemi.

Ziemskie Gwiezdne Wrota-Korytarze Amenti, które łączą się z planetą Tara, z Gęstości -2, oraz wieloma innymi obszarami w obrębie 4 Gęstości naszego Matriksu Czasu, łączą się z gwiezdnymi wrotami Uniwersalnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót, poprzez Gwiezdne Wrota -3 Ziemia, z D-3.

Kiedy Rada Plejadiańsko-Nibiriańska wystąpiła ze Szmaragdowego Przymierza, oraz z Rady Alcyone w 25 500 r. p.n.e i przekazała władanie nad Słonecznymi Gwiezdnymi Wrotami -4 Upadłym Aniołom Annu-Elohim, zablokowali oni skutecznie Ziemskie Korytarze Amenti w Słonecznych Gwiezdnych Wrotach, w D-4. Od 25 500 roku p.n.e Annu-Elohim, Plejadiańscy Nibirianie, oraz spokrewnione Legiony Upadłych Aniołów Annunaki, usiłują powstrzymywać z dala od Ziemi zaangażowanie narodów Anielskich Opiekunów, podczas gdy oni sami utrzymują dusze Anielskich Ludzi na Ziemi, zamknięte w powtarzających się cyklach inkarnacyjnych na Ziemi, blokując ich przejście w Ascendencji przez Słoneczne Gwiezdne Wrota -4.

Od czasu wpadnięcia Słonecznych Gwiezdnych Wrót-4 we władanie
Upadłych Aniołów w 25 500 r. p.n.e.

Narody Anielskich Opiekunów, pod kierownictwem Yanas oraz Rady Mistrzów Zgromadzenia
Melchizedeka Eieyani, Ligi Opiekunów i MSWS, interweniowały bezpośrednio na Ziemi. Dzięki zastosowaniu technicznych umiejętności Nauk Systemu Gwiezdnych Wrót Maharagi, z Syriusza B, Tarańscy Kapłani Zgromadzenia Melchizedeka z Ur oraz Azurycka Grupa Bezpieczeństwa Uniwersalnego Systemu Gwiezdnych Wrót otworzyli ponownie przejście Gwiezdnych Wrót-6 Syriusza B na Ziemi. Przejście Gwiezdnych Wrót-6, zwane Korytarzami Amorea..

Amorea, a później w czasach egipskich „Trzecim Okiem Horusa”,

łączy Gwiezdne Wrota -3 Ziemi, z D-3, Gęstości -1 bezpośrednio z Gęstością -2. Gwiezdne Wrota -6 Syriusza B, omijając Gwiezdne Wrota -5 Alcyone oraz Słoneczne Gwiezdne Wrota -4, a zatem opływają przejścia Gwiezdnych Wrót kontrolowanych przez Sługusów Upadłych Aniołów Annu-Elohim. Przejście Gwiezdne Wrota -6 Syriusza B Amorea było pierwotnie wykorzystane przez Narody Opiekunów do zainscenizowania Drugiego Zasiewu 12-tu Plemion Anielskich Ludzi 3 700 000 lat temu. Przejście Amorea zostało zniszczone podczas Tysiącletniej Wojny w 846 000 roku p.n.e, powodując że obecny Trzeci Zasiew 12-tu Plemion w 798 000 r. p.n.e musiał odbyć się przez nowe przejście Arkę Przymierza, które zostało stworzone w tym celu w 838 000 r. p.n.e.

Kapłani Eieyani Zgromadzenia Melchizedeka z Ur oraz Maharagi z Syriusza B naprawili przejście Amorea pomiędzy Ziemią a Gwiezdnymi Wrotami -6 Syriusza B w 22 500 r. p.n.e i weszli w pełną inkarnację na Ziemi poprzez nową Linię Graala Dzieci Indygo Eieyani. Obecność na Ziemi nowych Kapłanów Syriusza B Linii Graala z Ur na Ziemi, określanych jako Zgromadzenie Melchizedeka Eieyani, „Azuryccy Kapłani” lub „Kapłani Magi Azurytów Zgromadzenia Melchizedeka” miała być tylko tymczasowa. Kapłani Maji Azurytów Zgromadzenia Melchizedeka mieli pozostać na Ziemi w odosobnieniu, w obrębie swoich „Ukrytych Miast”, tylko do czasu zakończenia misji Opiekunów
zaplanowanej na Cykl Otwarcia Gwiezdnych Wrót w 22 326 r. p.n.e (czytaj „Podróżnicy”, tom II, Rozdział Aktualizacje). Kapłani Maji Azurytów Zgromadzenia Melchizedeka zostali oddelegowani przez Radę Mistrzów Eieyani Szmaragdowej Organizacji z Gęstości -5, w celu oswobodzenia Ziemi oraz jej rodu Anielskich Ludzi z zaawansowanej infiltracji Annu-Elohim i Plejadiańsko-Nibiriańskich Upadłych
Aniołów Annunaki, która stopniowo pustoszyła kulturę Atlantydy, z powodu przetrzymywania Słonecznych Gwiezdnych Wrót -4 przez Nibirian. Wiele tysięcy lat negocjacji pomiędzy Anielskimi Opiekunami a Wyższą Radą Upadłych Aniołów zawiodły, a Legiony Upadłych Aniołów Annu-Elohim, za pośrednictwem swoich Plejadiańsko-Nibiriańskich Annunaki, zamierzali zainscenizować ich ostateczne uderzenie przeciwko populacjom Anielskich Ludzi na Ziemi.

W imieniu Legionów Upadłych Aniołów Annu-EIohim z D-11

PIejadiańsko-Nibiriańscy Annunaki zamierzali tymczasowo ewakuować spośród ludzkiej populacji swoje hybrydowe rasy, aby następnie wykorzystać swoją Bitewną Gwiazdę Nibiru (nie jest to, to
samo gwiezdne ciało, co planeta Nibiru), aby wymusić przebiegunowanie na Ziemi. Podczas Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrót, kiedy połączenie pomiędzy Słonecznymi Gwiezdnymi Wrotami -4 Słońca a
Gwiezdnymi Wrotami-3 Ziemi jest ulotne i delikatne, Nibirianie mogli z łatwością zainscenizować przebiegunowanie na Ziemi po to, żeby oczyścić terytorium Ziemi z rodów Anielskich Ludzi, w celach zamierzonej przez nich kolonizacji. W 22 326 r. p.n.e., Nibiriańscy Annunaki zamierzali użyć Bitewną Gwiazdę Nibiru do rozbicia naturalnego pomostu pola elektromagnetycznego pomiędzy Słonecznymi Gwiezdnymi Wrotami-4 Słońca a Gwiezdnymi Wrotami -3 Ziemi, co spowodowałoby wrzucenie
planety w przebiegunowanie w czasie od 3-8 lat.

Kapłani Maji Azurytów Zgromadzenia Melchizedeka z Ur, wysłani zostali do dramatu na Ziemię, aby zapobiec przed wydarzeniem się tego kataklizmu. Jedynym sposobem Narodów Anielskich Opiekunów na powstrzymanie Legionów Upadłych Aniołów Nibiriańskich Annunaki było przejęcie kontroli Nibirian nad Słonecznymi Gwiezdnymi Wrotami-4. Za pomocą aktywacji Gwiezdnych Wrót -6 Syriusza B i wykorzystania przejścia Korytarzy Amorea Gwiezdnych Wrót -6 w celu utrzymania w bezpiecznym zrównaniu pól elektromagnetycznych Ziemi ze Słonecznymi Gwiezdnymi Wrotami -4 i Gwiezdnymi Wrotami -5 Alcyone, podczas Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrót Ziemi w 22 326 r. p.n.e.

Misja Kryzysowej Interwencji Ziemi, Kapłanów Maji

w roku 22 326 p.n.e, była tylko częściowo udana. Narody Opiekunów miały nadzieję, że Kapłani Maji będą w stanie zabezpieczyć pola elektromagnetyczne Ziemi, a następnie wykorzystać Gwiezdne Wrota-6 Syriusza B do rozbicia panowania Nibiru nad Słonecznymi Gwiezdnymi Wrotami-4, aby sprowadzić Gwiezdne Wrota-4 Ziemi z powrotem pod pełną ochronę Opiekunów. Z chwilą, kiedy Gwiezdne Wrota Ziemi – Korytarze Amenti były zabezpieczone, Kapłani Maji Azurytów Zgromadzenia Melchizedeka zamierzali przygotować populację Ziemi do fizycznych odwiedzin Sygnetowej Rady -5 Alcyone
337 oraz Sygnetowej Rady -6 Azuryckiej. Rada Alcyone Ligii Opiekunów, opiekunów Gęstości -2, Gwiezdnych Wrót -5 Alcyone z D-5 w Plejadach, mieli przygotować ludzkie populacje do przyjęcia zmian Umowy Uniwersalnej Współewolucji Szmaragdowego Przymierza. Jeśli ludzie zdecydowaliby się na przystąpienie do Szmaragdowego Przymierza iuhonorowaliby je, Rada Azurytów, opiekunów Gęstości -2, D-6 Gwiezdnych Wrót -6 Syriusza B, miała zaoferować oficjalne zaproszenie do Szmaragdowego Przymierza. Kapłani Maji od Azurytów mieli dostarczyć prawdziwe nauki Kapłanów Szmaragdowego Przymierza Zgromadzenia Melchizedeka z Ur – Maharata – „Wewnętrznego Chrystusa”, Bio-Regenezę DNA oraz Mistrzowską Mechanikę Systemu Gwiezdnych Wrót, aby udostępnić Anielskim Ludziom na Ziemi uzdrowienie i ponowne przebudzenie. Dzięki zastosowaniu nauk Szmaragdowej Organizacji Zgromadzenia Melchizedeka, 12 -to Niciowy Szablon DNA Anielskich Ludzi mógł zostać wyzwolony wśród ras Ziemskich ludzi, a Anielscy Ludzie Ziemi mogliby stworzyć dla siebie możliwość pokierowanej przez siebie Ascendencji z Gęstości lub biologiczną nieśmiertelność w jakimkolwiek z systemów Gęstości. Z chwilą, kiedy Anielscy Ludzie Ziemi zademonstrowaliby wystarczającą duchowo-etyczną dojrzałość, ci z Anielskich Ludzi, którzy pozostaliby na Ziemi, zostaliby uhonorowani misją służenia jako strażnicy Gwiezdnych Wrót -3 Ziemi oraz Słonecznych Gwiezdnych Wrót -4. Były to intencje Kapłanów Maji
Azurytów Zgromadzenia Melchizedeka, kiedy inkarnowali się oni na Ziemi w 22 500 r. p.n.e, w celu przygotowania Ziemi do Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrót w 22 326 r. p.n.e.

Cykl Otwarcia Gwiezdnych Wrót 22 326 r. p.n.e. nie miał miejsca tak, jak było to zaplanowane. „Ukryte Miasto” Kapłanów Azurytów Maji, które posiadało ziemskie otwarcie do przejścia Korytarzy Amorea Syriusza B, zostało odnalezione, bezpośrednio zaatakowane i zniszczone w wyniku fizycznych odwiedzin na Ziemi przez Plejadiańsko-Nibiriańskich Annunaki

(patrz „Podróżnicy”, tom II, Rozdział Aktualizacji Obecnych Wydarzeń)

Chociaż przejście Amorea przetrwało atak, krystaliczna technologia, którą Kapłani Azurytów Maji
zamierzali użyć do przejęcia od Nibirian kontroli nad Słonecznymi Gwiezdnymi Wrotami -4, została uszkodzona i nie mogła zostać wystarczająco szybko naprawiona, aby użyć ją w trakcie Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrót w 22 326 r. p.n.e. Rada Azurytów z Syriusza B wykorzystała Gwiezdne Wrota -6 oraz przejście Amorea do powstrzymania otwarcia się Gwiezdnych Wrót Ziemi – Korytarzy Amenti, zanim rozpoczął się cykl otwarcia, skutecznie zapobiegając przed wymuszeniemprzebiegunowania Ziemi przez Legiony Upadłych Aniołów Annu-Elohim i Plejadiańsko-Nibiriańskich Annunaki. Jednakże Radzie Azurytów i Kapłanom Maji nie udało się wyzwolić Ziemi oraz rodu Anielskich Ludzi i Słonecznych Gwiezdnych Wrót -4 spod dominacji Upadłych Aniołów. Zamierzony przez Legiony Upadłych Aniołów Annu-Elohim oraz Annunaki plan również był tylko częściowo udany. W konfrontacji z roku 22 326 p.n.e Legiony Upadłych Aniołów Plejadiańsko-Nibiariańskich Annunaki „zaliczyły zwycięstwo” w utrzymaniu kontroli nad Słonecznymi Gwiezdnymi Wrotami -4, dzięki czemu mogli kontynuować postępującą infiltrację Ziemi oraz korupcję Ziemskich ras Anielskich Ludzi. Jednakże nie udało im się wytworzenie przebiegunowania i „oczyszczenie posiadłości Ziemskiej” do celów ich ponownego zasiedlenia, tak jako to sobie zaplanowali. Konfrontacja pomiędzy Narodami Anielskich Opiekunów a Legionami Upadłych Aniołów Annu-Elohim/Annunaki w 22 326 r. p.n.e o przeznaczenie ludzkiej ewolucji na Ziemi oraz o kontrolę nad Ziemskimi Gwiezdnymi Wrotami Korytarzy Amenti pozostała tymczasowo „Patowa”. Żadna ze stron w tym dramacie polarności nie osiągnęła tego, co zamierzała, i obie strony potrzebowały naturalnego wydarzenia Otwarcia Gwiezdnych Wrót na Ziemi, po to żeby ich plany zaowocowały. Aby zapobiec przed zamierzonym zniszczeniem Anielskich Ludzi Ziemi przez Legiony Upadłych Aniołów Annu-Elohim, Narody Anielskich Opiekunów potrzebowały, aby Gwiezdne Wrota -3 Ziemi, z D-3 oraz Słoneczne Gwiezdne Wrota-4, z D-4 otwarły się naturalnie. Naturalne otwarcie Gwiezdnych Wrót Ziemi dałoby Narodom Anielskich Opiekunów sposobność zabezpieczenia Gwiezdnych Wrót Ziemi – Korytarzy Amenti oraz pokojowo odzyskać Ziemskie i Słoneczne Gwiezdne Wrota-4 spod kontroli Upadłych Aniołów Plejadiańsko-Nibiriańskich Annunaki. Annu- Elohim oraz ich Legiony Upadłych Aniołów Annunaki potrzebują naturalnego otwarcia Gwiezdnych Wrót -3 Ziemi i Słonecznych Gwiezdnych Wrót -4, po to żeby mieć okazję do uruchomienia wytrącenia ze zliniowania się Ziemskich i Słonecznych Gwiezdnych Wrót podczas cyklu ich aktywacji, w wyniku czego wydarzyłoby się nieuniknione przebiegunowanie. Podczas naturalnego Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrót, Plejadiańsko-Nibiriańscy Annunaki mogliby zapoczątkować przebiegunowanie, jeśli mogliby użyć swojej Bitewnej Gwiazdy Nibiru do rozbicia elektromagnetycznego połączenia między Ziemią i Słońcem, zanim Narody Anielskich Opiekunów zdołałyby wykorzystać Gwiezdne Wrota -6 Syriusza B do zabezpieczenia naturalnego ustawienia Ziemia – Słońce. Podobnie jak Narody Anielskich Opiekunów, również Narody Upadłych Aniołów Plejadiańsko-Nibiriańscy Annunaki potrzebowały wyjątkowych warunków właściwości geo i astrofizycznych dla Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrót, aby wypełnić swoje zamierzone zadania. Zarówno Narody Anielskich Opiekunów, jak i Legiony Upadłych Aniołów wiedziały, że ten konflikt z roku 22 323 p.n.e pozostał nierozwiązany oraz że dojdzie do finałowej konfrontacji pomiędzy tymi rasami podczas następnego Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrót Ziemi, dla którego najbliższą możliwą datą były łata 2000 -2017 n.e.

Juz od roku 22 326 p.n.e Anielskie Narody wiedziały, ze ostateczna konfrontacja oraz finałowy konflikt między Narodami Anielskich Opiekunów a Legionami Upadłych Aniołów wydarzy się najprawdopodobniej podczas Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrót Ziemi w latach 2000-2017.

VOYAGERS,  Podroznicy, Spiacy Uprowadzeni tom 1 by Ashayana Dean

cd

CYKL OTWARCIA GWIEZDNYCH WRÓT

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/about/emerald-guardians/freedom-teachings-2/cykl-otwarcia-gwiezdnych-wrot/

18 myśli na temat “Finałowy Konflikt, Gwiezdne Wrota – 6, Kapłani Azurytów Maji i “Dramat Chrystusa””

 1. Zainteresowalem sie buddyzmeem i okazalo sie ze nie ma na mnie sposobu..w kraju zwanym polska. prubowalem wszelkich drug by pozbyc sie tego miana..im bardziej wchodzilem w buddyzm tym bardziej odczuwalem to presje ze nie ma na mnie sposobu..czyli bylem na dobrej drodze do ascendencji..a dawna sfera w kturej bylem tego nie byla w stanie uzyskac..i ja wtedy mialbym pelnic funkcje mesjasza.absolutnie taka rola mi nie odpowiadala..chcialem tylko uzyskac wewnetrzny spokuj i oswiecenie..a tu taka niespodzianka.. czyli wniosek jest tylko jeden ascedencji nie ma w wiarze chrzescjanskiej..a kazdy kto tylko sie z tego wychyli to nie bedzie mial spokoju..zlo bedzie szukalo przez niego przejscia..rola mesjasza..w kraju zwanym polska nie mozna byc wolnym czlowiekiem ze wzgledu na totalitarny system religijny.ktory niszczy kazda innosc kazdy inny przejaw wolnosci duchowej. tak dziala tylko totalitarna dyktatura..

  Polubienie

  1. Witaj Stanislawie..

   „w kraju zwanym polska nie mozna byc wolnym czlowiekiem ze wzgledu na totalitarny system religijny. ktory niszczy kazda innosc kazdy inny przejaw wolnosci duchowej. tak dziala tylko totalitarna dyktatura..”

   z pewnoscia w takiej Holandii (gdzie obecnie mieszkam) sytuacja wygladala i wyglada zupelnie inaczej.. Holandia jest panstwem swieckim a wiec nie podlegajacym zadnej instytucji religijnej, a mimo to kazdy czlowiek ma pelne prawo do wyznawania tego co mu tylko pasuje i to na wlasna reke.. stad tu w Holandii duza popularnoscia cieszy sie chocby Buddyzm.. jest tez calkiem sporo protestanckich Chrzescijan, choc samych Katolikow bardzo niewielu, czyli zupelnie odwrotnie niz w Polsce.. Jednak ostatnio zawrzalo troche i w holenderskich srodowiskach chrzescijanskich.. po pewnej wypowiedzi papieza Franciszka, w ktorej wyznaje, ze jedynymi prawdziwymi chrzescijanami sa tylko chrzescijanie wyznania rzymsko katlolickiego… nie moge teraz znalezc tej wypowiedzi, ale to cos w tym stylu:
   https://katolikintegralny.wordpress.com/2015/04/02/zwierzchnicy-kosciola-rzymsko-katolickiego-papiez-i-biskupi-sa-prawowitymi-nastepcami-apostolow/

   Jest tez takie znane holenderskie przyslowie, ktore mowi, ze Swiat zostal stworzony przez Boga, ale Holandia przez Holendrow 🙂 i wcale nie chodzi o jakas skrajna tendencje holendrow do ateizmu, a raczej duza potrzebe wolnosci i niezaleznosci… takze od wszelkiej masci sztucznie narzuconych bogow.. sa przy tym bardzo postepowi i mysla bardzo futurystycznie.. jednoczesnie nie niszczac, a bardzo doceniajac wlasna tradycje… i chyba jak malo ktory narod potrafia pokazac na wlasnym przykladzie – co znaczy zyc ekologicznie… Mysle, ze gdyby Polska choc troszke wzorowala sie wlasnie na takiej Holandii to byc moze moglaby rozwiazac nieco swoich niekonczacych sie dramatow.. a moze nie.. nie wiem… moze po prostu wielka drama jest juz wpisana w ramy polskiego krajobrazu (podobnie jest z Hiszpania)… jednak wierze w to, ze nie..

   choc w sumie dramy maja miejsce na calym swiecie, i gdyby na nim sie konczylo… ale niestety.. nie.. ale to juz bardziej rozlegly temat, majacy zwiazek chocby z tym wlasnie tekstem:

   „Finałowy Konflikt, Gwiezdne Wrota -6, Kapłani Azurytów Maji i “Dramat Chrystusa”

   postaram sie do tego nawiazac pozniej, z uwzgledniem Twoich slow zawartych w ponizszym cytacie:

   „czyli wniosek jest tylko jeden ascedencji nie ma w wiarze chrzescjanskiej..a kazdy kto tylko sie z tego wychyli to nie bedzie mial spokoju..zlo bedzie szukalo przez niego przejscia..”

   pozdrawiam

   Livia

   Polubienie

  1. „To moze ascendencja przez horusa”

   cos takiego mialo juz kiedys miejsce, przynajmniej tak wynika z tej mniej oficjalnej historii:

   Syriusz B i Trzecie Oko Horusa

   Podczas Drugiego Zasiewu ten portalowy pomost znany stal sie jako Korytarze Amorea, w trakcie Trzeciego Zasiewu, za czasów Atlantydy i rzadów faraonów w Egipcie, byl on znany jako Trzecie Oko Horusa i reprezentowal kulminacje mistycznych nauk „Lewego Oka Horusa” i „Prawego Oka Horusa”. Trzecie Oko Horusa bylo scisle strzezona tajemnica, a przejscie przez ten wymiarowy pomost zarezerwowane bylo dla niewielkiej elity rasy…

   calosc:

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/11/07/drugi-zasiew-syriusz-b-i-trzecie-oko-horusa-4-000-000-lat-temu-podroznicy-tom-ii-rozdzial-2/

   dodam tylko,ze w Gizie znajduja sie glowne sloneczne wrota SG4, choc podpiete pod nie jest takze Nibiru, oraz Mars (Al Kahira).. to bardzo, bardzo wazne strategicznie miejsce.. jednak wspomniane w tytule SG 6 znajduja sie gdzies na terytorium Rosji:

   SG-6: Near Moscow, Russia (Long 37E. Lat 55.3 N)
   Connects with Universal and Galatic SG: Sirius B, Procyon, Sirius A, Jupiter.

   Polubienie

  1. I CHING? dlaczego prapoczatkiem? bo ”wszystko jest liczba”??? choc w pewnym sensie tak.. w tej rzeczywistosci wszystko rzeczywiscie oparte jest w pewnym sensie na matematyce… ale gdyby tak wyjsc poza? sadze, ze moga istniec systemy oparte na calkowicie innych zasadach, lub wrecz zdajace sie istniec bez jakichkolwiek zasad.. Mam jakis problem z zatwierdzaniem Twoich komentarzy Stanislawie, tzn. nawet po zatwierdzeniu nie widac ich na blogu, w bocznym panelu, ale pod notka normalnie sa, a wiec nie jest najgorzej 🙂

   Polubienie

 2. ahh, te Sg 6 ROSJA, moje pierwsze skojarzenie to ARKAIM, ale skoro gate znajduje sie blisko Moskwy to znaczy ze moje skojarzenie jest bledne.. nie mam niestety wgladu w to gdzie dokladnie moze sie znajdowac to miejsce, poza sama Moskwa ze snu.. z brama ta kojarzy mi sie tez Anastazja.. tak jakby wzorcowa przedstawicielka Tribe 6.. blondwlosa i jasnooka.. jednak ona pochodzi z Syberii.. a wiec znow gdzie Rzym a gdzie Krym 😉
  ale tak sobie wedruje myslami.. na szczescie takie wedrowki sa za darmo 😉

  Polubienie

 3. Nieustanna przemiana energi w materie ..materii w energie..czyli iching ksiega przemian..i odwieczny ruch wirowy yin-yang..entropia dzul na kelwin..dla kultury wedyjskiej wszystko juz bylo..my to tylko powtarzamy..swiatlo jazni jesli umiescimy w nadistocie zwanej wszechswiat…polaczymy sie sie duchowo z jego madroscia..wtedy nastspi zrozumienie…oko buddy oko wshelkiej madrosci..oko horusa..3 oko deva prenal…otd…to niema poczatku i konca….tao robi wszystko nie robiac nic….wystarczy tylko to zrozumiec..

  Polubienie

 4. Nieustanna przemiana energi w materie ..materii w energie..czyli iching kdiega przemian..i odwieczny ruch wirowy yin-yang..entropia dzul na kelwin..dla kultury wedyjskiej wszystko juz bylo..my to tylko powtarzamy..swiatlo jazni jesli umiescimy w nadistocie zwanej wszheswiat…polaczymy sie sie duchowo z jego madroscia..wtedy nastspi zrozumienie…oko budd,y oko wshelkiej madrosci..oko horusa..3 oko deva prenal…otd…to niema poczatku i konca….tao robi wszystko nie robiac nic….wystarczy tylko to zrozumiec..aby wyzwolic sie z ziemskiego kregu reinkarnacji..przestac byc lulu anni ..paholkiem niedobitkuw z marduka nibiru…mahabharata..opisuje ..wojny boguw..w wyniku kturej rydwan lucyfera zostal rozbity…a potem zamieszkal w prohu ziemi czyli zywiol ziemi..aby wyjsc ztego wystarczy shizma w zywiole..czyli trygon….i znowu dualizm..czyli tao..lucyfer jako zlo ..przestaje wtedy istniec bo przestajemy go karmic energia swej swiadomosci.a zlo zakorzenie jest w ludzkich umyslach ..wystarczy oczyscic umysl..czystosc duszy i serca..wtedy pojawi sie prawdziwe swiatlo jazni ..wszehswiat jest swiadomoscia..swiadomosc jest wszechswiatem….polecam iczing..

  Polubienie

  1. Stanislawie, nie wiem dlaczego Twoje komentarze nie ukazuja sie w panelu bocznym na blogu, tak jakby ich nie bylo, a sa.. to samo dotyczy zreszta moich odpowiedzi, a wiec cala nasza dyskusja jest niewidoczna.. hmm.. nie wiem, czy chodzi o jakas blokade zwiazana z tym tematem.. czy cos innego.. w kazdym badz razie baardzo ciekawe to co piszesz..

   Polubienie

   1. blysnela mi mysl, ze moje problemy z wlasciwym zatwierdzaniem sie komentarzy zaczely sie w chwili zmiany szablonu.. i zenie ma w tym nic paranormalnego.. wrocilam wiec na moment do poprzedniego tematu, oraz sprawdzilam kilka innych, ale niestety.. nic z tego.. sprawdze jeszcze inne opcje w ustawieniach 🙂

    Polubienie

 5. Pierwsza energia ktura wypelnia wszechswiat..to promieniowa reliktowe tla.i wypelnia caly wszechswiat..szybsze od swiatla..pruzni doskonalej nie ma..to tylko inny stan GESTOSCI.energii..posiada polaryzacje..czyli reaguje eletrycznie..na nasycony elektrostatyka wszechswiat….odbieramy to jako szum radiowy..jesli wypelnia caly wszechswiat…to moze zawierac informacje.o big bangu..gestosc energii sfera tej energii…wypelnila. wszechswiat..szybsza od swiatla..czyzby inny wymiar czystej energii…i czy mozna nazwac to forma umyslu…jazni uniwersum…bo czymze jest myslenie czlowieka…jak impulsami
  .elektrycznymi kture powoduja przemiany chemiczne muzgu..w przeruznych sferach o ruznych gestosciach i stanie skupienia..istnieja formy zycia…a my neurobialki weglowe..nawet nie potrafimy tego sobie wyobrazic…. co nas przerasta..

  .

  Polubienie

 6. Przestanmy bredzic..
  Zacznijmy inaczej myslec.
  Jesli wszechswiat potraktujemy jako myslacy organizm
  Jako uniwersalna jazn
  A gwiezdne wrota stana sie niepotrzebne.zastapi je sila umyslu

  Polubione przez 1 osoba

 7. A pradawnia kturych mowa w filmie gwiezdne podzial kola na 7 aby obliczyc punkt w przestrzeni kosmicznej..
  Stali sie energia i to jest promieniowanie reliktowe..
  Kture niczym CHI lub duch swiety przenikaja wszystko.tylko…gdzie konczy sie film..a zaczyna real…tak naprawde nie ma granic….nirwana sila umyslu….kiedys katarzy i albigensi darzyli…do tego raju….

  Polubienie

 8. Jesli pomoglem zrozumuec komukolwiek zawilosci wiary..daje nadzieje..ruwnierz mnie…ze nowe pokolenia..nie beda bladzic…ogulnie …to wszystko jest wpisane..w buddyzm…do sfery promienowania reliktowego..odnosi sie mantra gayatra…energia w postaci nieskonczonych ilosci kulistych pecherzy energi tworzy.nieskonczonosc..a wniej. nowa materie…i czego mozna jeszcze chciec …mamy swa szanse….wykorzystajmy ja…pozdrowiam

  Polubienie

 9. Te sfery gestosci to jak budowa …cebuli…najwieksza.jest w centrum…najmiejsza gestosc ta ostatnia sfera……ale wczesniej wypelnilo to promieniowanie reliktowe po fali uderzeniowej…big bangu..to czysta fizyka wpleciona w elementy wiary..jedno i drugie..tworzy materie…sila elektrostatyki przyciaga czastki…tworzac chmury materi coraz bardziej sie zageszczajace…pod wplywem ruchuw konwekcyjnych browna…utworzy sie wir…ktury zapoczatkuje pole elektryczne i magnetyczne….i juz mamy zalazek…jadra kture z czasem stworzy nam planete.badz czarna dziure….to tylko. prawa fizyki…ale jesli obdarzymy je sila wiary mamy swiadomosc….korytarze amenti…to nic innego jak przeskok energi potencjalu elektrycznego pomiedzy wysoce naelektryzowanymi cialami.planet….tworzy to wir…ktury w buddyzmie jest symbolem wieczne zycia…aby bylo ciekawiej nasza galaktyka. wiruje w ksztalcie..czteroramiennego wiru….i kazdy to moze zobaczyc..na zdjeciu w pierwszej lepszej ksiazce o astronomi…to tylko fizyka …im wiecej ramion wiru tym wieksze nasycenie energia…i jesli energia przekroczy wartosc graniczna…przestajac sie rozprzestrzeniac….tworzy sie z niej materia..ktura zapada sie z czasem do srodka sfery….tworzac wielka czarna dziure…i jesli sily spujnosci przestama..byc silniejsze od szybkosci wirowania..materia czarnej dziury rozrywa sie ..i mamy nowy big bang….i tak bez konca…mozna zatem wnioskowac ..ze wszechswiat jest skonczony ale nieograniczony…i ma ksztalt kuli…takich w hiperprzestrzeni…morze byc niskonczenie wiele..i one tez wiruja zatem tworza pole magnetyczne i elektryczne.kture moze utworzyc przeskok energii..czyli most einsteina roslena…te tak zwane korytarze. amentii….czyli fizyka fizyka i jeszcze raz fizyka..i wszystko.
  staje sie proste…..i to wszystko ruwnierz ma swoje odpowiedniki w buddyzmie..a sila wiary plus prawa fizyki…daja nam nowy wymiar swiadomosci…..na ktury ..jakies. zascianki..umyslowe….nie maja sposobu…bo maja zbyt ograniczona percepcje mysli…..czyli na buddyzm nie maja. sposobu….nie opanuja tego nigdy i nie zniewola….darzac do wladzy…totalitarnej……jakie to proste…mentalnosc ludzka….jest na etapie ….kamienia lupanego….i wieki mina zanim to sie zmieni….bo wszyscy tylko by chcieli…kogos wylorzystywac. zamiast. sami wziac sie sami do pracy nad soba i samodoskonaleniem….swiadomosci……pozdrawiam
  .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: