Wyższa i Niższa Ziemia by Ashayana Dean

blueray21:

Prezentuję tutaj tłumaczenie fragmentu streszczenia napisanego przez A’sha Deane – autorkę książek “Podróżnicy”.

Krótki słownik:

MCEO – Szmaragdowy Klasztor Zakonu Melchizedeka

GA – Anielscy Strażnicy

NET – Transdukcja Nibirujańskiego Pola Elektrostatycznego

SAC – STELLAR CYCLE ACTIVATIONS

NET, “Wyższa & Niższa Ziemia” SczelinaToral, Precesja Równonocy& Fałszywe jugi i Wyrównanie 2012 Alpha-Omega

Na poziomie planetarnym, wydarzenie z 13.400 rpne spowodowało aktywację planetarnej anomalii środowiska o nazwie “NET”.

NET (Transdukcja Nibirujańskiego Pola Elektrostatycznego) jest wielowymiarową uprzężą elektromagnetyczną, która działa poprzez “pasy Van Allena” w ziemskiej atmosferze – i przez skorupę ziemską i płaszcz – co tworzy i podtrzymuje nietypowe zakłócenia w obrębie pola geomagnetycznego Ziemi, oraz w Bio-polach magnetycznych, które regulują zachowania DNA.

Przez zakłócenia NET powstałe w okresie 13.400 rpne, rezonans jądra Ziemi został zmieniony, w wyniku czego nastąpiło pierwsze z trzech niewielkich przyspieszeń geograficzno-biegunowego drgania osi ziemskiej. Niewielkie przyspieszenie drgań osi ziemskiej wytworzone w okresie rozpoczynającym się w 13.400 rpne, pierwsze z trzech odpowiednich przyspieszeń niewielkich precesji cyklu równonocy z poprzedniego 26556-letniego cyklu SAC, do szybszego cyklu około 25.920 lat ( przyspieszenie około 636 lat). Wielowymiarowe pole NET rozpoczęło nienaturalne przyspieszenie ziemskiego czasu, który stopniowo odciąga ziemską Templar dalej od współ-rezonansowego zestrojenia z organicznymi uniwersalnymi cyklami czasowymi i Gwiezdnymi Portalami, i dalej w zestrojeniu z anomalią pętli czasoprzestrzeni, które miało miejsce 5.5 mln lat temu (“Ściana w czasie – anomalia Fantomowej Ziemi “).

W wyniku “Wielkiego Osiatkowania” w13.400 rpne i pierwszego przyspieszenia drgań, ziemskiego pola geomagnetycznego – a więc Korytarze Gwiezdnych wrót Amenti – znalazły się pod częściową kontrolą Iluminatów i ich Starszych krewnych a ewolucja człowieka został przywiedziona do względnego zastoju.

Najbardziej intensywne uszkodzenie Ziemi, które ucierpiała w wydarzeniach z 13.400 rpne był początek dosłownie nieorganicznego wykorzystania lub “Siatki” z części istniejących na Ziemi płaszczyzn wielowymiarowych materii. Część Wrót Gwiezdnych Amenti i część (Templarowej ?) Ziemi i pola trójwymiarowej płaszczyzny materii, zostało zawarte w elektromagnetycznej uprzęży NET, oddzielone i podzielone z częściami Wrót Gwiezdnych Amenti i płaszczyzn, które były poza NET. Ten nienaturalny podział płaszczyzn Ziemi stworzył anomalię “Wyższej” i “Niższej” Ziemi: mają identyczne trójwymiarowe widmo częstotliwości, ale “czasy impulsu” w ramach tej wspólnej częstotliwości stały się rozbieżne. Płaszczyzny i trójwymiarowa podstawa materii, które zostały zawarte w polu NET stały się “Dolną Ziemią”, kontrolowaną przez Illuminati NET, pole geomagnetyczne “Niższej Ziemi” doznało pierwszego ” wzrostu wahań bieguna “, które przyspieszają “precesje cyklu równonocy z 26,556 do 25,920 lat lat. Płaszczyzny i trójwymiarowa podstawa materii, które pozostały poza NET stały się “Wyższą Ziemią” czyli “Wzniesioną Ziemią”; biologiczne Wzniesienie było jeszcze możliwe z “Wyższej Ziemi”, ponieważ część Wrót Gwiezdnych Amenti i płaszczyzn materii pozostało w 26556-letnim cyklu precesji równonocy, przez które cykle otwarcia organicznych SAC Wrót Gwiezdnych Amenti wystąpowały.

W wyniku tych “osiatkowań” w 13.400 rpne części pól Ziemi, które kiedyś fizycznie się manifestowały “wydawały się dosłownie zniknąć” patrząc od wewnątrz NET i pola jego geomagnetycznej uprzęży. Gdy „Niższa Ziemia” , pole „związane z NET” zaangażowało pierwsze 636-letnie przyspieszenie precesji równonocy” a pole „Wyższej Ziemi” nie, prędkość rotacji cząstek elementarnych i atomów, a także prędkość wirowania planety Ziemia, przyjęła dwa lekko różne ” rytmy drgań pulsacji Energii”, lub “impulsów czasowych.” Impuls czasu „ Niższej Ziemi” był nienaturalnie przyspieszony, a czas impulsu „Wyższej Ziemi” pozostawał zgodny z większymi, dłuższymi, wolniejszymi impulsami czasu wolnego wielowymiarowego Wszechświata. Czasoprzestrzeń w polu NET „Niższej Ziemi” weszła w niewielkie nieorganiczne przyspieszenie, skurcz i zagęszczanie, wirowania osi Niższej Ziemi, jak również jej drganie, stały się trochę szybsze, powodując lekkie skrócenie dni i uczynienie “wybrzuszenia” w równikowej Ziemi bardziej wyraźnym. Biorytmy pola życia przyspieszyły, podobnie jak szybkość zaniku elementali, a DNA pola życia Niższej Ziemi zostało uwikłany w ” magnetycznym uścisku” z anomalii pola geomagnetycznego generowanego przez NET. Na terytoriach Wyższej Ziemi – z mniejszym, bardziej ekspansywnym “czasem impulsu” – nie wystąpują którekolwiek z tych anomalii środowiskowych lub biologicznych.

Starszyzna Illuminati zaaranżowała 13.400 rpne zdarzenie “Wielkiego Siatkowania” jako część ich znacznie szerszego porządku wobec Dominium Templariuszy, zaplanowanego, aby osiągnąć spełnienie w następnym SAC Ziemi. Ta technologia “Siatkowania” była wykorzystana przez rasę Starszyzny Illuminati wiele razy wcześniej, dosłownie na galaktycznym poziomie planu Illuminati było doprowadzenie NET Niższej Ziemi “online” z ich galaktycznego systemu NET, który działa poprzez galaktykę Drogi Mlecznej i łączy się z równoległą do Drogi Mlecznej galaktyką. W 13.400 pne, rasa starszyzny Illuminati poczyniła znaczne postępy w kierunku realizacji tego planu. Ludzie, jakich znamy dzisiaj, ewoluowali do przodu od punktu “Wielkiej Siatki” do nieszczęsnych mieszkańców “Niższej Ziemi”, pod represjami, manipulacjami i genetycznymi mutacjami pola Illuminati NET. Od okresu Wielkiego Siatkowania – i związanych z tym, kolejnych okresach 10,948 rpne, 9562-9558 pne i 3470 pne, aż do tej pory – , rasa Starszyzny Illuminati i ich Illuminati-Ludzkie dzieci zachowały ciągłą, ukrytą obecność i zaangażowały stały zdalny, manipulujący kontakt i komunikację z ludzkościa Niższej Ziemi, gdy oni cierpliwie “szczotkowali (pielęgnowali) rasy NET “, aby spełniły określone role podczas “spotkania z losem” przewidziane na następny SAC “cyklu Wzniesienia “.

Po 13.400 rpne, okresie Wielkiego Siatkowania, GA-MCEO kontynuowali i przyspieszali ich interwencyjne ewolucyjne wysiłki, stopniowo wracając do „12 Ustnych Legionów Krysthl-a” zdalnych tłumaczeń płyt CDT- za pośrednictwem resztki populacji anielskich ludzi, jednoczenie wzmacniając wysiłki genetycznej Bio-odnowy odwrotnej mutacji wśród wszystkich “wspólnych -genów człowieka” “Śpiącej” populacji. “Mutacja wspólnego genu” dotyczyła zarówno Anielskich Ludzi jak i Illuminati-ludzkiej linii genów, przywracając się obie do stanu “względnej prymitywnej niewinności” -stanu, z których obie mogły iść do przodu razem w ich pamiętaniu nauk życia wiecznego Wzniesienia, oraz w ich uzdrowieniu “wspólno -genowej mutacji” poprzez postępującą Bio-Odnowę. W tym względzie, Illuminati “Śpiące” populacje mogą mieć możliwość powrotu Wolnej Woli do nich. Illuminati-Starsi zanegowali „Śpiącym” tą możliwość, gdyż Starsi hodowali ich tylko jako”jednorazowy zasób”, z którym wygrają “Walkę z Templariuszami.” Większość ras Illuminati-starszych nie nosili prawdziwej miłości lub dbałości o dobro swoich ziemskich dzieci Illuminati. W rzeczywistości, uważali swoje dzieci jako “gorsze genetycznie okazy” od starych mistrzowskich ras – gorsze właśnie dzięki genetycznym “zanieczyszczeniom” przez Anielskiego Człowieka, z którym Starsi sami zaprojektowali swoje ziemskie Illuminati-ludzkie potomstwo. Mając litość dla losu Illuminati-ludzi, GA-MCEO zaangażowali “wspólno -genowe mutacje Śpiących” jako okazję do zaoferowania tym rasom ewolucyjnej możliwości Bio-Odnowy, a przez to potencjalnie odzyskanie wolności od hierarchicznej manipulacji i uwięzienia ich przez Illuminati-Stardzych krewnych.

GA-MCEO opcja Ewolucyjnej Wolności i nauki “12 Ustnych Legionów ” szybko stały się popularne wśród “wspólno -genowych ludzi Śpiących” zarówno potomków Anielskiego Człowieka jak i Illuminati-Człowieka, dzięki interwencyjnym wysiłkom Strażników po 13.400 rpne Wielkiego Siatkowania. Przez okres małych buntów, które miały miejsce zarówno w Atlantydzkiej jak i Egipskiej kulturze “rasy niewolników Śpiących” odzyskały małe twierdze kontroli nad niektórymi terenami templariuszy Ziemi – i wewnątrz frakcji podstawowych struktur rządzących elit Illuminati-ludzkich. Takie “niesubordynacje” nie były widziane dobrze wśród lojalistów Illuminati-Człowieka i ich Starszych krewnych. Atlantydzki “Ruch Wolności” został w dużej mierze zwalczony przez różne Illuminati-Starszych inwazje na Atlantydzkie wyspy i sąsiednie terytoria, a Illuminati program “genetycznego mieszanie ” został mocno przyspieszony wśród populacji “Śpiących”, ale gniazda oporu przeciwko panowaniu Illuminati pozostały. Postępy w Bio-Odnowie odwrotnej mutacji, które zostały dokonane przez MCEO były nieustannie osłabiane przez działania Atlantydzkich Illuminati, ale nadal posuwały się naprzód mimo tych niepowodzeń. Przez lokalne “siły Dominium” swoich ziemskich Illuminati-ludzi dzieci, Starsi wzrastająco promowali wśród ludności Śpiących nauki i zastosowania tego, co nazywano “Nauka Metatronicnej Śmierci ” i Atlantydzką technologię “Rozkwitu i Upadku “. W 10,948 rpne, postęp w wysiłkach MCEO Bio-Odnowy, i w Ruchu Wolności Atlantydy, zostały zatrzymane gdy Illuminati-Starsi wdrożyli masywnie aplikację “Nauka Metatronicnej Śmierci” zdobyli drugie i najbardziej katastrofalne (dla Śpiących) zwycięstwo w rozwoju ich Głównego Planu Podstawowego celu.

Około 13.000 lat temu, w 10,948 rpne, Illuminati-Starsi używali “Nauka Metatronicnej Śmierci “, aby w końcu osiągnąc cel, który oni starali się osiągnąć przez miliony lat wcześniej. Od Atlantydzkiej wysp Bruah, w południowo-zachodnim terytorium Atlantydy (które nazywane są Kubą, Puerto Rico i Haiti współcześnie), Illuminati-Starsi, przy pomocy swoich dzieci Illuminati-Ludzi, używali Metatronic ” Mechaniki Wiru martwej Gwiazdy”, aby utworzyć zestaw tuneli czasoprzestrzennych nazwie Solar Time-Torus Tunnel (słoneczny czasowo – pierścieniowy tunel); ten zestaw tuneli łączył rdzeń Gwiezdnych Wrót Niższej Ziemi i Słońca do odpowiednich gwiezdnych bram równoległej Ziemi i Słońca w równoległym systemie czarnej dziury równoległej Galaktyki Drogi Mlecznej. Gdy te zestawy tuneli zostały otwarte, zostały one rozszerzone o tunele Alpha-Omega w galaktycznym rdzeniu “Alfa” Równoległej Drogi Mlecznej i naszą “Omega” galaktyki Drogi Mlecznej, otwierając pole przemieszczeń intergalaktycznej czaso-przestrzeni nazywane “Great Toral Rift Time Rip.” (“Wielki Toral Rozerwania Czasowej Szczeliny”). Poprzez 10,948 rpne- Atlantydzkie centrum intergalaktycznego “Great Toral Rift Time Rip.”, podstawowe gwiezdne Wrota geomagnetyczne i pole naszego Słońca – i uprząż NET wykorzystujacą pole magnetyczne Ziemi i korytarze z Gwiezdnych Wrót Amenti Niższej Ziemi – były nieorganicznie związane z geomagnetycznymi polami i podstawowymi Gwiezdnymi Wrotami równoległej Ziemi i równoległego Słońca. Połączenie Szczeliny Toral równoległych systemów Ziemi-Słońca wciągnęło Templariuszy Niższej Ziemi i Słońca dalej w niewłaściwy współ-rezonans do organicznych uniwersalnych cykli czasowych i Gwiezdnych Wrót Wyższej Ziemi i z bezpośrednim dostosowaniem i ujarzmieniem do nieorganicznej czasoprzestrzeni zniekształconego cyklu Systemu czarnej dziury Równoległej Drogi Mlecznej “alfa”.

Przez „Toral Rift Time Rip”, przestrzenno-czasowe pola i cykle otwarcia Gwiezdnych Wrót Niższej Ziemi, Słońca i Układu Słonecznego i “fantomową Ziemią” anomalia pętli czasoprzestrzeni z przed 5,5 mln lat temu, wszystko stało się elektromagnetycznie zmieszane i zsynchronizowane z cyklami Tunelu Alpha Jesiennych Wrót otwarcia Równoległej Ziemi i Słońca równoległego. Niższa Ziemia i nasz Układ Słoneczny wszedł przestrzenno-czasową anomalię w “cykl fałszywych jug Illuminati “, które zamierzano zakończyć w realizacji planu Mistrza Illuminati podstawowego celu podczas następnego SAC. Przez Planetarne zakłócenia templariuszy spowodowane 10,948 rpne “Great Toral Rift Time Rip.”, Niższej Ziemi rezonans rdzenia został ponownie zmieniony, w wyniku czego miało miejsce drugie z trzech niewielkich przyspieszeń geograficzno-biegunowych wahań osi ziemskiej. Z biegiem czasu to drugie przyspieszenie wahań osi ziemskiej utworzyło drugie z trzech odpowiednich niewielkich przyspieszeń precesji cyklu równonocy – z 25.920-letniego cyklu precesji pierwszego przyspieszenia (w 13.400 lat pne), na jeszcze szybsze, które przyspieszają krokami do około 25.771 lat cyklu precesji do czasu następnego równoległego SAC. Podczas zdarzenia Toral Rift w 10,948 rpne, cykle czasowe, Gwiezdnych Wrót okresy otwarcia i precesja cyklu Równonocy Niższej Ziemi zostały zsynchronizowane do kontroli równoległych cykli otwarcia, tuneli Ziemi co spowodowałoby otwarcie Korytarzy Wrót Gwiezdnych Amenti na Niższej Ziemi przedwcześnie w 2012 roku, gdy Gwiezdne Wrota równoległej Ziemi i równoległej Mlecznej Drogi Jesiennych Wrót otwartych przez Szczelinę Toral.

Gdyby Główny Plan Illuminati był udany, okres 2012-2013 AD przyprowadziłby ludzkość Ziemi do ostatecznego kataklizmu “spotkania z przeznaczeniem Illuminati”. Podczas tego “spotkania”, nasz Układ Słoneczny i Równoległy Układ Słoneczny zaangażowałyby nieorganiczne „Metatronic Death Star Merkaba Vortex” zmieszany „Toral Rift Time Rip”, co spowodowałoby gwałtowne “Masowe Wymarcie” Pól życia w obu systemach. Następnie oba systemy solarne byłyby “cofnięte w czasie” do 10,948 rpne- Atlantydzkiego centrum Szczeliny Toral czasoprzestrzeni pola przemieszczeń, skąd byłyby one przyswojone jako “surowe kwanty” w System czarnej dziury Równoległej Drogi Mlecznej “alfa”. (Szczegółowe informacje na te tematy znajdują się w -Podsumowaniu wątków-2.)

Podczas przypadku 10,948 rpne Szczelina Toral w polu NET Niższej Ziemi i w polu geomagnetycznym Ziemi zaangażowano częściowe przesunięcia biegunów, wyrównując je z obszarami równoległej Ziemi, co spowodowało pewne anomalie klimatyczne oraz częściowy okresu lodowcowy na Niższej Ziemi. Po raz kolejny Nakładka epigenetyczna i DNA pola życia Niższej Ziemii zostały bezpośrednio dotknięte przez zmiany środowiska w planetarnego pola geomagnetycznego. Drugie z trzech biologicznie wywołanych “wymazań pamięci” miało miejsce, ponownie stawiając ziemskich ludzi w prymitywny stan percepcji, z utratą pamięci historycznej, praktycznej i pamięci języka, a mutacja “wspólno-genowego człowieka”, która rozpoczęła się w 13.400 rpne nadal przyspieszała.

Od czasu przypadku 10,948 rpne Szczeliny Toral i później pole życia Niższej Ziemi stało się dosłownie więzieniem w obrębie środowiska wprowadzając cykl sztucznie przyspieszonego czasu, w którym Planetarni Templariusze i Korytarze Gwiezdnych Wrót Amenti Niższej Ziemi , a Zatem biorytmy ich pól życia, przyjęły stopniowo skracające się “Fałszywe jugi” Cykl Gwiezdnych Aktywacji Jesiennych Wrót równoległej Ziemi. W strukturze niezakłóconych, organicznych cykli Czasu Uniwersalnego są 4 cykle czasu w Eyugha ekspansji / okresie manifestacji. Każdy z 4 cykli Eyugha czasu zawiera 6 mniejszych Euiago-SAC cykli czasowych, a każdy Euiago-SAC cykl zawiera 6 mniejszych cykli kontinuum czasowego. Jeden organiczny Ziemski Euiago-SAC cykli otwarcia Gwiezdnych Wrót ma 26,556 lat długości; jeden organiczny cykl planetarny Eyugha Ziemi – 6 organicznych Euiago-SAC cykli – jest 159,336 lat długi. System “Fałszywych jug” ” sztucznego czasu Illuminati ” jest skonstruowany przez nakreślenie 25920-letniego nieorganicznego przyspieszenia “precesji równonocy” – przeciwnie do cyklu Niższej Ziemii rozwoju wahań osi geograficznej biegunów między dostosowywaniem się do Polaris i Vegi, które występuje ze względu na nienaturalnie wymuszoną synchronizację pola Wrót Gwiezdnych Amenti Niższej Ziemi i geomagnetycznych pól z tymi z Równoległej Ziemi i równoległej Alpha galaktyki Drogi Mlecznej. Wykresy progresji tych “fałszywych jug ” cykli precesji były i są ważne dla Illuminati-Starszych, ponieważ w pewnych okresach powtarzających się w tym nieorganicznym cyklu, bezpośredni dostęp do portalu terytoriów Niższej Ziemi staje się dostępny z Równoległej Ziemi i równoległego systemu Czarnej Dziury Drogi Mlecznej.

blueray21:

Kiedy Niższa Ziemia i Słońce zostało powiązane z równoległym systemem poprzez Atlantydzkie Słoneczne tunele czaso – Torusów i Szczeliny Toral 10,948 rpne, orbita Niższej Ziemi wokół Słońca przyspieszyła nieznacznie (skrócenie organicznego “roku” Niższej Ziemi) i została zsynchronizowana w zgodnej rotacji z ” niewidzialną orbitą” równoległej Ziemi wokół jej słońca, oraz poprzez tunele powiązań między Rdzeniem Słonecznych wrót, naszym Układem Słonecznym stał się on nieorganicznym systemem z podwójną gwiazdą, niewidocznie uwięziony do równoległego Układu Słonecznego. Gdy orbitalne obroty i cykle czasu otwarcia Gwiezdnych Wrót naszego Układu Słonecznego zostały wymuszone do synchronizacji z tym Równoległym Układem Słonecznym, uwięzione Wrota Gwiezdne Amenti Niższej Ziemi ustawiają się bezpośrednio – w określonych punktach za każdym rocznym obrotem Niższej Ziemi wokół Słońca – z „tunelami Alpha- Jesiennych Wrót równoległej Ziemi i z tunelami Alpha-Omega jądra galaktycznego” Każdego roku w okresie wiosennej równonocy i równonocy jesiennej, równoległe tunele czasoprzestrzenne Alpha Ziemi mogły otwierać się bezpośrednio do wykorzystania uwięzionych Wrót Gwiezdnych Amenti Niższej Ziemi, na okres około dwóch tygodni, co pozwala Illuminati-Starszym na łatwe przejścia i odwiedziny między Niższą i równoległą Ziemią. Każdego roku w czasie zimowych i letnich okresów przesileń, znowu przez okres około dwóch tygodni czasu Słoneczne-Torus tunele czasoprzestrzenne będą angażować Wrota Niższej i Równoległej Ziemi w krótkim dostosowaniu międzygalaktycznych tuneli Alpha-Omega galaktycznego jądra, pozwalając Illuminati-Starszym na przejście bezpośrednim tunelem na Niższą Ziemię z różnych regionów obu galaktyk Mlecznej Drogi.

Te roczne okresy Komunii “były wykorzystywane przez rasy Iluminatów-Starszych na bezpośrednie i cykliczne” policyjne ” interakcje na Niższej Ziemi Atlantydzkiej, egipskiej i pre-starożytnych” Śpiących “ludzkich kultur. “Fałszywe juga” kalendarze Illuminati, przedstawiające fałszywe “yuga” cykle precesji 25,920 lat, rozpoczęły się najpierw od Atlantydy po przypadku 10,948 rpne Szczeliny Toral.

Te Atlantydzkie Kalendarze Illuminati “były używane zarówno przez Illuminati-starszych i ich Illuminati-ludzkie dzieci Niższej Ziemi do” śledzenia harmonogramów odwiedzin “gdy Illuminati-Starsi wracali do Niższej Ziemi na wizytację.

“Atlantydzkie Illuminati Fałszywe juga Otwarcia Równoległych tuneli Kalendarze precesji” zostały później wprowadzone do różnych Śpiących populacji ludzkich Niższej Ziemi i stały się podstawą dla kalendarza Majów czasów ostatecznych i wielu wczesnych “pogańskich sezonowych kultów” i obrzędów.

Po przypadku 10,948 rpne Szczeliny Toral, i jej wynikowych anomalii klimatycznych i czasu cyklu, kultury Atlantów rozwijały się pod wzrastająca kontrolą Iluminatów, podczas gdy rasy MCEO – Krystalicznej Rzeki Aquafereion interweniowały poprzez Wyższe portale Ziemi wprowadzając “Wodnych-ludzi ” hybrydowe linie na Niższej Ziemi dla Bio-Odnowy upadającego kodu genów Anielskiego Człowieka. W 10.500 rpne Illuminati-Ludzie toczyli “Podbój Lucyfera”, podczas którego Atlantydzkie Wyspy, i natychmiastowa kontrola ewolucji człowieka Niższej Ziemi, wpadła ostatecznie pod panowanie Illuminati. W 9562 pne Atlantydzcy Illuminati-Ludzie obalili usiłowania interwencyjne MCEO-3Krystalicznej rzeki Aquafereion Niższej Ziemi w wystąpieniu zdarzenia o nazwie Wielki Areszt, w 9560 pne Atlantydzcy Illuminati-Ludzie sformalizowali swój planetarny plan panowania w kreowaniu Lucyferycznego Przymierza “One World Order – Atlentean Conspiracy”(Jeden Światowy Porządek – Atlatydzka konspiracja), a w 9558 pne ich nieszczęśliwy Podbój Templariuszy zakończył się powszechną powodzią i ostatecznym zatonięciem trzech wysp pierwotnych mieszkańców Atlantydy. Gdy podbój Illuminati Atlantydzkich Templariuszy postępował na Niższej Ziemii , różne frakcje ras Illuminati-Starszych i ich dzieci ziemskich zaangażowały w zwalczanie konkurencyjnych programów Dominium Templariuszy i z tego wynikły “wojny siatki” Niższej Ziemi, każda konkurująca grupa Illuminati-Starszych zamierzała kontrolować Gwiezdne Wrota Amenti Niższej Ziemi – a tym samym międzygalaktyczne „Toral Czas Rozerwanie Szczeliny” – podczas “2012 spotkania z przeznaczeniem Illuminati”.

Konflikty i “Najazdy” każdej z Illuminati-Ludzkich –hybrydowych ras nawzajem na Niższej Ziemi kontynuowano nadal wśród konkurujących grup Illuminati aż do 3470 pne, kiedy to niektóre frakcje ras Illuminati-Starszych i ich Illuminati-ludzkich dzieci zorganizowali trzecie z trzech niewielkie przyspieszenie wahań geograficzno –biegunowej osi i wypadkowe przesunięcie pola geomagnetycznego Niższej Ziemi. To wydarzenie 3470 rpne, który zostało wykonane na Niższej Ziemii ze starożytnego Babilonu, było określane jako “Babble-On Massacre”, gdyż to spowodowało trzecie biologicznie “wymazanie pamięci ” ras ludzkich z Niższej Ziemi. Zmutowane rasy “wspólnych-genów ludzkich” Niższej Ziemii zostały obniżone po raz kolejny, za pośrednictwem środowiska zakłóceń elektromagnetycznych w epigenetycznej Nakładce i DNA, do prymitywnej percepcji stanu z utratą pamięci historycznej, praktycznej i językowej. “Babble-On Massacre” wydarzenie to zostało później zapisane w Biblii tłumaczone jako “Wieża Babel” w historii. (Informacje na temat postępu w programie Atlantydy Conspiracy i Babble-On masakry znajdują się w Podróżnicy Tom -2, 2. wydanie.)

Po tym trzecim przyspieszeniu wahań osi 3470 pne, grupy Illuminati-Starsi znów zaczął “reedukować” “śpiących” ludzkich populacji Niższej Ziemi . Korzystanie z “rocznych harmonogramów komunijnych” powoli przyspieszającgo Atlantydzkiego kalendarza Illuminati fałszywych jug Otwarcie równoległych tuneli precesji równonocy, rasy Illuminati-Starsi cyklicznie” nadzorowały “ich” terytoria więziennej planety Niższej Ziemi i okresowo” mieszali ” ich ludzi z amnezją – jeńców przeznaczonych do hodowli, systematycznie do przodu mieszając elementy genetyczne Głównego planu Illuminati. Rasy Illuminati-Starsi i ich “wybrańcy” Illuminati-Ludzie “elita” dzieci zwracali tylko wybrane fragmenty starożytnej wiedzy Atlantydów dla ogółu Śpiących populacji ludzkich i fałszywie się przedstawiali Śpiącym ludziom jako “bogowie”. Śpiących uczono “przestrzegać pór roku,” stwarzać “kalendarze kamienne, portalowe świątynie i obserwatoria astronomiczne”, w których mogliby “Wykreślić czas i lokalizację wizyt swoich bogów” i mieszali się z nimi dla hodowli podczas takich wizyt. Śpiących uczono wielu potwornych rytuałów terytorialnej siatki podboju, morderstw, ofiar, perwersji, kopulacji i posiadania, dzięki którym mogą “dążyć, aby pozyskać przychylność” fałszywych bogów, którzy ich uwięzili. Znajomość Gwiezdnych Wrót Templariuszy równoległych Ziemi, w realiach historii Atlantydy i pochodzenia rasy oraz Atlantydzkich Nauk śmierci i Planu Głównego Illuminati zostało zarezerwowany tylko dla małej ilości elitarnych “wybranych” w danym momencie. Większość Anielskich Ludzi i Illuminati-ras ludzkich także trzymano w amnezji, nieświadomych, niewykształconych, zniewolonych, a tym samym łatwych do manipulowania, sprzeniewierzenia i kontrolowania. Jest to rzeczywistość “ostatniej historii starożytnej”, od której nasz “znany historyczny zapis”pochodzi.

Niektórym starożytnym grupom wybranym przez Illuminati-Starszych, takich jak Maya, były powierzone większe aspekty wiedzy Atlantydy, o czym świadczy kalendarz czasów ostatecznych Majów. Ten starożytny kalendarz “proroczo” przedstawiał “2012 okres czasu końca, kiedy nieorganicznie zsynchronizowane Gwiezdne Wrota / tunel Fałszywego cyklu juga Niższej i równoległej Ziemi będą kulminacją w zestawie Wrót Niższej Ziemi , naszego Słońca i Ziemi równoległej i Słońca dostosowując się i otwierając tunele do Alpha-Omega tuneli w Galaktycznym rdzeniu obu galaktyk Mlecznej Drogi. Ta “Intergalactyczna 2012 Alpha-Omega Brama Wyrównania ” została zaprojektowana, aby przynieść nasz Układ Słoneczny i równoległy układ słoneczny w nieorganiczny Metatroniczny Wir Merkaby Gwiazdy Śmierci zmieszany z 10,948 rpne centrum rozdarcia Szczeliny czasu Toral, spełnieniając Pierwotny Cel Głównego Planu Mistrzów Illuminati. Gdy rasy Illuminati-Starszych i ich elity “wybrani” ida do przodu z ich ukrytym Podbojem Templariuszy i Śpiących ludzi ” Dezinformacyjnym Programem Reedukacji “, GA-MCEO i Krystaliczna Rzeka ras Strażników kontynuowała wysiłki interwencyjne z terytoriów Wyższej Ziemi i innych regionów w ramach Uniwersalnego Systemu Wolnych Światów.

Strażnicy ” 12 ustnych Legionów Krysthl-a “po raz kolejny ożywiły powrót nauk z płyt CDT- do” zwykłego człowieka “ludzkich liniach ras, które utrzymały w mocy traktat Szmaragdowego Przymierza, i kilkanaście innych pisemnych częściowych tłumaczeń Płyt CDT- zostało wydane w różnych językach i kulturach po imprezie w 3470 pne “Babble-On Massacre”. Historia “ludzkich wojen i podboju” postępuje, i trwa do naszych czasów, gdy prawdziwe powody nieustannych walk i rozlewu krwi są całkowicie ukryte dla wszystkich, oprócz niewielu wybrańców w szeregach Illuminati, którzy kontynuują role ich poprzedników dyrektorów tych planetarnych zdarzeń. Tymczasem historyczny “galimatias” starożytnych mitów, oszustw, prawd cząstkowych i fałszów częściowych stały się w “faktyczną podstawą duchowej i naukowej rzeczywistości”, na której wszystkie nasze znane kultury historyczne i dzisiejsze “publiczne” widoki rzeczywistości zostały zbudowane . Niezależnie od tego, w co zdecydujemy się wierzyć lub nie wierzyć o realiach tego, “co działo się wcześniej” nasza planeta stoi obecnie w obliczu jej długo planowanego “spotkanie 2012 z przeznaczeniem Illuminati” – które będą miały bezpośredni wpływ na ewolucyjne potencjały każdej formy życia na naszej Niższej Ziemi .

1c

2c

3c

linki

TEACHINGS of FREEDOM

Szmaragdowe Zgromadzenie Zakonu Melchizedeka

Ashayana Dean i VOYAGERS po Polsku

 

21 myśli na temat “Wyższa i Niższa Ziemia by Ashayana Dean”

 1. Mamy tu pewną dość dużą lukę (czas Imperium Ramy?) pomiędzy 10948 p.n.e a 3470 p.n.e zwany okresem wymazanej pamięci – zawsze mnie ciekawiło co się wtedy działo – przecież to aż 7 tysięcy lat okres 1.5 razy większy niż domniemanego powstania piramidy Cheopsa. Wydaje mi się że tego okresu nie można pominąć milczeniem. Kiedyś już w chronologii, którą wcześniej zamieściłaś Livio, wydarzenia od 50000 BC do chwili obecnej pierwsza jej część obejmowała okres od 50000 BC do 3470 BC. Wg tej chronologii były tam podane następujące przełomowe daty:

  10500 BC Luciferian Conquest
  9560 BC Luciferian Covenant
  9558 BC Atlantean Flood
  8900 BC Sumerian Invasion
  8400 BC Egyptian Invasion
  7500 BC Knights Templar Invasion
  5900 BC Centaurian Wars
  3650 BC Mayan Raids
  3470 BC Babble_On Massacre

  Polubienie

  1. Odnosnie tego co napisales dodam cos pozniej, a teraz..

   Zajrzalam przed chwilka do Lasu między światami:

   https://nnka.wordpress.com/2014/03/17/las-miedzy-swiatami-lokalne-wszechswiaty/

   i btw do Dnia ktory przejdzie do historii.. gdzie moja uwage zwrocil ponizszy komentarz:

   margo0307 pisze:
   Marzec 12, 2015 o 20:15

   Lama Ole Nydahl jest nauczycielem medytacji, chyba pierwszym europejczykiem, który otrzymał pełen przekaz nauczania „Diamentowej Drogi” w tradycji buddyzmu…

   Bardzo podobają mi się Jego niektóre rady życiowe, które staram się stosować na „co dzień” 🙂

   W jednym ze swoich wywiadów, na pytanie ucznia co się stanie po jego śmierci powiedział: „Kiedy będę miał dziewięćdziesiąt lat, ucieknę z Twoją dziewczyną”.

   Spora ilość osób mu wierzy… 🙂

   oraz

   margo0307 pisze:
   Marzec 12, 2015 o 20:22

   I jeszcze kilka słów, które Lama Ole Nydahl – na pytanie odnośnie religii powiedział:

   „Chyba zawsze będą istnieć ludzie poszukujący, gotowi albo podążać za kiepskim przykładem swoich proroków, albo oczekiwać zbawienia z rąk szlachetnych nauczycieli, takich jak Jezus”

   https://nnka.wordpress.com/2015/03/11/11-03-2015-dzien-ktory-przejdzie-do-historii/#comment-42905

   noc coz, sam Ole jest przeciez wspanialym przykladem.. zona, kochanka, a nawet kochanek sto… no i juz w planach nastepne nie wiadomo ile – moze i 1000.. tak sie sklada, ze bylam na jednym ze spotkan z nim i hmm.. bardzo szybko zrozumialam, ze w zyciu tego mezczyzny ogromna role odgrywa SEX… pamietam jak dlugo na mnie patrzyl i… ale skoro tak wiele osob mu wierzy i stosuje w swoim codziennym zyciu jego rady.. to nic… „C’est la vie” 😉

   choc jak dla mnie w tych slowach:

   //Bardzo podobają mi się Jego niektóre rady życiowe, które staram się stosować na „co dzień” 🙂 W jednym ze swoich wywiadów, na pytanie ucznia co się stanie po jego śmierci powiedział: „Kiedy będę miał dziewięćdziesiąt lat, ucieknę z Twoją dziewczyną”.//

   widac i to naprawde ladnie jak pokretny potrafi byc NEW AGE

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/freedom-teachings-2/the-false-new-age-movement/

   i nawet serduszek STO
   nie zakryje tego
   co naprawde
   skrywa…
   DNO

   i jakos kojarzy mi sie to z owym
   Babble-On Massacre
   ooo

   UPDATE

   „Kiedyś już w chronologii, którą wcześniej zamieściłaś Livio”

   a tak, warto te wykresy dodac i tutaj..

   Polubienie

   1. i jeszcze cos odnosnie Olego:

    pamietam jak sie slinil na moj widok, i fakt, ze dal mi bardzo fajne duchowe imie, ale inna kobiete obok odrzucil.. pamietam ze bylam w szoku.. kiedy powiedzial do niej.. ze nie da jej schronienia… bo jest brudna.. i ma zla karme.. fakt, ze kobieta byla cala w pryszczach.. moze jakas choroba dermatologiczna.. nie wiem.. ale jak dla mnie takie zachowanie jest bardzo wymowne.. i conajmniej okropne!!!

    Ole Nydahl (the left one with a gun)

    „I went from a convicted drug smuggler and dealer to the leader of a cult who can have any woman he wants! Life is good!”

    „Przeszlem droge od bycia szmuglerem i narkotykowym dealerem do bycia liderem kultu, ktory moze miec kazda kobiete ktorej chce! Zycie jest dobre!”

    „Lama Ole Nydahl missionaries are accused of abuse, sexual questionable and racism. The Diamond Way Buddhist church, which operates five centers in Switzerland, led by their leader, Lama Ole Nydahl, is a real cult. Now former members and leaders complain of the racism and abuse of power due to questionable relationships with students.”

    http://tantrismuskritik.blogspot.nl/2012/05/occult-force-and-sexual-abuse-by-lamas.html

    Polubienie

 2. Dla mnie też 😦 przypomina mi to zachowanie pewnego innego Mistrza, którego nie wymienię z imienia. Wielkość mistrza poznaje się nie po słowach, ale po czynach! Cały przekaz niby duchowy staje się bezużyteczny, a przynajmniej wątpliwy, jeśli Mistrz jest „skazony”.

  Polubienie

  1. „przypomina mi to zachowanie pewnego innego Mistrza, którego nie wymienię z imienia”

   mnie sie przypomnial nawet niejeden mistrz zachowujacy sie w ten sposob, ale szczegolnie jedna historia.. poznalam kiedys pewna osobe (znana w polskim srodowisku ezo) ktora w tym czasie byla pod ogromnym wrazeniem pewnej metody przekazywania swiatla (nie reiki, chociaz nieco podobne)… chciala to swiatlo przekazac takze mnie, ale cos mnie powstrzymalo.. po prostu mialam dziwne odczucia.. ze lepiej nie, nie… i co ciekawe.. noca po spotkaniu z ta osoba przysnil mi sie naprawde niesamowity sen, a mianowicie.. ujrzalam w nim te osobe i slonce, ale takie inne – dziwne.. przede wszystkim bardzo agresywne.. doslownie atakujace mnie.. az w pewnym momencie cos na ksztalt ekslpozji wyrzucilo mnie ze snu.. choc w sumie najpierw – porzadnie poturbowana – lezalam dobra chwilke na podlodze w przedpokoju… naprzeciwko mojego psa i widzac jak mi sie z pelnym zrozumieniem przyglada – tak jakby chcial mi powiedziec, ze doskonale to wszystko rozumie… czulam sie dolsownie jak wydmuszka, kompletnie pozbawiona mocy.. do tego stopnia, nie mialam sily dowlec sie z powrotem do swojego lozka.. ale w koncu udalo sie… Po tym snie moje watpliwosci wobec tego mezczyzny jak i techniki ktora mi proponowal jeszcze bardziej sie wzmogly.. wlasciwie bylam juz pewna, ze cos jest nie tak.. a potem znalazlam informacje, ktore tylko to potwierdzily.. i doslownie shock! a mianowicie, ze tworca tego swietlistego przekazu byl jakis japonski zbrodniarz wojenny!!

   i mysle, ze to przypomnienie jest tutaj jak najbardziej w temacie.. pokazuje bowiem w jaki sposob za swiatelkiem czy tzw. light&light moga sie w rzeczywistosci skrywac bardzo negatywne sily i destrukcja…

   i tu warto zwrocic uwage na to co od jakiegos czasu zaczelo sie dziac w srodowisku tzw. lightworkers… to przechodzenie na strone darkoworkers, bo.. nagle okazalo sie, ze to swiatelko wcale takie swietliste nie bylo.. ale niestety tak to juz jest kiedy wszystko co sie swieci wrzuci sie do jenego worka z podpisem ‚zloto’!

   Polubienie

 3. Przeszlem droge od bycia szmuglerem i narkotykowym dealerem do bycia liderem kultu, ktory moze miec kazda kobiete ktorej chce! Zycie jest dobre!

  Jestem zaskoczona tymi słowami… 😮
  Jeśli to prawda Livio, co piszesz nt. prywatnego i raczej skrytego przed szerszą publiką, pana Ole to… rzeczywiście wynika z tego, że najlepiej jest wierzyć samemu sobie… 😕

  Polubienie

  1. Witaj Margo 🙂
   w sumie mozna to nazwac oczarowaniem.. takie zafascynowanie czyjas osoba, tym co mowi, jaki jest.. ehh, rozumiem to przeciez doskonale… Ole swoja historie opisal w ksiace:

   „Moja Droga do Lamow”

   http://lubimyczytac.pl/ksiazka/101447/moja-droga-do-lamow

   naprawde niezwykla historia, mozna nakrecic film, albo i caly serial i mowie to jak najbardziej serio… i w sumie gdybym go osobiscie nie poznala… to moze nawet bym sie w tym temacie nie odezwala… Na spotkanie z nim wyciagneli mnie znajomi.. zapatrzeni w niego jak w swiety obrazek juz na samym starcie.. a ja.. odbieralam to wszystko po swojemu… atmosfera na spotkaniu troszke jak zbiorowa hipnoza.. pamietam medytacje.. wszyscy z zamknietymi oczami… a ja na przekor z otwartymi.. jakbym za wszelka cene chciala byc POZA.. a potem mimo wszystko schronienie.. cos mnie odciagalo z tlumu, ale znow znajomi.. sproboj przynajmniej jak to jest, drugi raz juz tu nie bedziesz.. no to ok… no i przyznam, ze fakt.. bylo naprawde ciekawie.. na moment mialam wrazenie, ze zrobilam sie calkiem malutka… a Ole jakby urosl do rozmiaru giganta.. kiedy dotknal czubka mojej glowy odczulam doslownie prad plynacy w moim kierunku z jego strony… jakby w czubek mojej glowy zostal wlozony kij a potem… mialam wrazenie, ze zrobilam sie niska i plaska jak podloga, czyli doslownie znalazlam sie w jego nogach… etc.. bo wyskoczylo jeszcze kilka watkow, w tym jeden ze snem o UFO.. ale ostatecznie naprawde sie ucieszylam gdy dostalam bardzo ladne imie – BIALA WYZWOLICIELKA.. bo kilku znajomych wyszlo z tego spotkania (hihi)jako Diamentowe Swinie 🙂

   wiedzialam juz jednak, ze na kolejne spotkanie z Olem juz sie nie wybiore.. zwlaszcza w zwiazku z tym co pisalam na poczatku..

   pozrdrawiam serdecznie

   🙂

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: