GLOBALNE SYSTEMY SIECI ORAZ KONTROLI UMYSŁÓW MAS

GLOBALNE SYSTEMY SIECI ORAZ KONTROLI UMYSŁÓW MAS
ATLANTYDZKIE/LEMURIANSKIE SIECI IMPLANTACJI PYLONOWEJ
(zielony oznacza korzystne sieci; czerwony szkodliwe; zielono-czerwony oznacza sieci przejęte )
CZTERY OBLICZA CZŁOWIEKA
WIELKI BIAŁY LEW
ZLOTY ORZEŁ
NIEBIESKI WÓL
SMOK
SOKÓŁ
FENIKS
WAZ
GOŁĘBICA I GAŁĄZKA OLIWNA

Nibirianskie Krysztaly Diodyczne (NDC) i Kanadyjski Matriks Przejściowy
Nibirianskie Elektrostatyczne pole Transdukcji (NET)
Zapewne, co uważniejsi czytelnicy zdołali dostrzec, pośród szeregu nowych, uniwersalnych terminów jeden z nich mający, jak się okazuje dosyć istotne znaczenie w zyciu, ewolucji oraz funkcjonowaniu tej planety oraz zamieszkujących ja istot. Mam tutaj na myśli Diodyczne Siatki (ang. Diodic Grids) oplatające cala Ziemie. Jak większość (a może nawet i wszystkie) z istniejących na Ziemi struktur, posiada swoja biegunowa (dwoista) naturę, tak również i Diodyczne Siatki mogą być strukturami wykorzystanymi zarówno w celach pozytywnych, jak i negatywnych. W związku z tym, ze siatki te już od setek tysięcy lat służą istotom pozaziemskim, zarówno rasom założycielskim, jak i tym mniej przyjaźnie nastawionym do nas, do osiągania swoich celów w stosunku do naszej planety i jej mieszkańców, chciałbym poświęcić im nieco więcej miejsca w tej książce, aniżeli tylko wspominając o nich. Moja ciekawska natura zaprowadziła mnie na trop pewnych informacji i materiałów, dosyć obrazowo opisujących przeznaczenie, genezę i wykorzystanie zarówno Siatek Diodycznych, jak i innych elektromagnetycznych z natury struktur opasających nasza planetę. Zatem zobaczmy, co ma nam do powiedzenia na temat Globalnych Systemów Sieci oraz Masowej Kontroli Umysłu dr Noel Huntley, który de facto cześć swoich informacji oparł, jak się okazuje, również na bazie Nauk Wolności Szmaragdowego Zgromadzenia Zakonu Melchizedeka, którego idee i założenia prezentuje w tej oto książce. Poniższy tekst prezentuje nie tylko informacje dotyczące Siatek Diodycznych, ale także Atlantydzkich i Lemurianskich Pylonowych (wejściowych) Sieci Implantacji (Wprowadzenia Wzorców Świadomości Ludzkości). Na Ziemi istnieją takie urządzenia masowej, biologicznej kontroli umysłu, które swoją złożonością, dalece wykraczają poza technologie implantacji, drobniutkich fizycznych „czipow” w ludzkich ciałach, wykorzystywanych podczas wielu wzięć przez Szarakow oraz nieprzyjaznych Zetow (istoty z Zeta Rectuli-przyp tlum), będące również częścią planu niebezpiecznego wszczepienia ich całej populacji przez Jeden Światowy Rząd. Nawet zakłócenia fal mózgowych wypromieniowywane przez instalacje rządowe HAARP oraz wieże GWEN (Ground Wave Emergency Network – Siec Naziemnych Fali Przeciwawaryjnych ) są stosunkowo powierzchowne w porównaniu do istniejącego systemu starożytnych globalnych sieci, które mogą być wykorzystywane do manipulacji ewolucji całego życia na tej planecie, włączając w to ewolucje samej planety. Niemniej jednak te systemy anten używanych przez rząd, moga być również podłączone do globalnego systemu sieci używanych przez nieprzyjazne istoty pozaziemskie. Mówimy tutaj o rozwiniętej przez istoty pozaziemskie rozległej, globalnej sieci, wykorzystującej skalarna technologie krystalicznych „mikroczipow”. Zwane one są systemami PIN (ang. Pylon Implant Networks- Pylonowych (wejściowych) Sieci Implantacji (Wprowadzenia Wzorców Świadomości Ludzkości). Rozróżnia się APIN – Atlantydzkie Sieci Implantacji Pylonowej, oraz LPIN – Lemurianskie Sieci Implantacji. Zanim opisane tutaj zostaną te masywne urządzenia globalnej kontroli umysłu, warte jest również wspomnienie, iż nie ważne, ze przeciętna jednostka posiada standardowe, złożone im planty programowane w podświadomy umyśl i pole astralne, ponieważ mając taka sama konfiguracje pomiędzy poszczególnymi osobami, takie im planty mogą reaktywować innych i wówczas posiadamy ten sam typ masowej kontroli umysłu. Ron Hubbart był ekspertem w dziedzinie tego nieznanego obszaru nieświadomego umysłu, prawdopodobnie nikt inny w obecnych czasach, nie był tak blisko odkrycia tych niebezpiecznych systemów kontroli umysłu, które najczęściej są w taki sposób konfigurowane, ze odsłonięcie ich bez odpowiednio wypracowanych procedur bezpieczeństwa, jest zabójcze. Naukowiec ten odkrył i usiłował wyjawić więcej, rzadkich i specyficznych rewelacji, do których odnosił się, jako do „maszyn”, które gwałtownie reaktywowane, dawały niewielka możliwość wyrwania się i potrzeba takiej „maszynie” kilku lat, aby ustabilizować się i odzyskać siły. Hubbart, aż do jego śmierci w 1980 roku, która do dziś owiana jest tajemnica, rozpoczynał badania nad grupowymi i zbiorowymi systemami implantacji.
Spójrzmy teraz na globalny system sieci, zdolny wspomóc ewolucje, a także wręcz przeciwnie, negatywnie ja zmanipulować. Te technologiczne, globalne systemy, nieuchronnie działają poprzez wewnętrzna przestrzeń. Niestety dzięki naszemu nie wyrafinowanemu systemowi edukacji i nieodpowiedniej trójwymiarowej nauki, czytelnik nie posiada jasnego lub nawet znikomego pojęcia o wewnętrznej przestrzeni. Jako bardzo elementarny model, wyobraźcie sobie kulista gąbkę z mała ilością porów, o względnie gładkiej powierzchni. W tej oto analogii nasza trójwymiarowa przestrzeń byłaby zaledwie powierzchnia takiej gąbki. Wewnętrzna przestrzeń koresponduje z wnętrzem gąbki, a pory (otwory) stanowią przejścia (tunele czasoprzestrzenne, czarne dziury, portale wymiarowe) przez „wewnętrzna przestrzeń”. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że te wewnętrzne otwarcia, posiadają rożne właściwości czasoprzestrzeni, tak jak np. tunele czasoprzestrzenne umożliwiają niemalże natychmiastowe połączenie z jednego miejsca na gąbce, naszej przestrzeni 3D z innym odległym miejscem. Czytelnik musi sobie wyobrazić, ze poza nasza widzialna, trójwymiarowa czasoprzestrzenią, istnieje inna rozległa czasoprzestrzeń, lecz jest ona tuz, obok, ale nie w liniowym postrzeganiu przestrzeni, powierzchni „gąbki”. Wyobraźcie sobie rzeczywisty model, na przykład, wizualizujcie tunel czasoprzestrzenny łączący jedna Matryce (Matriks) Czasu z innym. Pomyślcie o Matriksie Czasu, jako o sektorze galaktyki, lecz rozszerzającym się w wewnętrzna przestrzeń i stąd jest znacznie większy, aniżeli trójwymiarowy widok, który prawdopodobnie rozciągałby się zaledwie do układu gwiezdnego Lutni w naszej Matrycy Czasu. Atlantydzkie Sieci Implantacji Pylonowej zaprojektowane zostały o kształtach stworzeń, na przykład zwierząt, czy ptaków, po to, aby przeglądane przez istoty ET z kosmosu, przy użyciu sprzętu foto-radionicznego mogły zostać dostrzeżone i natychmiast zidentyfikowane. W niektórych przypadkach, kształty te są odzwierciedleniem stwórców. Nie jest przypadkiem, że wiele stworzeń wykazuje podobieństwo do zaawansowanych istot pozaziemskich, jak np.: koty, lwy, gady, insekty, ptaki itd. Plan ET, posiadania przedłużenia ich samych na Ziemi, daje im linie połączenia świadomości z ta planeta. Jak wiele innych, jest to cecha umysłu i świadomości, z która przeciętny człowiek nie jest zaznajomiony. Pierwsze instalacje Atlantydzkich Sieci Implantacji Pylonowej, stworzone zostały 5,5 miliona lat temu przez zaawansowana rasę Opiekunów Założycieli. Rasa Lwia stworzyła sieć Wielkiego Białego Lwa, zaś rasa Ptasia stworzyła jej towarzysza Złotego Orla, w celu udzielenia wsparcia Ziemi i zapobieżenia upadku ewolucyjnego, który był pewny, gdyby został pozostawiony bez opieki. Te życzliwe Atlantydzkie Sieci Implantacji Pylonowej współgrają i zarazem wzmacniają oryginalne wzorce będące podstawa wszelkiego stworzenia. Poprzez wspieranie wewnętrznej morfogenicznej struktury Ziemi oraz jej wzorców DNA i kodów, sieci te odpowiednio wspierają DNA oraz świadomość całego życia na planecie, a w szczególności pomagają cywilizacji i planecie przejść przez cykle ascendencji. Tak wiec do filantropicznych sieci należą: Wielki Biały Lew, Cztery Oblicza Człowieka, Niebieski wól i Złoty Orzeł. Niemniej jednak dwa ostatnie zostały przejęte przez najeźdźców ET i Zloty Orzeł został przemianowany przez nich na Białego Orla. Do systemów sieci kontrolowanych przez najeźdźców ET należą: Feniks, Sokół, Waz, Smok, Gołębica, NET (Nibiru Electrostatic Transduction Field – Nibirianskie Elektrostatyczne Pole Transdukcyjne), NDC (Nibiru Diodic Crystal – Nibirianski Krysztal Diodyczny), Biały Orzeł oraz Niebieski Wól. Wszystkie te systemy są naenergetyzowywane podczas cykli ascendencji (Gwiezdnej Aktywacji) w czasie każdego cyklu planetarnego, czyli co 26 556 lat, to jest, kiedy mechanizm procesu ascendencji funkcjonuje właściwie, co nie odbywało się już od ośmiu poprzednich cykli. Niektóre z tych sieci, chociażby NDC, aktywowane są sztucznie za pośrednictwem zastosowania skalarnych pulsów dźwiękowych.

Komponenty Atlantydzkiej Sieci Implantacji Pylonowej są najczęściej połączone za pomocą technologii opartej na kryształach, coś jakby obsadzanie komputerowych mikroczipow w Ziemi w wybranych formatach. Opiekunowie wykorzystywali je do systemów wolnej energii, stabilizacji klimatu, uzdrawiania, komunikacji międzygwiezdnej i jako sieci transmisyjnych. Głównymi graczami w tym dramacie upadłych aniołów są Plejadiansko-Nibiriansko-Lucyferyczni Annunaki, którzy połączyli sie z Andromicznymi Annunaki oraz Jehowianscy Annunaki, Dracos Zetowie, Drakoni i Zeta Regalianie, którzy pracują razem. Tak czy inaczej w roku 2000 wiele z tych współzawodniczących grup, utworzyło UIR (ang. United Invader Resistance – Zjednoczony Ruch Oporu Najeźdźców), coś na wzór tymczasowego przymierza, jako próbę pokonania Opiekunów. Sieci: Wielkiego Białego Lwa i Złotego Orła stworzone zostały przez najczystsza rasę Opiekunów Założycieli: Lwia Atlantydzka Siec Implantacji Pylonowej przez Elohei rasę Lwich Chrystusów, a Orla Atlantydzka Siec Implantacji Pylonowej przez Seraphei, Ptasie rasy. Zauważcie prośże, że Elohim i Seraphim (Serafinowie – istoty z trzema parami skrzydel-przyp tłum) są ta istoty, które nieco zbłądziły w stosunku do istot zwanych Elohei i Seraphei. Te dwa odgałęzienia uformowały główne rodowody. Niektóre z Elohim, później zdegradowane do Annunaki-Elohim, stworzyły najeźdźców Annunaki w celu powstrzymania Opiekunów ludzkości. Ludzka rasa nie jest produktem tej linii, lecz pochodzi bezpośrednio od Elohei. Seraphei zbłądzili stając się Seraphim (Serafinami). Ta linia dała początek miedzy innymi Annunaki, ptasim ludziom i gatunkom reptilian.

Powracając do wątku odwzorowania oblicza twórców systemów globalnych sieci, należy wspomnieć, ze Lwia Atlantydzka Sieć Implantacji, Pylonowej jest obrazem Lwiej rasy. Zauważyć tutaj należy również, ze Sfinks, który oryginalnie posiadał oblicze lwa, wybudowany został jako hold dla Założycielskiej Rasy Lwów, Janek buntowniczy Annunaki zbezcześcili go i zmienili. Serce Lwiej Sieci zlokalizowane jest w 12-to wymiarowym centrum energetycznym (portalu gwiezdnych wrót) we Francji. Stabilizuje ona 12 pierwszorzędnych „pionowych” osiowo-tonowych linii. Zloty Orzeł zakotwiczony jest w gwiezdnych wrotach 8-go wymiaru (centrum kontroli). Sieć ta stabilizuje 12 pierwszorzędnych „poziomych” linii łączących główne wortexy (ang. lay lines). Tak wiec Lwia Sieć jest Strażnikiem Północy i Południa, natomiast Orla Siec, jest Strażnikiem Wschodu i Zachodu.

W roku 75 000 przed nasza era, Smocza Atlantydzka Sieć Implantacji Pylonowej stworzona została przez Drakonian. Jej łeb sięga daleko w głąb wschodniej Syberii, Chin i Japonii, a tułów sięga do Ameryki południowej. Działa ona w odwrotnym kierunku w D10 (czyt. Dziesiątym wymiarze) i tworzy połączenie pomiędzy Ziemia, a upadłymi planetami Fantomowego Matriksu. Zbuntowani Drakoni zamierzają pokonać zarówno Opiekunów, jak i UIR (Zjednoczony Ruch Oporu Najeźdźców) w ostatecznej batalii w latach 2000÷2017. Fan tomowy (Widmowy) Matriks jest niższą formacją, niższych częstotliwości oraz odłamkiem naszej 12-to wymiarowej Matrycy (Matriksu) Czasu, przejawiający się, jako osobna istota, zawrócona w przeciwnym kierunku, przez powtarzające się nadużycie zaawansowanych technologii pulsacji skalarnej 250 milionów lat temu, rezultatem, czego było powstanie systemu czarnej dziury w 11-tym wymiarze. Opiekunowie, w celu zatrzymania najeźdźców ET i zapobieżenia dalszemu upadkowi naszego Matriksu, natychmiast zabezpieczyli rozdzielenie przy pomocy ściany czasu. Wężowa Atlantydzka Siec Implantacji Pylonowej, powstała również podczas okresu Plejadiansko-Nibirianskich Annunaki. Ten system sieci działa w odwróconym kierunku w wymiarach 4-5-11 i łączy Fantomowego Nibiru i inne planety poprzez tunel czasoprzestrzenny Feniks w Trójkącie Bermudzkim. Wykorzystuje ona specyficzna technologie i łączy się z Nibirianskimi Kryształami Diodycznymi i Gizą. Ostatnia jej aktywacja rozpoczęła się w 1700 roku. Siec Nibirianskich Kryształów Diodycznych (NDC) ustawiona została w roku 25 000 pne, przez Plejadiansko-Nibiriansko-Andromedycznych Annunaki. Kryształy umieszczone zostały głęboko w skorupie ziemskiej pod obszarem, gdzie później zbudowano Stonehenge (aby neutralizować energie NDC). Kryształy te maja wysokość kilkupiętrowego budynku. Kryształy NDC aktywowane są ze „Statku Wojennego Piołun” (tego samego „Piołunu”, co w Biblii), który działa jako stacja przekaźnikowa dla skalarnych promieni dźwiękowych wysyłanych z Nibiru. Ponadto zasilane mogą być przez 24 Wzorcowe Kryształy Nibirianskie, znajdujące się wewnątrz Ziemi. Energie poruszają się spiralnie z Kryształu do powierzchni ziemi, później rozszerzają poprzez 16 ramion, które przenoszą programy tworzące i utrwalające masowa mutacje DNA (tzw. „odpadowego DNA”) obecnego we wszystkich formach życia na tej planecie, gdyż to „szprychowe Kolo” kreci, się, dzięki odwróceniu pól merkaba planety (podwójnej spirali oscylacji) i zmianie ich kierunku obrotu. Mechanizm ten odwraca kody w siatkach Ziemi. Stonehenge, kiedy było w użyciu, posiadało specjalna geometrie pozwalająca na blokowanie energii Kryształów. Sieć NDC jest częścią większej sieci Kanadyjskiej, zwanej Przejściowym Matriksem Michała i Marii, w obrębie, którego funkcjonuje kilkanaście mniejszych „kół” w Ameryce Północnej. Ten system kontroli, zawiera teraz równiez Atlantydzka Siec Implantacji Pylonowej Białego Orła i wykorzystywany jest do wysyłania podprogowych, skalarnych programów kontroli umysłu. Foto-dźwiękowe pulsy NDC blokują i odwracają polaryzacje w niektórych pionowych i poziomych siatkach Ziemi, tworząc „szachownice” naprzemiennie aktywne i uśpione częstotliwości, nazywane Szachownicowym Matriksem. Doprowadziło to do stworzenia potężnej tzw. „szachownicowej mutacji” każdego życia na Ziemi (większości „odpadowego” DNA). Siec NDC może być wykorzystana do wytworzenia przebiegunowania, co było intencja jej twórców, lecz ostatnio (w roku 2002) odłączona została od „Statku Wojennego Piołun”, dzięki pozaziemskim technikom medytacyjnym, przeprowadzonym przez ludzi Indygo, w specyficznych miejscach przy współpracy z pozaziemskimi Opiekunami. Aczkolwiek Annunaki wówczas wykorzystywali 24 Wzorcowe Kryształy, które również jeden po drugim zostały dezaktywowane przez grupy Indygo. Pomimo tego siec NDC wciąż może być efektywna dzięki działaniu dodatkowej sieci NDC na równoległej Ziemi (nawet planety posiadają odrębną polaryzację z cząsteczek i antyczasteczek). Po tym wydarzeniu Zjednoczony Ruch Oporu Najeźdźców usiłował aktywować wszystkie Kanadyjskie Przejściowe Matriksy Michała i Marii i wykorzystał je do ponownego połączenia sieci NDC w Stonehenge z „Piołunem”, po to, aby dostarczyć wystarczającej mocy, celem zmieszania tuneli czasoprzestrzennych Sokół i Feniks i ustawienia wszystkich ich Atlantydzkich Sieci Implantacji Pylonowej w linii. Potężne skalarne pulsy dźwiękowe użyte w tych staraniach, wytworzyły wystarczające zaburzenia w Ziemi, aby przejawić się w niesłychanym huraganie Andrew. Chciałbym tutaj nadmienić, iż techniki/ćwiczenia określane mianem

Okrągłego Stołu i Króla Artura oraz jego drużyny Indygo (rycerze Okrągłego Stołu) były kontynuacja tej samej misji (Misji Przeregulowania Kristosa), jakiej podjął się Jeshua (Jezus) w celu odłączenia „Statku Wojennego Piołun”. Techniki te aplikowały dwunastko plusowy kod, który korygował inwersje i przesuniecie, czyniąc sieć NDC nieefektywna.

NET (Nibirianskie Elektrostatyczne pole Transdukcji) zakotwiczone zostało na Ziemi przy wykorzystaniu sieci NDC i Sieci Wzorcowych Kryształów, podczas Buntu Lucyferianskiego w 25 500 r.pne. W wyniku zderzania skalarnych pulsów dźwiękowych w systemie wewnętrznej siatki Ziemi, powstał wzorzec „interferencji” lub elektrostatyczne pole siłowe spowijające Ziemie. NET posiada działanie buforowania (zatrzymywania) przychodzących i wychodzących sygnałów, w szczególności w odniesieniu do wyższych wymiarów (pozaziemskich Założycieli i im podobnych), tworząc swego rodzaju kwarantannę. Okrywa ona cala cywilizacje izolując ja od jej naturalnych połączeń z wewnętrzną świadomością i duchowymi poziomami, ponadto system tych pól w naturalny sposób łączy się z ludzką egzystencja i uformuje holograficzne wstawki. Nadzór Iluminatów przez Opiekunów, również zostaje zablokowany z powodu maskującego efektu, co powoduje „fałszowanie odczytów” (reading’ow). To czterowymiarowe NET określane jest mianem „astralnego nieładu”. Został on dodatkowo wzmocniony w 9558 roku pne i od tamtego czasu stopniowo blokuje cala naturalna komunikacje z Ziemia oraz z Ziemi.

Poczynione zostały przygotowania przez, Annunaki, aby obniżyć NET z czwartego do trzeciego wymiaru, co utworzyłoby „ogrodzenie z częstotliwości”, dając łatwą kontrole nad populacja podczas cyklu ascendencji w latach 2000÷2017.

Podczas tak zwanego Lucyferianskiego Buntu w 25 500 r.pne, Jehowianscy Annunaki stworzyli Gołębice i Gałąź Oliwki Atlantydzkiej Sieci Implantacji Pylonowej i zainstalowali Węza.

Ponadto przejęli Złotego Orła i wykasowali ta siec tak, aby funkcjonowała w odwróconym kierunku (w przeciwieństwie do organicznego wzorca) i podłączyli go do sieci NDC, a wówczas zmienili jego nazwę na Białego Orla. Złoty Orzeł miął za zadanie symbolizować wolna Amerykę, zamiast tego maskotka stal się białogłowy Orzeł. Wciąż kontynuowana jest pogoń wielu rywalizujących grup obcych w celu przejęcia Atlantydzkiej Sieci Implantacji Pylonowej Założycieli. Odbywa się to za pomocą skalarnych pulsów dźwiękowych w celu zablokowania i odwrócenia naturalnej energii prądów tych sieci, oraz rozszerzenia ich własnych systemów. Zauważcie, że może to prowadzić do poważnych zakłóceń na Ziemi. Atlantydzka Siec Implantacji Pylonowej Gołębicy działa z równoległej Ziemi i funkcjonuje w wymiarach 7-9-11 w odwróconym kierunku, powodując odwrócony obrót planety. Przy jej pomocy można wysyłać poddźwiękowe pulsy w precyzyjne cele, dlatego wraz z Sokołem i Feniksem, mogą być używane jako broń. Gołębica posiada dodatkowo siedem pieczęci Jehowy, które są potężnymi selenitowymi pylonami zakorzenionymi w siatce Ziemi w wybranych miejscach wzdłuż wschodniego wybrzeża Ameryki, korespondują one z siedmioma z dwunastu pieczęci gwiezdnych wrót, (które otwierają gwiezdne wrota podczas ascendencji). Pieczęci Jehowy określane są jako hiperwymiarowe stożki. Siec Gołębicy wykorzystuje technologie pulsów „tubowych” i za pośrednictwem hiperwymiarowych stożków, łączy Ziemie z Fantomowym (Widmowym) Matriksem. Zadaniem tych pylonow jest wytworzenie pęknięć w ścianie czasu pomiędzy Ziemia a Fantomowym Matriksem, tworząc syfonowe kanały, które mogą być wykorzystywane, jako przekaźniki ultra niskich częstotliwości. Mogą one przenosić cale obiekty, ludzi itp., poprzez hiperwymiarowe pole do Fantomowego Matriksa. Cztery Oblicza Człowieka Lemurianskiej Sieci Implantacji Pylonowej nazywana jest „Strażnikami czterech narożników” i „Aniołami czterech kierunków”. Ich cztery głowy zakotwiczone zostały przy pomocy słupów dźwiękowych. Sieć ta stworzona została pomiędzy rokiem 22 500 pne a 22 326 pne, przez starożytnych potomków Indygo Maji. Zaprojektowana została w celu odbudowy dwunastowymiarowego wzorca Ziemi oraz uchronieniu Ziemi przed upadkiem w Fantomowy Matriks. Podczas ostatniego planetarnego cyklu ascendencji, najeźdźcy Annunaki najechali Ziemie i powstrzymali siec Lamurianskiej Implantacji Pylonowej przed aktywacja. Z tego powodu aktywacja ta przesunięta została na rok 2012, jej pierwsza aktywacja rozpoczęła się w 2001 roku, a ostatnia 12-ta zakończyła się w 2003 roku, sprowadzając sieci Złotego Orła i Wielkiego Białego Lwa do równowagi. Sieć Czterech Obliczy Człowieka została zaprojektowana, aby wykorzystywać tak wysokie częstotliwości, że upadłe istoty ET nie są w stanie ich znieść.

Siec Niebieskiego Wolu („Uświęconej Krowy”) zainstalowana została w 22 500 r.pne, pokrywając swoim zasięgiem cale Indie, była ona specjalistyczna międzyplanetarna siecią, działająca w 12-to wymiarowym prądzie. W roku 22 326 pne została rozszerzona, a w roku 10 500 pne, została przejęta. Specyficzna cecha tej sieci pozwala Ziemi na łączenie sie z rożnymi Matriksami Czasu, jest to proces zwany Trans-Harmonicznym Cyklem Czasu, umożliwiającym Ziemi wkraczanie w inne kontinuum czasowe oraz ochraniającym ja przed wciągnięciem do Fantomowego Matriksu. Dwa czasoprzestrzenne tunele, zlokalizowane w Trójkącie Bermudzkim, Feniks i Sokół, stworzone zostały w 10 500 r.pne, formując podstawy Feniksa Atlantydzkiej Sieci Implantacji Pylonowej stworzonej przez Nibirianskich Annunaki, oraz Sokola Atlantydzkiej Sieci Implantacji Pylonowej, wytworzonej przez Zeta Regalian. Otwory te wybite zostały w częstotliwości ściany czasu Opiekunów, pomiędzy naszym Matriksem, a Fantomowym Matriksem. Tunel czasoprzestrzenny Feniks stworzony został w 10 500 r.pne w ścianie czasu, przez Plejadiansko-Nibirianskich Annunaki. Zakotwiczony został w Ziemi wraz z siecią Białego Orla, siecią NDC, oraz siecią NET, poprzez gwiezdne wrota 4 w Gizie, w Egipcie i łączy sie z fantomowym (widmowym) Nibiru (w Fantomowym Matriksie). Miało to spowodować utworzenie niezamieszkalnego księżyca wokół planety widma-Nibiru przez „upadłe” części Ziemi. Drakoni oraz Zeta Regalianie, za pomocą tunelu czasoprzestrzennego Sokół, skopiowali Feniksa, zamiarem jego pełnego przejęcia. Eksperyment Filadelfia z 1943 roku, rozszerzył ten system połączeń portowych, który działa na odwróconym prądzie w 10-tym wymiarze i łączy Ziemie z Fantomowa (Widmowa) Ziemia. Zjednoczony Ruch Oporu Najeźdźców zamierza wykorzystać to do przejęcia sieci Smoczej podczas cyklu w 2000÷2017. W Eksperymencie Filadelfia z roku 1943, Zeta Regalianie (współzawodniczące istoty pozaziemskie), wykonały otwory w sieci NET, zaopatrując je w przejścia w nasza przestrzeń, w celu sprowadzenia swoich statków kosmicznych. Opiekunowie wciąż kontynuują usuwanie sieci NET, lecz odbywa się to z częściowym tylko sukcesem, gdyż frakcje ET zjednoczyły się, aby być bardziej efektywnymi przeciwko Opiekunom. Poprzez szereg układów, Annunaki zezwolili Opiekunom na drobne wykorzystanie ograniczonych zakresów częstotliwości, w celach komunikacyjnych. NET umożliwił istotom pozaziemskim kontrole postępu z nauce poprzez podprogowa inspiracje wysyłana odpowiednim członkom Iluminatow, celem dostarczenia technologii dla zamierzeń ET. Stad zainspirowanych zostało wiele wynalazków, pomagających dostosować NET do potrzeb trzeciego wymiaru, w celu współdziałania z nasza technologia elektryczna. Zauważyć należy, że technologia bezprzewodowej elektryki i promieniowania, wynalezione przez Tesle, nie zostały dopuszczone. W 1951 roku kolektyw Gołębica Jehowianskich Annunaki zawarł układ z Andromedycznymi Annunaki, aby połączyć sieci Gołębicy i Białego Orla w celu otwarcia tunelu czasoprzestrzennego Feniks i przejęcia czasoprzestrzennego tunelu Sokół, jednak ze nie udało im sie. Aczkolwiek udało się to grupie Plejadiansko-Nibirianskich Annunaki w roku 1972, przejmując kontrolę nad Feniksem i Wężem. Od roku 2000 połączone siły Sokoła, Węza, Feniksa, Smoka, włączając w to Orla i Gołębice uformowali UIR (Zjednoczony Ruch Oporu Najeźdźców).

W roku 1998 siec NET zestrojona została z instalacja w Montauk. Zeta Regalianie i Nibiryjscy Annunaki współpracowali, przygotowując się na dostosowanie NET’u, celem utworzenia „ogrodzenia częstotliwości” w trzecim wymiarze. Przymierze Drakoni-Zeta powstało, kiedy grupy Zeta wpadły pod kontrole Drakonów. Potajemnie wpłynęli na ludzi w eksperymencie Montauk w 1983 roku, w celu dokonania kolejnego eksperymentu (w uzupełnieniu eksperymentu z 1943 roku), którego zadaniem było wytworzenie jeszcze jednej wyrwy w czasoprzestrzeni, aby mogli sprowadzić tutaj swoje statki kosmiczne i odtworzyć swoje ogrodzenie częstotliwości, dla realizacji ich programu mutacji. Atlantydzkie Sieci Implantacji Pylonowej oraz ich charakterystyka odkrywa pewne zakłamane i koncepcyjne kody zawarte w Biblii, a w szczególności w księdze Objawień. Na przykład, zamiarem pozaziemskich najeźdźców było zniszczenie dwunasto-wymiarowego portalu Ziemi – serca Białego Lwa, tak, więc stąd oswojony lew: „Lew kładzie się przy owieczce” (serce powiązane zostało z owieczka). Zloty Orzeł został przejęty i przemianowany na Białego Orla i połączony z Gołębica, tak, więc mamy frazę: „Orzeł lata z Gołębica”. „Czterech jeźdźców apokalipsy” odnosi się do podstępu odwrócenia prądów siedmiu gwiezdnych portali i centrów energetycznych Ziemi podczas Cyklu Aktywacji Gwiezdnej (okres ascendencji 2000÷2017) przy użyciu pieczęci Jehowy. „Aniołowie i trąby” oraz „Bestia” są określeniami zaawansowanych technologii. „Siedmiu aniołów, siedmiu kościołów” odnosi się do siedmiu pieczęci Jehowy. Anioł jest zakodowana nazwa dla zaawansowanej technologii hiperwymiarowych stożków zakotwiczonych w siatce Ziemi. Zapiski te są wyraźnie machinacjami „upadłych” istot pozaziemskich. Fantomowy (Widmowy) Matriks jest powoli działającym systemem czarnej dziury, do którego jest odniesienie w Biblii, jako do „bezdennego dołu w ziemi”, Piekła lub Hadesu. Zaprezentowany tutaj obraz, chociaż posiada niemałe znaczenie, dotyczy jedynie naszego planetarnego rejonu. Na przykład Cztery Oblicza Człowieka Lemurianskiej Sieci Implantacji Pylonowej (ang. LPIN), występuje w trzech zestawach (czterech obliczy). Jeden pełny zestaw jest przedłużeniem Ziemskiej sieci LPIN, łączącej wyższe aspekty Ziemi: planet Tary i Gai. Drugi zestaw jest innymi Czterema Obliczami Człowieka sieci LPIN na równoległej Ziemi, równoległej Tarze i równoległej Gai. Trzeci zestaw dotyczy Wewnętrznej Ziemi łączącej się z jej wyższymi planetami Wewnętrznej Tary i Wewnętrznej Gai. Bardziej aktualny status scenariusza Atlantydzkich Sieci Implantacji Pylonowej wymaga aktualizacji już od 2002 roku, gdyż od tego czasu rozwinął się i jest obecnie znacznie bardziej złożony. Pomimo, że tematyka poruszona w powyższym rozdziale nie należy do najłatwiejszej i może wprowadzać nieco mętliku umysłowego w głowie czytelnika, postanowiłem umieścić ten rozdział, gdyż nierozerwalnie łączy się z zagadnieniami poruszanymi w tej książce i może pomoc w zrozumieniu wielu aspektów wyższej wiedzy omawianej w Naukach Wolności Szmaragdowego Zgromadzenia Zakonu Melchizedeka.

Myślę, ze po kilkukrotnym przeczytaniu tego rozdziału, czytelnik może zrozumieć zależności, oraz przeznaczenie tych wszystkich ziemskich, atlantyckich sieci manipulacji i kontroli umysłu całej populacji stworzonych przez pozaziemskich najeźdźców, jak również ich przeciwwagę w postaci lemurianskich sieci służących wspieraniu ewolucji gatunku ludzkiego…

http://tamar102.bloog.pl/id,330362265,title,1-Nibirianskie-Krysztaly-Diodyczne-NDC-i-Kanadyjski-Matriks-Przejsciowy,index.html?smoybbtticaid=615110

za przypomnienie dziekuje Markowi

oryginalny tekst w j. angielskim:

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/about/emerald-guardians/freedom-teachings-2/global-grid-systems-and-mass-mind-control/

Notki powiazane:

Grid Revelations:

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/04/03/grid-news/

3 myśli na temat “GLOBALNE SYSTEMY SIECI ORAZ KONTROLI UMYSŁÓW MAS”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: